регистрация /  вход

Параметри позасмугового випромінення (стр. 1 из 3)

1. Визначення обмежувальної лінії позасмугового випромінення

Для заданого класу випромінення радіопередавача розрахувати необхідну смугу радіочастот

і ширину контрольної смуги частот
, а також розрахувати і побудувати обмежувальну лінію позасмугового випромінення, визначити закон її зміни
на і -тій дільниці апроксимації за наданими рівнями
та
, отримати математичну модель обмежувальної лінії, записати значення відносної потужності позасмугового випромінення
для кожної з дільниць.

Пояснити, в яких випадках доцільна побудова обмежувальної лінії позасмугового випромінення і яку інформацію щодо випромінення можливо отримати порівнянням обвідної спектру потужності реального сигналу з обмежувальною лінією. Зробити висновки.

Згідно номеру залікової книжки:

– коефіцієнт

– коефіцієнт

Параметри для обчислення варіанту зазначено в табл. 1.

Таблиця 1. – Вхідні параметри

N Клас випромінення, ГОСТ 24375–80 Ширина необхідної смуги
, кГц
Ширина контрольної смуги
, кГц
Частота модуляції, кГц Формули для розрахунку координат обмежувальної лінії
По осі рівнів, дБ По осі частот, кГц
6 R3EGN

За даними табл. 1. визначаємо:

а) частоту модуляції

;

б) ширину необхідної смуги

;

в) ширину контрольної смуги

;

г) координати обмежувальної лінії за віссю ординат (рівнів)

(дБ);

д) координати обмежувальної лінії за віссю абсцис (частот)

Результати представлені в табл. 2.

Таблиця 2 – Розраховані значення параметрів завдання

Ширина необхідної смуги
, кГц
Ширина контрольної смуги
, кГц
Частота модуляції, кГц Координати обмежувальної лінії
По осі рівнів, дБ По осі частот, кГц
6,7 7,705 6,7
= 8,04;
= 9,38;
= 16,08;
= 29,48.

Визначаємо границю першої дільниці апроксимації:

де

– частота зламу характеристики.

Для

спектральна щільність потужності незмінна, a
дБ.

Для визначення координат точок, крізь які проводять апроксимовані прямі, обираємо сукупність точок

і
,
і
, де
Точка перетинy цих прямих
відповідає умові
, де

Закон зміни спектру потужності

в розстрочці
визначаємо за виразом:


Вважаючи, що значення спектральної потужності в межах необхідної смуги

є постійним, приймаємо
дБ.

Для обчислення значень

другої ділянки апроксимації
визначимо
скориставшись співвідношенням:

Інтенсивність зміни потужності спектру на третій ділянці апроксимації

:

Отже:

Визначаємо значення рівня відносної потужності позасмугового випромінення для

:

Отже, визначаємо

як:


Для обчислення значень

третьої ділянки апроксимації
визначимо
скориставшись співвідношенням:

Інтенсивність зміни потужності спектру на четвертій дільниці апроксимації

:

Отже:

Визначаємо значення рівня відносної потужності позасмугового випромінення для

:

Для обчислення значень

четвертої ділянки апроксимації
визначимо
скориставшись співвідношенням:


Інтенсивність зміни потужності спектру на п’ятій дільниці апроксимації

:


Дарим 300 рублей на твой реферат!
Оставьте заявку, и в течение 5 минут на почту вам станут поступать предложения!
Мы дарим вам 300 рублей на первый заказ!