регистрация /  вход

Розв’язання задач з елементарної математики в пакеті Maple-8 (стр. 1 из 3)

Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровський національний університет

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни „Інформатика”

Розв’язання задач з елементарної математики в пакеті MAPLE-8

(варіант №6)

Виконав студент групи____________________

______________________

До захисту__________________200 __року

Викладач_______________________________

Дніпропетровськ

2010


Зміст

Вихідні дані завдань варіанту №6

1. Завдання №1

1.1. Задача 1.1 (вар. №6)

1.2. Задача 1.2 (вар. №6)

2. Завдання №2

2.1. Задача 2.1 (вар. №6)

2.2. Задача 2.2 (вар. №6)

3. Завдання №3

3.1. Задача 3.1 (вар. №6)

3.2. Задача 3.2 (вар. №6)

4. Завдання №4

4.1. Задача 4.1 (вар. №6)

4.2. Задача 4.2 (вар. №6)

5. Завдання №5

5.1. Задача 5.1 (вар. №6)

5.2. Задача 5.2 (вар. №6)

6. Завдання №6

6.1. Задача 6.1 (вар. №6)

6.2. Задача 6.2 (вар. №6)

7. Завдання №7

7.1. Задача 7.1 (вар. №6)

7.2. Задача 7.2 (вар. №6)

8. Завдання №8

8.1. Задача 8.1 (вар. №6)

8.2. Задача 8.2 (вар. №6)

9. Завдання №9

9.1. Задача 9.1 (вар. №6)

9.2. Задача 9.2 (вар. №6)

10. Завдання №10

10.1. Задача 10.1 (вар. №6)

10.2. Задача 10.2 (вар. №6)

11. Завдання №11

Список використаної літератури

Вихідні дані завдань варіанту №6

1. Завдання №1

1.1 Задача 1.1 (вар. №6)

Спростити вираз

Розв’язання.

Використовуємо встроені функції елементарних перетворень пакету MAPLE:

simplify-спростити,

expand-розкрити скобки,

factor-розкласти на множники

normal-привести к спільному знаменнику

combine-перетворення ступеня

collect-привести подібні члени

> (sqrt(2)/(1-x^2)^(-1)+2^(3/2)/x^(-2))/(x^(-2)/(1+x^(-2)));

Спрощуємо вираз за допомогою оператора simplify – спростити (останній результат Maple зберігає під ім’ям %)

> simplify(%);


Відповідь:

1.2 Задача 1.2 (вар. №6)

Спростити вираз

Розв’язання.

> (sqrt(1+a)/(sqrt(1+a)-sqrt(1-a))+((1-a)/(sqrt(1-a^2)-1+a)))*(sqrt(1/a^2-1)-1/a);

Позначимо перший множник через q1

> q1:=(sqrt(1+a)/(sqrt(1+a)-sqrt(1-a))+((1-a)/(sqrt(1-a^2)-1+a)));

Позбавляємося від ірраціональності в знаменниках за допомогою оператора rationalize

> rationalize(sqrt(1+a)/(sqrt(1+a)-sqrt(1-a)))+rationalize((1-a)/(sqrt(1-a^2)-1+a));


Розкриваємо дужки в останньому виразі за допомогою оператора expand

> q1:=expand(%);

> q1 := 1/2*(1+a)^(1/2)/a*(1-a)^(1/2)+1/a+1/2/a*(1-a)^(1/2)*(1+a)^(1/2);

Приводимо до спільного знаменника вираз q1 за допомогою оператора normal

> q1:=normal(q1);

Розкладаємо на множники вираз q1 за допомогою оператора factor

> q1 := factor(q1);

Позначимо другий множник через q2

> q2:=(sqrt((1-a)*(1+a)/a^2)-1/a);

Спрощуємо вираз q2, припускаючи, що 0<a<1 за допомогою оператора assume(a>0,a<1)


> q2:=simplify(q2,assume(a>0,a<1));

Перемножуємо вирази q1 та q2

> q3:=q1*q2;

Розкладаємо на множники вираз q3

> q3:=factor(q3);

Розкриваємо дужки в останньому виразі

> q3:=expand(%);

Відповідь: -1.

2. Завдання №2

2.1 Задача 2.1 (вар. №6)

Спростити вираз, а потім знайти чисельні значення при а =2

Розв’язання.

Використовуємо встроені функції елементарних перетворень пакету MAPLE:

simplify-спростити,

expand-розкрити скобки,

factor-розкласти на множники

normal-привести к спільному знаменнику

combine-перетворення ступеня

collect-привести подібні члени

> ((a-1)^(-1)/a^(-3)-(1-a)^(-1))*((1+a*(a-2))/(1/a^(-2)-a+1)/(1/sqrt((a+1)^(-2))));

Позначимо через r1 першу частину виразу

> r1:=((a-1)^(-1)/a^(-3)-(1-a)^(-1))*((1+a*(a-2))/(1/a^(-2)-a+1));


Позначимо через r2 другу частину виразу

> r2:=sqrt((a+1)^(-2));

Позначимо через r3 чисельник виразу r1

> r3:=((a-1)^(-1)/a^(-3)-(1-a)^(-1))*((1+a*(a-2)));

Приводимо вираз r3 до спільного знаменника

> r3:=normal(r3);

Розкладаємо на множники вираз r3

> r3:=factor(r3);

Позначимо через r4 знаменник виразу r1

> r4:=(a^2-a+1);

Скорочуємо чисельник r3 та знаменник r4 першої частини виразу

> r5:=r3/r4;

Залишилося r5 помножити на r2

> r6:=r5*r2;

Спрощуємо вираз r6, припускаючи, що a>-1

> simplify(r6,assume(a>-1));

Підставляємо a=2 в останній вираз %

> subs(a=2,%);

Відповідь: 1.

2.2 Задача 2.2 (вар. №6)

Спростити вираз, а потім знайти чисельні значення при а = 4; b = 1.

Розв’язання.

> (a/(a-2*b)+b/(a+2*b))*(a^3+8*b^3)/(a^3+3*a^2*b-2*a*b^2);

Чисельник вихідного дробу позначимо через t1

> t1:=(a/(a-2*b)+b/(a+2*b))*(a^3+8*b^3);

Приводимо вираз, що стоїть в чисельнику t1, до спільного знаменника

> t1:=normal(t1);

Знаменник вихідного дробу позначимо через t2

> t2:=a^3+3*a^2*b-2*a*b^2;

Розкладаємо знаменник t2 на множники

> t2:=factor(t2);

Скорочуємо чисельник t1 та знаменник t2

> t3:=t1/t2;

Виділяємо повний квадрат в чисельнику за допомогою оператора completesquare (попередньо підключивши пакет student)


> with(student):completesquare(t3,a);

Підставляємо в останній вираз % числа a=4, b=1

> subs(a=4,b=1,%);

Відповідь: 3/2.

3. Завдання №3

3.1 Задача 3.1 (вар. №6)

Скоротити слідуючи дроби

Розв’язання.

Використовуємо встроені функції елементарних перетворень пакету MAPLE:

simplify-спростити,

factor-розкласти на множники

combine-перетворення ступеня

collect-привести подібні члени

Розв’язання.

> (x^4-10*x^2+9)/(x^4-13*x^2+36);

Чисельник вихідного дробу позначимо через u1

> u1:=x^4-10*x^2+9;

Розкладаємо чисельник u1 на множники

> u1:=factor(u1);

Знаменник вихідного дробу позначимо через u2

> u2:=x^4-13*x^2+36;

Розкладаємо знаменник u2 на множники

> u2:=factor(u2);