Испанский язык 10 класс часть 1A M I G O S 1

ІСПАНСЬКА МОВА

10 КЛАС

перший рік вивчення мови

Spain_v04j.indd 1

09.11.2009 15:27:48

ВІД АВТОРІВ

Підручник започатковує серію навчальної літератури для оволодіння іспанською мовою учнями старшої школи. Серія складається з трьох книг: «AMIGOS – 1», «AMIGOS – 2», «AMIGOS – 3», зміст яких створено на засадах комунікативно-діяльнісного та культурологічного підходів, відповідно до вікових особливостей та навчального досвіду учнів.

Тематика, мовні засоби та навчально-мовленнєві ситуації зумовлені комунікативно-практичними потребами, які, зазвичай, виникають під час реального іншомовного спілкування. А тому у підручнику визначені найтиповіші з них, які можуть забезпечити достатній рівень комунікації в усній та писемній формах.

Теми для спілкування, раціонально дібраний мовний, мовленнєвий та ілюстративний матеріал, а також інші позатекстові засоби дозволяють умотивовувати діяльність учнів, ефективно організовувати процес навчання як своєрідну модель спілкування у формі діалогу культур. Цьому сприяють автентичні змістово-інформаційні матеріали підручника, система вправ і завдань, форми організації навчальної діяльності. Вікові психофізіологічні особливості старшокласників, їхні інтереси, навчальний та життєвий досвід зумовлюють активне використання творчих вправ і завдань на зіставлення, аналіз, узагальнення, систематизацію, широке застосування набутого мовного і мовленнєвого досвіду у навчально-мовленнєвих ситуаціях, у проектній, парній та груповій формах роботи.Методична організація матеріалу підручника дозволяє раціонально будувати навчальний процес, а оптимізована система вправ і завдань забезпечує ефективне формування в учнів комунікативної та культурологічної компетенцій.

Підручник не містить детальної інформації про особливості навчання мовного матеріалу, ці відомості представлені у вигляді інструкцій, схем, таблиць. Така форма пред’явлення лінгвістичних і методичних знань зумовлена віковими особливостями та рівнем сформованості загальнонавчальної компетенції школярів.

Матеріал підручника структуровано за тематичним принципом. Тематичні розділи, у свою чергу, поділено на уроки, кожний з яких є цілісним компонентом, у межах якого виконується певне комунікативне завдання. Підручник сконструйовано в такий спосіб, який дозволяє вчителеві самостійно дозувати його зміст відповідно до умов навчання.

Підручник «AMIGOS – 1» можна використовувати у різних типах шкіл, а також на різних ступенях навчання іспанської як другої/третьої іноземної мови.

Бажаємо успіхів!

3

Spain_v04j.indd 3

09.11.2009 15:27:49

СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ

Все материалы в разделе "Иностранный язык"

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.

Видео

Полиглот испанский язык за 16 часов Уроки испанского с Петровым с нуля для начинающих конспекты и таблицы бесплатно  [ВИДЕО]Полиглот испанский за 16 часов Урок 10 с нуля Уроки испанского языка с Петровым для начинающих  [ВИДЕО]
Толковый словарь Испанский язык 1 урок Один Вадим  [ВИДЕО]
Полиглот испанский за 16 часов Урок 9 с нуля Уроки испанского языка с Петровым для начинающих  [ВИДЕО]
Полиглот испанский за 16 часов Урок 11 с нуля Уроки испанского языка с Петровым для начинающих  [ВИДЕО]
Полиглот испанский за 16 часов Урок 3 с нуля Уроки испанского языка с Петровым для начинающих  [ВИДЕО]
Испанский язык с нуля 10 й видео урок испанского языка для начинающих  [ВИДЕО]
Полиглот испанский за 16 часов Урок 2 с нуля Уроки испанского языка с Петровым для начинающих  [ВИДЕО]
Полиглот испанский за 16 часов Урок 4 с нуля Уроки испанского языка с Петровым для начинающих  [ВИДЕО]
Разговорный испанский язык из сериала Los Serrano Семья Серрано Часть 1  [ВИДЕО]
ТОП10 БЕСПЛАТНО ВЫУЧИТЬ ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК 10 ЛУЧШИХ САЙТОВ  [ВИДЕО]
Испанский Грамматика Урок 10 Спряжения простых глаголов личные местоимения Часть 1  [ВИДЕО]

Copyright © MirZnanii.com 2015-2018. All rigths reserved.