Робота з командним рядком Linux

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя

Кафедра комп’ютерних систем та мереж

Звіт

до лабораторної роботи №2

на тему «Робота з командним рядком Linux»

з дисципліни «Комп’ютерні системи»

Виконав:

Студент групи СІ-22

Никорчук Володимир

Перевірив:

Хомів Богдан Арсенович

Тернопіль 2011


Мета роботи: ознайомитись з командним рядком та вивчити основні команди операційної системи Linux.

Короткі теоретичні відомості

Інтерфейс командного рядка (англ. command-line interface, CLI) — різновид текстового інтерфейсу користувача і комп'ютера, в якому інструкції комп'ютера даються тільки шляхом введення з клавіатури текстових рядків (команд). Також відомий під назвою консоль. Інтерфейс командного рядка може бути протиставлений системам управління програмою на основі меню, а також різних реалізацій графічного інтерфейсу. Формат виводу інформації в інтерфейсі командного рядка не регламентується; звичайно це простий текстовий вивід, але може бути і графічним, звуковим виводом тощо.

Робота в режимі командного рядка - це документація оболонки bash. Команди man і info дозволяють отримувати доступ до інформації про команди. Навіть якщо ви не знаєте як щось зробити в текстовому режимі Linux, існують можливість дізнатися необхідну команду, не залишаючи робочого місця і текстовий режим відповідно.

Оболонка bash дуже зручний інструмент Linux: багато операцій можна здійснювати швидше, ніж у графічному режимі користувача (GUI). Часто починаючі користувачі забувають або не знають про таку корисної функції як автозавершення команд. Командна оболонка дозволяє не писати команду або адреса — аргумент повністю, а сама добудовує закінчення (при натисканні на клавішу Tab).

Напевно, найбільш частими завданнями, які розв'язуються за допомогою засобів командного рядка Linux є операції з файлами (копіювання, переміщення, видалення файлів і папок). У циклі уроків "Робота в режимі командного рядка Linux" цими операціями приділяється особлива увага і що дуже важливо, розглядаються способи організації посилань на файли в операційній системі Linux. Адже найчастіше, в графічній оболонці створити посилання складніше (якщо взагалі можливо), ніж у текстовому режимі. А створивши посилання в текстовому режимі, ми можемо без проблем користуватися їй в графічному. Звідси випливає, що командна оболонка bash дозволяє організувати зручну роботи в операційній системі Linux.

операційний система linux

Хід роботи

Найбільш часто використовувані команди:

· Файлові команди:

ls - список файлів і каталогів

ls-la - форматований список з прихованими каталогами та файлами

cd dir - змінити директорію на dir

cd - змінити на домашній каталог

pwd - показати поточний каталог

mkdir dir - створити каталог dir

rm file - видалити file

rm-r dir - видалити каталог dir

rm-f file - видалити форсовано file

rm-rf dir - видалити форсовано каталог dir

cp file1 file2 - скопіювати file1 в file2

cp-r dir1 dir2 - скопіювати dir1 в dir2; створить каталог dir2, якщо він не існує

mv file1 file2 - перейменувати або перемістити file1 в file2. якщо file2 існуючий каталог - перемістити file1 в каталог file2

ln-s file link - створити символічне посилання link до файлу file

touch file - створити file

cat> file - направити стандартний введення в file

less file - вивести вміст file

head file - вивести перші 10 рядків file

tail file - вивести останні 10 рядків file

tail-f file - вивести вміст file по мірі зростання, починає з останніх 10 рядків

· Управління процесами:

ps - вивести ваші поточні активні процеси

ps aux - вивести всі процеси

ps aux | grep-v grep | grep-i% name - знайти процес% name (можна використовувати часткове назва)

top - показати всі запущені процеси

kill pid - вбити процес з id pid

killall proc - вбити всі процеси з ім'ям proc

bg - список зупинених і фонових завдань; продовжити виконання зупиненої завдання у фоні

fg - виносить на передній план останні завдання

fg n - винести завдання n на передній план

· Права доступу на файли:

chmod octal file - змінити права file на octal, окремо для користувача, групи і для всіх додавати до них:

4 - читання (r)

2 - запис (w)

1 - виконання (x)

Приклади:

chmod 777 - читання, запис, виконання для всіх

· Пошук:

grep pattern files - шукати pattern в files

grep-r pattern dir - шукати рекурсивно pattern в dir

command | grep pattern - шукати pattern у висновку command

locate file - знайти усі файли з ім'ям file

· Системна інформація:

date - вивести поточну дату і час

cal - вивести календар на поточний місяць

uptime - показати час роботи з моменту включення

w - показати користувачів онлайн

whoami - ім'я, під яким ви залягання

finger user - показати інформацію про user

uname-a - показати інформацію про ядро

cat / proc / cpuinfo - інформація ЦПУ

cat / proc / meminfo - інформація про пам'ять

man command - показати мануал для command

df - показати інф. про використання дисків

du - вивести "вага" поточного каталогу

du-sh каталог - вивести "вага" певного каталогу в human readable вигляді

free - використання пам'яті і swap

whereis app - можливе розташування програми app

which app - яка app буде запущена за замовчуванням

· Архівація:

tar cf file.tar files - створити tar-архів з ім'ям file.tar містить files

tar xf file.tar - розпакувати file.tar

tar czf file.tar.gz files - створити архів tar з стисненням Gzip

tar xzf file.tar.gz - розпакувати tar з Gzip

tar cjf file.tar.bz2 - створити архів tar з стисненням Bzip2

tar xjf file.tar.bz2 - розпакувати tar з Bzip2

gzip file - стиснути file і перейменувати у file.gz

gzip-d file.gz - розтиснути file.gz в file

· Мережа:

ping host - пропінгувати host і вивести результат

whois domain - отримати інформацію whois для domain

dig domain - отримати DNS інформацію domain

dig-x host - реверсивно шукати host

wget file - завантажити file

wget-c file - продовжити зупинене завантаження

nmap-v-A scanme.nmap.org - сканувати вузол

На рисунку 1 зображено декілька команд, і безпосередньо робота з командним рядком Linux:

Рисунок 1

Висновок: на даній лабораторній роботі я ознайомився з командним рядком Linux, та вивчив його основні команди.

СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ

Все материалы в разделе "Информатика и программирование"

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.

Copyright © MirZnanii.com 2015-2018. All rigths reserved.