регистрация /  вход

Основні пристрої Пк порядок вимкнення та ввімкнення Опис основних пристроїв Пк порядо ввімкне (стр. 1 из 2)

Лабораторна робота№1

Тема: основні пристрої ПК. Порядок ввімкнення та вимкнення. Призначення клавіш. Техніка безпеки.

Мета: Ознайомитись з основними пристроями ПК, призначеннями клавіш та технікою безпеки при роботі з комп’ютером. Навчитись вмикати та вимикати ПК.

План

  1. Основні пристрої ПК.
  2. Призначення клавіш.
  3. Ввімкнення та вимкнення ПК.

Персональний комп’ютер – це деяка модель, що встановлює склад, порядок і принципи взаємодіє всіх її компонентів. Настільна і переносна ЕОМ, що задовольняє вимоги загальнодоступності і універсальності застосування. Зовні комп’ютер ділиться на 3 умовні частини:

1. Системний блок, що містить багато плат які відповідають за працездатність ПК.

2. Монітор, це пристрій відображення візуальної інформації.

3. Клавіатура, що дозволяє вводити в комп’ютер інформацію, керуючі команди.

Системний блок містить:

1. Блок живлення

2. Системну (материнську) плату

3. Мікропроцесор

4. Комплект адаптерів для підключення зовні пристроїв до ПК.

5. Шинний інтерфейс

6. Відеоплата

7. Звукова плата

8. Оперативна пам’ять

9. Дисковод гнучких магнітних дисків

10. Дисковод твердих магнітних дисків

11. Дисковод CD ROM

1. Блок живлення забезпечує електроенергією всі пристрої ПК. Максимальна потужність в середньому 250 – 400 Вт

2. На системній платі розміщується мікропроцесор – це центральний блок ПК призначений керування роботою всіх інших пристроїв ПК і виконання арифметичних і логічних операцій над інформацією.

До складу процесора входить:

А). пристрій керування – формує і надає усі блоки машини потрібного на те часу визначені сигнали керування обумовлені специфікою керування.

Б). Арифметико-логічний пристрій – призначений для виконання всіх Арифметичних і логічних операцій , над числовою і символьною інформацією.

В). мікропроцесорна пам’ять служить для короткочасного збереження запису і видачі інформації використовуваної при обчисленнях.

Г). інтерфейсна система мікропроцесора – реалізує сполучення і зв’язок з іншими пристроями ПК.

Д). Інтерфейс – це сукупність засобів сполучення і зв’язку комп’ютера, що забезпечує їхню взаємодію.

Е). Генератор тактових імпульсів – генерує послідовність електроімпульсів, що використовуються мікропроцесором і пристроями ПК для роботи.

Є). Контролери пристроїв інтегрованих у материнську плату – це група мікросхем, що спільно керують усіма окремими компонентами ПК.

Ж). Мікросхеми оперативного запам’ятовуючого пристрою і постійного запам’ятовуючого пристрою призначені для збереження й оперативного обміну інформацією з іншим ПК. Змінювати зміст постійного запам’ятовуючого пристрою не можна. Головна перевага оперативного запам’ятовуючого пристрою є висока швидкодія і можливість звертання до кожної комірки пам’яті окремо.

Дисковод гнучких магнітних дисків – один із зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв призначений для запису даних на магнітні диски з метою довгострокового збереження інформації і її переміщення між комп’ютерами, входить у стандартне оснащення ПК.

У залежності від розміру використовуваних дисків вони поділяються на дві групи: формату 3,5 дюйми, ємність 1,44 Мb

Формату 5, 25 дюйми, ємністю 1,2 Мb

Дисковод твердих магнітних дисків – один із зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв призначений для довгострокового збереження інформації на ПК. Характеризується по типу підключення до ПК максимальній ємності, швидкості передачі даних, часу доступу до даних .

Дисковод CD ROM – це пристрій читання компакт дисків на комп’ютері характеризується швидкістю передачі даних і якістю читання дисків.

Монітор – пристрій відображення візуальної інформації. Характеризується розміром по діагоналі трубки, що дозволяє поліпшенню розширення, величиною зерна, максимальною частотою відновлення кадрів по типі підключення. Розмір діагоналі монітора задається в дюймах. Чим діагональ монітора більша тим краще. Стандартні розміри трубки монітора: 15”, 17”, 19” ,21” та інші. Зображення на моніторі формується з дрібних світлих крапок монітора, за принципом мозаїки. Окремий мозаїчний елемент (крапка) називається – пікселем. Розділоздатність монітора визначається максимальною кількістю пікселів, що розміщуються по діагоналі і вертикалі екрана. Стандартні значення розділоздатності монітора: 640 × 480

800 × 600

1024 × 768

1200 × 864

1280 × 1024

Вилична зерна визначає розмір крапки люмінофора на екрані. Чим вона менша, тим чіткіше і якісніше зображення. Стандартні значення: 0,28 0,26 0,25 0,24 0,21 0,20 мм. Частота обновлення кадрів монітора впливає на стомлюваність оператора при роботі з монітором.

При значеннях менше 70 Гц зображення на екрані злегка мерехтить, що сильно втомлює зір. Тому в сучасних моніторах цей параметр коливається від 70 Гц до 100 Гц у залежності від моделі, встановленої розділоздатності монітора і відео карти, встановленої на ПК.

Крім основних показників, для оцінки монітора є ще ряд допоміжних, таких як наявність програм керування колірною температурою зображення, якість зведення променів, наявність якісного противоблискового покриття, відповідальність радіаційної і екологічної безпеки ТСО – 95, ТСО – 99, ТСО – 03.

Клавіатура – пристрій, за допомогою якого здійснюється введення даних і команд. Розрізняється по кількості клавіш і наявності додаткових пристроїв. Стандартна клавіатура має 102 – 104 клавіші. На персональних комп’ютерах використовується стандартна (однакова для всіх країн світу ) клавіатура IBM PS Клавіатура IBM PC складається, з 5 груп клавіш:

• алфавітно-цифрова клавіатура для введення літер англійського, російського та українського алфавітів, арабських цифр.

розділових знаків і спеціальних символів {#, @ , $, %, &...);

• числова клавіатура для набору чисел і знаків арифметичних дій; клавіатура керування курсором і редагування;

• функціональна клавіатура F1-FI2;

• спеціальна клавіатура.

Алфавітно-цифрова клавіатура

Алфавітно-цифрова клавіатура має чотири ряди символьних клавіш. на яких можуть бути зображені чорним кольором англійські, червоним — російські, сірим - відмінні від російських українські літери (Й. І. Ї, Є), а також розділові знаки і спеціальні-символи. В нижній частині клавіатури розташована довга клавіша - "пропуск".

Користуючись однією і тією ж клавішею, можна отримати від 2 до 6 різних символів.

Наприклад, за допомогою такої клавіші можна отримати 6 символів: англійські S і s ; російські ЬІ і ы : українські І і і .

Клавіатура може забезпечувати роботу англійською (Еn). російською (Ru) і українською (Uk) мовами.

Перемикання з одній мови на іншу відбувається одночасним натисканням двох клавіш Ctrl+Shift (Alt+Shift).

Встановити потрібну мову ще можна за допомогою панелі задач: клацнути на індикаторі мови, з'явиться список з переліком мов, у якому досить клацнути на потрібному рядку

В кожній з названих мов клавіатура може працювати у нижньому регістрі - вводити малі літери і нижні символи, або у верхньому регістрі вводити великі літери і верхні символи.

Якщо є потреба набирати текст великими літерами, натискають і відпускають клавішу Caps Lock - клавіатура переходить у верхній регістр. При цьому світиться індикатор "Caps Lock", і при натисканні на клавішу з літерою на екрані з'являється велика літера. При повторному натисканні на клавішу Caps Lock гасне індикатор "Caps Lock" і клавіатура повертається у нижній регістр (режим малих літер).

Клавіша Caps Lock вмикає/вимикає режим великих/малих літер.

Дія клавіші Caps Lock не поширюється на клавіші з цифрами і знаками, на яких верхній і нижній регістри перемикаються тільки за допомогою клавіші Shift.

Альтернативне перемикання регістрів виконується при натисканні і утриманні клавіші Shift (лівої або правої).

Якщо на клавіатурі включений нижній регістр (не світиться індикатор "Caps Lock"), то натискання і притримування клавіші Shift перемикає клавіатуру у верхній регістр.

Якщо на клавіатурі включений верхній регістр (світиться індикатор "Caps Lock"), то натискання і притримування клавіші Shift перемикає клавіатуру у нижній регістр.

Наприклад, за допомогою такої клавіші в нижньому регістрі вводиться цифра 3 як на англійській, так і на українській або російській мовах. За допомогою натиснутої клавіші Shift можна ввести символи:

# - англійська Мова;

№ - українська або російська мова.

Для того, щоб повторити який-небудь символ на екрані кілька разів, не потрібно стільки ж разів натискати на клавішу. Досить її натиснути і тримати натиснутою - комп'ютер сам почне виводити символ за символом. Після одержання потрібної кількості символів клавішу відпускають, щоб не з'являлися зайві символи.

Числова клавіатура

При введенні чисел можна користуватися клавішами з цифрами алфавітно-цифрової клавіатури. Але вводити числа за їх допомогою протягом значного часу, як це робить бухгалтер, економіст, банківський працівник тощо, не зручно. Тому на стандартній клавіатурі справа є додаткова клавіатура, як у калькулятора для введення цілих чисел і десяткових дробів, а також знаків арифметичних дій.

При натисканні на клавішу Num Lock числова клавіатура вмикається, при повторному натисканні - вимикається.

Клавіші Enter. + (додавання), -(віднімання), *(множення), /(ділення) клавішею Num Lock не перелякаються.

А коли клавіша Num Lock ввімкнута і світиться індикатор "Num Lock ", додаткова клавіатура працює як числова.

Наприклад: при натисканні на клавішу "7 Номе" на екрані з'явиться цифра 7. при натисканні на "(0 Ins)" - цифра 0.

Треба мати на увазі, що "з мовчазної згоди" при натискання на клавішу "крапка" числової клавіатури в англійській мові з'являється кома, в українській або російській мовах - крапка.


Дарим 300 рублей на твой реферат!
Оставьте заявку, и в течение 5 минут на почту вам станут поступать предложения!
Мы дарим вам 300 рублей на первый заказ!