регистрация /  вход

Проектування систем автоматизації (стр. 1 из 7)

Вступ

Автоматизація технологічних процесів є важливим засобом підвищення продуктивності праці, скорочення витрат матеріалів та енергії, покращення якості продукції, впровадження прогресивних методів управління виробництвом і підвищення надійності праці. При цьому важливе значення надається впровадження нової техніки. Всі сучасні автоматизовані системи управління побудовані на базі управляючоїт обчислювальної техніки мікропроцесорних засобів (мікропроцесорних контролерів (МПК)) та електронних обчислювальних машин (ЕОМ). Застосування МПК та ЕОМ покращує функціональні можливості обладнання, систем управління, значно підвищує надійність їх роботи і в кінцевому результаті позитивно відображується на якості продукції.

В даному курсовому проекті розроблена система автоматизації дільниці розстоювання та випікання хліба пшеничного на хлібокомбінаті №10 м. Києва на базі мікропроцесорного контролера Реміконт Р-130.

Запропонована система автоматизації дає можливість підвищити ефективність виробництва за рахунок зниження упікання хліба, економії пари та палива, знизити собівартість хліба, покращити якість хліба, його смакові властивості і зовнішній вигляд.

Схема автоматизації та її опис

Регулювання температури в розстойній шафі здійснюється за допомогою термоелектричного перетворювача ТХК-0179 (поз.2а). Природній сигнал від датчика надходить до уніфікованого перетворювача БУТ-20 (поз.2б), що входить до комплекту контролера Р-130. Перетворювач БУТ-20 перетворює природній сигнал термопари в уніфікований сигнал 0...5 мА. За допомогою міліамперметра М-1611 (поз.2в) відображується виміряна температура. Уніфікований сигнал надходить до контролера для програмної обробки. Даний контур має позиційне регулювання, тому з дискретного виходу контролера сигнал надходить до пакетного перемикача SA1, за допомогою якого встановлюється автоматичний чи ручний режим управління. Також в розстійній шафі здійснюється контроль за температурою за допомогою термоелектричного перетворювача ТХК-0179 (поз. 3а) та манометричного термометра ТГП-100 (поз. 1а).

Регулювання температури в пекарних камерах здійснюється зміною подачі газу до топки. Вимірювання температури здійснюється за допомогою термоелектричних перетворювачів ТХК-0179 (поз. 7а, 8а). Природні сигнали від датчиків надходять до уніфікованих перетворювачів БУТ-20 (поз. 7б, 8б), що входять до комплекту контролера Р-130. Перетворювач БУТ-20 перетворює природній сигнал термопари в уніфікований сигнал 0…5 мА. За допомогою міліамперметрів М-1611 (поз. 7в, 8в) відображуються виміряні температури. Уніфіковані сигнали надходять до контролера для програмної обробки. Регулювання витрати газу здійснюється за допомогою виконавчих механізмів МЭО-87Р. Тому з контролера сигнали надходять до блоків управління БУ-21 (поз. 7г, 8г) системи «Каскад». За допомогою блоків управління оператор має змогу перевести систему в режим ручного управління і змінювати витрати палива за допомогою кнопок управління, які розташовані на лицьовій панелі блока управління. З блоків управління сигнал надходить до магнітних пускачів ПМЕ-111 (поз. 7е,8е), а звідти – до виконавчих механізмів МЭО-87Р (поз. 7ж,8ж) та регулюючих органів (поз. 7з, 8з). Для полегшення процесу регулювання в ручному режимі з виконавчих механізмів знімаються сигнали, що показують положення виконавчих механізмів. Сигнали надходять до показчиків положення ДУП-М (поз. 7д,8д), які розташовані на щиті оператора. Також за допомогою контролера здійснюється аварійна сигналізація за допомогою сигнальних ламп НL1, НL2, НLЗ, НL4.

Температура по зонах печі вимірюється за допомогою манометричних термометрів типу ТГП-100 (поз. 4а, 5а, 6а). Чутливі елементи термометрів розміщені в пекарній камері печі. Показові елементи розташовані біля печі.

Регулювання вологості в розстійній шафі здійснюється зміною витрати пари, що подається до шафи. Вимірювання вологості здійснюється за допомогою автоматичного психрометричного гігрометра АПГ-206 (поз. 18а). За допомогою міліамперметра М-1611 (поз. 18б) відображується виміряна вологість. Уніфікований сигнал надходить до контролера для програмної обробки. Даний контур має аналогове регулювання витрати пари, же здійснюється за допомогою виконавчого механізму МЭО-87Р. Тому з контролера сигнал надходить до блоку управління БУ-21 (поз. 18в) системи «Каскад». За допомогою блока управління оператор має змогу перевести систему в режим ручного управління і змінювати витрату палива за допомогою кнопок управління, які розташовані на лицьовій панелі блока управління. З блока управління сигнал надходить до магнітного пускача ПМЕ-111 (поз. 18д), а звідти - до виконавчого механізму МЭО-87Р (поз. 18е). Для полегшення процесу регулювання в ручному режимі з виконавчого механізму знімається сигнал, що показує положення виконавчого механізму. Сигнал надходить до покажчика положення ДУП-М (поз. 18г), який розташований на щиті оператора.

Регулювання вологості в зоні зволоження здійснюється зміною витрати пари, що подається до печі. Вимірювання вологості здійснюється за допомогою автоматичного психрометричного гігрометра АПГ-206 (поз. 21а).За допомогою міліамперметра М-1611 (поз. 21б) відображується виміряна вологість. Уніфікований сигнал надходить до контролера для програмної обробки. Даний контур має аналогове регулювання витрати пари, яке здійснюється за допомогою виконавчого механізму МЭО-87Р. Тому з контролера сигнал надходить до блоку управління БУ-21 (поз. 21в) системи «Каскад». За допомогою блока управління оператор має змогу перевести систему в режим ручного управління і змінювати витрату палива за допомогою кнопок управління, які розташовані на. лицьовій панелі блока управління. З блока управління сигнал надходить до магнітного пускача ПМБ-111 (поз. 21д), а звідти - до виконавчого механізму МЭО-87Р (поз. 21е). Для полегшення процесу регулювання в ручному режимі з виконавчого механізму знімається сигнал, що показує положення виконавчого механізму. Сигнал надходить до покажчика положення ДУП-М (поз. 21г), який розташований на щиті оператора

Регулювання часу випічки здійснюється зміною швидкості поду. Вимірювання швидкості поду здійснюється за допомогою тахометричного датчика ТЭРА-В (поз. 24а). За допомогою міліамперметра М-1611 (поз. 24б) відображується виміряна вологість. Уніфікований сигнал надходить до контролера для програмної обробки. Даний контур має аналогове регулювання виграти пари, яке здійснюється за допомогою виконавчого механізму МЭО-87Р. Тому з контролера сигнал надходить до блоку управління БУ-21 (поз. 24в) системи «Каскад». За допомогою блока управління оператор має змогу перевести систему в режим ручного управління і змінювати витрату палива за допомогою кнопок управління, які розташовані на лицьовій панелі блока управління. З блока управління сигнал надходить до магнітного пускача ПМЕ-111 (поз. 24д), а звідти - до виконавчого механізму МЭО-87Р (поз. 24е). Для полегшення процесу регулювання в ручному режимі з виконавчого механізму знімається сигнал, що показує положення виконавчого механізму. Сигнал надходить до показчика положення ДУП-М (поз. 24г), який розташований на щиті оператора Також за допомогою контролера здійснюється аварійна сигналізація за допомогою сигнальної лампи HL15.

Регулювання співвідношення витрати повітря та газу здійснюється витратою повітря. Вимірювання витрати повітря здійснюється за допомогою діафрагми сегментної ДК-6 (поз. 15а, 16а) , а вимірювання витрати газу здійснюється за допомогою Труби Вентурі (поз. 15b, 16в). За допомогою міліамперметрів М-1611 (поз. 15б,15г,16б,16г) відображуються виміряні витрати. Уніфіковані сигнали надходять до контролера для програмної обробки. Регулювання витрат здійснюється за допомогою виконавчих механізмів МЭО-87Р. Тому з контролера сигнали надходять до блоків управління БУ-21 (поз. 15д,16д) системи «Каскад». За допомогою блоків управління оператор має змогу перевести систему в режим ручного управління і змінювати витрати повітря за допомогою кнопок управління, які розташовані на лицьовій панелі блока управління. З блоків управління сигнал надходить до магнітних пускачів ПМБ-111 (поз. 15ж, 16ж), а звідти - до виконавчих механізмів МЭО-87Р (поз. 15з, 16з). Для полегшення процесу регулювання в ручному режимі з виконавчих механізмів знімається сигнал що показує положення виконавчих механізмів. Сигнали надходять до показників положення ДУП-М (поз. 15e, 16е), які розташовані на щиті оператора.

Аварійна сигналізація і захист печі від згасання полум'я здійснюється за допомогою контролера. Контроль наявності полум'я проводиться за допомогою електродів контролю факелу (поз. 22а, 23а). Від електродів контролю факелу сигнали надходять до дискретних входів контролера Контролер проводить автоматичне управління запірними клапанами подачі газу. Також здійснюється сигналізація за допомогою сигнальних ламп НL1З, HL14, HL16, HL17, HL18, HL19.

Аварійна сигналізація і захист від підвищення температури в топках здійснюється за допомогою контролера. Контроль за температурою проводиться за допомогою вимірювальних перетворювачів для термоелектричних опорів Ш-79 (поз. 9а, 9б, 10а, 10б). Перевищення температури сигналізується за допомогою сигнальних ламп НL5, НL6, НL7, НL8.

Аварійна сигналізація і захист від перевищення тиску газу в газопроводі та розрідження в топці здійснюється також за допомогою Р-130. Контроль за тиском та розрідженням проводиться за допомогою вимірювальних перетворювачів тиску-розрідження "Сапфір 22ДИ" (поз. 11а, 123,13а, 14а) і сигналізується за допомогою сигнальних ламп НL9, НL10, НL11, НL12.

Управління електродвигунами проводиться в автоматичному режимі та в ручному режимі за допомогою кнопочних станцій SВ1-SВ10.

№ пор Номер позиції за схемою Найменування і технічна характеристика виробу Типмарка Одиницявиміру Кількість Примітка
1. Термоелектричний перетворювач. Межі вимірювання -50..450°С ТХК-0179 шт 1 Луцький приладобудівний завод
2. Міліамперметр показуючий уніфікований. Вх сигнал 0..5мА М-1611 шт 1 м.Львів з-д Львів-прнлад
3. Термоелектричний перетворювач. Межі вимірювання -50..450°С ТХК-0179 шт 1 Луцький приладобудівний завод
4. Блок підсилення термопар. Живлення 24В. Вих. сигнал 0..5мА БУТ-20 шт 1 Входить в комплект Р-130
5. Міліамперметр показуючий уніфікований. Вх сигнал 0..5мА М-1611 шт 1 м.Львів з-д Львів-прнлад
6. Блок управління системи "Каскад". Живлення 220В. Габаритні розміри 60*60*180 БУ-21 шт 1
7. Покажчик положення. Напруга живлення 220В. Споживана потужність 5ВА. Габаритні розміри 80*120*97 ДУП-М шт 1 Чебоксарський з-д ел. ВМ
8. Пускач магнітний. Напруга 220В ПМЕ-111 шт 1
9. Електричний ВМ. Час повного ходу валу 25 с. Живлення 220В, 50 Гц. МЭО-87р шт 1 Чебоксарський з-д ел. ВМ
10. Двохсідельний регулюючий орган (клапан) 25ч30нж шт 1
11. Термоелектричний перетворювач. Межі вимірювання -50..450°С ТХК-0179 шт 1 Луцький приладобудівний завод
12. Міліамперметр показуючий уніфікований. Вх сигнал 0..5мА М-1611 шт 1 м.Львів з-д Львів-прнлад
13. Манометричний термометр. Межі вимірювання 0..400°С Клас точності 1 ТГП-100 шт 1 м.Казань "Теплоконтроль
14. Манометричний термометр. Межі вимірювання 0..400°С Клас точності 1 ТГП-100 шт 1 м.Казань "Теплоконтроль
15. Манометричний термометр. Межі вимірювання 0..400°С Клас точності 1 ТГП-100 шт 1 м.Казань "Теплоконтроль
16. Термоелектричний перетворювач. Межі вимірювання -50..450°С ТХК-0179 шт 1 Луцький приладобудівний завод
17. Блок підсилення термопар. Живлення 24В. Вих. сигнал 0..5мА БУТ-20 шт 1 Входить в комплект Р-130
18. Міліамперметр показуючий уніфікований. Вх сигнал 0..5мА М-1611 шт 1 м.Львів з-д Львів-прнлад
19. Блок управління системи "Каскад". Живлення 220В. Габаритні розміри 60*60*180 БУ-21 шт 1
20. Покажчик положення. Напруга живлення 220В. Споживана потужність 5ВА. Габаритні розміри 80*120*97 ДУП-М шт 1 Чебоксарський з-д ел. ВМ
21. Пускач магнітний. Напруга 220В ПМЕ-111 шт 1
22. Електричний ВМ. Час повного ходу валу 25 с. Живлення 220В, 50 Гц. МЭО-87р шт 1 Чебоксарський з-д ел. ВМ
23. Двохсідельний регулюючий орган (клапан) 25ч30нж шт 1
24. Термоелектричний перетворювач. Межі вимірювання -50..450°С ТХК-0179 шт 1 Луцький приладобудівний завод
25. Блок підсилення термопар. Живлення 24В. Вих. сигнал 0..5мА БУТ-20 шт 1 Входить в комплект Р-130
26. Міліамперметр показуючий уніфікований. Вх сигнал 0..5мА М-1611 шт 1 м.Львів з-д Львів-прнлад
27. Блок управління системи "Каскад". Живлення 220В. Габаритні розміри 60*60*180 БУ-21 шт 1
28. Покажчик положення. Напруга живлення 220В. Споживана потужність 5ВА. Габаритні розміри 80*120*97 ДУП-М шт 1 Чебоксарський з-д ел. ВМ
29. Пускач магнітний. Напруга 220В ПМЕ-111 шт 1
30. Електричний ВМ. Час повного ходу валу 25 с. Живлення 220В, 50 Гц. МЭО-87р шт 1 Чебоксарський з-д ел. ВМ
31. Двохсідельний регулюючий орган (клапан) 25ч30нж шт 1
32. Вимірювальний перетворювач для термоелектричних опорів. Клас точності 0,4. Вих. сигнал 0..5мА Ш-79 шт 1
33. Вимірювальний перетворювач для термоелектричних опорів. Клас точності 0,4. Вих. сигнал 0..5мА Ш-79 шт 1
34. 10а Вимірювальний перетворювач для термоелектричних опорів. Клас точності 0,4. Вих. сигнал 0..5мА Ш-79 шт 1
35. 10б Вимірювальний перетворювач для термоелектричних опорів. Клас точності 0,4. Вих. сигнал 0..5мА Ш-79 шт 1
36. 11а Вимірювальний перетворювач тиску-розрідження. Кл. точності 0,5 "Сапфір- 22ДИ" шт 1 Тартуський приладобудівний з-д.
37. 11б Міліамперметр показуючий уніфікований. Вх сигнал 0..5мА М-1611 шт 1 м.Львів з-д Львів-прнлад
38. 12а Вимірювальний перетворювач тиску-розрідження. Кл. точності 0,5 "Сапфір- 22ДИ" шт 1 Тартуський приладобудівний з-д.
39. 12б Міліамперметр показуючий уніфікований. Вх сигнал 0..5мА М-1611 шт 1 м.Львів з-д Львів-прнлад
40. 13а Вимірювальний перетворювач тиску-розрідження. Кл. точності 0,5 "Сапфір- 22ДИ" шт 1 Тартуський приладобудівний з-д.
41. 13б Міліамперметр показуючий уніфікований. Вх сигнал 0..5мА М-1611 шт 1 м.Львів з-д Львів-прнлад
42. 14а Вимірювальний перетворювач тиску-розрідження. Кл. точності 0,5 "Сапфір- 22ДИ" шт 1 Тартуський приладобудівний з-д.
43. 14б Міліамперметр показуючий уніфікований. Вх сигнал 0..5мА М-1611 шт 1 м.Львів з-д Львів-прнлад
44. 15а Труба Вентурі на тиск до 4.0МПа для трубопроводів внутрішнім діаметром від 50 до1400мм і модулів від 0.1 до 0.6.Температура контр.середовища -40..150°С. шт 1 ПО "Киев Коммунмаш"
45. 15б Міліамперметр показуючий уніфікований. Вх сигнал 0..5мА М-1611 шт 1 м.Львів з-д Львів-прнлад
46. 15в Діафрагма сегментна для внутрішніх діаметрів від 50 до520мм.Вих сигнал 0..5мА. ДК-6 шт 1 З-д "Маноме тр" м. Москва, ПО "Геофиз прибор" м.Казань
47. 15г Міліамперметр показуючий уніфікований. Вх сигнал 0..5мА М-1611 шт 1 м.Львів з-д Львів-прнлад
48. 15д Блок управління системи "Каскад". Живлення 220В. Габаритні розміри 60*60*180 БУ-21 шт 1
49. 15е Покажчик положення. Напруга живлення 220В. Споживана потужність 5ВА. Габаритні розміри 80*120*97 ДУП-М шт 1 Чебоксарський з-д ел. ВМ
50. 15ж Пускач магнітний. Напруга 220В ПМЕ-111 шт 1
51. 15з Електричний ВМ. Час повного ходу валу 25 с. Живлення 220В, 50 Гц. МЭО-87р шт 1 Чебоксарський з-д ел. ВМ
52. 15і Двохсідельний регулюючий орган (клапан) 25ч30нж шт 1
53. 16а Труба Вентурі на тиск до 4.0МПа для трубопроводів внутрішнім діаметром від 50 до1400мм і модулів від 0.1 до 0.6.Температура контр.середовища -40..150°С. шт 1 ПО "Киев Коммунмаш"
54. 16б Міліамперметр показуючий уніфікований. Вх сигнал 0..5мА М-1611 шт 1 м.Львів з-д Львів-прнлад
55. 16в Діафрагма сегментна для внутрішніх діаметрів від 50 до520мм.Вих сигнал 0..5мА. ДК-6 шт 1 З-д "Маноме тр" м. Москва, ПО "Геофиз прибор" м.Казань
56. 16г Міліамперметр показуючий уніфікований. Вх сигнал 0..5мА М-1611 шт 1 м.Львів з-д Львів-прнлад
57. 16д Блок управління системи "Каскад". Живлення 220В. Габаритні розміри 60*60*180 БУ-21 шт 1
58. 16е Покажчик положення. Напруга живлення 220В. Споживана потужність 5ВА. Габаритні розміри 80*120*97 ДУП-М шт 1 Чебоксарський з-д ел. ВМ
59. 16ж Пускач магнітний. Напруга 220В ПМЕ-111 шт 1
60. 16з Електричний ВМ. Час повного ходу валу 25 с. Живлення 220В, 50 Гц. МЭО-87р шт 1 Чебоксарський з-д ел. ВМ
61. 16і Двохсідельний регулюючий орган (клапан) 25ч30нж шт 1
62. 17а Автоматичний психрометричний гігрометр. Вих. сигнал 0..5мА. Температура вимір. сер-ща-40..200°С. Живлення 220В, 50Гц, споживана потужність 800 ВА АПГ-206 шт 1 м. Горі ГОЗ АП
63. 17б Міліамперметр показуючий уніфікований. Вх сигнал 0..5мА М-1611 шт 1 м.Львів з-д Львів-прнлад
64. 18а Автоматичний психрометричний гігрометр. Вих. сигнал 0..5мА. Температура вимір. сер-ща-40..200°С. Живлення 220В, 50Гц, споживана потужність 800 ВА АПГ-206 шт 1 м. Горі ГОЗ АП
65. 18б Міліамперметр показуючий уніфікований. Вх сигнал 0..5мА М-1611 шт 1 м.Львів з-д Львів-прнлад
66. 18вг Блок управління системи "Каскад". Живлення 220В. Габаритні розміри 60*60*180 БУ-21 шт 1
67. 18г Покажчик положення. Напруга живлення 220В. Споживана потужність 5ВА. Габаритні розміри 80*120*97 ДУП-М шт 1 Чебоксарський з-д ел. ВМ
68. 18д Пускач магнітний. Напруга 220В ПМЕ-111 шт 1
69. 18е Електричний ВМ. Час повного ходу валу 25 с. Живлення 220В, 50 Гц. МЭО-87р шт 1 Чебоксарський з-д ел. ВМ
70. 18ж Двохсідельний регулюючий орган (клапан) 25ч30нж шт 1
71. 19а Автоматичний психрометричний гігрометр. Вих. сигнал 0..5мА. Температура вимір. сер-ща-40..200°С. Живлення 220В, 50Гц, споживана потужність 800 ВА АПГ-206 шт 1 м. Горі ГОЗ АП
72. 19б Міліамперметр показуючий уніфікований. Вх сигнал 0..5мА М-1611 шт 1 м.Львів з-д Львів-прнлад
73. 20а Автоматичний психрометричний гігрометр. Вих. сигнал 0..5мА. Температура вимір. сер-ща-40..200°С. Живлення 220В, 50Гц, споживана потужність 800 ВА АПГ-206 шт 1 м. Горі ГОЗ АП
74. 20б Міліамперметр показуючий уніфікований. Вх сигнал 0..5мА М-1611 шт 1 м.Львів з-д Львів-прнлад
75. 21а Автоматичний психрометричний гігрометр. Вих. сигнал 0..5мА. Температура вимір. сер-ща-40..200°С. Живлення 220В, 50Гц, споживана потужність 800 ВА АПГ-206 шт 1 м. Горі ГОЗ АП
76. 21б Міліамперметр показуючий уніфікований. Вх сигнал 0..5мА М-1611 шт 1 м.Львів з-д Львів-прнлад
77. 21в Блок управління системи "Каскад". Живлення 220В. Габаритні розміри 60*60*180 БУ-21 шт 1
78. 21г Покажчик положення. Напруга живлення 220В. Споживана потужність 5ВА. Габаритні розміри 80*120*97 ДУП-М шт 1 Чебоксарський з-д ел. ВМ
79. 21д Пускач магнітний. Напруга 220В ПМЕ-111 шт 1
80. 21е Електричний ВМ. Час повного ходу валу 25 с. Живлення 220В, 50 Гц. МЭО-87р шт 1 Чебоксарський з-д ел. ВМ
81. 21ж Двохсідельний регулюючий орган (клапан) 25ч30нж шт 1
82. 22а Електроди контролю факелу. шт 1
83. 23а Електроди контролю факелу. шт 1
84. 24а Тахометр електричний. Діапазон вимірюв. 16-60, 20-120 об/хв. Основна приведена похибка 2,5% Вих. сигнал 0..5мА Живлення 220В,50Гц. Споживана потужність 100ВА ТЭРА-В шт 1 Одесса "Пище-промавтоматика"
85. 24б Міліамперметр показуючий уніфікований. Вх сигнал 0..5мА М-1611 шт 1 м.Львів з-д Львів-прнлад
86. 24в Блок управління системи "Каскад". Живлення 220В. Габаритні розміри 60*60*180 БУ-21 шт 1
87. 24г Покажчик положення. Напруга живлення 220В. Споживана потужність 5ВА. Габаритні розміри 80*120*97 ДУП-М шт 1 Чебоксарський з-д ел. ВМ
88. 24д Пускач магнітний. Напруга 220В ПМЕ-111 шт 1
89. 24е Електричний ВМ. Час повного ходу валу 25 с. Живлення 220В, 50 Гц. МЭО-87р шт 1 Чебоксарський з-д ел. ВМ
90. 24ж Двохсідельний регулюючий орган (клапан) 25ч30нж шт 1
91. КМ1-КМ5 Пускач магнітний. Напруга 220/380В. Частота 50Гц. шт 5
92. ЗВ1-ЗВ12 Кнопки управління КЕ-011 шт 12
93. 8А1-8А7 Пакетний перемикач. УП-5312 шт 7
94. НІЛ-НЬ29 Лампи світлової сигналізації шт 29

Принципові схеми регулювання, управління, сигналізації та живлення


Дарим 300 рублей на твой реферат!
Оставьте заявку, и в течение 5 минут на почту вам станут поступать предложения!
Мы дарим вам 300 рублей на первый заказ!