регистрация /  вход

Робота з данними в середовищі електронних таблиць Microsoft Excel (стр. 1 из 6)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Вище професійне училище № 17

Затверджую

заступник директора з НВР

____________ А.В. Гриненко

“__” __________ 2003 р.

Письмова екзаменаційна робота

Тема:

« РОБОТА З ДАННИМИ В СЕРЕДОВИЩІ
ЕЛЕКТРОННИХ ТАБЛИЦЬ MICROSOFT EXCEL
»

Учениці Бабіч О.І.

Група № 25

Професія Оператор комп’ютерного набору

Майстер виробничого навчання Чухнюк А.А.

Рецензент Кобернюк В.С.

Робота допущена до захисту з оцінкою ____________________________

Житомир

2003 р.

Затверджую

заступник директора з НВР

____________ А.В. Гриненко

“__” __________ 2003 р.

ЗАВДАННЯ НА ПИСЬМОВУ ЕКЗАМЕНАЦІЙНУ РОБОТУ

Учениці групи № 25 Бабіч О.І.

Професія Оператор комп’ютерного набору

Тема:

« РОБОТА З ДАННИМИ В СЕРЕДОВИЩІ
ЕЛЕКТРОННИХ ТАБЛИЦЬ MICROSOFT EXCEL
»

Зміст пояснювальної записки

1. Анотація

2. Зміст

3. Вступ

4. Головна частина

5. Охорона праці, техніка безпеки

6. Висновок

7. Список використаної літератури

8. Рецензія

Майстер виробничого навчання Чухнюк А.А.

“___” _________ 2003 р.


Анотація

Письмової екзаменаційної роботи
оператора комп’ютерного набору

Бабіч О.І.

на тему: «Робота з данними в середовищі електронних таблиць Microsoft Excel »

(48 аркушів)

м. Житомир, ВПУ-17, 2003 г.

В даній екзаменаційні роботі розкриваються основні можливості програми Microsoft Excel. Детально розповідається про створення та роботу з електронними таблицями, введенням данних та роботу з ними. Також детально описанні різні способи роботи з книгами, діапазонами, комірками, формулами, функціями. Розглянуті основні типи данних: числа (безпосередньо числові формати, логічні значення та комплексні числа), текст, а також формули, за якими відбуваються різноманітні обрахунки. Описаний ряд форматів для представлення чисел в програмі: загальний числовий формат, вбудовані числові формати (грошовий, дата, час та ін.) та числові формати користувача. Детально описані всі етапи роботи з програмою – починаючи від її завантаження і вводу потрібних данних і закінчуючи застосуванням формул та функцій та автоматичного обрахунку.


Зміст

Вступ.. 6

1. Загальні відомості про електронні таблиці 7

1.1. Призначення електронних таблиць. 7

1.2. Можливості Microsoft Excel. 7

1.3. Завантаження електронних таблиць. 8

1.4. Елементи вікна Excel. 9

2. Робота з книгами.. 12

3. Введення та відображення даних.. 15

3.1. Які бувають дані 15

3.2. Технологія введення даних. 17

3.2.1. Автозаповнення. 18

3.2.2. Прогресії 18

4. Редагування даних.. 20

4.1. Прості прийоми редагування даних. 20

4.2. Основні прийоми редагування. 21

4.2.1. Виділення об’єктів. 21

4.2.2. Видалення комірок, рядків та стовпців. 22

4.2.3. Вставка комірок, рядків та стовпців. 23

4.2.4. Переміщення та копіювання даних на листі 24

4.2.5. Перенесення даних із однієї робочої книги в іншу. 26

4.2.6. Відміна дій. 26

5. Формули і функції 28

5.1. Головне про формули. 28

5.1.1. Арифметичні й інші типи операторів. 28

5.1.2. Синтаксис формул. 29

5.1.3. Введення і копіювання формул. 30

5.1.4. Відображення формул на робочому листі 31

5.2. Система адресації в Excel. 33

5.2.1. Адреси Робочої книги, листа, осередку. 33

5.2.2. Діапазони осередків і адресних операторів. 34

5.2.3. Відносні й абсолютні посилання. 35

5.3. Функції 36

5.3.1. Синтаксис функцій. 36

5.3.2. Введення функцій. 37

5.3.3. Діагностика помилок у формулах. 39

Техніка безпеки.. 42

Загальні положення та вимоги по техніці безпеки. 42

Вимоги техніки безпеки перед початком роботи. 43

Вимоги по техніці безпеки під час роботи. 43

Вимоги по техніці безпеки по закінченню роботи. 44

Підготовка робочого місця оператора ЕОМ.. 44

Висновок.. 45

Перелік використаної літератури.. 46

Вступ

Широко відомо, що програмне забезпечення є необхідним доповненням до технічних засобів комп'ютера.

Перші комп’ютери створювалися для виконання математичних розрахунків. Незважаючи на те що сфера використання комп’ютерної техніки згодом значно розширилася, задачі, пов’язані з виконанням математичних розрахунків, залишаються однією з найважливіших областей застосування комп’ютерів. Створено спеціальні програми, що забезпечують швидке й надійне виконання розрахунків, - електронні таблиці (англ. Spreadsheets).

Назва цих програм пов’язана з тим, що користувач працює з таблицею, яка зберігається в пам’яті комп’ютера, - електронною таблицею.

Серед наявних програмних продуктів даної категорії вигідно виділяється програма фірми Microsoft для роботи з електронними таблицями під назвою Excel.

Можливості цієї потужної програми не вичерпуються традиційними для електронних таблиць функціями. Її можна використовувати як:

- невелике настільне видавництво, ефективно оформлюючи наприклад, комерційні пропозиції, прайс-листи або нескладні рекламні буклети;

- засоби аналізу та презентації даних, з допомогою яких в документах можна створювати діаграми, графіки, географічні карти;

- зручний засіб для ведення баз даних, які створюються в Excel на основі звичайних списків;

- середовище для розробки додатків на основі вбудованої мови програмування VBA (Visual Basic for Application).

1. Загальні відомості про електронні таблиці

1.1. Призначення електронних таблиць

Багато обрахунків, пов’язаних з повсякденною діяльністю людини, природно та зручно виконувати в табличному вигляді. До таких обчислень відносяться, наприклад, бухгалтерські розрахунки, розрахунки обороту матеріалів та продукції на заводі, товарів на складі, різноманітні інженерні та статистичні обрахунки та т.д. у вигляді таблиць можливо оформлювати ділові документи: рахунки, накладні, відомості та інше. Взагалі представлення даних у вигляді прямокутних таблиць є надзвичайно зручним та звичним.

Для оперування з табличними даними призначенні сучасні програми, що називаються електронні таблиці. Електронна таблиця – це матриця із рядків та стовпців, що утворюють окремі комірки. В ці комірки можуть записуватися дані (числа, текст, логічні змінні), а також формули, за якими відбуваються різноманітні обрахунки. В одні комірки дані вводяться, а в інших комірках вони обробляються за заданими формулами.

Одним із найвідоміших процесорів електронних таблиць є програма Excel, що входить до складу інтегрованого пакету Microsoft Office.

1.2. Можливості Microsoft Excel

Версія Excel 2000 надає широкий набір програмних засобів, які можна розбити по групах:

· Засоби введення та редагування даних, включаючи засоби автоматизації введення (автозаповнення, автозаміна та ін.);

· Обчислювальні засоби (формули, широкий набір вбудованих функцій);

· Засоби аналізу табличних даних (структури, проміжні та загальні підсумки, зведенні таблиці, підбір параметрів, прогнозування рішень);

· Засоби ведення баз даних (сортування, фільтрація, створення запитів та ін.);

· Графічні засоби представлення даних (графіки, діаграми, географічні карти);

· Засоби оформлення електронних таблиць (засоби форматування, стилі, шаблони, засоби роботи з малюнками, відеоматеріалами);

· Засоби для колективної роботи з таблицями (обмін файлами в локальній мережі, спільне використання та захист даних, обмін даними через Інтернет);

· Засоби розробки програмних додатків, які засновані на вбудованій мові програмування Visual Basic for Application.

1.3. Завантаження електронних таблиць

Особливістю Windows є можливість виконувати ту чи іншу дію більш ніж одним способом, причому, у більшості випадків таких способів множина. Це стосується і процедури завантаження Windows-додатків. Існує багато різних способів завантаження програми Excel, які можна розділити умовно на дві групи: завантаження безпосередньо програми Excel та завантаження Excel з відкриттям документу. До першої групи способів завантаження відносять наступні:

· Завантаження програми Excel через Головне меню (Пуск→Программы→ Microsoft Excel);

· Клацання по значку Excel на панелі Microsoft Office;

· Подвійне клацання по піктограмі Excel на Робочем столе або клацання правої кнопки миші по піктограмі Excel і потім – по пункту Открыть із контекстного меню;

· Завантаження Excel із вікна програми Мой компьютер або Проводник (подвійне клацання по значку файлу Excel.ехе, який зазвичай знаходиться в папці Program Files\Microsoft Office\Office).

Завантаження Excel з відкриттям документу заснований на тому, що в Windows з типом документу (точніше, розширенням імені файлу документу) зв’язана певна програма, яка з даним типом документу повинна працювати. Тому, коли виконати подвійне клацання по піктограмі якого-небудь документу Excel, буде завантажена програма Excel і в неї автоматично завантажиться вказаний документ. Для завантаження Excel з наступним відкриттям документу існують такі способи:

· Подвійне клацання лівою кнопкою миші по значку документу Excel, що знаходиться на Робочем столе або в вікні Мой компьютер (Проводник).

· Клацання правої кнопки миші по значку документу та вибір команди Открыть із контекстного меню.

Узнать стоимость написания работы
Оставьте заявку, и в течение 5 минут на почту вам станут поступать предложения!