регистрация / вход

Hamsun Essay Research Paper Knut HamsunBarndom og

Hamsun Essay, Research Paper Knut Hamsun Barndom og Ungdom Knud Pedersen som han egentlig het, var av gudbrandsdalsk bonde tt og han ble f*dt 4. august 1859 i Lom i gudbrandsdalen. Faren, Peder (Per) Skultbakken som var fra V g og utl rt skredder ble i 1852 gift med T*r*e (Tora) Olsdatter Garmotr det. K rene var d rlige og i 1862 dro familien til Nordland og slo seg ned p Hamar*y i Salten.

Hamsun Essay, Research Paper

Knut Hamsun

Barndom og Ungdom

Knud Pedersen som han egentlig het, var av gudbrandsdalsk bonde tt og han ble f*dt 4. august 1859 i Lom i gudbrandsdalen. Faren, Peder (Per) Skultbakken som var fra V g og utl rt skredder ble i 1852 gift med T*r*e (Tora) Olsdatter Garmotr det. K rene var d rlige og i 1862 dro familien til Nordland og slo seg ned p Hamar*y i Salten.

I barndommen tok han sterke inntrykk fra livet her. Hamsun vender ofte tilbake til barndommen i den storslagne Nordlandsnaturen, blant dyr og fugler. Den f*rste tiden kom til st for ham som en idyll.

Ni r gammel ble Knud satt bort til en streng onkel som han skulle hjelpe i all slags arbeid. En intenst skildret episode i pamfletten om Lars Oftedal r*per hvor vondt han hadde det hos onkelen. Det hendte at han s*kte til kirkeg rden for leke i fred. En trang isolasjon m ha v rt grunnlagt i disse rene , en innadventhet som erstatning for familieliv og samv r med kamerater. Etter et kort mellomspill i Lom der han ble konfirmert, begynner de eventyrlige r i Hamsuns liv, opplevelsesfylte, men vanskelige. En kort tid var han handelsbetjent hos Wals*e i Tran*y. Den samfunnsordenen som enn hersket i landsdelen – et slags patriarkisk system, med handelsmennene som uavhengige hessekonger – gjorde et uutslettelig inntrykk p Hamsun. Men han kom aldrig til n re noen oppr*rstrang mot hiarkiet, tvert imot f*lte han beundring for de *konomisk uavhengige herrer.

Og som handelsbetjent var han kommet inn i systemet. Men Wals*e gikk fallitt, en p minnelse om livets omskiftelighet som dikteren skulle ta vel vare p .

Under de omflakkende ungdoms rene pr*vde han seg som snekker – og skomakerl rling i Bod*, solgte allslags kram fra t*yer til b*ker rundt om i g rdene eller tok tilfeldige jobber. I B* i Vester len var han en tid l rer i sm skolen. Hamsun oppdaget makten i sin fortellerevne, barna ble bergtatt av hans merkelige eventyr; han tegnet groteske dyrebilder p tavlen s barna gr t av skrekk. Naturelskeren fikk innf*rt botanikk – yndlingsfaget.

Knut Hamsuns verker

Knut hamsuns kjennskap til litteratur begynte med Bibelen og salmeboken;

senere slukte han f*ljetonger hovedstadsavisene. I 1877 fikk 18- ringen trykt sin f*rste bok i Troms*, Den Gaadefulde. Det er skomakerl rlingens dagdr*m om sosiale og erotiske seire, f*rt i pennen av en ubehjelpelig h nd. I tradisjonen fra f*ljetonglitteraturen er utgangspunktet en mystifikasjon: husmannsgutten Rolf Andersen er egentlig en fin bymanns s*nn som m holde seg skjult p landet – egentlig heter han Knud (!) Sonnenfield. Den Forkledde prins vinner til slutt prinsessen. Hamsuns senere kj rlighetsskildringer har beholdt denne sosiale motsetning mellom overklassepiken og underklassegutten.

+ret etter ble det episke diktet Et gjensyn trykt. Bj*rger fra samme r er langt mer lovende, en bondefortelling i Bj*rnsons nd. Ogs gutten Bj*rger har trekk av den ungdommelige forfatter: han vil bli dikter og sitter stadig med penn under *ret+. Denne syssel og hans merkelige intelligens skiller ham ut fra bygdefolket. En forelskelse i den gjeveste jente i bygda gj*r situasjonen ekstra komplisert. Bj*rger har en merkelig bror, Thor – denne einst*ingen har flere egenskaper som kommer til prege den hamsunske vandrer-skikkelse. Bj*rger+ ender med at den intellektuelle helt drar ut i verden for bli dikter. Det gj*r ogs hans opphavsmann – m let er det underdeilige Hardanger. Det ble et nytt mellomspill.

Kampen for utkommet og for forl*se talentet han aldri tvilte p , gjorde de neste rene til de vanskeligste i Hamsuns liv. Skuffelsen kunne fylle ham med aggresjon og motsigelseslyst. Under oppholdet i Hardanger rettet han i 1879 et polemisk angrep mot salmesangen i den lokale kirken. Da han etter en hard sult-vinter i Vaterland i Kristiania (1879-80) pr*vde sl seg gjennom som veiarbeider p Toten, var det en lekpredikant i Vardal som var skyteskiven.

Hamsun d*mmer ut fra estetiske kriterier.

P Gj*vik holdt han for f*rste gang et offentlig foredrag om litteratur. Det var d rlig bes*kt, men Hamsun fant seg fort til rette p talerstolen.

Han skrev mange andre b*ker: Sult, Mysterier, Pan, Victoria, B*rn av tiden, Segelfoss by og marken gr*de. Sult er en roman som skildrer en ung forfatters kamp for overleve i Kristiania. Han er fattig og pengelens og panter bort klesplagg etter klesplagg. Han sulter i dagevis p jakt etter dikterisk inspirasjon. Han er stolt og verdig tross sin ynkelige framtreden. Slik blir forholdet til andre mennesker aldri likeverdig. Han er stadig p vakt mot bli set ned p . Derfor kan han ikke f venner og blir totalt isolert. En gatejente blir den vidunderlige dr*mmekvinnen Ylajali. Han skifter i stevninger, for raseriutbrudd eller merkelige syner.

Hamsun vil vise det ubeviste og skjulte i menskesinnet. samtidig er sult en romsn om et flakkende, jeml*st individ i en moderne stor by.

Slik begyner sult:

Det var i den tid jeg gikk omkring og sultet i kristiania, denne forundelige by som ingen forlater f*r han har f tt merker av den.

Og slik er slutten:

Ute i fjorden rettet jeg mig opp engang, v t av feber og matthet, s inn mot land og sa farvel for denne gang til byen, til kristiania hvor vinduene lyste s blankt fra alle hjem

Til Amerika

Emigrasjonsb*lgen n dde toppen i 1880- rene, den rev ogs Hamsun med seg.

Fra februar1882 til oktober 1884 oppholdt han seg i Wisconsin og Minnesota, og slo seg kummerlig gjennom som g rdsgutt og butikksvenn. Det lysnet for ham da han ble sekret r hos unitarpresten Kristofer Janson i Minneapolis pappas kapellan+ kalte barna i huset ham. Amerika oppholdet ble br tt avsluttet da Hamsun ble farlig syk. Legens diagnose gikk ut p t ring, han fikk tre m neder igjen leve. Antakelig var det bronkitt, eller den kraftige litteraten hadde helt enkelt forl*ftet seg. Hjemme i Norge ble han fort frisk igjen.Han var ogs i Amerika perioden 1886-1888.

Gjennombruddet

(Sult kom ut p forsommeren 1890). Tore Hamsun har fortalt at de f*rste sidene av sult ble skrevet om bord i Thingvalla+ mens b ten l i Kristiania underveis fra Amerika til K*benhavn. Gjensynet med denne forunderlige by, som ingen forlater, f*r han har f tt merker av den+, vekket bitre minner fra harde sult-vintre i Vaterland. Et fragment av sult ble trykt anonymt i det danske tidsskriftet Ny Jord november 1888. Det ble gjennombruddet. En lang inkubasjonstid var over, en utvikling som fikk symbolsk uttrykk i navneskifte: fra Knud Pedersen via Knut Pederson (under det nasjonalromantiske mellomspill i Hardanger) til Knut Hamsund..

Med sin psykologi, sin nye stil, sin nye virkelighetsoppfatning er Sult et skjellsettende verk i norsk litteraturs historie. Det 20. rhundre har meldt sin ankomst.Av langt st*rre dimensjoner er neste del, livets spil (1896).

Kareno er blitt 39 r og har sl tt seg ned p et handelssted i Nordland – Hamsuns halvt uvirkelige og stiliserte Nordland. I et fyrt rn ved havet vil han skrive sitt metafysiske verk, det skal handle om rettferdigheten – Kareno bygger p tesen om at tilv relsen er styrt av den2222e Nemesis+.

ОТКРЫТЬ САМ ДОКУМЕНТ В НОВОМ ОКНЕ

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ [можно без регистрации]

Ваше имя:

Комментарий