Olympiske Leker Essay Research Paper OLYMPISKE LEKERDe

Olympiske Leker Essay, Research Paper

OLYMPISKE LEKER

De Olympiske leker ble for f?rste gang arrangert i Olympia i Hellas 776 ?r f?r Kristus til ?re for den greske guden Zevs. I 393 etter Kristus ble lekene stoppet, men i 1896 ble de Olympiske leker gjenopptatt etter initiativ av franskmannen Pierre Fredi de Coubertin. Disse lekene ble arrangert i Athen i Hellas. Siden har det blitt arrangert OL v?rt fjerde ?r, med unntak av under de to verdenskrigene. Norge har for?vrig arrangert OL to ganger, i Oslo i 1952 og p? Lillehammer i 1994.

Dette med OL h?res jo s? fint og flott ut, men egentlig er det vel ikke slik. Mange stiller sp?rsm?l ved den enorme pengebruken i forbindelse med OL er positivt eller negativt for verdens befolkning. For ? arrangere OL i Atlanta, n? i 1996, ble det brukt mange milliarder norske kroner. Er det riktig ? bruke verdens ressurser p? en slik m?te? Noen mener helt klart nei, og jeg kan godt forst? dem. De mener at pengene heller kunne brukes til ? rette opp en del av skjevhetene i verdenssamfunnet. Andre vil da argumentere mot dette med ? berette om Olympic Aid, et prosjekt som samler inn penger under OL og gir til den tredje verden. Noen idrettsut?vere gir til og med bort premiene sine til Olympic Aid. Et eksempel p? det er Johan Olav Koss som ga bort pengepremien sin da han vant gull p? 10000 meter under OL p? Lillehammer i 1994.

Det har gjennom mange ?r v?rt rettet stor kritikk mot IOC (International Olympic Comety). Noe av grunnen til det er at IOC stort sett bare best?r av gamle, rike ?pamper?. IOC?s leder Juan Antonio Samaranch har f?tt mye kritikk. Han var som kjent idrettsminister under Franco i Spania. Samaranch var ogs? tidligere fascist. Dette har skapt en hel masse diskusjoner verden over. Mange mener at idrett og fascisme ikke h?rer sammen. Den p?standen er det vel f? som er uenige i. Men problemet er at Samaranch p?st?r at han har lagt dette bak seg.

Kilder som st?r Samaranch n?r sier ogs? at Samaranch ikke lenger er p?virket av sin tidligere tilh?righet. Kritikerne mener at IOC burde fornyes og at Samaranch b?r g? av snarest mulig. Andre mener at det er bra slik som det er. Jeg som skriver dette m? vel kunne ha lov til ? si meg enig i det f?rste alternativet. Jeg mener at idrett er for de yngre krefter og at gamle fascister (og unge fascister for den saks skyld) b?r sparkes ut av alle liknende organisasjoner. Dette er ikke noe lett problem, men alle idrettsinteresserte b?r ha en mening om saken.

Politiseringen av OL er et annet stort diskusjonstema. Noen mener at politikken har f?tt for stor p?virkning og deltakelse i OL. I OL rett etter andre verdenskrig ble tyskerne og japanerne utestengt. Var det en riktig avgj?relse? Selvf?lgelig, vil mange si. Det finnes b?de for- og motargumenter. Det ville jo sikkert v?rt bra for verdenssituasjonen om Tyskland og Japan kunne gjenforenes med de andre landene i et fredelig OL, etter en blodig verdenskrig. Men p? en annen side ville det sikkert v?re i tr?d med den olympiske ?nden at ?krig-startere? blir utestengt fra OL.

Ordet vakthold ble hyppigere nevnt i Atlanta-OL enn under noe annet OL. Det var strengere og mange tusen flere politifolk tilstede b?de i byen og p? arenaene enn ved tidligere OL, men allikevel skjedde det noe som ikke minner s? mye om et fredelig olympisk arrangement. En bombeeksplosjon i den olympiske parken i Atlanta satte i gang debatten om arrang?renes sikkerhetstiltak var gode nok. Mange vil nok hevde at sikkerheten var bra, men at man m? regne med noe s?nt som en eksplosjon i et s? stort land som USA. Andre stilte store sp?rsm?lstegn ved sikkerheten. Man hevdet at politistyrkene ikke var godt nok trent for en slik situasjon osv.

Etter min mening s? b?r det nok gj?res noe med alle disse problemene, blant annet dette med IOC og de gamle ?pampene?. Jeg synes ogs? at den astronomiske pengebruken er litt betenkelig. Hvorfor m? et OL koste over ti ganger mer n? enn i 1976? Jeg tror det sp?rsm?let er ganske sentralt i videreutviklingen av de olympiske leker. Jeg tror heller ikke at det er s?rlig heldig for den olympiske ?nd at det blir for mye politikk inne i bildet. OL var fra starten av et arrangement der idretten var i fokus. N? er det p? ?god? vei til ? bli noe helt annet, men la oss for all del h?pe at idretten alltid blir det viktigste ved et OL. Uansett om IOC?s leder er fascist eller for den saks skyld nazist. OL er idrett og skal alltid v?re det!

СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ

Все материалы в разделе "Иностранный язык"

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.

Copyright © MirZnanii.com 2015-2018. All rigths reserved.