Населення і демографічний розподіл Івано-Франківської області

Реферат на тему:

Населення і демографічний розподіл

Івано-Франківської області


Про кількість та склад населення Івано-Франківської області
за підсумками Всеукраїнського перепису населення 2001 року

З агальна кількість наявного населення у Івано-Франківській області , за даними Всеукраїнського перепису населення, становила 1 млн. 409,8 тис.осіб (в Україні - 48 млн.457 тис.осіб).

Для області характерна висока щільність населення, яка склала 101 особу/км2 . Найщільніше заселені Тисменицький та Снятинський райони, де цей показник перевищив 115 осіб/км2 , найменше – Верховинський район – 24 особи/км2 .

Зміни, що відбулися у розміщенні наявного населення у розрізі міських рад та районів порівняно з даними перепису населення 1989 року, наведено таблиці :

Кількість наявного населення,
тис. осіб

2001 рік
у % до 1989

2001 рік

1989 рік

Міськради:

Івано-Франківська

233,4

229,2

101,8

Болехівська

21,2

21,1 *

100,5

Калуська

67,9

67,5

100,6

Коломийська

62

63,3

97,9

Яремчанська

21,4

22,8

93,9

Райони:

Богородчанський

70,1

67,8

103,4

Верховинський

30

30,6

98

Галицький

65,7

69,9

94

Городенківський

60,8

63,9

95,1

Долинський

71,0

69,8

101,9

Калуський

62,7

62,9

99,7

Коломийський

105,8

107,1

98,8

Косівський

90,4

91,9

98,4

Надвірнянський

113,6

108,5

104,7

Рогатинський

51,1

59,4

86

Рожнятівський

75,5

74,2

101,8

Снятиський

69

71,8

96,1

Тисменицький

85,3

85,6

99,6

Тлумацький

52,8

56,2

94

Всього по області

1409,7

1423,5

99

* Болехівська міська рада утворена у 1994 році. Дані про чисельність населення 1989 року по міській раді наведено у межах адміністративно-територіального поділу станом на 1 січня 2001 року.

Про кількість та склад населення Івано-Франківської області
за підсумками Всеукраїнського перепису населення 2001 року

Міське населення області склало 593 тис.осіб, або 42,1 % , сільське – 816,8 тис.осіб, або 57,9 % . Порівняно із 1989 роком міське населення зменшилося на 4,2 тис.осіб, сільське – на 9,5 тис.осіб, проте співвідношення між ними упродовж останніх двох переписів залишилося практично незмінним.

Нижче наведено дані про розміщення та співвідношення міського і сільського населення :

Кількість наявного населення,тис.осіб

У % до
всього населення

Довідково
за 1989 рік

міське

сільське

міське

сільське

міське

сільське

Міські ради:

Івано-Франківська

218,4

15,0

93,5

6,5

93,3

6,7

Болехівська

10,6

10,6

50,0

50,0

51,3

48,7

Калуська

67,9

-

100,0

-

100,0

-

Коломийська

62,0

-

100,0

-

100,0

-

Яремчанська

11,8

9,6

55,3

44,7

56,4

43,6

Райони:

Богородчанський

11,6

58,5

16,5

83,5

15,8

84,2

Верховинський

5,4

24,6

18,3

81,7

20,7

79,3

Галицький

24,1

41,6

36,6

63,4

34,5

65,5

Городенківський

11,7

49,1

19,2

80,8

22,9

77,1

Долинський

23,2

47,8

32,7

63,7

36,8

63,2

Калуський

2,7

60,0

4,4

95,6

4,4

95,6

Коломийський

12,7

93,1

12,0

88,0

12,0

88,0

Косівський

14,5

75,9

16,0

84,0

16,7

83,3

Надвірнянський

41,5

72,1

36,5

63,5

36,3

63,7

Рогатинський

10,1

41,0

19,8

80,2

18,4

81,6

Рожнятівський

22,2

53,3

29,4

70,6

29,7

70,3

Снятиський

14,7

54,3

21,3

78,7

21,8

78,2

Тисменицький

15,7

69,6

18,4

81,6

18,7

81,3

Тлумацький

12,2

40,6

23,2

76,8

21,8

78,2

Всього по області

593,0

816,7

42,1

57,9

42,0

58,0

Характерним для Івано-Франківської області є низький рівень (менше 50 %) частки міського населення, а у Калуському, Коломийському, Косівському,Богородчанському,Верховинському,Тисменицькому, Городенківському та Рогатинському районах вона менше 20 відсотків.

Віковий склад постійного населення Івано-Франківської області, зафіксований Всеукраїнським переписом населення, характеризувався такими даними :

Вік

Кількість постійного населення,
тис. осіб

У % до підсумку

2001 рік

1989 рік

0-9

168,8

12,0

16,5

10-29

430,8

30,6

30,2

30-39

198,0

14,1

14,2

40-49

200,3

14,3

10,7

50-59

136,1

9,7

12,8

60-69

143,6

10,2

9,4

70-79

100,1

7,1

4,1

80 і старші

27,8

2,0

2,1

Зниження народжуваності в області за останні роки призвело до зменшення частки дітей у загальній кількості населеня з 25,7 % у 1989 році до 21,7 %. Поряд з тим, підвищилась частка осіб працездатного віку на 1,8 % і у віці, старшому за працездатний (2,2 %). Це ускладнює сучасну демографічну ситуацію і зумовлює зростаюче старіння населення :

Вік

Кількість постійного населення,
тис. осіб

У % до підсумку

2001 рік

1989 рік

Молодший за працездатний

304,9

21,7

25,7

Працездатний

797,3

56,7

54,9

Старший за працездатний

303,4

21,6

19,4

собливістю національного складу населення області є його багатонаціональність.

За даними Всеукраїнського перепису населення тут проживають представники понад 90 національностей і народностей, зокрема :

Кількість
(тис. осіб)

У % до підсумку

2001 рік
у % до 1989

2001 рік

1989 рік

українці

1371,2

97,5

95,0

102,1

росіяни

24,9

1,8

4,0

43,7

поляки

1,9

0,1

0,2

54,7

білоруси

1,5

0,1

0,2

45,1

молдовани

0,6

0,0

0,1

71,4

євреї

0,4

0,0

0,1

18,1

вірмени

0,3

0,0

0,0

72,1

німці

0,2

0,0

0,0

82,5

татари

0,2

0,0

0,0

45,0

цигани

0,2

0,0

0,0

186,5

азербайджанці

0,1

0,0

0,0

33,6

болгари

0,1

0,0

0,0

66,0

угорці

0,1

0,0

0,0

78,5

румуни

0,1

0,0

0,0

75,6

грузини

0,1

0,0

0,0

155,4

Інші національності

1,0

0,1

0,0

203,8

У національному складі населення області переважають українці, яких нараховувалося 1371,2 тис.осіб або 97,5 % від загальної кількості населення (в Україні – 77,8 %). За роки, що минули від перепису населення 1989 року, кількість українців зросла на 2,1%, а їх питома вага серед жителів області – на 2,5 відсоткових пункти, в Україні відповідно на 0,3 % і 5,1 відсоткового пункта.

Другими за чисельністю є росіяни. Їх кількість порівняно зпереписом 1989 року зменшилась на 56,3 % і нараховувала на дату перепису 24,9 тис.осіб. Питома вага росіян в загальній кількості населення зменшилась на 2,2 відсоткового пункта і склала 1,8 % , в Україні відповідно 4,8 і 17,3 % .

СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.

opyright © MirZnanii.com 2015-2018. All rigths reserved.