Gaeilge Compare

Gaeilge. Compare “The Snapper” To “An Trial” Essay, Research Paper

D?n com?rtas idir An Trial agus The Snapper. (an Leabhar n? an Scanann)

San aon? ch?ad is fiche seo ina bhfuil muid in?r gcona?, is beag duine nach bhfuil aithne acu ar ch?il?n singil at? ag iompar clainne. Feicimid m?ithreacha ?ga ar an sr?id lena bp?ist?, agus gan fear leo chun cabhair a thabhairt d?ibh. N? sc?al nua ?, sc?al faoi chail?n at? tr?igthe ag a leannan, agus ? ag s?il le p?iste. T?ann s? i bhfad siar i mbealoideas an Domhan -fi? chuig aimsir ?osa. Pl?itear ar?s agus ar?s eile sna mean cumars?ide ?, ar an st?itse, ar an teilif?s, i leabhair. T? suim ag an pobal i m?-adh daoine eile, agus sc?al mealltach isea an sc?al faoi ch?il?n neamh?rch?ideach ag d?al?il le fadhbanna toircheas. T? s? inchreidte mar sc?al. Faoi lathair t? s? a phl? ar an sobal teilf?se “Ros na R?n” ar TG4. C?il?n ?g, singil, sa chol?iste, agus gan ? ach tosn? ar saol a bhaint amach d? f?in, agus ? ag iompar clainne. T? s? ag smaoineamh ar ghinnmilleadh, agus t? daoine timpeall uirthi in aghaidh an rogha seo. T? deacrachta? aici, agus an c?lchaint go leir ag scaipeadh tr?d an phobal.

T? an t?ama l?idir sa d? sc?al, ” An Trial”, agus “The Snapper”. T? sc?al an Trial suite faoin tuath sna 1960?, tr?imhse n?r rud coitianta ? chloisteal faoi m?ithreacha singil, agus tr?imhse gur smal dubh ? a bheith ag s?il taobh amuigh de p?sadh. T? an Snapper suite tr?ocha bliain n?os d?ana?, i l?r cathair Bhaile ?tha Chliath. N? lu?onn an sm?l dubh ch?ann ar maithreacha singil sa l? at? inniu ann, ach is fada ? moladh a fhaigheann siad!!

Leir?tear an dh? dhr?ma seo i sl?te an-?ag?la. Sa Trial, ?s?idtear cleas an ch?s c?irte chun eachtra? eagsula a l?iri?, agus na caract?ir? a chur in aithne d?inn. Faighimid leargas grinn ar mheon na ndaoine seo- c?n saghas daoine a bh? iontu , c?n p?irt a bh? acu i saol M?ire. T? an ch?irt ag iarraidh an t-eolas go leir a bhaili? le ch?ile, chun a fh?il amach c? ar a bhfuil an locht gur chuir M?ire l?mh ina b?s fein.

I sc?al an Snapper, taimid caite d?reach i l?r an sc?al, beagnach mar cuileog ar an mballa. Feicimid Sharon agus ? ag insint

(lch 3 caillte)

*****

Mar sin, t? an dh? sc?al an- diffr?il ?na ch?ile. Ach, agus ag breathn? ar n?os congara?, is l?ir go bhfuil cos?laeachta? ?irithe eatarthu.

DIFRIOCHTA? IDIR SHARON AGUS M?IRE.

Is iad Sharon agus M?ire na pr?omhcharacteir? sna sc?alta seo. T? an mh? -adh orthu a bheith meallta ag fir p?sta, mh?mh?r?lta, agus fagtar an beirt acu le p?ist? na bhfear seo a thabhairt ar an saol agus a th?g?il.

Mn? neamhsple?cha, ceannd?na abea an bheirt acu, iad araon ag iarraidh an ph?iste a choinneal agus a th?g?il. N? ins?onn ceachtar acu d’einne c? h? athar an ph?iste, ach ar ch?iseanna ?ags?la.

T? n?ire ar Sharon gur ler George Burgess an leanbh, agus n?l s? f?in ag iarraidh creid?int gur leis ?. Faoi dheireadh, agus an pobal ag teacht ar an tuairim gurbh ? George Burgess an t-athair. Ins?onn s? breag chun deireadh a chur leis na rafla?. Cuireann s? in i?l d?ibh gur m?irn?alach sp?inneach a bh? ann, ach ag iarraidh craiceann a chur ar an bhr?ag, t?ann s? thar f?ir agus is beag duine a chreideann ?.

N? chuireann s? dallamull?g ar a tuismitheoir?-

An M?thair: “Let her think its a Spanish Sailor if she wants to”

N? h-iad na c?iseanna ch?ann at? ag M?ire an sc?al a choinneal ci?in. N?l n?ire uirthi gurb ? P?draig an t-athair- t? s? i ngr? leis, ach is soil?ir gur ghr? gan ch?iteamh at? ann- n?l de shuim ag P?draig inti, ach ar mhaithe lena ainmhian chorportha a sh?samh. D’iarr s? uirthi gan focail a r? le ?inne faoi- mar go mbeadh orthu deireadh a chur leis an chaidreamh d? mbeadh a fhois ag ?inne eile futhu.

D’inis s? br?ag indiaidh bhr?ag di- a r? go raibh s? i ngr? le?–

“Ba mhaith liom fh?gairt don saol gur mise do leannan, agus gur tusa mo ghr?”

“Tugann tu neart dom, agus foigne, agus d?chas i nDia agus i nduine”

agus de bharr ar na ruda? a d?irt s?, chreid M?ire go raibh s? i ngr? le?.

N? chail?n ? M?ire a bh? eolach ar an t-saol. C?il?n neamh?rchoideach agus soineanta a bh? inti da bharr ar an t?g?il a fuair s? ?na mh?thair. Chreid s? an uile fhocal a bh? le r? ag P?draig. Bh? d?oma uirthi nuair a chuala s? go raibh bean ag P?draig, ach bhain P?draigh an dochar as leis an l?ne -

“N? fh?ad s? riamh a bheith ina bean ch?ile cheart dom”

Crutha?aonn s? trua inti d?, “Padraig bocht”, agus mar sin t? n?os mo ghr? aici do. Is c?il?n mothaolach ? M?ire sa chomhth?acs seo.

C? go bhfuil s? soineanta agus mothaolach, is chail?n neamh-spl?ch ? M?ire freisin. Di?lta?onn s? “laeghas” a mhathair a th?g?il, mar t? a fhois aici gur nimh at? ann.

Feicimid gur chail?n neamhsple?ch ? Sharon freisin, chomh maith le seasamhach. Nuair a chloiseann s? go bhfuil Burgess ag scaipeadh r?fala? f?thi t?ann s? ag a theach le a leis a bh?al a choinneal dunta, agus caithfidh go raibh an-m?in?on aici chun ? seo a dh?anamh.

Leir?onn M?ire c? chomh neamhsple?ch agus at? s? nuair a fh?gann s? an baile. Baineann s? an cathair amach agus faigheann s? post ag obair mar cunt?ir t? agus ag tabhairt aire do pha?st?, c? nach raibh aon taith? aici ar an obair seo. Filleann an feall uithi mar nach fhaigheann s? p?igh ioml?n d? bharr.

Ceapann an bean uasal go bhfuil s? ag “eir? trom” agus cuireann s? fios ar an t-Oibr? soisialta chun bualadh le M?ire. Is de bharr imn? faoi tuairim? na gcomharsan a dh?anann s? seo, agus da bharr cuirtear M?ire isteach i dteach tearmainn, ?it a dtagann an p?iste ar an tsaol. L?ir?onn M?ire diongbh?ilteacht agus an f?in chinnteacht nuair a ?rda?onn an t-Oibr? soisialta ceist altranais. N?l M?ire ag iarraidh a leanbh a scaoileadh uaithi, agus eir?onn s? feargach nuair a ghlaonn an t-Oibr? soisialta “tuismitheoir?” ar lucht altranais.

“Is mise an t-aon tuismitheoir …..” (Radharc 10)

Mn? f?in mhunn?each ba ea a beirt acu, M?ire agus Sharon – feicimid ? seo agus iad ag seasamh suas do na cearta at? acu- in aghaidh an tOibr? Soicialta, agus George Burgess.

Ag teacht chuig deireadh an dr?ma athra?onn pearsantacht M?ire beagan?n. Bh? d?chas ?igin i gcona? aici- aisling aici go bp?sfadh s? P?draig agus go mbeadh siad mar chlann. ‘S? an d?chas seo a cuireann ar a cumas leannacht ar aghaidh leis an saol. M?ada?tear ar an d?chas nuair a chloiseann s? go bhfuair a bhean ch?ile b?s – t? s? cinnte go dtiocfaidh P?draig ar ais d? chun ? a ph?sadh. Scriostar an broingl?id seo nuair a bhuaileann s? le P?draig i dteach M?il?. Cheap s? go raibh s? ansin chun ? a fheic?il, ach n? raibh- bh? s? ann chun ?s?id a bhaint as seirbh?s? Mh?il? an striapach.

********* “anseo agus tu ar laethanta saoire sa chathair”. **********

Labhrann s? leis, ins?onn s? d? faoin p?iste, ach is chuma leis.

***********”Mo in?on, ? a Iosa”*******************

T? deireadh scr?obe schroichte aici nuair a dheireann s? le? go bhfuil s? p?sta ar?s. T? deireadh le aisling M?ire. Feiceann s? nach f?idir brath ar s?id n?os m? n? ?inne eile. Faigheann an d?oma agus an fearg bua uirthi, agus cailleann s? meabhar a cinn. Is ansin a mhara?onn s? an leanbh,

“de bhr? gur ch?il?n ?” , agus “f?sann gach c?il?n suas ina bhean”.

T? an in?on saor anois. Cuireann M?ire l?mh ina b?s f?in chomh maith, de bharr an dearca a bh? aici ,

************”N? rachaidh mo in?on ?it ar bith gan m?”

In aineoin na buanna cr?gachta agus neamhsple?chais a leirigh M?ire, theip uirthi agus ? i ngleic le socha? an tsaol.

DEARCADH ONA CLAINNE

Sna 1960? ba pheaca mh?r ? do ch?il?n singil a bheith ag s?il le p?iste. Ghlactar leis n?os easca sa l? at? inniu ann. Th?inig ?n-athru ar mheon na daoine idir an d? r?. Ba ? peaca na mor?ltacht an pr?omh peaca a bh? ann sna seascaid?, ach n? h-amhlaidh at? sa l? at? inniu ann. Caithfimid seo a choinneal i gcuimhne agus muid ag pl? an sl? gur dh?ile?il an d? chlann leis an nuacht. Tuismitheoir? le meoin an-diffr?il a bh? ag an beirt acu.

Bean uaillmhianach abea m?thair Mh?ire. Saol crua a bh? aici- fuair a fear ch?ile b?s agus ? ag iompar M?ire- agus ? shin amach th?g s? na p?ist? le? fh?in. D’oibrigh s? an fheirm le? fh?in chomh maith. Bean diograsach, cr?gach a bh? inti, agus toisc nach raibh aon fear ch?ile aici, ghlac s? c?raim? an athar chomh maith le c?raim? na m?thara sa chlann. T? tr?ithe firinscineach agus baininscineach inti. T? cruat?n an tsaoil tar ?is ? a dh?anamh crua, agus n? dh?anann s? aon r?n as na

h-?obairt? a rinne s? ar son na p?ist?.

Feicimid na tr?ithe seo agus ? ag iarraidh saol a gcuid ph?ist? a leagan amach d?ibh. S?limse gur chaith s? an oiread sin blianta i gceannas ar gach gn? d? saol; a chlann agus an fheirm , gur cheap s? go raibh s? tuillte aici go nd?anach na p?ist? a mian sa saol.

‘S? an mian sin n? go mbeadh M?ire ina bhean rialta, Se?n mar sagart, agus go bp?sadh Liam ch?il?n uasal aicmeach , agus go mbeadh s? i gceannas ar an bhfeirm.

Bean tiarn?il abea an M?thair, agus is l?ir go raibh s? r?-dian ar an chlann. Bh?odh ar Liam agus M?ire eal? amach an fhuinneog chun bualadh lena leann?in. D?r le? nach raibh Beit? De B?rca s?ch maith do Liam, agus d? mbeadh a fhois aici go raibh caidreamh ag M?ire le fear, agus ? le bheith ina bean rialta, rachfadh s? as a meabhair.

CRIOSTAIOCHT

Nuair a cuirimid aithe ar an chlann i dtosach, t? an chuma ar go bhfuil an Chriost?iocht l?rnach ina saol. Deirtear an Chor?in Mhuire chuile ?iche, agus luann m?th?ir Mh?ire an Aifreann agus Dia ar?s is ar?s eile. N? f?or Chriosta?ocht at? anseo, af?ch, ach sl? chun meas a fh?il ?n pobal d? f?in agus don chlann.

Is fada ?n Chr?osta?ocht at? s? nuair a chloiseann s? go bhfuil M?ire ag iompar clainne. N?l aon imn? n? c?ram aici d’Mh?ire- ach conas a mbreathn?idh na chomharsan ar an peaca mh?r seo at? d?anta ag in?on s’aici. Feicimid an tiarn?ileachas inti agus ? a r? -

“C? h?… inis dom c? h? an fear seo… nach dtuigeann t? go gcaithfidh s? t? a ph?sadh… mura bp?sann s? tu beidhmid n?irithe ?s comhair an phar?iste!”

“N? fh?adfaidh Se?n a bheith ina shagart- n? ligfear isteach i Maigh Nuad ?”

T? an m?thair n?os buartha nach mbeidh Se?n in ann a bheith ina Shagart, agus faoi tuarim? na gcomharsan, n? mar at? s? faoi M?ire. D? mbeadh Se?n mar Shagart, bheadh seasamh ar leith ar an chlann sa phobal, agus n?l uaithi ach sin. N? cheapaim go bhfuil s? ag iarraidh ar dul in abh?r Sagart ar shon Dia. Feicimid nach bhfuil an bean crualach seo ach ag ligint uirthi f?in gur i gc?ill at? i gCr?osta?ocht an bhean crualach seo nuair a dh?annann s? iarracht p?iste Mh?ire a chur chun b?is. Tugann s? “leigheas” do Mh?ire, ach di?lta?onn M?ire ?. N?l an bean seo s?sta ghlacadh leis an p?iste seo sa chlann, mar gur l?ir d? gur pheaca at? sa ph?iste, agus mar sin go bhfuil an ceart agus cead?nas D? aici an p?iste a mhar?.

“N? aon pheaca deireach a chuile rud neamhghaln- rud a bh? mallaithe ag Dia agus ag duine”.

N? h-amhlaigh do dhearcadh chlann Scully nuair chloiseann siad go bhfuil Sharon ag iompar. Ach, c? go bhfuil difr?ochta?, t? cos?lachta? ann chomh maith.

I dtosach, is chlann ioml?n ?ags?l iad muintir Scully. I gcompar?id le mathair Mh?ire, is chlann l?ch, cin?alta iad na Scully’s, s?sta leis an saol at? acu, an stad?s at? acu sa t-socha?, gan fonn n? aidhm acu ?rdu aicme a bhaint amach don chlann. N? m? t?, n? h? an chloch is m? ar ? bp?idr?n ?. M?s rud ? go raibh, n?or dh?irt siad ?s ard ?. N? cuireann siad m?r?n cosc ar na p?ist?- bh? saoirse acu a saol f?in a bhaint amach. T? cead acu a gcairde f?in a roghn?, dul amach an uair is mian leo. F?s f?in, t? siad ag amharc amach dona ch?ile. Mar shampla, n? ligeann na tuismeoitheoir? do chail?n amh?in a rogha eada? a chaitheamh agus ? ag dul amach o?che amh?in. T?ispeannann an eachtra beag seo, gur, c? go bhfuil saoirse ag na p?ist? seo, nach bhfuil siad ag d?anamh faill? orthu.

Murab ionann le M?ire, sa Trial, nach bhfuil taith? ar bith aici ar a bheith ag damhsa, b?onn Sharon sa phub ag ?l uair no dh? sa tseachtain. Is de bharr an meisce a bh? ar Sharon o?che amh?in gur tharla an “timpiste”. Feicimid ? ar meisce go minic sa sc?al seo- agus is f?idir an cheist a chuir – an ch?r go mbeadh n?os m? smacht ar na tuismeoitheoir? uirth?? Agus d? mbeadh- an mbeadh an sc?al diffr?il? T? gh? le treoir a thabhairt do ph?ist?, ach t? m?id ?irithe cead a gcinn ? gach duine lena bhealach a bhaint amach sa saol.

N? f?idir ligint i ndearmad gurb ? an iomarca smacht a fh?gann M?ire chomh soineanta sin go dtiteann s? isteach san fhadhb ina bhfuil s?.

In aineoin na difr?ochta? seo, l?ir?onn m?thair Sharon rian do thr?ithe mathair Mh?ire, s? sin, an n?ire a tharraing?idh seo os comhair na gcomharsan. Briseann Sharon teannas na h-?c?ide leis an freagra greannmhar a thugann s?- go bhfuil p?ist? na chomharsan sa riocht c?anna cheana!!

Is le ci?nas a ghlacann athar Sharon an sc?al. D?anann s? iarracht a d?oma a ch?ilt, tr? iarraidh ar Sharon theacht amach chuig an teach tabharne le haghaidh deoch.

Macasamhail an iomarca ?ireannaigh fireann, lorga?onn s? faoiseamh na faidbhe i bPionta Guiness!

N? h-ionann in aon chur an d?igh a ghlacann an da chlann leis an nuacht. Glacann clann Sharon leis an nuacht mar chuid den saol- ach di?lta?onn chlann M?ire an nuacht a chreidi?nt. N? amh?in sin, ach d?anann an m?thair iarracht an ph?iste a mh?r?- agus nuair a theipeann an plean sin uirthi d?annann s? iarracht M?ire a chur go Sasana-

“?it nach mbeidh a fhois ag ?inne” – (wrong) ***********************

I gcompar?id le seo, deanann chlann Sharon an-iarracht cabhair a thabhairt di. N?l fonn ar Sharon ainm an athar a insint do dhuine ar bith- agus ligeann na tuismeoitheoir? di. T? an- chodarsnacht idir ? ndearcadh s?id agus dearcadh m?th?ir Mh?ire at? ag iarraidh ar M?ire an fear a ph?sadh.

Leir?onn m?thair Sharon dearcadh tuisceanach, agus tugann an t-athair taca?ocht ioml?n d? go dt? an deireadh.

Goilleann caint na gcomharsan sa teach tabhairne go m?r ar athair Sharon

go h?irithe nuair a tosa?onn George Burgess ag ma?omh “great little ride” ata inti. Seasann an t-athair an f?d d? sa be?r, ag ceapadh go mbeadh s? s?sta leis. Murab ionann sin, b?onn s? ar buile leis. N? labhrann a athair le? ar feadh seachtaine n? mar sin ina dhiaidh an eachtra seo. Faigheann n?ire agus gr?in greim ar, mar nach bhfuil aon r?an den aif?ala uirthi.

N?l Sharon s?sta cur suas le seo sa bhaile, agus f?gra?onn s? go bhfuil s? ag dul an baile a fh?g?il – cinneadh a cuireann imn? ar an athair.

Ach chomh luath agus a admha?onn s? go bhfuil br?n uirthi t? an t-athair s?sta, d?anann s? suas le? ar?s, agus cinneann s? fanacht sa bhaile.

THARLA EACHTRA EIGIN

Tagann athr? ar meon an athar ina dhiaidh seo. N? raibh an m?id sin suime aige i mbreith a ph?ist? f?in ach anoin cinn?onn s? leabhar ar toircheas a cheannacht a choinne?idh ? ar an eolas faoi na h-athraithe go leir a bheas ag teacht ar choirp Sharon, le go mbeidh s? in ann n?os m? chabhair a thabhairt d?. Iarrann s? cead ar Sharon, fi? , a bheith i lathair le haghaidh teacht ar an tsaol don leanbh. Di?lta?onn s? d?, ach is l?ir uaidh seo go bhfuil s? s?sta taca?ocht a thabhairt di, chomh fada agus is f?idir leis.

Deirtear go bhfuil gaol speisialta idir athar agus in?on- agus feicimid rian de seo idir Sharon agus a athar. Bh? s? n?os oscailte faoina chuid taca?ochta n? mar a bh? m?thair Sharon- tugann M?ithracha go ginearalta cabhair i sl?te n?os ci?ne.

Sa ch?ad leagan den “Trial” bh? athar M?ire f?s ar an saol- ach d’athraigh M?iread N? Ghr?da TOMAS ? seo- mar chreid siad d? mbeadh s? beo, rachadh s? ? chuardach i mBaile ?tha Cliath.

Ar mhaithe le r?alachas na dr?ma?ochta d’athraigh siad an sc?al chun go mbeadh an t-athair marbh ? t?s an sc?al, sa d?igh nach mbeadh an taca?ocht sin ann di.

N? seasann na baill eile den chlann le?, mar a d?radh cheana , ar ch?iseanna leithleasach.

B?onn Se?n ar buile nuair a chloiseann s? futh?, – ar eagla go mbeadh seo mar chosc air dul le sagart?ireacht i Maigh Nuad. Deireann Liam go bhfuil s? tar eis an o?che a mhilleadh d?- agus go mbeidh an mathair ag coinneal s?il g?ar ar an chlann as seo amach, agus nach mbeidh seans aige eal? le bualadh lena chro? gheal. N?l taca?ocht ar bith le f?il do Mh?ire ?na chlann- n? amh?in sin, agus is c?is n?ire ? don chlann. B?onn uirthi an baile a fh?gail- agus saol a bhaint amach d? f?in…agus deireann s? gur fearr le? ?

“f?in a bh? n? dul ar ais chuig an teach”

N?l aici ach M?il? le brath uirthi.

Bh? an dearcadh ? chlann Sharon an-?agos?il le seo. D’inis Sharon an sc?al d?ibh go leir le ch?ile, ag cruinni?. Bh? ionadh agus iontas ar na ch?il?n? -thug siad p?g?n? d? agus barr?ga? d?, agus n?or dh?irt an dearthair aon rud seachas

“Is that ALL?”

ATTITUDE ?N PHOBAL.

T? an pobal go leir den mheon ch?anna, agus is beag duine at? ann chun cabhair a thabhairt di. T? caracht?ir sa dr?ma mar ionada?the de gn?ithe den socha? – An Bhean Uasal, an t-Oibr? Soisialta, m?inteoir? scoile, striapacha, agus ch?il?n? eile sa st?id c?anna le M?ire. Is ionada? don Eaglais ? Se?n , dearthair M?ire, agus n?l s?l?s le f?il aici in ?inne de na daoine, seachas M?il?, c?il?n eile at? immeallaithe ag an tsocha?.

Faigheann Sharon sa Snapper rian den tarcaisne c?anna ?n phobal taobh amuigh d? chlann. N? f?idir le? dul in ?it ar bith gan daoine ag magadh futhi. Tugtar striapach uirthi mar a tugtar ar Mh?ire.

T? dearcadh an phobal ar athar na p?ist? an-?ags?l ?n dearcadh ar na c?il?n? torrach. T? fhios acu c? h-iad, P?draig agus George, ach n? imealla?tear iad ?n t-socha?. N?l a gcuid saoil caite bun os choinn cos?il le saol na gcail?n?. T? dul chun cinn d?anta i dtaobh ag cothromacht fir agus mn?, ach fi? amh?in, san mh?laois nua seo t? an chuma air go bhfuil an dh? dhearcadh f?s ag an phobal ar chiontacht fir agus mn? nuair a thagann s? go dt? leanbh a thabhairt ar an saol taobh amuigh den p?sadh.

?N ST?ITSE GO DT? AN TEILIF?S.

Is dh? st?l ioml?n ?ags?l scr?bhneoireachta at? sa Trial agus The Snapper. ?saideann Roddy Doyle ghreann chun an sc?al a insint. T? an teanga scr?ofa i gcaint na ndaoine, d?reach mar a labhrann muintir ?tha Cliath ?.

“- Wha’? ”

Feicimid na caracteir? ag magadh a ch?ile.

T? st?l n?os d?ir?re ag “An Trial”. Is ceart mbeadh, mar t? b?s a phl? ann. N?l mor?n greann ann, ach ?s?ideann Mair?ad N? Ghr?da mion-characteir ar n?s Se?n?n an Mh?taire chun greann a chur sa sc?al. B?onn sc?alta greannmhar aige sin. Chomh maith le sin, t? greann ag baint le ainmneacha na ch?il?n? sa teach tearmainn- M?il?, P?il? agus D?il? – cos?il leis an tr?ir cailleach i Macbeth.

Oibr?onn an dh? st?l scr?obhneoireachta seo i gchomhth?acs na sc?alta at? siad a insint. Sc?al eadroim nua-aimseartha ? an Snapper, a bhaineann an ?s?id is fearr as greann chun an sc?al a chur chun tosaigh, agus aithne a chur ar na caractair. S?lim go bhfuil bua an Snapper ag brath ar an greann at? ann, agus c? go bhfuil caract?ir? l?idre ann, ’s? an ghreann a cuireann an dr?ma chun tosaigh.

T? mist?ir ag baint leis an Trial. C?ard a tarl?idh ag deireadh an sc?al? C? leis an locht do f?inmhar? Mh?ire? Is sc?al at? i bhfad n?os d?ir?re agus tromchuiseach, an Trial, agus mar sin, n?l m?ran greann ann. T? an sc?al in ann seasamh leis f?in, agus n?l gh? don greann a ?s?id.

C? go bhfuil cuma diffr?il ar an sl? den scr?obhneoireacht, t? cos?lachta? ann freisin. Mar shampla, t? an dh? dr?ma scr?ofa i ngiota? beaga- agus mar sin bh? s? easca iad a ch?iri? chun scannan teilif?se a dh?anamh as. Is deacair an rud ? dr?ma a aistri? don teilif?s, mar bainneann an teilif?s ?s?id as radharcanna gearra, n? chinn fada a mb?onn d? gn?th ar an st?itse.

C? go bhfuil an t?ama ch?anna a phl? ag “An Trial” agus ag “The Snapper”, leir?tear iad i ndh? st?l an-eags?l ?na ch?ile. Taispeannann siad go bhfuil cos?lachta? ann sa sl? a d?ilann an t-socha?, agus an ch?il?n f?in leis an toircheas. An ceacht is m? at? le foghlaim ?n dh? sc?al n? c? chomh t?bhachtach agus at? taca?ocht ?n mhuintir do ch?il?n i gc?s mar seo.

T? deireadh na sc?il ?n-tabh?chtach. C? go raibh deachrachta? – cuid acu cos?il lena ch?ile ag an beirt ch?il?n le linn an sc?al, t? dh? t-su?omhanna diffr?il ag an deireadh. Is trag?id at? againn sa Triail- nach ghlacann an mathair aon mille?n uirthi f?in, c? go bhfuil s? sol?ir gur le? a bhaineann s?. Sa Snapper , is cr?och -shona at? againn, an chlann ag cur f?ilte roimh ball nua. Dh? sc?al r?alach at? iontu, a oscla?onn s?il an l?itheoir/ lucht f?achana, go feicfidh siad na deacrachta? at? ann do ch?il?n? singil ag iompar.

Leir?onn an dh? dhr?ma, na bhealaigh diffr?il gur d?ileal dh? chlann an-diffr?il leis an eachtra ch?anna. Eir?onn go maith leis an dh? dr?ma, agus is deacair dr?ma amh?in a mholadh thar dr?ma eile. ?fach, sil?m f?in go bhfuil n?os m? chonsp?id ag baint leis An Trial, – teipeann leis an t-socha? cabhair a thabhairt do ch?il?n soineanta, at? cabhair uaithi, agus is de bharr ar seo a cuireann s? l?mh ina bh?s f?in. Bhain a l?n consp?id leis an dr?ma seo nuair a l?ir?tear ar dt?s ?- baineann consp?id le aon rud a chuireann s?os an tsocha? ina bhfuilmid in?r gcona?. Cuireann An Trial muid ag c?isti? ar saol, agus an dearcadh a mbeadh againne f?in d? mbeimid p?irteach san eachtra ch?anna. Mar sin, is fearr liom an Trial n? an Snapper.

D’eirigh go maith leis an dh? dhr?ma, in ?ireann agus thar lear. Dr?ma? a marfaidh blianta fada i litr?ocht na h?ireann, agus cos?il leis an dh? st?l diffr?il scr?ofa at? iontu, faoi dh? chlann diffr?il, beidh suim ag leitheoir? ioml?n diffr?il sa dh? sc?al. N? f?idir ach rogha pearsanta a dh?anamh ar c?n dr?ma a eir?onn n?os fearr leis a roghn?.

СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ

Все материалы в разделе "Иностранный язык"

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.

Copyright © MirZnanii.com 2015-2018. All rigths reserved.