регистрация /  вход

Всенаправлений азимутальний радіомаяк VOR-4000 (стр. 2 из 2)

Азимутальний сигнал (бокових частот) отримують після балансної модуляції (БМ) несучої частоти двома сигналами частотою 30 Гц, які відрізняються за фазою на 90°. Два БМ сигнали випромінюються схрещеними вібраторами. Опорний сигнал (несучої) є ВЧ коливання несучої частоти, які АМ напругою піднесучої частоти 9960 Гц. Піднесуча частота сигналу у свою чергу ЧМ напругою частотою 30 Гц, фаза якого однакова з фазою НЧ напруги 30 Гц однієї із складових азимутального сигналу. Спектр випромінюваних сигналів наведений на рис.6. Опорний сигнал випромінюється всенаправленою антеною.

Рис.5 - Формування азимутального сигналу радіомаяка VOR-4000:а - діаграма напрямленості антен;б - форма азимутальних сигналів бокових частот


Рис.6 - Спектр сигналів радіомаяка VOR-4000

Апаратура формування сигналів складається із збуджувача, трьох підсилювачів-модуляторів (Exiter-AF), генератора модулюючих коливань і підсилювачів потужності (рис.7).

Збуджувач формує високостабільний сигнал несучої частоти в діапазоні 108...112 МГц. Крім того, частина сигналу збуджувача використовується в апаратурі контролю та керування радіомаяка як еталонний (опорний) сигнал. Збуджувач налаштовується на частоту робочого каналу заміною зйомного кварцового резонатора. У збуджувачі сигнали кварцового генератора підсилюються і через подільники та буферні підсилювачі розподіляються по входах підсилювачів-модуляторів MOD‑110, несучої CSG і бокових частот SB1 і SB2 . Для забезпечення сталості амплітуди вихідного сигналу в підсилювачі збуджувача застосована схема автоматичного підсилення сигналів кварцового генератора. З вихідних каскадів збуджувача частина сигналів знімається для контролю. Вихідні сигнали збуджувача модулюються за амплітудою трьома підсилювачами MOD-110.

В підсилювачах MOD-110 формуються азимутальний та опорний сигнали радіомаяка. В каналі формування опорного сигналу MOD-110 забезпечує АМ несучої частоти сигналом розпізнавання радіомаяка та за необхідністю - мовним сигналом. Усі три підсилювачі зібрані за однаковою схемою.

Високочастотні сигнали подаються на вхід підсилювача надвисокої частоти (НВЧ) через фазокоректуючі каскади та попередній підсилювач. До НВЧ підсилювача сигнали генератора модулюючих коливань поступають після підсилення у каскаді підсилення НЧ. У підсилювачі MOD-110 передбачена схема корекції фази ВЧ сигналу з каскадами підсилення та лінеаризації керуючих напруг, які надходять з блоку ССР, а також можливість автоматичного керування підсиленням та полосою перепускання НЧ підсилювача по сигналах апаратури контролю та керування. У режимі БМ вмикається схема керування фазоінвертором. Вибір режиму роботи та керування MOD-110 здійснюється за допомогою набору перемикачів (S1-S10). З виходу НВЧ підсилювача АМ коливання поступають на відповідний підсилювач потужності. Частина вихідного сигналу підсилювачаMOD-110 знімається для контролю. Підсилювачі MOD-110 забезпечують підсилення сигналів до 20 мВт, якщо рівень вхідних сигналів становить 10 мВт.

Рис.7 - Структурна схема апаратури формування сигналів VOR-4000

Побудова апаратури контролю та керування радіомаяка базується на застосуванні мікропроцесорної техніки з додатковими блоками пам’яті. В радіомаяку VOR-4000 використовується два виду контролю: влаштований і зовнішній. Влаштований контроль параметрів здійснюється перетворенням вихідних сигналів основних блоків і вузлів радіомаяка в числовий код та порівнянням їхніх значень із збережуваними в блоках пам’яті номінальними значеннями параметрів контрольованих сигналів. Тракт зовнішнього контролю складається з контрольного вібратора і блока монітора. Результати контролю обробляються центральним апаратурним процесором.

В радіомаяку є можливість встановлювати (регулювати) та відображати на дисплеї значення ряду параметрів радіомаяка:

· потужність ПРД (сигналів несучої та бокової частот);

· глибину модуляції та фази ВЧ сигналів ПРД;

· напругу та струми електроживлення.

Встановлення потрібних значень параметрів, а також виклик та відбиття їхніх значень здійснюється з блока клавіатури і дисплея. При цьому на дисплеї відображуються номінальне і поточне значення цих параметрів.

Центральний процесор складається з апаратурного процесора CPU і блока пам’яті МЕМ. Зв’язок центрального процесора з апаратурою формування сигналів радіомаяка здійснюється за трьома шинами зв’язку: керування і перевірки ПРД, контролю та зміни станів.

Сполучення процесора CPU з блоком клавіатури і дисплея здійснюється через стандартний інтерфейс.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.