Основні пристрої Пк порядок вимкнення та ввімкнення Опис основних пристроїв Пк порядо ввімкне

Лабораторна робота№1

Тема: основні пристрої ПК. Порядок ввімкнення та вимкнення. Призначення клавіш. Техніка безпеки.

Мета: Ознайомитись з основними пристроями ПК, призначеннями клавіш та технікою безпеки при роботі з комп’ютером. Навчитись вмикати та вимикати ПК.

План

  1. Основні пристрої ПК.
  2. Призначення клавіш.
  3. Ввімкнення та вимкнення ПК.

Персональний комп’ютер – це деяка модель, що встановлює склад, порядок і принципи взаємодіє всіх її компонентів. Настільна і переносна ЕОМ, що задовольняє вимоги загальнодоступності і універсальності застосування. Зовні комп’ютер ділиться на 3 умовні частини:

1. Системний блок, що містить багато плат які відповідають за працездатність ПК.

2. Монітор, це пристрій відображення візуальної інформації.

3. Клавіатура, що дозволяє вводити в комп’ютер інформацію, керуючі команди.

Системний блок містить:

1. Блок живлення

2. Системну (материнську) плату

3. Мікропроцесор

4. Комплект адаптерів для підключення зовні пристроїв до ПК.

5. Шинний інтерфейс

6. Відеоплата

7. Звукова плата

8. Оперативна пам’ять

9. Дисковод гнучких магнітних дисків

10. Дисковод твердих магнітних дисків

11. Дисковод CD ROM

1. Блок живлення забезпечує електроенергією всі пристрої ПК. Максимальна потужність в середньому 250 – 400 Вт

2. На системній платі розміщується мікропроцесор – це центральний блок ПК призначений керування роботою всіх інших пристроїв ПК і виконання арифметичних і логічних операцій над інформацією.

До складу процесора входить:

А). пристрій керування – формує і надає усі блоки машини потрібного на те часу визначені сигнали керування обумовлені специфікою керування.

Б). Арифметико-логічний пристрій – призначений для виконання всіх Арифметичних і логічних операцій , над числовою і символьною інформацією.

В). мікропроцесорна пам’ять служить для короткочасного збереження запису і видачі інформації використовуваної при обчисленнях.

Г). інтерфейсна система мікропроцесора – реалізує сполучення і зв’язок з іншими пристроями ПК.

Д). Інтерфейс – це сукупність засобів сполучення і зв’язку комп’ютера, що забезпечує їхню взаємодію.

Е). Генератор тактових імпульсів – генерує послідовність електроімпульсів, що використовуються мікропроцесором і пристроями ПК для роботи.

Є). Контролери пристроїв інтегрованих у материнську плату – це група мікросхем, що спільно керують усіма окремими компонентами ПК.

Ж). Мікросхеми оперативного запам’ятовуючого пристрою і постійного запам’ятовуючого пристрою призначені для збереження й оперативного обміну інформацією з іншим ПК. Змінювати зміст постійного запам’ятовуючого пристрою не можна. Головна перевага оперативного запам’ятовуючого пристрою є висока швидкодія і можливість звертання до кожної комірки пам’яті окремо.

Дисковод гнучких магнітних дисків – один із зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв призначений для запису даних на магнітні диски з метою довгострокового збереження інформації і її переміщення між комп’ютерами, входить у стандартне оснащення ПК.

У залежності від розміру використовуваних дисків вони поділяються на дві групи: формату 3,5 дюйми, ємність 1,44 Мb

Формату 5, 25 дюйми, ємністю 1,2 Мb

Дисковод твердих магнітних дисків – один із зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв призначений для довгострокового збереження інформації на ПК. Характеризується по типу підключення до ПК максимальній ємності, швидкості передачі даних, часу доступу до даних .

Дисковод CD ROM – це пристрій читання компакт дисків на комп’ютері характеризується швидкістю передачі даних і якістю читання дисків.

Монітор – пристрій відображення візуальної інформації. Характеризується розміром по діагоналі трубки, що дозволяє поліпшенню розширення, величиною зерна, максимальною частотою відновлення кадрів по типі підключення. Розмір діагоналі монітора задається в дюймах. Чим діагональ монітора більша тим краще. Стандартні розміри трубки монітора: 15”, 17”, 19” ,21” та інші. Зображення на моніторі формується з дрібних світлих крапок монітора, за принципом мозаїки. Окремий мозаїчний елемент (крапка) називається – пікселем. Розділоздатність монітора визначається максимальною кількістю пікселів, що розміщуються по діагоналі і вертикалі екрана. Стандартні значення розділоздатності монітора: 640 × 480

800 × 600

1024 × 768

1200 × 864

1280 × 1024

Вилична зерна визначає розмір крапки люмінофора на екрані. Чим вона менша, тим чіткіше і якісніше зображення. Стандартні значення: 0,28 0,26 0,25 0,24 0,21 0,20 мм. Частота обновлення кадрів монітора впливає на стомлюваність оператора при роботі з монітором.

При значеннях менше 70 Гц зображення на екрані злегка мерехтить, що сильно втомлює зір. Тому в сучасних моніторах цей параметр коливається від 70 Гц до 100 Гц у залежності від моделі, встановленої розділоздатності монітора і відео карти, встановленої на ПК.

Крім основних показників, для оцінки монітора є ще ряд допоміжних, таких як наявність програм керування колірною температурою зображення, якість зведення променів, наявність якісного противоблискового покриття, відповідальність радіаційної і екологічної безпеки ТСО – 95, ТСО – 99, ТСО – 03.

Клавіатура – пристрій, за допомогою якого здійснюється введення даних і команд. Розрізняється по кількості клавіш і наявності додаткових пристроїв. Стандартна клавіатура має 102 – 104 клавіші. На персональних комп’ютерах використовується стандартна (однакова для всіх країн світу ) клавіатура IBM PS Клавіатура IBM PC складається, з 5 груп клавіш:

• алфавітно-цифрова клавіатура для введення літер англійського, російського та українського алфавітів, арабських цифр.

розділових знаків і спеціальних символів {#, @ , $, %, &...);

• числова клавіатура для набору чисел і знаків арифметичних дій; клавіатура керування курсором і редагування;

• функціональна клавіатура F1-FI2;

• спеціальна клавіатура.

Алфавітно-цифрова клавіатура

Алфавітно-цифрова клавіатура має чотири ряди символьних клавіш. на яких можуть бути зображені чорним кольором англійські, червоним — російські, сірим - відмінні від російських українські літери (Й. І. Ї, Є), а також розділові знаки і спеціальні-символи. В нижній частині клавіатури розташована довга клавіша - "пропуск".

Користуючись однією і тією ж клавішею, можна отримати від 2 до 6 різних символів.

Наприклад, за допомогою такої клавіші можна отримати 6 символів: англійські S і s ; російські ЬІ і ы : українські І і і .

Клавіатура може забезпечувати роботу англійською (Еn). російською (Ru) і українською (Uk) мовами.

Перемикання з одній мови на іншу відбувається одночасним натисканням двох клавіш Ctrl+Shift (Alt+Shift).

Встановити потрібну мову ще можна за допомогою панелі задач: клацнути на індикаторі мови, з'явиться список з переліком мов, у якому досить клацнути на потрібному рядку

В кожній з названих мов клавіатура може працювати у нижньому регістрі - вводити малі літери і нижні символи, або у верхньому регістрі вводити великі літери і верхні символи.

Якщо є потреба набирати текст великими літерами, натискають і відпускають клавішу Caps Lock - клавіатура переходить у верхній регістр. При цьому світиться індикатор "Caps Lock", і при натисканні на клавішу з літерою на екрані з'являється велика літера. При повторному натисканні на клавішу Caps Lock гасне індикатор "Caps Lock" і клавіатура повертається у нижній регістр (режим малих літер).

Клавіша Caps Lock вмикає/вимикає режим великих/малих літер.

Дія клавіші Caps Lock не поширюється на клавіші з цифрами і знаками, на яких верхній і нижній регістри перемикаються тільки за допомогою клавіші Shift.

Альтернативне перемикання регістрів виконується при натисканні і утриманні клавіші Shift (лівої або правої).

Якщо на клавіатурі включений нижній регістр (не світиться індикатор "Caps Lock"), то натискання і притримування клавіші Shift перемикає клавіатуру у верхній регістр.

Якщо на клавіатурі включений верхній регістр (світиться індикатор "Caps Lock"), то натискання і притримування клавіші Shift перемикає клавіатуру у нижній регістр.

Наприклад, за допомогою такої клавіші в нижньому регістрі вводиться цифра 3 як на англійській, так і на українській або російській мовах. За допомогою натиснутої клавіші Shift можна ввести символи:

# - англійська Мова;

№ - українська або російська мова.

Для того, щоб повторити який-небудь символ на екрані кілька разів, не потрібно стільки ж разів натискати на клавішу. Досить її натиснути і тримати натиснутою - комп'ютер сам почне виводити символ за символом. Після одержання потрібної кількості символів клавішу відпускають, щоб не з'являлися зайві символи.

Числова клавіатура

При введенні чисел можна користуватися клавішами з цифрами алфавітно-цифрової клавіатури. Але вводити числа за їх допомогою протягом значного часу, як це робить бухгалтер, економіст, банківський працівник тощо, не зручно. Тому на стандартній клавіатурі справа є додаткова клавіатура, як у калькулятора для введення цілих чисел і десяткових дробів, а також знаків арифметичних дій.

При натисканні на клавішу Num Lock числова клавіатура вмикається, при повторному натисканні - вимикається.

Клавіші Enter. + (додавання), -(віднімання), *(множення), /(ділення) клавішею Num Lock не перелякаються.

А коли клавіша Num Lock ввімкнута і світиться індикатор "Num Lock ", додаткова клавіатура працює як числова.

Наприклад: при натисканні на клавішу "7 Номе" на екрані з'явиться цифра 7. при натисканні на "(0 Ins)" - цифра 0.

Треба мати на увазі, що "з мовчазної згоди" при натискання на клавішу "крапка" числової клавіатури в англійській мові з'являється кома, в українській або російській мовах - крапка.

Клавіатура керування курсором і редагування

На комп'ютері при редагуванні текстів необхідно курсор перемішувати по тексту, щоб вказати місце, де виправити помилки, вилучити або вставити слова і речення. Для виконання цієї роботи зручно користуватися додатковою клавіатурою із двох груп (6 і 4) клавіш.

Дві групи клавіш керування курсором і редагування, які мають постійну дію і клавішею Num Lock не перемикаються,

Група у 6 клавіш має такі значення:

Insert (Ins) - увімкнути/вимкнути режим вставки/заміни:

Delete (Del) - вилучити символ справа від курсору;

Home - перемістити курсор на початок рядка:

End - перемістити курсор в кінець рядка:

Page Up - перейти на попередню екранну сторінку тексту:

Page Down - перейти на наступну екранну сторінку тексту.

Групу у 4 клавіші називають стрілочними клавішами і використав для пересування по тексту.

Крім того, при повторному натисканні на клавішу Num Lock числова клавіатура вимикається, гасне індикатор "Num Lock" і вмикається клавіатура керування курсором і редагування.

Функціональна клавіатура

Функціональна клавіатура складається з клавіш від F1 до F12. Багато програм використовують їх для виконання різноманітних дій-функцій.

Наприклад, в багатьох програмах при натисканні на клавішу F1 виводиться на екран текст допомоги (інструкція по роботі з програмою). В текстових редакторах при натисканні на клавішу F7 проводиться перевірка правопису.

Функціональні та інші клавіші використовуються також у комбінації із клавішами Ctrl, Alt, Shift для подачі різноманітних команд. Натискається і УТРИМУЄТЬСЯ, наприклад, клавіша Ctrl (Alt, Shift) і потімнатискається одна з функціональних клавіш. Наприклад, комбінаціяклавіш Alt+F4 використовується для закриття активного вікна, Shift+F12 - збереження файла на магнітний диск тощо.

Спеціальна клавіатура

Спеціальні клавіші знаходяться в різних місцях клавіатури і служатьдля подачі різноманітних команд керування.

Esc- відміна дії або команди, вихід із програми;

Тав- табуляція, переміщення курсору вправо на 8 символіву тексті, переміщення по комірках таблиці або перехід до наступного елементу діалогового вікна;

Caps Lock - увімкнення/вимкнення режиму великих літер (індикатор "Caps Lock" світиться - увімкнутий режим великих літер);

Shift- увімкнення альтернативного регістру, працює длявсіх клавіш і на різних мовах;

Ctrl - спеціальна клавіша, використовується в комбінації зіншими клавішами;

Alt- додаткова спеціальна клавіша, використовується вкомбінації з іншими клавішами;

Enter- в тексті - перехід на новий рядок, у вікнах Windows підтвердження виконання певних дій;

(Backspace, BS) - вилучити (стерти) символ зліва від курсору;

Print Screen - записати копію екрана у буфер, як малюнок;

Scroll Lock- має спеціальне призначення.

Pause - зупинка виконання програми, після натискання будь-якої клавіші програма продовжує роботу;

Ctrl+Pause - припинення роботи виконуваної програми;

Ctrl+AU+Del - перезавантаження операційної системи (можна використовувати кнопку Reset на системному блоці).

Початок і завершення роботи Windows

Для того щоб включити комп’ютер потрібно натиснути кнопку Power що знаходиться на системному блоці після чого почнеться запуск операційної системи. Після запуску Windows, система починає роботу, і на екрані відображається поверхня робочого столу на якому знаходяться значки Мой компыютер, Корзина, та інші.

При завершені роботи з Windows не можна просто вимкнути комп’ютер не завершивши роботу по всіх правилах.

Для правильного завершення роботи потрібно виконати наступні дії:

- Зберегти дані в усіх документах з якими ви працювали;

- Відкрийте меню пуск і виберіть команду Заваршение работи. На екрані появиться діалогове вікно;

- Виберіть опцію Выключить компыютер;

- Натисніть кнопку да;

Правила техніки безпеки.

У комп'ютерному кабінеті встановленадорога, складна апаратура,що вимагає обережного, акуратного поводження.

1. Спокійно, без поспіху, не штовхаючи, не зачіпаючи столи, заходьте в кабінет і займайте відповідне вам місце, нічого не рухаючи на столах.

2. Перед початком роботи:

- розташуйте на столі зошит, посібники так, щоб вони не перешкоджали роботі з персональним комп'ютером;

- уважно слухати пояснення викладача і старатись зрозуміти тему і послідовність дій;

- в необхідних випадках звертатись до викладача;

- починати роботу тільки після слів викладача “Приступити до роботи”;

- добре запам’ятайте порядок включення виключення ПК, і правильний вихід із програми.

Суворо забороняється:

- рухати місця під'єднання кабелів;

- торкатися до екрану і задньої стінки монітора, променева трубка якого працює під високою напругою;

- торкатися проводів живлення і пристроїв заземлення;

- вмикати і вимикати апаратуру без дозволу викладача;

- класти диск, книжку, зошит на монітор і клавіатуру;

- працювати у вологому одязі, вологими руками.

3.При появі запаху горілого негайно припиніть роботу, виключіть апаратуру і повідомте про це викладача.

4.За комп'ютером треба працювати на відстані 60-70 см. дотримуючись правильного положення тіла, не сутулитись, не нахиляючись;

5 .Неможна працювати:

- при поганому освітленні;

- при поганому самопочутті;

6.Під час роботи:

- плавно натискати на клавіші, без різких ударів;

- не користуйтесь клавіатурою, якщо не підключена напруга;

- працювати на клавіатурі чистими руками;

- ніколи не намагайтесь самостійно усувати неполадки в роботі з апаратурою;

- категорично забороняється переходити з одного навчального місця на друге без дозволу викладача.

7. Ви повинні добре знати і грамотно виконувати ці правила, точно дотримуватись рекомендацій викладача, щоб:

- запобігати нещасним випадкам:

- успішно оволодіти знаннями, вміннями і навичками;

- зберегти майно школи - персональні комп’ютери, принтери і обладнання, що є на ньому.

Не виконання правил - грубе порушення порядку і дисципліни.

Висновок: Яознайомивсь з основними пристроями ПК, призначеннями клавіш та технікою безпеки при роботі з комп’ютером. Навчитися вмикати та вимикати ПК.

Контрольні запитання

1. Які групи клавіш має клавіатура ?

2. Яке призначення кожної групи клавіш?

3. Як влаштована алфавітно-цифрова клавіатура?

4. Яким чином проводиться перемикання клавіатури на потрібну мову?

5. Де розташована числова клавіатура ?

6. Для чого вона використовується ?

7. Якою клавішею вилучити (стерти) символ зліва від курсору?

8. Якою клавішею вилучити (стерти) символ справа від курсору?

9. Якою клавішею перемістити курсор на початок рядка ? В кінець рядка ?

10. Для чого використовується функціональна клавіатура?

11. Вкажіть клавішу "Увімкнути/вимкнути режим великих/малих літер".

12. Вкажіть клавішу "Перемикач верхнього/нижнього регістрів".

  1. Яке призначення спеціальних клавіш Ctrl і Alt?
  2. Які пристрої входять до складу комп'ютера і яке їх призначення?

15. Які пристрої належать до системних?

16. Які основні функції і характеристики мікропроцесора?

17. Яке призначення і характеристики оперативної пам’яті?

18. Яке призначення постійної пам’яті?

19. Які кнопки і для чого розміщені на лицевій панелі системного блоку?

20. Що містить постійна пам'ять комп’ютера?

21. Які пристрої утворюють зовнішню пам'ять?

22. Які пристрої входять у базову конфігурацію комп'ютера?

СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ

Все материалы в разделе "Коммуникации и связь"

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.

Copyright © MirZnanii.com 2015-2018. All rigths reserved.