регистрация /  вход

Мережа доступу ICATV+Ethernet (Мережа інтерактивного кабельного телебачення плюс мережа Ethernet) (стр. 1 из 4)

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ

ТЕХНОЛОГІЙ

Факультет Телекомунікацій

Курсовий проект

Телекомунікаційні інформаційні мережі

з дисципліни__________________________________________________

на тему:

«Мережа доступу ICATV+ Ethernet (Мережа інтерактивного кабельного телебачення плюс мережа Ethernet)»

_________________________________________________________________

Виконавець

Науковий керівник

Гайдур Г.І.

Київ-2008

Вступ

1. Завдання на проектування

2. Уточнення завдання на проектування

2.1. Назва і призначення мережі з урахуванням особливості варіанту

2.2. Категорії та кількість користувачів

2.3. Види і характеристики послуг, на які розрахована мережа для кожної категорії користувачів

2.4 Показники якості функціонування мережі в годину найбільшого навантаження.

2.5. Топологічні і телекомунікаційні характеристики необхідні для проектування МЗДК.

3.Інформаційно-потоковий розрахунок мережі доступу.

3.1. Розрахунок інформаційного потоку від користувача

3.2. Інформаційно-потоковий розрахунок під мережі району АТС

3.3.Проектування вузлів мережі

3.4. Проектування міжвузлових зв’язків

4. Розрахунок кількості обладнання, показників його надійності та кількості персоналу.

4.1. Оцінка кількості та вартості обладнання.

4.2. Оцінка кількості персоналу та експлуатаційних витрат

5. Капітальні та експлуатаційні витрати.

Узагальнення та аналіз результатів проектування.


ВСТУП

Метою даного курсового проекту є розробка проекту мережі доступу (МД) для конкретного населеного пункту та заданої мережної технології.

Мережа повинна забезпечувати доступ будь-якого користувача (квартирного або виробничого сектору) до будь-якого вузла місцевих постачальників послуг інформаційної мережі Інтернет, а далі до інших місцевих постачальників послуг Інтернет до інших міст і цілого світу.

Проектування передбачає послідовне виконання семи етапів:

· уточнення завдання на проектування;

· інформаційно-потоковий розрахунок мережі;

· проектування вузлів мережі;

· проектування міжвузлових зв’язків;

· оцінка кількості обладнання та капітальних витрат;

· оцінка кількості персоналу та експлуатаціних витрат;

· узагальнення та аналіз результатів проектування.

Згідно варіанту передбачено індивідуальне завдання на проектування заданої кількості первинних та вторинних цифрових потоків, а також каналів тональної частоти.

Запропонований курсовий проект дозволяє отримати навички в виборі необхідної системи передачі, розробці схеми організації зв'язку, комплектації обладнання, розрахунків довжин регенераційних ділянок.

Номер за журналом групи Код варіанту
19 52б

5 – ICATV+ Ethernet (Мережа інтерактивного кабельного телебачення плюс мережа Ethernet);

2 – середній обласний центр (~360 тис. мешканців) – місто Севастополь (АР Крим).

б – складае 40%;

2.1 Назва і призначення мережі з урахуванням особливостей варіанту

У результаті виконання завдання даного курсового проекту буде розроблена мережа доступу (МД) на основі технології ICATV+ Ethernet (Мережа інтерактивного кабельного телебачення плюс мережа Ethernet).

Ethernet найбільш розповсюджений стандандарт локальний мереж, кількість яких в світ налічує декілька мільйонів та зростає з кожним днем.

Використання TV в можливостях:

- для передач цифрових потоків;

-Іnternet.

Ethernet це класична 10-мегабітна мережа. Існує два стандарти Fast Ethernet та 100VG-AnyLAN.

Fast Ethernet зберегла метод доступу CSMA/CD. Відмінності між Fast Ethernet та Ethernet проявляються лише на фізичному рівні. Вони використовують: волоконно-оптичний, віту пару категорії 5 та коаксіал.

ICATV уступає по розповсюдженні мережі. Її використовують в закритому середовищірозповсюдженні електромагнітних хвиль для передачі TV програм.

2.2 Категорії і кількість користувачів

Оскільки у Севастополі кількість мешканців дорівнює приблизно 360 тисяч, то розрахуємо кількість квартирних і офісних користувачів послуг наступним чином:

Кількість квартир у місті (кількість мешканців у квартирі 2,5):

Nкв = Nм /2,5

Nкв =360000/2,5=144000

Кількість офісів (середня кількість працівників в офісі 20):

Nоф. = Nм /2,5·2·20

Nоф. =360000/2,5·2·20=3600

Знайдемо радіус міста Севастополя

S=ПR2

R=ÖS\p=109.7\3.14=6км

2.3 Види і характеристики послуг, на які розраховується мережа

для кожної категорії користувачів

Приведемо характеристики навантаження від типових користувачів у годину найбільшого навантаження – ГНН у наступній таблиці:

Таблиця 1. Профіль навантаження від типових користувачів у ГНН

Види послуг Максимальна швидкість, кбіт/с
А. Квартирний користувач Електронна пошта Пересилання файлів Web-сеанси Телефон Відеотелефон Аудіо-програми Б. Виробничий користувач Електронна пошта Пересилання файлів Телефон Відео-програми звичайної чіткості 384·2=768 1536·1=1536 5120·1=5120 32·4=128 2048·1=2048 5120·2=1024 512·3=1536 2048·3=6144 32·4=128 2048·1=2048

2.4 Показники якості функціонування мережі в годину

найбільшого навантаження

Розрахуємо показники надійності МД для користувачів та оператора МД.

Якість функціонування МД при наданні послуг користувачам в годину найбільшого навантаження повинна бути не гіршою наступних показників:

· коефіцієнт готовності доступу ≥ 0,999

· середня затримка доступу ≤ 1 с

· середня затримка передачі пакетів ≤ 10 мс

· варіація затримки передачі пакетів ≤ 5 мс

· коефііцієнт втрати пакетів ≤ 0,001;

2.5 Топологічні і телекомунікаційні характеристики міста,

необхідні для проектування МД

Оскільки згідно з умовами курсового проекту задано поселення міського типу, то вважатимемо, що житловий мікрорайон міста забудований п’ятиповерховими будинками з шістьма під’їздами та трьома квартирами на поверху (90 квартир у будинку).

Нагадаємо, що:

Nм - кількість населення у місті за завданням (360000)

Nкв - кількість квартир у місті (144000 )

Nоф. - кількість офісів (3600)

Розрахуємо кількість будинків:

Nбуд = Nкв. /90

Nбуд = 144000/ 90=1600

Знайдемо кількість офісних центрів (1 центр містить 20 офісів):

Nоф. центр = Nоф /20

Nоф. центр =3600/20=180

Розрахуємо початкову кількість телефонів у місті (при рівні телефонізації квартир та виробничих приміщень міста 20%):

Nтел поч = (Nкв + Nоф ) ·0,2

Nтел поч =(144000+3600)*0.2=29520

Знайдемо проектуєму кількість телефонів у місті (при рівні телефонізації квартир та виробничих приміщень міста 100%):

Nтел = Nкв + Nоф

Nтел =144000+3600=147600

При цьому кількість телефонів, що припадають на квартирних користувачів, складе:

Nкв. тел = Nкв

Nкв. тел =144000

Кількість телефонів, що припадають на офісних користувачів:

Nоф. тел = Nоф

Nоф.тел=3600

Розрахуємо кількість опорних телефонних станцій (1 ОпТС на район зі 100000 мешканців):

NОпТС = Nрай = NМ /100 000

NОпТС = Nрай =360000/100 000=4

Знайдемо кількість телефонів у кожному районі:

Nтел. рай = Nтел / Nрай

Nтел. рай =147600/4=36900

Розрахуємо кількість ЦАТС на кожний район (робоча ємність станції складає 7200 номерів):

NЦАТС = Nтел. рай / 7200

NЦАТС =36900/7200=6

Знайдемо кількість постачальників послуг (1 постачальник на 20000 мешканців міста):

Nпост = Nм /20000

Nпост =360000/ 20000=18

Розрахуємо кількість телефонів, що припадає на один будинок:

Nтел буд. = Nкв. тел /N буд

Nтел буд. =36900/1600=23

Знайдемо кількість будинків на один район:

Nбуд. рай = N буд / Nрай

Nбуд. рай =1600/4=400

Розрахуємо кількість будинків на одну ЦАТС:

Nбуд. ЦАТС = Nбуд. рай /NЦАТС

Nбуд. ЦАТС =400/6=67

Розрахуємо кількість офісних центрів на одну ЦАТС:

Nоф. рай = 3600/N рай

Nоф. рай =3600/4=900

Nоф. ЦАТС = Nоф. центр /NЦАТС

Nоф. ЦАТС =900/6=150

Знайдемо кількість будинків на одну розподільчу шафу (РШ), при розрахунку, що на одну ЦАТС припадає 5 РШ:

Nбуд. РШ = Nбуд. ЦАТС / 5

Nбуд. РШ =30/ 3=10

Знайдемо кількість офісних центрів на одну РШ (на 1 ЦАТС - 5 РШ):

Nоф. РШ = Nоф. ЦАТС / 3

Nоф. РШ =150/ 3=50

Розрахуємо загальну кількість РШ, до яких підключаються квартирні абоненти:

NРШ кв. = NЦАТС ·NЦАТС РШ

NРШ кв. =5·5 = 25

Знайдемо кількість розподільчих коробок (РК), при розрахунку, що на 1 будинок припадає 10 РК:

NРК = 10·Nбуд.

NРК кв. =10·1600=16000

NРКоф. =16000+3600=19600

ємність РК – 10 номерів

Розрахуємо кількість офісних телефонів на один район:

Nоф. тел. рай = Nоф. тел / NОпТС

Nоф. тел. рай =3600/1=3600

Знайдемо загальна кількість офісних телефонів на одну ЦАТС:

Nоф. тел. ЦАТС = Nоф. тел. рай / NЦАТС

Nоф. тел. ЦАТС =3600 /6=600

Розрахуємо кількість квартирних телефонів на один район:

Nкв. тел. рай = Nкв. тел / NОпТС

Nкв. тел. рай =144000/1=144000

Знайдемо загальна кількість квартирних телефонів на одну ЦАТС:

Nкв. тел. ЦАТС = Nкв. тел. рай / NЦАТС

Nкв. тел. ЦАТС =144000/6=24000

Розрахуємо загальна кількість офісних телефонів на одну РШ (на 1 ЦАТС припадає 5 РШ):

Nоф. ЦАТС = Nоф. тел. ЦАТС / 5


Дарим 300 рублей на твой реферат!
Оставьте заявку, и в течение 5 минут на почту вам станут поступать предложения!
Мы дарим вам 300 рублей на первый заказ!