регистрация / вход

Испанский язык 10 класс часть 1

СОДЕРЖАНИЕ: A M I G O S 1 ІСПАНСЬКА МОВА КЛАС перший рік вивчення мови ВІД АВТОРІВ Підручник започатковує серію навчальної літератури для оволодіння іспанською мовою учнями старшої школи. Серія складається з трьох книг: «AMIGOS – 1», «AMIGOS – 2», «AMIGOS – 3», зміст яких створено на засадах комунікативно-діяльнісного та культурологічного підходів, відповідно до вікових особливостей та навчального досвіду учнів.


A M I G O S 1

ІСПАНСЬКА МОВА

10 КЛАС

перший рік вивчення мови

Spain_v04j.indd 1 09.11.2009 15:27:48

ВІД АВТОРІВ

Підручник започатковує серію навчальної літератури для оволодіння іспанською мовою учнями старшої школи. Серія складається з трьох книг: «AMIGOS – 1», «AMIGOS – 2», «AMIGOS – 3», зміст яких створено на засадах комунікативно-діяльнісного та культурологічного підходів, відповідно до вікових особливостей та навчального досвіду учнів.

Тематика, мовні засоби та навчально-мовленнєві ситуації зумовлені комунікативно-практичними потребами, які, зазвичай, виникають під час реального іншомовного спілкування. А тому у підручнику визначені найтиповіші з них, які можуть забезпечити достатній рівень комунікації в усній та писемній формах.

Теми для спілкування, раціонально дібраний мовний, мовленнєвий та ілюстративний матеріал, а також інші позатекстові засоби дозволяють умотивовувати діяльність учнів, ефективно організовувати процес навчання як своєрідну модель спілкування у формі діалогу культур. Цьому сприяють автентичні змістово-інформаційні матеріали підручника, система вправ і завдань, форми організації навчальної діяльності. Вікові психофізіологічні особливості старшокласників, їхні інтереси, навчальний та життєвий досвід зумовлюють активне використання творчих вправ і завдань на зіставлення, аналіз, узагальнення, систематизацію, широке застосування набутого мовного і мовленнєвого досвіду у навчально-мовленнєвих ситуаціях, у проектній, парній та груповій формах роботи.Методична організація матеріалу підручника дозволяє раціонально будувати навчальний процес, а оптимізована система вправ і завдань забезпечує ефективне формування в учнів комунікативної та культурологічної компетенцій.

Підручник не містить детальної інформації про особливості навчання мовного матеріалу, ці відомості представлені у вигляді інструкцій, схем, таблиць. Така форма пред’явлення лінгвістичних і методичних знань зумовлена віковими особливостями та рівнем сформованості загальнонавчальної компетенції школярів.

Матеріал підручника структуровано за тематичним принципом. Тематичні розділи, у свою чергу, поділено на уроки, кожний з яких є цілісним компонентом, у межах якого виконується певне комунікативне завдання. Підручник сконструйовано в такий спосіб, який дозволяє вчителеві самостійно дозувати його зміст відповідно до умов навчання.

Підручник «AMIGOS – 1» можна використовувати у різних типах шкіл, а також на різних ступенях навчання іспанської як другої/третьої іноземної мови.

Бажаємо успіхів!

3

Spain_v04j.indd 3 09.11.2009 15:27:49

СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ

Все материалы в разделе "Иностранный язык"

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]

Ваше имя:

Комментарий

Видео на тему "Испанский язык 10 класс часть 1"