Контроль работы удаленной станции

Кіровоградський державний технічний університет

Кафедра програмного забезпечення

Дисципліна Мережі ЕОМ

Спеціальність: програмне забезпечення

Курс IV Група ПЗ 96–2 Семестр VIII

Завдання

на курсовий проект (роботу) студента

_ .

( Прізвище, ім’я, по батькові)


  1. Тема проекту (роботи)____________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  1. Строк здачі студентом закінченого проекту (роботи)

_______________________________________________________________________________

  1. Вихідні дані до проекту (роботи)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  1. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (з точним зазначенням обов’язкових креслень)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  1. Перелік графічного матеріалу ( з точним зазначеннням обов’язкових креслень)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  1. Дата видачі завдання ____________________________________________________________


КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ п/п Назва етапів курсового поекту (роботи) Строк виконання етапів проекту (роботи) Примітки
Студент______________________________

(підпис)

______________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові)

Керівник______________________________

(підпис)

______________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові)

“______”_____________________2000 р.МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСІТЕТ

Факультет автоматики енергетики та програмування

Кафедра програмного забезпечення


КУРСОВА РОБОТА


З предмету: “Мережі ЕОМ”


Тема: “ ”


Виконали: ст.гр. ПЗ 96-2

Пиріг І.В.

Перевірив: Смірнов В.В.


м. Кіровоград 2000р
Рис. 1 Блок-схема алгоритму основної частини програми.Рис. 2 Блок-схема алгоритму ініціалізації.
Рис. 3 Продовження блок-схеми алгоритму ініціалізації.
Рис. 4 Блок-схема алгоритму обробки відкриття нового сокету.Рис. 5 Блок-схема алгоритму функції Game.
Рис. 6 Блок-схема алгоритму обробки приходу даних на сокет клієнта
Рис. 7 Блок-схема алгоритму обробки приходу даних на сокет серверу.
Рис. 8 Блок-схема алгоритму функції CheckFirstMoveРис. 9 Блок-схема алгоритму обробки натиснення на карту


Рис. 10 Продовження блок-схеми алгоритму обробки натиснення на картуРис. 11 Блок-схема алгоритму функції ReadMsgServerРис. 12 Блок-схема алгоритму функції ReadMsgClientРис. 13 Блок-схема алгоритму запиту нової партії гри

СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.

opyright © MirZnanii.com 2015-2018. All rigths reserved.