регистрация /  вход

База даних магазину побутової техніки на прикладі магазину "Електрон" (стр. 1 из 4)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНО-ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ

КАФЕДРА Економічної КІбЕРНЕТИКИ

ДИПЛОМНА робота

з дисципліни «Проектування баз даних»

На тему: База даних магазину побутової техніки на прикладі магазину Електрон

Херсон 2008


РЕФЕРАТ

Ключові слова: бази даних, розробка, програмування, середовище Delphi, об'єкт, мова SQL, візуальні компоненти, моделі даних, склад.

У курсовому проекті розробляється база даних побутової техніки магазину «Електрон».


ВСТУП

Основні ідеї сучасної інформаційної технології базуються на концепції, згідно якої дані повинні бути організовані в бази даних з метою адекватного відображення реального світу, що змінюється, і задоволення інформаційних потреб користувачів. Ці бази даних створюються і функціонують під управлінням спеціальних програмних комплексів, званих системами управління базами даних (СУБД).

Збільшення об'єму і структурної складності даних, що зберігаються, розширення круга користувачів інформаційних систем привели до широкого розповсюдження найбільш зручних і порівняно простих для розуміння реляційних (табличних) СУБД. Для забезпечення одночасного доступу до даних безлічі користувачів, нерідко розташованих достатньо далеко один від одного і від місця зберігання баз даних, створені мереживі мультикористувач для користувача версії БД заснованих на реляційній структурі. У них тим або іншим шляхом розв'язуються специфічні проблеми паралельних процесів, цілісності (правильності) і безпеки даних, а також санкціонування доступу. Сучасні СУБД в основному є додатками Windows, оскільки дане середовище дозволяє більш повно використовувати можливості персональної ЕОМ, ніж середовище DOS. Зниження вартості високопродуктивних ПК зумовив не тільки широкий перехід до середовища Windows, де розробник програмного забезпечення може в менше ступеня піклуватися про розподіл ресурсів, але також зробив програмне забезпечення ПК в цілому і СУБД зокрема менш критичними до апаратних ресурсів ЕОМ.

Серед найбільш яскравих представників систем управління базами даних можна відзначити: Interbase, Lotus Approach, Microsoft Access, Borland dBase, Borland Paradox, Microsoft Visual FoxPro, Microsoft Visual Basic, а також баз даних Microsoft SQL Server і Oracle, використовувані в додатках, побудованих за технологією «сервер» клієнта. Фактично, у будь-якої сучасної СУБД існує аналог, що випускається іншою компанією, що має аналогічну область застосування і можливості, будь-який додаток здатний працювати з багатьма форматами представлення даних, здійснювати експорт і імпорт даних завдяки наявності великого числа конвертерів.

Таким чином, на сьогодні розробник не зв'язаний рамками якого-небудь конкретного пакету, а залежно від поставленого завдання може використовувати самі різні додатки. Тому, важливішим представляється загальний напрям розвитку СУБД і інших засобів розробки додатків в даний час.

Темою моєї курсової роботи розробка бази даних магазину побутової техніки «Електрон». Створена програма володіє рядом переваг:

1. Автоматизація необхідних розрахунків

2. Легкий спосіб введення або видалення товару або клієнта

3. Наявність у формі «Товари» кольорових зображень товару

4. Зручний дизайн програми із зрозумілим інтерфейсом і оригінальними кнопковими формами

5. Можливість перегляду або висновку на друк звітів, що наочно демонструють інформацію по основних категоріях

Метою цієї роботи є створення бази даних в СУБД IB Expert. Яка повинна буде автоматизувати роботу підприємства побутової техніки «Електрон».


РОЗДІЛ 1. ОПИС ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ

1.1 Призначення інформаційної системи

Предметна область - частина реального світу, що підлягає вивченню з метою організації управління і, кінець кінцем, автоматизації. Предметна область представляється безліччю фрагментів, наприклад, підприємство - цехами, дирекцією, бухгалтерією і т.д. Кожен фрагмент предметної області характеризується безліччю об'єктів і процесів, що використовують об'єкти, а також безліччю користувачів, що характеризуються різними поглядами на предметну область.

Для аналізу предметної області вибрано підприємство побутової техніки “Електрон”. Дане підприємство займається роздрібним і оптовим продажем побутової техніки. Магазин має своїх постачальників які знаходяться в різних містах України поставляють продукцію за цінами виробника, покупців (крупні фірми), які купують продукцію за оптовими цінами, і точки збуту які знаходяться в різних містах України і продають цю продукцію за роздрібними цінами.

Розглянемо основні етапи, по яких побутова техніка проходить в магазин:

1. Купується побутова техніка за цінами виробника.

2. Для кожного найменування заводиться окремий рядок в таблиці бази даних, в якій указуються:

- Код товару;

- Найменування;

- Дата випуску;

- Вартість;

- Оптова вартість;

- Код постачальника;

- Код групи (1-холодильник, 2-пральна машина, 3-бойлер, 4-мікрохвильова піч, 5-електроплита, 6-витяжка);

- маса;

- код кольору;

- розмір.

Дані в таблиці можна редагувати в міру необхідності. Їх можна буде сортувати за кодом, вартістю, групою і т.д.

1.2 Основні завдання предметної області

База даних - це пойменована сукупність структурованих даних, що відносяться до предметної наочної області. Система управління базами даних - це комплекс програмних і мовних засобів, необхідних для створення баз даних, підтримка їх в актуальному стані і організації пошуку в них необхідної інформації. Одне з найважливіших переваг баз даних полягає в тому, що можна зберігати логічно згруповані дані в різних таблицях і задавати зв'язки між ними, об'єднуючи їх в єдину базу. Така організація даних дозволяє зменшити надмірність даних, що зберігаються, спрощує їх введення і організацію запитів і звітів. База даних підприємства побутової техніки складатиметься з 9 таблиць, одна з них головна.

Реквізити підприємства Постачальники Покупці Точки збуту Кадри Колір Група товарів Характеристика товарів
Постачальники
Покупці
Точки збуту
Група товарів
Кадри
КолірРис. 1.1 - Схема таблиць БД


Властивість таблиць:

1. Продажи

У цю таблицю будуть вводитися дані з продажу побутової техніки (постачальники, покупці, ціни, точки збуту, і ін.).

2. Реквізити підприємства

У цю таблицю заносяться дані про саме підприємство (Найменування підприємства, адреса, телефон, поштовий індекс).

3. Постачальники

Для цій таблиці буде знаходиться інформація про постачальника (Адреса, телефон, поштовий індекс, адреса, ФІО директора)

4. Покупці

У цю таблицю будуть вводиться дані (Адреса покупця, телефон, поштовий індекс, адреса, ФІО директора).

5. Точки збуту

У цій таблиці будуть вводиться дані (найменування магазина, адреса, кадри).

6. Кадри

У цій таблиці будуть вводиться дані про робочих (ФІО, адреса, паспортні дані, телефон).

7. Характеристика товарів

У цій таблиці будуть вводиться дані про сам товар (код товару, код групи товару, найменування, вартість, оптова вартість, код постачальника, маса, код кольору, розмір ).

8. Група товару

У цій таблиці будуть вводиться дані (найменування товару і код).

9. Колір

У цій таблиці будуть вводиться дані (код і колір).

За допомогою нашої БД ми зможемо одержувати різні звіти. Бачити асортимент товару, кількість проданої техніки, дані про постачальників, покупців. А також одержувати різну інформацію про техніку: колір, модель, ціну.

1.3 Характеристика документів і атрибутів предметної області

Вся інформація для зберігання в базі даних розбита на суть і атрибути за специфічними ознаками. Кожна суть є таблицею бази даних. Аналіз описаної предметної області і вирішуваних задач дозволяє виділити наступну суть, зображена в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 - Суть бази даних підприємство побутової техніки «Електрон»

№ п/п тип суті атрибути
1 Продажи Код; Код точки збуту; Код постачальника; Код товару; Код групи товару; Вартість; Код рек. підприємства; Код покупця.
2 Реквізити підприємства Код; Найменування; Адреса; Телефон; індекс; Директор.
3 Постачальники Код; Найменування; Адреса; Телефон; індекс; Директор.
№ п/п тип суті атрибути
4 Покупатели Код; Найменування; Адреса; Телефон; індекс; Директор.
5 Точки збуту Код; Найменування; Адреса; Код кадри.
6 Кадри Код; ПІБ; Адреса; Паспорт; Інд. Код; Телефон.
7 Характеристика товарів Код; Код группы; Найменування; Вартість; Оптовая вартість; Код постачальника; масса; код колір; Розмір.
8 Група товара Код; Найменування;
9 Колір Код; Найменування;

РОЗДІЛ 2. ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Похожие статьи

Видео