Робота з данними в середовищі електронних таблиць Microsoft Excel (стр. 6 из 6)

До роботи з пристроями обчислювальної техніки допускаються особи, що пройшли інструктаж по техніці безпеки та вивчили документацію на пристрій та здали залік.

Робота на ЕОМ, а також периферійних пристроях, що входять до складу ЕОМ, пов’язана з можливістю виникнення шкідливих та небезпечних факторів:

1) Поява підвищеної напруги в колі електричного струму, замикання якого може пройти через тіло людини, у випадку дотику до відкритих струмоведучих частин або електроустаткування та електропроводу з порушеною ізоляцією.

2) Наявність обертаючих частин, що охолоджують машину, вентиляційні та інші пристрої ЕОМ.

3) Запалення легкозаймистих рідин при порушенні правил поводження з ними під час зберігання або виконання робіт.

4) Виникнення підвищеного шуму в приміщеннях обчислювального центру, в особливості на робочих місцях машинного залу.

5) Перенапруження зору при роботі з екранними пристроями, в особливості при нераціональному освітленні робочих поверхонь в зоні дисплеїв та нераціональне розташування екрану відносно очей.

6) При роботі оператору ЕОМ необхідно: бути уважним, не відволікатися на інші страви і не відволікати інших, про всі помічені несправності терміново повідомляти керівнику, а в аварійних випадках негайно закінчувати роботу; дотримуватися правил особистої гігієни, прймати їжу лише в спеціально об лаштованих для цього місцях, зберігати одяг у відведних місцях приміщення.

Вимоги техніки безпеки перед початком роботи

1) Не вмикати пристрій в електромережу при несправній розетці, вілці, або пошкодженні проводу живлення;

2) При вмиканні пристрою не допускати торкання кінчиками палців кінців штепсельних вилок та розеток;

3) Зовні впевнитися, що всі клавіші знаходяться у початковому стані, а вимикачі в положенні “Вимкнуто”.

Вимоги по техніці безпеки під час роботи

1) Не допускати доторкання рухомих, обертаючих та струмопровідних частин пристроїв;

2) При вмиканні в електромережу забороняється :

2.1 Приєднувати або від’єднувати роз’єми додаткових пристроїв;

2.2 Торкатися руками пошкоджених провідників;

2.3 Самостійно ремонтувати несправності;

3) При виникненні несправностей пристроїв або аварійних ситуаціях негайно вимикати пристрій та повідомляти про це обслуговуючому персоналу.

Вимоги по техніці безпеки по закінченню роботи

1) Всі клавіші необхідно повернути в початкове положення;

2) Вимикачі пристрою поставити в положення “Вимкнено”;

3) Відключити пристрій від електромережі;

4) Привести в порядок робоче місце.

Підготовка робочого місця оператора ЕОМ

Відрегулювати сидіння стільця на оптимально зручну висоту, розташувати елементи робочого місця так, щоб кут зору на екран монітора складав15°, а відстань до екрану 450 мм , прийняти міри, щоб при нормальному освітленні пряме світло не падало на екран.

Висновок

Електронні таблиці Microsoft Excel мають розвинуті засоби роботи з числовою інформацією. Дана програма дуже проста й ефективна в роботі. Використовуючи її, і натискаючи клавіші або працюючи з “мишею” можна дуже швидко й ефективно виконувати не тільки саму трудомістку роботу, але й автоматизувати легку щоденну. До найбільш корисних і ефективних функцій Excel варто віднести: автозаповнення, автозаміну, формули та вбудовані функції, сортування, фільтрацію, створення діаграм та запитів, прогнозування рішень та ін. У сукупності ці функції здатні не тільки полегшити роботу з електронними таблицями, але і відчутно скоротити час трудомістких обрахунків та аналізу даних.

Електронні таблиці Microsoft Excel – незамінний помічник у щоденній роботі. Вони відрізняється від інших зручністю роботи; легкістю в освоєнні, з яким справиться і починаючий користувач; різноманіттям корисних у щоденній роботі функцій і прийомів роботи.

Перелік використаної літератур и

1. Гаевский А.Ю.

Самоучитель работы в Microsoft Office: Word 97/2000, Excel 97/2000, Электронная почта.

– К.: А.С.К., 2001. – 480 с.: ил.

2. Леонтьев Ю.

Microsoft Office 2000: краткий курс.

– СПб.: Издательство “Питер”, 2000. – 228 с.: ил.

3. Руденко В.Д., Макарчук О.М., Патланжоглу М.О.

Практичний курс інформатики.

За ред. Мадзігона В.М. – К.:Фенікс, 1997.-304с.

4. Спірін О.М.

Практична інформатика: 2-ге видання, перероблене і доповнене.

Методичний посібник.- Житомир: Поліграфічний центр ЖДПУ,

2001.-176с., іл.

5. В. Пасько, А. Колесников

Самоучитель работы на персональном компьютере.

– К.: Издательская группа BHV, 2001. – 656 с., ил.