Немецкий язык 10 класс Сотникова профиль

С. I. Сотникова, Г. В. Гоголєва

Німецька мова

H@llo, liebe Freunde!

Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів (друга іноземна мова, шостий рік навчання ), профільний рівень

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

10(6)

УДК 371.671=11

ББК 81.2НІМ-922

С67

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ № 177 від 03.03.10)

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено

Наукову експертизу проводив Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов Національної академії наук України

Психолого-педагогічну експертизу проводив

Миколаївський державний університет імені В. О. Сухомлинського

Е к с п е р т и:

Л. А. Макаренко, гімназія № 167, м. Київ, заступник директора з іноземних мов, вчитель-методист;

Т. Д. Комлева, спеціалізована ЗОШ I—III ст. № 2 з поглибленим вивченням іноземних мов, м. Чернігів, вчитель;

О. В. Волинкіна, гімназія № 4, м. Миколаїв, методист, вчитель-методист;

Н. М. Мукатаєва, Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, методист

Сотникова, С. І.

С67 Німецька мова: Підручник для 10 класу загально освітніх навчальних закладів (друга іноземна мова, шостий рік навчання), профільний рівень / С. І. Сотникова, Г. В. Гоголєва. — Х.: Ранок, 2010. — 256 с.

ISBN 978-611-540-716-3

Підручник складає навчально-методичний комплекс разом із робочим зошитом, методичним посібником для вчителів, дидактичними матеріалами, аудіозаписами вправ і текстів для аудіювання. Відповідає рівню А2.2 згідно із Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти.

Для учнів 10 класів загальноосвітніх шкіл, які вивчають німецьку мову як другу іноземну за програмою профільного рівня.

УДК 371.671=11 ББК 81.2НІМ-922

© С. І. Сотникова, Г. В. Гоголєва,

автори, 2010

© М. А. Назаренко, іл., 2010

ISBN 978-611-540-716-3

© ТОВ Видавництво „Ранок“, 2010

Inhaltsverzeichnis

Lektion 1. LEBENSWEISE

Stunde 1. Die Erholung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Stunde 2. Freizeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Stunde 3. Erholung alternativ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Stunde 4. Pfadfinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Stunde 5. Jugendszenen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Stunde 6. Wofür interessierst du dich? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Stunde 7. Was machst du in deiner Freizeit? . . . . . . . . . . . . . 25 Stunde 8. Freizeit in Deutschland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Stunde 9. Brieffreunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Stunde 10. Hobby und Beruf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Stunde 11. Gesunde Lebensweise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Stunden 12—14. Wiederholung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Lektion 2. DaS ScHuLLEBEN

Stunde 15. Die Schule und ich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Stunde 16. Wozu braucht man Schulen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Stunde 17. Schulen in Deutschland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Stunde 18. Das ist unsere Schule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Stunde 19. Was ist dein Lieblingsfach? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Stunde 20. Schulräume und Veranstaltungen . . . . . . . . . . . . . . 54 Stunde 21. Schulwettbewerbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Stunde 22. Schulpersonal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Stunde 23. Wozu braucht man Schulnoten? . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Stunde 24. Noten im Sportunterricht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Stunden 25—27. Wiederholung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

LEktIoN 3. ScHuLBIBLIotHEk

Stunde 28. In unserer Schulbibliothek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Stunde 29. Was lesen wir gern? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Stunde 30. So viele Bücher, und alle sind so verschieden . . . 76

Stunde 31. Jedes Buch, das man noch nicht gelesen hat, ist ein neues Buch . . . . . . . . . . . 79 Stunde 32. Bekannte deutsche Schriftsteller und Dichter . . . 82 Stunde 33. Mein Lieblingsbuch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Stunde 34. Wie oft besucht man eine Bibliothek? . . . . . . . . . . 88

Stunden 35—37. Wiederholung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

LEktIoN 4. MaSSENMEDIEN

Stunde 38. Die Presse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Stunde 39. Was steht in der Zeitung? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Stunde 40. Zeitungen mal anders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Stunde 41. Moderne kommunikationsmittel . . . . . . . . . . . . . . 102

Stunde 42. Was läuft im Fernsehen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Stunde 43. Wie alt ist der computer? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Stunde 44. Das Internet—ein Freund oder ein Feind? . . . . . 110

Stunde 45. Das Internet—ein guter Helfer im Lernen . . . . . 112

Stunden 46—48. Wiederholung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

LEktIoN 5. MuSIk

Stunde 49. Musikinstrumente und Musiker . . . . . . . . . . . . . . 117

Stunde 50. Die bekanntesten deutschsprachigen komponisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Stunde 51. Die Wiener Sängerknaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

Stunde 52. Musikstile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Stunde 53. Moderne deutsche Sänger und Bands . . . . . . . . . 134 Stunde 54. Musik in meinem Leben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

Stunde 55. Bekannte Festspiele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

Stunden 56—58. Wiederholung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

LEktIoN 6. DEutScHLaND — LaND uND LEutE

Stunde 59. Eine Reise nach Deutschland . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

Stunde 60. Deutsche Landschaften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Stunde 61. Deutsche Bundesländer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

Stunde 62. Deutsche Städte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

Stunde 63. Die bekanntesten Sehenswürdigkeiten

Deutschlands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Stunde 64. Feste und Feiertage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

Stunde 65. Bekannte Deutsche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

Stunde 66. kultur in der kommunikation . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Stunde 67. Deutschland—ein umweltfreundliches Land . . . 172

Stunden 68—70. Wiederholung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

LEktIoN 7. DIE ukRaINE — LaND uND LEutE

Stunde 71. Die ukraine ist mein Heimatland . . . . . . . . . . . . . 179 Stunde 72. Symbole der ukraine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

Stunde 73. Staatsaufbau der ukraine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Stunde 74. unsere Sprache . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Stunde 75. Berühmte ukrainer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 Stunde 76. unsere Städte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 Stunde 77. unsere Hauptstadt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

Stunden 78—80. Wiederholung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

Hauslektüre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 Schlüssel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 Grammatik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 Wörterverzeichnis Deutsch-Ukrainisch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 Wörterverzeichnis Ukrainisch-Deutsch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246

Дорогий друже!

Світ мови — це світ нових відкриттів, нових досягнень, нових знайомств і звершень. Німецька — це мова, якою в Європейському Союзі як своєю рідною користується найбільша кількість людей

(близько 100 мільйонів). Німецькою написано сотні всесвітньо відомих творів літератури, філософії й історії. Це мова, якою говорили видатні митці, діячі науки та культури, винахідники, композитори, мислителі, поети та письменники.

Цей підручник допоможе тобі наблизитися до німецької культури через її мову, краще познайомитися з життям Німеччини та людей, що в ній живуть, а також розширити свій кругозір та коло спілкування зі своїми однолітками, використовуючи набуті знання.

У підручнику подано здебільшого вправи на читання, аудіювання й мов лення. Основна частина вправ на письмо міститься в робочому зошиті. У кожному уроці на початку подаються слова та вирази, необхідні для розуміння та спілкування в рамках запропонованої тематики. Наприкінці кожного розділу вміщено матеріал для повторення у вигляді гри. Вправи супроводжуються спеціальними піктограмами, які допоможуть тобі зорієнтуватися в матеріалі уроку.


У кінці підручника подано граматичний довідник, де зібрано пояснення до вивченого граматичного матеріалу, а також німецько-український та українсько-німецький словники, які містять слова та вирази, що зустрічаються в цьому підручнику.

Сподіваюся на плідну співпрацю та бажання пізнати більше, щоб досягти нових вершин, адже Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg (Де є воля, там є і шлях).

Автори

Умовні позначення:

— індивідуальна робота; — читання;

— робота в парах; — письмо;

— робота в групах; — гра;

— вправи з аудіювання — домашнє завдання

(запис здійснено носіями мови);

1 Was gehört zur Erholung? Ergänzt den Wort-Igel zu zweit. Wer hat die meisten Ideen?

2 Wo kann man sich erholen? ordne die Wörter aus dem kasten den Bildern zu. Bilde dann die Sätze.

am Meer, am Fluss, in der Stadt,

zu Hause/in einem Garten, auf dem Land,

Max erholt sich…

Tanja und Michael erholen sich… Kurt und Alex erholen sich…

Herr und Frau Müller erholen sich…

Toni erholt sich…

Die Geschwister erholen sich…

Lektion 1. Lebensweise

3 Wo und wann/wie lange haben sich diese Menschen erholt? Erzähle.

Muster: Lina hat sich im Juli am Fluss erholt./Im Juli hat sich Lina am Fluss erholt.

Linaam Meerim Juli

Niklasam Fluss3 Wochen

Sabinean der Ostseeim Sommer

Reginein den Alpenin den Ferien

in einem

Frau Schmidt10 Tage

Ferienlager

Herr Möllerzu Hauseim Januar

Leabei der Omaim Herbst

Familie Werbei der Tanteam Wochenende

ner

Frau Dahlertin der Stadtam Samstag

Mariaauf dem Landeinen Monat

4 a) und wo waren diese Jugendlichen? Hört den Dialog und spielt ihn dann.

— Hallo, Jana!

— Hallo, Daniel! Na, wie geht’s?

— Danke, gut. Und dir?

— Auch gut, danke. Hast du dich im Sommer gut erholt?

— Ja, ich war einen Monat lang in einem Ferienlager. Wir haben Fußball, Basketball, Volleyball, Tischtennis gespielt, sind im Fluss geschwommen, gewandert. Das war klasse!

— War das Wetter gut?

— Na ja, nicht immer. Aber auch bei schlechtem Wetter hatten wir was zu tun: Man konnte Schach spielen, fernsehen, Musik machen oder hören, verschiedene Wettbewerbe und Quiz machen. Und du? Wo warst du?

— Bei meiner Tante. Sie wohnt in Regensburg, in Bayern. Das ist eine sehr alte und schöne Stadt. Dort fließt auch die Donau. Na ja, es war auch gut.

b) Spielt andere Dialoge mit dem Wortmaterial. 1 A — an der Ostsee: viel schwimmen, tauchen, in der Sonne liegen, wandern, Boot fahren;

B — in den Bergen: in einem Zeltlager wohnen, wandern, schöne Landschaften sehen/fotografieren, den Gipfel eines Berges besteigen.

Lektion 1. Lebensweise

2 A — in der Stadt: im Park spazieren gehen, sich mit Freunden treffen, in die Disko gehen, ein Konzert besuchen;

B — im Ausland: eine Reise nach Bulgarien machen, schöne Städte besuchen, eine Stadtrundfahrt unternehmen, interessante Sehenswürdigkeiten sehen, im Meer schwimmen.

3 A — bei der Oma: der Oma helfen, neue Freunde kennen lernen, ins Kino und in die Disko gehen, im Fluss schwimmen, im Wald Pilze und Beeren sammeln;

B — am Meer: viel schwimmen, tauchen, in der Sonne liegen, Schiff fahren, Wassersport treiben.

4 A — am Fluss: viel schwimmen, Boot fahren, in der Sonne liegen, Ball spielen, angeln;

B — zu Hause: im Garten arbeiten, den Eltern helfen, Freunde treffen, mit dem Hund spielen, Federball spielen, Musik hören, Bücher lesen, basteln.

5 und wie habt ihr euch im Sommer erholt? Sprecht zu zweit und erzählt dann der ganzen klasse.

Im Sommer war ich.../Ich habe mich in ... erholt./Ich bin nach ... gefahren./Ich habe ... gesehen/besucht/besichtigt.../Ich habe auch...

6 Lies 5 anzeigen und dann den vollen text. Zu welcher anzeige passt der text?

D änemark p er F ahrraD Wanderurlaub

6-tägige Nordseeküsteroute — im Erzgebirge ein toller Urlaub für die ganze • schöne Berge

Familie • viele ausgeschilderte Wan-

Die Route ist insgesamt 500 km lang derwege und geht durch eine der reizvollsten • günstige ÜbernachLandschaften Dänemarks. Vorteile der tungsmöglichkeiten

Strecke sind, dass es keine Steigungen Nicht nur die Sommerzeit bietet viele gibt und so gut wie keinen Autoverkehr. Möglichkeiten zum Wandern. Wan www.tourias.com dern im Winter ist sehr erholsam.

A

Tourist Information Dresden Stadtinformation

Großa rtige europä ische Prager Strasse 20 nahe Bahnhof

Metropolen in 6 Ta gen! 01069 Dresden B

Passau — Wien — Budapest — Bratislava — Wachau — Passau (mit Stadtrundfahrten in Wien, Budapest und Bratislava)

Im Reisepreis erhalten: Flussreise, Hafentaxen, Vollpension an Bord, Betreuung durch eine erfahrene Kreuzfahrtleitung

www.express-reisen.de

C

Lektion 1. Lebensweise

Reiseangebote für TOLLE die Weihnachtsferien KLASSEN Die Tage werden kürzer und FAHRTEN

die Temperaturen fallen immer Städtereisen z. B. nach weiter: höchste Zeit sich in den • Prag oder Berlin wohlverdienten Winterurlaub zu Projektfahrt zum Ritterverabschieden. Ob Sonnenziel oder • gut in Thüringen Skiurlaub: in den Weihnachtsferien coole Abenteuer im Rielocken die Veranstalter mit günstigen • sengebirge uvm.

Reiseangeboten.

Preiswerte Klassenfahrten

www.reisen-experten.de im In­ und Ausland

D 67

ab Euro www.city-kids.net

E

Es warten die schönsten Wanderwege Sachsens auf eine Endeckung. Da die Berge nicht besonders hoch sind, braucht man keine spezielle Wanderausrüstung, nur festes Schuhwerk, einen Rucksack und Wanderstöcke werden empfohlen. Fast alle Wege sind für die ganze Familie zum Wandern geeignet. Unterwegs gibt es viel Interessantes für den Wanderer zu sehen.

7 Spiel „Wo haben sich diese Menschen erholt?“.

Die Spieler bekommen Kärtchen mit den Familiennamen: Möller, Möhler, Müller, Mühler, Mäller, Mähler, Miller, Miehler. Sie hören einen Hörtext. Im Hörtext nennt man diese Namen. Wenn der Spieler „seinen“ Namen hört, steht er auf. Für jeden Fehler bekommt der Spieler einen Minuspunkt. Der Sieger ist, wer keine oder die wenigsten Minuspunkte hat.

8 Rufe deine Freundin/deinen Freund an. Erzähle ihr/ihm über deine Erholung diesen Sommer.

Sprecht zu zweit zu einem der angegebenen Themen: - Erholung am Meer - Erholung in einem Ferienlager - Erholung im Ausland - Erholung an Bord eines Schiffes - Erholung in der Stadt

9 Bereite einen Reiseprospekt zu Hause vor. Erteile darin Informationen über die Erholung, die Dauer der Reise, den Preis. Du kannst Fotos, Bilder, ansichtskarten benutzen.

1 Was kann man in der Freizeit tun? Sagt der Reihe nach. Der/die

2 a) Was meinst du: Was machen diese Menschen, wenn sie Freizeit haben? ordne die Wörter den Namen zu.

in die Berge gehen, Gitarre spielen, Kanu

b) Höre zu und vergleiche mit deinen Vermutungen. Ergänze die Sätze.

Wenn Herr Wagner Freizeit hat, …

In ihrer Freizeit … Veronika…

Wenn Daniel Zeit hat, …

Frau Bock … in ihrer Freizeit…

3 Was findest du interessant, langweilig, gefährlich oder spannend? Ergänze die Sätze mit den Wörtern/Wortverbindungen aus dem kasten. Was kannst du noch nennen?

Rad fahren, backen, Fußball spielen, joggen, lesen, Bungee springen, fernsehen, Boot fahren, kochen, in den Zoo gehen, Drachen steigen lassen, Ski fahren, skaten, shoppen, in die Berge gehen, jonglieren, basteln, malen, Auto fahren, spazieren gehen, in die Gemäldegalerie gehen, singen, sich Videos und DVDs anschauen, Freunde treffen, Sport treiben, im Internet surfen, Computer spielen, angeln, faulenzen, in die Disko gehen, fotografieren, Musik hören, Kanu fahren, Volleyball spielen, Musik machen, telefonieren, simsen, ins Museum gehen, schwimmen, Mountainbike fahren, Tennis spielen, ins Kino gehen, Gitarre spielen, reiten, in der Sonne liegen, tauchen, Karaoke singen, wandern, zeichnen, Basketball spielen, auf Partys gehen

Es ist interessant, …zu…

Ich finde es langweilig, …zu…

Es ist gefährlich, …zu…

Ich finde es spannend, …zu…

Lektion 1. Lebensweise

4 Welche anzeigen finden diese Personen interessant? Lies die kurztexte und finde je eine passende anzeige pro Person. Nicht alle anzeigen passen.

1) Lina mag klassische Musik und möchte ein interessantes Konzert besuchen.

2) Jan mag aktive Erholung am und im Wasser.

3) Karin und ihre Eltern reiten gern.

4) Klaus möchte mit seinen Freunden in die Berge gehen.


W a nderurl a ub in G a stein

Inmitten des schönen Bergpanoramas der Hohen Tauern liegt das Tal mit kristallkla-

rem, heilendem Thermalwasser. Viele Naturschätze und

klare, wohltuende Bergluft am

Wasserfall lassen jedes „Wanderherz” höher schlagen.

Tel. +43 (0) 6432 3393 0

Fax +43 (0) 6432 3393 120 http://wandergastein.com/de-anfrage.shtml

A

Spiel, Sport & Spaß

- Schwimmen

- Tennisplätze, Minigolf, Kanu fahren

- große Spielplätze

- Segeln und Surfen

- Angeln für Gäste

- Wanderungen und Radtouren - Gästekindergarten und

CAROLINCHEN­Club für Kids,

Teens und die ganze Familie

Unser­Carolinensiel.de

Buchungs­Hotline

0 44 64 . 86 96 52

C

Freizeitklub für Sie!

Unser Klassiker: Zwei Stunden

Sport- und Bewegungsangebote für Jung und Alt

Unser Hauptziel ist es, möglichst vielen Menschen jeden Alters die Möglichkeit zu gesundem Sport in angenehmer Atmosphäre zu bieten. Besonders wichtig sind für uns gesundheitliche Aspekte, der Spaß an der Bewegung und die Freude an gemeinsamen sportlichen Events.

www.kietz­fuer­kids­freizeitsport.de

B Reitschule an der Nordsee

Reitunterricht für Jung und Alt, Freizeit- oder Turnierreiter sowie geführte Ausritte durch Wald und Wiesen und entlang des Nordseestrandes.

Wenn Sie gerne reiten, laden wir Sie ein!

Alter Husumer Weg 11

25856 Wobbenbüllfeld

Telefon: +49 (0) 48 46 - 69 32 34

D

Lustiges in Vers und Musik mit dem Kammerorchester OPUS

Das Kammerorchester OPUS hat das Ziel, ein reichhaltiges Repertoire von der BarockMusik, über die Klassik bis hin zur unterhaltenden Musik der Gegenwart zu erarbeiten. Die neue Konzertfolge stellt das Thema „Musik und Humor” in den Mittelpunkt. Weitere Infos unter: http://www. thomasheyn-komponist.de/konzert.html

E


Stadtrundfahrt durch Berlin für 50,- Euro!

Unser gesamtes Angebot reicht von den Feiern, Spieletreffs und Bingoabenden, von der individuellen Beratung über Stadtrundfahrten, Tagesausflüge und Reisen bis hin zur Durchführung von sportlichen Aktivitäten wie Tanzkurse und Bowlingkurse.

Unser Team ist für Sie da! T: +49 (0) 451 - 31 77 22 00

F: +49 (0) 451 - 31 77 22 06

F

Lektion 1. Lebensweise

5 a) Welche anzeige findest du besonders interessant? Warum?

Erzähle, gebrauche dabei die Redemittel.

Ich finde die Anzeige … besonders interessant, weil…

Für mich ist/sind … auch interessant, denn… Ich möchte auch…

b) Stell dir vor: Du hast eine der anzeigen gewählt und tolle Erholung gehabt. Wie war das? Erzähle. Gebrauche dabei das Präteritum und beantworte die Fragen.

Welche Erholung hast du gewählt? Warum?

Wohin bist du gegangen/gefahren? Mit wem?

Wann war das?

Welche Erholungsmöglichkeiten hat man dir angeboten?

Was hast du dort gemacht?

Wie hat dir deine Erholung gefallen?

6 Übersetze die Wortverbindungen im kasten. Ergänze richtig die Sätze.

займатися спортом, дивитися телевізор, багато купатися, листуватися з друзями у чаті, слухати сучасну музику, стрибати з парашутом, кататися на лижах

Maria findet es schön, im Sommer ans Meer zu fahren und...

Ist es gefährlich, ...?

Sebastian gefällt es, den ganzen Tag zu Hause zu sitzen und...

Mir ist es interessant, im Internet zu surfen und...

Ich finde es gesund, ...

Mona träumt diesen Winter in die Alpen zu fahren und... Jürgen macht Spaß, ..., er hat viele tolle CDs.

7 Stellt euch vor: Ihr bietet auch etwas für interessante Freizeitgestaltung an. Schreibt anzeigen in kleingruppen und hängt sie dann im klassenzimmer auf. Vergleicht eure anzeigen. Wessen anzeigen sind besonders interessant?

8 Rufe deine Freundin/deinen Freund an. Schlage ihr/ihm vor, zusammen einen gemütlichen abend zu verbringen.

Spielt zu zweit einen Dialog zu einem der angegebenen Themen:

- Einladung ins Konzert - Einladung ins Kino - Einladung zum Essen - Einladung zu einem Spaziergang - Einladung ins Theater

9 Stelle für die nächste Stunde das Programm interessanter Freizeitgestaltung für das kommende Wochenende zu sammen. Schließe in dein Programm unterschiedliche Formen der

Freizeitgestaltung ein.

kein Wellchen wölbte sich zum Schlag.


Nur sie, die Fische, brachen leis’ der weit’ und breiten Stille Siegel und sangen millionenweis’

auch probieren, was nicht? Warum?

Lektion 1. Lebensweise

3 a) Was verstehst du unter dem Wort „alternativ“? Finde die passende Erklärung.

A) neu und unbekannt;

Am Rand des Dorfes Vrees in Niedersachsen stehen Tipis (indianische Zelte) auf einer Wiese. Hier machen 25 Hobby-Indianer Urlaub. 14 Tage reiten, mit Pfeil und Bogen schießen, Kanu fahren, tanzen und Erfahrungen austauschen — das praktizieren hier die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen in ihren Ferien. Völlig ohne Fernsehen und Computerspiele, ohne festes Programm und Vollpension.

Jan (17 Jahre), Markus (15 Jahre) und Jerome (13 Jahre) lieben diese Art des Urlaubs. Jan erzählt: „Es ist nicht so wie zelten gehen, hier hast du keinen Campingkocher. Hier kann man andere Dinge lernen, zum Beispiel Feuer für das Essen machen — ohne Streichhölzer und Feuerzeug.“ Und Markus ergänzt: „Unsere Klamotten machen wir auch selbst.“ Zu seiner Ausrüstung gehören ein Hemd aus Hirschleder, indianische Hosen und Mokassins. Eltern reagieren unterschiedlich.

Im Camp gibt es keine Uhren. Darum beginnt der Tag, wenn man aufwacht, und endet, wenn man müde ist. Die Jugendlichen schlafen in ihren Tipis auf Betten aus Balken und Weidenstangen und decken sich mit Fellen zu. Überall hängen selbst gemachte Tanzglocken, Handtrommeln, Bogen, Taschen, Schmuck und Trinkflaschen.

Zu essen gibt es getrocknetes Fleisch oder andere indianische Gerichte. Oft kocht die ganze Gruppe gemeinsam. Seit drei Jahren ist die Indianistik das Hobby der drei Jugendlichen. „Wir haben damals bei einer Ferienaktion in der Stadt Wilhelmshaven mitgemacht“, erzählt Jan. Der Verein „Cheyenne“ hat dort eine Westernstadt mit Armeeplatz und hat die Jugendlichen eingeladen. Die drei fanden es dort so gut und traten in den Verein ein. Bekannte und Eltern reagierten unterschiedlich. „Ein paar Leute in meiner Klasse respektierten

Lektion 1. Lebensweise

das, andere lachten nur“, erzählt Jan, „doch meine Eltern fanden das klasse.“ Jerome aber hat ein kleines Problem: „Meine Mutter findet das zu extrem. Ich habe den ganzen Schmuck im Zimmer, und manche Sachen riechen nach Rauch vom Lagerfeuer.“ Darum muss er alles auslüften, wenn er aus der Westernstadt kommt. Soll er darum das Hobby aufgeben? „Niemals!“, gibt Jerome sein großes indianisches Ehrenwort. Ist das nicht schön?

Nach Christian Vogeler

4 Sind die Sätze richtig oder falsch?

1) Nach Niedersachsen kommen Indianer.

2) Im Dorf Vrees erholen sich 25 Indianer.

3) Die Menschen im Indianer-Camp haben kein festes Programm ihrer Erholung.

4) Viele Jugendliche erfahren hier etwas Neues, was sie in einem gewöhnlichen Camping nicht erleben können.

5) Die Jugendlichen schlafen in Zelten wie richtige Indianer.

6) Die Reaktion der Eltern ist immer gleich.

7) Zum ersten Mal haben Jan, Markus und Jerome indianische Traditionen bei der Ferienaktion eines Vereins kennen gelernt.

8)

Die Mutter von Jerome findet das Hobby ihres Sohnes interessant.

5 Welche ungewöhnlichen Formen der Erholung sind euch bekannt? Besprecht in Gruppen und erzählt dann der ganzen klasse.

6 Welche Formen der alternativen Erholung könnt ihr in eurer Gegend anbieten? Erarbeitet solche angebote in kleingruppen und präsentiert sie anderen Gruppen. Gebraucht dabei die Redemittel.

Ich meine, wir könnten ... anbieten.

Meiner Meinung nach ist ... interessant/spannend/toll...

In unserer Gegend kann man ... organisieren/durchführen/gründen...

7 Erzähle deiner Freundin/deinem Freund darüber, wie du dich in den Ferien alternativ erholt hast.

Sprecht zu zweit zu einem der angegebenen Themen:

- eine Fahrt durch Europa per Autostopp - der Aufenthalt auf einer einsamen Insel - eine Erholung mit Extremsport - der Aufenthalt in einem afrikanischen Dorf

8 Suche im Internet Informationen über die alternative Erholung in den deutschsprachigen Ländern. Schreibe einen Bericht und erzähle über die interessantesten angebote in der klasse.

b) Was für Menschen sind das? Was ist dir über diese organisation bekannt?

3 Lies den text und vergleiche mit deinen Vermutungen. ordne die Überschriften den textteilen zu.

A) Aktivitäten der Pfadfinder

B) Die Geschichte der Pfadfinderbewegung

C)


Symbole und Traditionen der Pfadfinder

D) Altersstufen in der Pfadfinderbewegung

E)

Ziele und Mottos der Pfadfinder1) Im Jahre 1907 hat der britische General Sir Robert Baden-Powell auf einer kleinen Insel ein experimentelles Zeltlager mit 22 Jungen organisiert. Es war der Beginn einer Jugendbewegung (Scout), und schon bald wurde diese Bewegung in der ganzen Welt bekannt.

Lektion 1. Lebensweise

Dem „Boy Scout“ folgte 1909 auch ein „Scout“ für Mädchen. 1909 hat man die ersten Gruppen auch in Deutschland gegründet: einen Verein in Berlin und eine Schülergruppe in München mit dem Namen „Pfadfinder“ (eine ungefähre Übersetzung des „Scouts“). Heute sind in dieser Bewegung mehr als 38 Millionen Kinder und Jugendliche aus 216 Ländern.

2) Zelten, Hütten bauen, Knoten machen, die Natur schützen und die Zeichen der Natur verstehen, anderen Menschen helfen — das waren und sind die Ziele der Pfadfinder. Das Motto der Pfadfinder lautet: „Jeden Tag eine gute Tat.“ Pfadfinder lernen für das Leben. Ihr wichtiges Prinzip heißt „Learning by Doing“ (Lernen durch Tun). Sie müssen selbstständig, verantwortlich, zuverlässig und bereit zur Zusammenarbeit sein.

3)

Was machen die Pfadfinder? Sie spielen, entwickeln sich selbst und helfen den anderen. Sie befinden sich in engem Kontakt mit Natur und Umwelt. Regelmäßig führen sie Gruppenstunden in festen Gruppen durch, entwickeln gemeinsame Rituale und haben gemeinsame Kleidung. Die Pfadfinder verbringen Ferien in Zeltlagern und auf Fahrten. Viel Zeit widmen sie auch dem Basteln und Werken, aber auch musisch-kulturellen Aktivitäten; zum Beispiel singen und musizieren sie oft zusammen. Sie denken an die Umwelt und organisieren verschiedene Aktionen, wie z. B. Hilfsaktionen oder Altpapiersammlungen.

4)

Fast alle Pfadfindervereine teilen ihre Mitglieder in verschiedene Altersstufen ein. Die gebräuchlichsten Bezeichnungen sind:

Deutsch-

alter allgemein Österreich Schweiz

land

6—11 Wölflinge/ Wichtel/ Wölflinge Bienli/Wölfe

Jahre Wichtel Wölflinge

11—13 (Jung)- (Jung)-Pfad- Guides/Spä-

Pfadi

Jahre Pfadfinder finder her

14—16 Caravelles/

Pfadfinder Pfadfinder Pfadi

Jahre Explorer

Cordées/

16—18 Ranger/ Ranger/Ro- Ranger/Ro-

Raiders/Pio-

Jahre Rover ver/Leiter ver

niere

18—

Ranger/ Ranger/Ro- Ranger/Ro-

21/25 Rover/Leiter

Rover ver/Leiter ver/Leiter

Jahre

Ranger/Ro- Pfadfinder-

ab 21 Leiter/Erver/Leiter/ führer bzw. Rover/Leiter

Jahre wachsener

Erwachsener -leiter

Lektion 1. Lebensweise

5) Das Symbol der Pfadfinder ist die Lilie (graphisch eine Fleur-de-Lis). Traditionen und Formen der internationalen Pfadfinderbewegung sind z. B.:

- das Motto „Allzeit bereit“ und der Pfadfindergruß „Gut Pfad“, - der Pfadfindergruß mit der linken Hand, - die Pfadfinderkleidung, - das Truppprinzip (das heißt in einem Trupp sind nur Gruppen der gleichen Altersstufe), - die Gruppen leiten meistens Erwachsene.

Nach: http://de.wikipedia.org/wiki/Pfadfinder

4 Ergänze die Sätze nach dem Inhalt des textes.

1) Das experimentelle Lager auf einer kleinen Insel war…

2) Die ersten deutschen Pfadfindergruppen stammten aus…3) Das wichtigste Prinzip der Pfadfinder ist… 4) Die Pfadfinder müssen … sein.

5) Die Aktivitäten der Pfadfinder sind vielseitig: sie…

6) Ihre Ferien verbringen die Pfadfinder…

7) Die Pfadfindervereine sind in…

8) Die 16- bis 18-jährigen Pfadfinder heißen in Deutschland und Österreich…

9) Wölflinge oder Wölfe nennt man…

10) Die Pfadfinder grüßen einander…

5

Gibt es in der ukraine ähnliche kinder- oder Jugendorganisationen? Was ist euch über ihre aktivitäten bekannt? Sprecht in Gruppen und erzählt dann der ganzen klasse.

6 Stellt euch vor: Ihr organisiert eine Pfadfindergruppe in eurer Stadt/in eurem Dorf. arbeitet in Gruppen. Besprecht dabei folgende Fragen. Präsentiert euer Projekt der ganzen klasse.

7 Schreibe einen artikel für ein Schülerzeitung über die Jugendorganisationen in Deutschland und in der ukraine. Du kannst nötige Informationen aus Zeitungen, dem Fernsehen und dem Internet erhalten.

der Goth — die Goths der Hippie — die Hippies der Rocker — die Rocker der Skinhead — die Skinheads

der Hip-Hopper — die Hip-Hopper der Emo — die Emos

2 Welcher Jugendszene gehören diese Jugendlichen an? ordne die Wörter aus dem kasten den Bildern zu.


der Emo, der Hip-Hopper, der Skater, der Punk,

3 Lies die kurztexte und vergleiche mit deinen Vermutungen. 1) Der Punk ist eine Jugendkultur, die Mitte der 1970er Jahre in New York und London entstand. Die Punkbewegung ist gekennzeichnet von Protest und Provokation. Charakteristisch für die Punks sind provozierendes Aussehen und eine rebellische Haltung. Typisch für die Punks sind abstehende, oft auch auffällig gefärbte

Lektion 1. Lebensweise

Haare. Sehr beliebt ist der Irokesenschnitt (kurz „Iro“ genannt). Typische Kleidungsmerkmale des Punks sind: Nieten auf Jacken und Gürteln, Reißverschlüsse, Lederjacken, Uniformteile, zerrissene, bemalte, beschriftete Kleidung. Die Entstehung der Punkbewegung ist eng verknüpft mit der gleichnamigen Musikrichtung. Typisch für den Punkrock sind raue, schnelle Töne, harte übersteuerte E-Gitarren und provokante Texte.

2)

Die Gothic-Subkultur ging Anfang der achtziger Jahre aus der Punk-Bewegung hervor und setzt sich aus mehreren Splitterkulturen zusammen. Goths distanzieren sich demonstrativ von der Gesellschaft, das Styling ist dabei ein wichtiges Merkmal. Mit düsterem Make-up und meist schwarzer Kleidung grenzen sich die Goths von kurzlebigen, bunten Modetrends ab. Viele Goths interessieren sich für geheime Kulte aus vergangenen Epochen, vor allem aber für das Mittelalter mit seinen Mythen. Sie bevorzugen Orte der Stille und Einsamkeit, die häufig eine Atmosphäre von Tod und Trauer ausstrahlen. Aber die Gothic-Szene ist keine Trauerkultur. Einen einheitlichen Musikstil gibt es in der Szene nicht. Häufig bevorzugte Musikformen sind: Gothic Rock, Death Rock, Neoklassik, Horrorpunk.

3)

Emo oder Emocore bezeichnete ursprünglich ein Subgenre des

Hardcore-Punk, dessen Bands sich durch den starken Ausdruck von Gefühlen auszeichnen. Emo, im heutigen Verständnis als Modeerscheinung, greift verschiedene Elemente der früheren Generationen auf. Charakteristisch sind: ein schwarz gefärbter, meist gescheitelter Pony, Röhrenjeans, enge T-Shirts, Sportschuhe, dunkel geschminkte Augen. Schwarz nimmt in der heutigen Szene eine besondere Stellung ein, oft wird es mit rot oder pink gemischt, sowohl bei der Kleidung als auch bei der Haarfarbe. Musikalisch gesehen handelt es sich bei Emo um eine Form von Post-Hardcore, für die etwa der Gesang charakteristisch ist.

4)

Die Skate-Kultur hat ihre Wurzeln in den siebziger Jahren in Ka-lifornien. Die ersten Skater waren Surfer, die Alternativen zu ihren Surfboards suchten. Seitdem ist das Skaten überall populär geworden. Das Hauptevent der Skater-Szene ist der Wettkampf, der so genannte „Contest“. In den meisten größeren Städten gibt es Skateshops, die oft Wettbewerbe für Skater veranstalten. Die Kleidung in der SkaterSzene kann man als Street-Wear beschreiben. Bevorzugt werden sehr weite Hosen, weite T-Shirts, Kapuzenpullover, Skaterschuhe. Musik ist in der Skater-Szene allgegenwärtig, sie gehört einfach zum Fahren, denn sie vermittelt den Skatern ein synthetisches Gefühl von Brett, Umgebung und ihren eigenen Bewegungen.

5)

HipHop vereint in sich die vier Hauptelemente: Rap, DJing, Break-dance und Graffiti. Diese Musikkultur ist in den siebziger Jahren in New York entstanden und war für viele Afroamerikaner ein Ventil, um die herrschende Politik zu kritisieren. Die Hip-Hop-Kultur ist eine Straßenkultur. Kleidung und Accessoires spielen für die

Lektion 1. Lebensweise

Hip-Hopper eine wichtige Rolle. Die HipHop-Mode lebt von extrem weiten Schnitten bei Hosen und Oberteilen. Neben Jeans werden sehr viele dem Sportbereich entlehnte Kleidungsstücke getragen. Im Hip-Hop ist mit Rap der rhythmische Sprechgesang gemeint. Jeder Künstler hat seinen eigenen Stil zu rappen. Manche schnell, andere langsam, ruhig oder aggressiv.

nach: http://www.jugendszenen.com http://wikipedia.de http://www.spiegel.de

Ergänze die Sätze.

1) Die Goths interessieren sich...

2) Charakteristisch für die Punkbewegung sind...

3) Die schwarze Farbe...

4) Das wichtige Ereignis der Skater-Szene ist...

5) HipHop besteht aus...

6) In der Gothic-Szene gibt es keinen...

7) Musik vermittelt den Skatern...

8) Sehr beliebt ist bei Punks...

9) Emo birgt in sich verschiedene...

10) Jeder Rapper...

Welche Jugendszene gefällt dir am besten? Mit angehörigen welcher Jugendkultur möchtest du sprechen? Warum? Mit Vertretern welcher Subkultur wirst du nie verkehren? Warum? Erzähle. Gebrauche dabei die Redemittel.

Am besten gefällt/gefallen mir …, denn…

Am interessantesten finde ich …, weil… Ich werde nie mit … verkehren, denn…

Spiel „Wer bin ich?“.

Die Spieler bekommen Kärtchen mit den Namen der Jugendszenen. Erzählt über eure Szenen, ohne sie zu nennen. Ihr müsst jede Jugendszene erraten. Wer eine richtige Antwort gibt, bekommt einen Punkt. Der Sieger ist, wer die meisten Punkte bekommen hat. Ihr könnt die Redemittel gebrauchen:

Meine Jugendszene ist ... entstanden.

Unsere charakteristischen Merkmale sind...

Typisch für uns ist/sind...

Bevorzugt werden bei uns...

Unser Ziel ist es...

Was die Musik betrifft, so hören wir gerne...

Finde Informationen über eine der anderen Jugendszenen wie z. B. Rocker, Hippies, Junghexen, Rollenspieler, Graffiti. Du kannst auf die Homepage http://www.jugendszenen.com gehen. Schreibe einen Bericht und lies ihn in der klasse.

Greenpeace die Quelle

2 Welche Interessen kann man haben? Ergänzt den Wort-Igel zu zweit. Wer hat die meisten Ideen?

3 a) Ein Jugendmagazin hat eine umfrage gemacht. Lies die


— Wofür interessierst du dich?

— Ich interessiere mich für Musik. Ich mag verschiedene Musikstile, aber besonders gern habe ich Rock. Ich habe zu Hause eine große CD-Sammlung mit Liedern.

— Womit beschäftigst du dich in deiner Freizeit?

— Wenn ich Freizeit habe, dann höre ich Musik oder spiele selbst. Ich kann Gitarre und

Lars, 16 Klavier spielen. Das macht mir Spaß. Ich spiele auch in einer Musikband.

— Worüber ärgerst du dich?

— Ich ärgere mich über viele Hausaufgaben. In der Schule bekommen wir jetzt sehr viel auf. Dann soll man den ganzen Abend über den Büchern sitzen.

— Woran denkst du oft?

— Ich denke oft daran, dass es sehr gut ist, viele Freunde zu haben.

Echte Freunde können in allen Situationen helfen.

Lektion 1. Lebensweise

— Wovon träumst du?

— Ich träume davon, dass ich nach der Schule Musiker werden kann und in einer bekannten Rockband spiele. Ich hoffe, dass dieser Traum in Erfüllung geht.

— Wofür interessierst du dich?

— Am meisten interessiere ich mich für Computertechnik und neue Technologien. — Womit beschäftigst du dich in deiner Freizeit?

— Wenn ich Zeit habe, dann surfe ich im Internet und suche Informationen über etwas Neues oder kommuniziere mit Freunden.

Andreas, 17 — Worüber ärgerst du dich?

— Ich ärgere mich darüber, dass viele

Menschen den Computer nur mit Spielen

assoziieren. Für mich ist der Computer in erster Linie eine Informationsquelle.

— Woran denkst du oft?

— Ich denke oft an neue Möglichkeiten für das Leben mit neuen Technologien.

— Wovon träumst du?

— Ich träume davon, dass neue Technologien und technische Mittel dem Menschen im Alltag helfen.

— Wofür interessierst du dich?

— Ich finde in unserem Leben viele interessante Dinge, aber besonders wichtig ist mir Sport. Ich spiele Volleyball sehr gern.

— Womit beschäftigst du dich in deiner Freizeit? — In meiner Freizeit spiele ich natürlich sehr oft Volleyball. Ich gehöre unserer Schulmannschaft an. Wir haben bei vielen Sportwettkämpfen gesiegt.

— Worüber ärgerst du dich?

— Ich ärgere mich oft darüber, dass einige Menschen sagen, Sportler sind dumm. Das stimmt nicht. In unserer Mannschaft spielen sehr gute Schüler, sie haben gute Noten in allen Schulfächern.

— Woran denkst du oft?

— Ich denke oft daran, dass Sport die Menschen besser und gesünder macht.

— Wovon träumst du?

— Ich träume davon, mal eine bekannte Sportlerin zu werden.

b) Mit wem von den Jugendlichen möchtest du sprechen? Warum?

wofür/demonstrative/r

1) Die Pronominaladverbien haben zwei Formen: interrogative und…

2) Die interrogativen Formen bildet man aus dem Adverb „wo“ und der Präposition, z. B. ..., wovon, und die demonstrativen — aus dem Adverb „…“ und der Präposition, z. B. ..., davon.

3) Wenn die Präposition mit einem Vokal beginnt, dann muss man „…“ hinzufügen, z. B. worüber, worin, worauf; darüber, darin, darauf.

4) Die Pronominaladverbien gebraucht man, wenn man über abstrakte oder leblose … spricht, z. B.: Worauf wartest du? — Ich warte auf den Bus.

5) Wenn man über … spricht, gebraucht man passende Präpositionen mit Pronomen, z. B.: Auf wen wartest du? Auf deinen Bruder? — Ja, auf ihn. Für wen kaufst du das Buch? Für deine Schwester? — Ja, für sie.

5 und wie antwortet ihr auf die Fragen des Interviews (Üb. 3)? Sprecht zu zweit nach dem Muster.

Muster: A: Ich interessiere mich für Bücher. Und wofür interessierst du dich? Interessierst du dich auch dafür? — B: Ja, ich interessiere mich auch dafür./Nein, ich interessiere mich nicht sehr dafür.

6 Vor kurzem habt ihr euch kennen gelernt. Versucht gegenseitig über eure Interessen zu erfahren.

Besprecht zu zweit die angegebenen Themen:

• Kino • Musik • Computer

• Literatur • Fremdsprachen • Sport

7 Shreibe einen Bericht über deine Interessen. Erzähle in der klasse.

die Gruppe

die Musikgruppe

die Sendung

die Fernsehsendung


b) Welche komposita könnt ihr bilden? arbeitet zu zweit. Wer hat die meisten Ideen?

2 Was gehört zur Freizeitgestaltung? Ergänzt den Wort-Igel zu zweit.

Lektion 1. Lebensweise

4

a) Was machen die Jugendlichen in ihrer Freizeit? Worüber erzählen sie? Finde ihre antworten und lies sie.

„Am meisten schlafe ich. Außerdem spiele ich Karten und lese. Auch verbringe ich viel Zeit mit meinen Freunden.“

„Ich habe eine Musikgruppe, wo ich Gitarre spiele. Also widme ich Musik viel Freizeit.“

„Ich spiele Fußball und höre Musik (meistens zu Haus). Ich bin fleißig und lerne viel. Ich lese, sehe verschiedene Fernsehsendungen oder gehe gern spazieren, aber leider habe ich nicht so viel Zeit dafür.“

„Ich habe wenig Freizeit, weil ich nicht in der Stadt wohne, wo ich die Schule besuche, und muss viel unterwegs sein. Aber wenn ich Freizeit habe, dann widme ich diese Zeit meinen Freunden.“

„Ich widme viel Freizeit dem Theater.

Ich gehe oft selbst ins Theater, aber noch lieber spiele ich in einer Theatergruppe in unserer Schule. Wir spielen viele interessante Theaterstücke. In der Zukunft möchte ich Schauspielerin werden.“

b) Mit wem von den Jugendlichen (Laura, Fabian, christian, karin oder Veronika) möchtest du deine Freizeit verbringen? Warum? Erzähle.

5

Höre zu. Wie haben die Jugendlichen auf die Fragen geantwortet?

Ergänze die Sätze.

A) Lisa interessiert sich für…

Sie ärgert sich über…

In ihrer Freizeit beschäftigt sie sich mit…

Sie widmet viel Zeit…

Lisa träumt von…


B) Klaus interessiert sich für… Er ärgert sich über…

In seiner Freizeit beschäftigt er sich mit…

Er widmet viel Zeit…

Klaus träumt von…

6 Was würdest du in deiner Freizeit machen? Ergänze die Sätze nach dem Muster.

Muster: Wenn ich mehr Freizeit hätte, würde ich öfter das Kino besuchen.

Wenn ich eine Möglichkeit hätte, würde ich...

Wenn ich Zeit hätte, würde ich...

Wenn ich abends frei hätte, würde ich...

Wenn ich mehr Freunde hätte, würde ich...

Wenn ich mehr Geld hätte, würde ich...

Wenn ich daran Interesse hätte, würde ich...

Wenn ich jetzt Sommerferien hätte, würde ich...

7 und was macht ihr in eurer Freizeit? Macht kleine Interviews in Gruppen und erzählt dann der ganzen klasse. Gebraucht die Redemittel.

Interessierst du dich für Theater/Literatur/klassische Musik … nicht? — Doch! Ich finde es interessant/nützlich/modern…/ Nein. Das finde ich langweilig/altmodisch...

Wofür interessierst du dich denn? — Ich interessiere mich für…

Welche Hobbys hast du? — Mein Hobby ist…/Meine Hobbys sind…

Was machst du in deiner Freizeit gern? — Wenn ich Freizeit habe, …

Welchen Aktivitäten widmest du viel Zeit? — Ich widme viel Zeit… Womit beschäftigst du dich in deiner Freizeit? — Ich beschäftige mich mit…

8 Dein Freund hat dich ins konzert eingeladen. Du hasst aber solche Musik. Lehne seine Einladung ab.

Sprecht zu zweit zu einem der angegebenen Themen:

• Rockkonzert

• Jazzkonzert

• Konzert der klassischen Musik

• Popkonzert

• Konzert der Volksmusik

9 Was meinst du dazu, wie die Leute in der Zukunft ihre Freizeit verbringen werden? Erdenke eine neue art der Freizeitgestaltung. Schreibe zu Hause einen Bericht und lies ihn dann in der klasse.


tung oder Sport nehmen bei den Deutschen einen hohen Stellenwert ein. Was genau die Deutschen in ihrer Freizeit unternehmen, ist unterschiedlich. Einig sind sie sich auf jeden Fall darin, dass Ausruhen und Entspannen am wichtigsten sind: Mehr als 94 Prozent der Deutschen verbringen ihre Freizeit gerne gemütlich zu Hause — zu den bevorzugten Beschäftigungen zählt bei der Mehrheit fernsehen (87 %), Zeitungen (82 %) oder Zeitschriften lesen (81 %) oder Radio hören (63 %). Auch sich mit Freunden zu treffen spielt für den Großteil der Bevölkerung in der Freizeit eine wichtige Rolle (etwa 81 %). Rund 75 Prozent der Deutschen gehen in ihrer Freizeit gern spazieren oder wandern. Mit dem PC oder Computer beschäftigen sich knapp drei Viertel aller Deutschen (63 %) in ihrer Freizeit häufig oder regelmäßig. Während bei den jüngeren Zielgruppen eher Computerspiele im Vordergrund stehen, widmen sich die Über-35Jährigen primär der Internetrecherche. 70 Prozent der Befragten finden es interessant einkaufen zu gehen. Sport ist auch groß geschrieben: In Sportvereinen engagiert sich rund ein Viertel der Bevölkerung. An vorderster Stelle stehen Radfahren, Joggen oder Schwimmen, gefolgt von Fitnesstraining und Mannschaftssport.

Welche Freizeitbeschäftigungen sind in eurer klasse besonders beliebt? Was bevorzugen die Mädchen und was die Jungen? Macht eine umfrage in der klasse und berichtet dann über ihre Ergebnisse. Gebraucht dabei die Redemittel.

Die meisten Mädchen/Jungen bevorzugen in ihrer Freizeit ... zu... Die Hälfte/Ein Drittel/... % der Mädchen/der Jungen geben ... den Vorzug.

Die Mädchen/Die Jungen ... gern/oft/regelmäßig...

Nicht besonders beliebt ist/sind bei den Mädchen/bei den Jungen...

Schreibe einen Brief an deine deutsche Freundin/deinen deutschen Freund. Erzähle darin über die Beschäftigungen deiner Mitschüler in der Freizeit. Interessiere dich auch dafür, welchen aktivitäten deutsche Jugendliche in ihrer Freizeit den Vorzug geben.

a)

und wie verbringen die ukrainer ihre Freizeit am liebsten? Diskutiert in Gruppen und erstellt ein Diagramm. Schreibt dazu einen kurzen text.

b) Jede Gruppe präsentiert ihre Informationen. Welche sind am genausten? Was meint ihr? Besprecht im Plenum.

Du bist Journalist/in einer ukrainischen Zeitung. ukrainische Leser möchten wissen, wie die Deutschen ihre Freizeit am liebsten verbringen. Interviewe eine Deutsche/einen Deutschen. Du kannst folgende Fragen stellen.

Womit beschäftigen Sie sich in Ihrer Freizeit?

Was machen Sie am liebsten/gern/oft/regelmäßig, wenn Sie freie Zeit haben?

Wie viele Stunden widmen Sie...?

Was machen Sie nicht sehr oft/selten/nie?

Wie verbringen die meisten Deutschen ihre Freizeit?

Was sind die bevorzugten Freizeitaktivitäten der Deutschen?

Du kannst die Vermutungen der klasse über die bevorzugten Freizeitaktivitäten der ukrainer überprüfen. Finde im Internet die genauen angaben darüber. Stimmen sie mit den in der klasse erstellten Diagrammen überein? Berichte in der nächsten Stunde.

1 Höre zu und sprich nach.

a) der Brief — die Briefe die E-Mail — die E-Mails das Telegramm — die Telegramme

b)

der Wechsel — der Briefwechsel der Freund — der Brieffreund

Haare und schwarze Augen. Ich wohne in Dresden und lerne in einem Gymnasium. Meine Hobbys sind Reisen, Rad fahren, in die Berge gehen. Wenn ihr Lust habt, schreibt mir, wir können dann im Briefwechsel stehen.“

B)

„Mein Name ist Florian. Ich bin 16 und besuche eine Schule in Leipzig. Ich bin groß (1,72 m), habe lange Haare und blaue Augen. In meiner Freizeit reite ich und schwimme gern. Ich lerne neue

Menschen gern kennen, so schreibt mir.“

C)

„Hallo, wer schreibt mir? Ich heiße Veronika und bin 16. Ich habe glatte blonde Haare und blaue Augen. Jetzt gehe ich auf ein Gymnasium in Berlin, wo ich viele Freunde habe. Mit meinen Freunden verbringe ich viel Zeit, aber auch surfe ich gern im Internet und höre Musik. Wenn du auch ähnliche Interessen hast, können wir uns schreiben. Ich warte auf deine E-Mail oder deinen Brief.“ D) „Ich heiße Daniel und bin 15. Ich wohne in Stuttgart und besuche hier eine Schule. Ich habe glatte kurze Haare und grüne Augen. In meiner Freizeit treibe ich gern Sport. Bist du auch ein Sportfan? Dann können wir Brieffreunde sein. Schreib mir!“

E) „Hallo, mein Name ist Andreas. Ich bin 16 und gehe in eine Schule in Köln. Wie sehe ich aus? — Ich bin ziemlich groß (1,70 m), habe schwarze krause Haare und braune Augen. Meine Interessen sind Gitarre, Musik (ich spiele in einer Musikband), aber auch Volleyball. Wer möchte mir schreiben?“

Mit wem möchtest du im Briefwechsel stehen? Warum? Wähle dir eine Person und schreibe ihr einen Brief/eine E-Mail.

Hast du viele Brieffreunde? Wie heißen sie? Wo wohnen sie? Welche Hobbys haben deine Freunde? Worüber schreibt ihr einander oft? Erzähle.

Spiel „Fragen und antworten“. Schreibt in Gruppen karten mit Fragen und passenden antworten (z. B.: Wofür interessierst du dich? — Für Literatur./Was machst du gern? — Ich tanze gern./ Hast du viele Brieffreunde? — Nein, ich schreibe Briefe nicht gern.). Mischt dann die karten und gebt sie einer anderen Gruppe. Ihr bekommt auch karten von einer anderen Gruppe und müsst karten mit passenden Fragen und antworten finden. Welche Gruppe am schnellsten passende karten findet, gewinnt.

Du hast einen neuen Brieffreund aus Deutschland. Erzähle deiner Mitschülerin/deinem Mitschüler über ihn.

Besprecht zu zweit die angegebenen Fragen: - Wie heißt der Brieffreund? - Wo wohnt er? - Wie alt ist er? - Welche Interessen hat er? - Was macht er gerne in seiner Freizeit?

8 Finde im Internet einen Brieffreund aus Deutschland. Du kannst dich auf der Startseite http://www.brieffreunde.de melden und einen Brieffreund suchen. Schreibe an ihn einen Brief. Erzähle darin über dich. Berichte in der klasse über deine Erfolge im Briefwechsel.

die Parkeisenbahn die Kindereisenbahn

b) die Karte die Fahrkarte der Fahrkartenautomat der Fahrkartenverkäufer

der Leiter — der Fahrdienstleiter

der Führer — der Zugführer —

der Lokführer

der Schaffner — der Zugschaffner die Beschäftigung —

die Freizeitbeschäftigung

die Vorbereitung —

die Berufsvorbereitung


2 Welche Hobbys kann man haben? Ergänzt den Wort-Igel zu zweit. Wer hat die meisten Ideen?

3 a) Sieh dir die Bilder an. Wo sind die Jugendlichen? Was machen sie hier? Welche Hobbys haben sie?

СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ

Все материалы в разделе "Иностранный язык"

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.

Copyright © MirZnanii.com 2015-2018. All rigths reserved.