регистрация /  вход

Мікропроцесори архітектури Alpha, Sparc, Majc, Sharc (стр. 1 из 3)

Зміст

Вступ

1. Мікропроцесори архітектури ALPHA

1.1 Структура мікропроцесора 21264 и особливості виконання команд

1.2 Структура мікропроцесора 21364 у організації ММПС

2. Мікропроцесори архітектури SPARC

2.1 Напрямки розвитку архітектури. Реалізація пам'яті

2.2 Архітектура UltraSparc

3. Архітектура MAJC, SHARC

3.1 Структурна схема MAJC та призначення функціональних блоків

3.2 Архітектура SHARC сімейства ADSР-2106x

3.2.1 Мікропроцесор TigerSHARC - ADSP-TS001

3.2.2 Мікропроцесор ADSP-21535 Blackfin

Висновок

Література

Вступ

Тема реферату "Мікропроцесори архітектури ALPHA, SPARC, MAJC, SHARC" з дисципліни "Мультимікропроцесорні системи".

Мультимікропроцесорні системи (ММПС) - це системи, що мають два й більше компонент, які можуть одночасно виконувати команди. Підпорядкованими процесорами можуть бути спецпроцесори, розраховані на виконання певного типу завдання або процесори широкого застосування. Спецпроцесори - співпроцесори, процесори вводу-виводу.

Мета роботи - розглянути структуру та принцип дії мікропроцесорів архітектури ALPHA, SPARC, MAJC, SHARC.

1. Мікропроцесори архітектури ALPHA

Концепція розробки даної архітектури отримала назву Spead Daemon - досягнення високої продуктивності за рахунок збільшення тактової частоти при відносно простій логіці функціонування. Перший мікропроцесор ALPHA 21064 (1993 р.) призначався для високопродуктивних робочих станцій і серверів. По нинішній час компанія DEC є лідером при порівнянні продуктивності власних мікропроцесорів і мікропроцесорів фірми Intel. При розробці застосовується концепція Brainiac, яка припускає складний механізм динамічного виконання команд.

Виконання команд мікропроцесора включає наступні цикли - вибірка команд з урахуванням прогнозів переходів, передача даних для команди в пристрій перейменування (відображення) регістрів, виконання перейменування (відображення) регістрів, вибір команд із черг на виконання, виконання команд з фіксованою або плаваючою крапкою, запис результатів виконання.

1.1 Структура мікропроцесора 21264 и особливості виконання команд

Для динамічного виконання розглядається відразу 80 команд (більше, ніж у будь-якого іншого мікропроцесора). Після декодування команда потрапляє в необхідну їй чергу. Команди, отримавши необхідні їм операнди для виконання, конкурують за доступ до виконавчих пристроїв і більший пріоритет мають команди, що знаходяться в черзі довше за всіх. Одночасно можуть виконуватися відразу шість команд.

Малюнок 1. Структура мікропроцесора ALPHA 21264

1.2 Структура мікропроцесора 21364 у організації ММПС

Наступний представник даного сімейства мікропроцесор 21364, але оскільки в його розробці брали участь відразу декілька фірм (DEC, Compag, Hewlett Packard), основним його власником є фірма Hewlett Packard. Випуск даного мікропроцесора здійснений в 2002-2003 рр. Ядром є ядро мікропроцесора 21264 і внесені різні структурні поліпшення.

Малюнок 2. Структура мікропроцесора ALPHA 21364

Кеш-пам'ять другого рівня є 6-ти входовою множинно-асоціативною, місткістю 1,75 Мб. Контролер пам'яті - 8-канальний, динамічний, тип обслуговуваємой пам'яті - Direct Rambus. Швидкість обміну мікропроцесора з оперативною пам'яттю - 12,8 Гбайт/с. Завдяки вбудованому мережному інтерфейсу спрощується об'єднання мікропроцесорів у високопродуктивну мультипроцесорну систему. Мережний інтерфейс підтримує 4 лінка, швидкість роботи кожного - 6,4 Гбайта/с. Затримка обмінних операцій через лінк, не більше 15 ns. Реалізований протокол когерентності в МПС, а також асинхронний обмін даними.

Малюнок 3. Схема з'єднання 12 мікропроцесорів 21364 в ММПС

2. Мікропроцесори архітектури SPARC

2.1 Напрямки розвитку архітектури. Реалізація пам'ят і

Архітектура SPARC була створена компанією Sun в 1985 р. За основу була прийнята концепція 'регістрових вікон', що спрощує створення однопрохідних компіляторів і істотно знижуюча кількість команд звернення до пам'яті в порівнянні з іншими реалізаціями RISC архітектури.

На даний момент існують 4 лінії розвитку даної архітектури:

MicroSparc - 32 розрядні;

SuperSparc - 32 розрядні;

HiperSparc - 32 розрядні;

UltraSparc - 64 розрядні.

Основними рисами архітектури є:

підтримка лінійного 32-розрядного адресного простору;

використовування 32-розрядних команд фіксованої структури з трьома базовими форматами;

реалізація доступу до пам'яті і вводу/виводу за допомогою команд завантаження/збереження;

невелика кількість способів адресації (регістр-регістр, регистр - беспосередній операнд);

використовування триадресних регістрових команд. Велика частина команд виконується над двома операндами, результат поміщається в регістр приймач;

великий регістровий файл з регістровими вікнами. В кожен момент часу доступно 8 глобальних цілочисельних регістрів і регістрове вікно (24 регістри), що відображається на регістровий файл. Використовування регістрових вікон дозволяє значно скоротити невигідні витрати, пов'язані з перемиканням контекста при виконанні паралельних процесів;

мікропроцесор архітектура функціональний блок

окремий регістровий файл для операндів рухомої крапки (як набір з 32-32-розрядних регістрів для одинарної точності або 16 64-розрядних регістрів подвійної точності, 8 128-розрядних регістрів збільшеної учетверо точності або як суміш регістрів різної точності);

відкладена передача управління. Процесор завжди вибирає команду, наступну за командою відкладеної передачі управління. Ця команда може бути виконаний чи ні, залежно від стану ' аннулирующего' розряду в команді передачі управління;

швидкі обробники переривань. Генерація переривань приводить до формування в регістровому файлі нового регістрового вікна;

тегіровані команди. Ці арифметичні команди інтерпретують два молодші значущі розряди операндів, як інформацію про типи операндів. Ці команди встановлюють біт переповнювання в регістрі стану при арифметичному переповнюванні або у разі коли який-небудь з теговых бітів операндів не рівний нулю. Є варіанти команд, які за вказаних умов генерируют переривання;

команди міжпроцесорної синхронізації - одна команда виконує безперервну операцію 'читання з подальшим записом', інша команда виконує безперервний ' обмін вмісту регістра і пам'яті';

підтримка співпроцесора (простий набір команд співпроцесора, який може використовуватися наряду з АЛУ);

двійкова сумісність програм користувачів у всіх реалізаціях архітектури.

Склад процесора - цілочисельний пристрій, пристрій для формату ПТ, співпроцесор. Кожний пристрій має свій набір регістрів, які мають фіксовану довжину - 32 біт.

Режими роботи - призначений для користувача і привілейований (виконання - аналог 486) При зверненні до пам'яті адреса доповнюється ідентифікатором адресного простору, який містить інформацію про режим роботи процесора, а також про те до якої пам'яті (команд або даних) здійснюється обіг.

Конкретна апаратна реалізація цілочисельного пристрою може містити від 40 до 520 32-розрядних регістра загального призначення, які розбиті на групи з восьми глобальних регістрів і циклічного стека, що містить набір від 2-х до 32-х наборів по 16 регістрів в кожному (регістрове вікно). В кожний момент часу виконуваній програмі доступно вісім глобальних регістрів і регістрове вікно (24 регістри). Регістри вікна розбиті на три групи; восьми вхідних, восьми локальних і восьми вихідних, які в той же час є вхідними регістрами суміжного вікна (тобто сусідні вікна перекриваються на 8 регістрів). Поточне вікно задається полем покажчика поточного вікна в слові стану процесора.

В даній архітектурі реалізована стандартна модель пам'яті, що має повну назву - повне впорядковування обігу (TSO - Total Store Ordering). Дана модель застосовна як до однопроцесорних так і до багатопроцесорних систем із загальною пам'яттю. Реалізація даної моделі дає гарантію, що всі команди запису, сбросу і безперервні команди читання/запису на всіх процесорах відпрацьовуються пам'яттю серіями в тому порядку, в якому вони завершуються процесором. Підтримується також додаткова модель пам'яті - часткове впорядковування обігу (PSO - Partial Store Ordering), яка у ряді випадків дозволяє підвищити продуктивність систем.

2.2 Архітектура UltraSparc

В даній архітектурі вперше функції по обробці графічних і відео зображень реалізовані апаратний, через окремий модуль для обробки графіки і відеозображень.

Основний набір блоків наступний:

пристрій видачі команд, що включає кеш-пам'ять команд, чергу команд, логіку управління;

цілочисельний пристрій (логіка залежності, конвейєрне АЛУ, файл робочих і архітектурних регістрів). Рознесення робочих і архітектурних регістрів зроблений з наступною метою - результат неврегульований, але виконання операцій, записаних в робочі регістри або може бути відмінено або переписано в архітектурні регістри;

пристрій з рухомою комою (множення, складання, віднімання, графічний пристрій);

кеш-пам'ять даних;

пристрій зовнішньої пам'яті (контроллер SDRAM, теги зовнішньої пам'яті, контроллер SRAM;

системний інтерфейс, що складається з контроллера обмінних операцій пам'яті і контроллера перемикання даних.

3. Архітектура MAJC, SHARC

Архітектура MAJC розроблена фірмою Sun і призначена для використовування в системах обробки мультимедійних даних і виконання Internet - додатків.