Машини для подрібнення овочів

Реферат на тему:

Машини для подрібнення овочів


Овочерізальні машини, які застосовуються на підприємствах громадського харчування, за конструкцією та принципом дії мож­на розділити на дискові, пуансонні та роторні.

Дискові овочерізальні машини складаються із приводу, кор­пуса, завантажувальної камери із пристроєм для підтримання про­дукту і робочого органа. Вони працюють таким чином: заванта­жені в камеру овочі попадають на «бертальний диск із різальним інструментом, який обертаючись, зрізає частину продукту. Відрізані частинки проходять через щілину між ріжучим інструментом та диском і виходять із розвантажувального отвору машини.

Пуансонні овочерізальні машини складаються з приводу, кор­пуса, пуансона та ножів решітки. Привід пуансона може бути як механічним, так і ручним. Пуансонні машини розрізняються конфігурацією робочої поверхні пуансона, а також конструкцією ножової решітки та завантажувального пристрою. Ножові решітки складаються із декількох рядів ножових полотен, розташованих взаємно перпендикулярно.

Принцип роботи пуансонних овочерізальних машин полягає в тому, що пуансон здійснює в робочій камері зворотно-поступаль­ний рух, протискує продукт через нерухому ножову решітку.

Робочим органом роторних овочерізальних машин є нерухо­мо встановлений ніж та рухомий ротор із захватами.

Принцип роботи такий: через завантажувальний пристрій машини продукт попадає в робочу камеру, де захватами обертаю­чого ротора подається до нерухомого ножа. Нарізаний продукт усу­вається з машини через розвантажувальний отвір.

Універсальна овочерізальна машина МРО-400-1000 при­значена для фігурного нарізання сирих овочів, а також шинкування капусти.

Овочерізальна машина роторного типу (рис. 1) має корпус та привідний механізм, який складається з електродвигуна та клиноременної передачі. У корпусі розміщені робоча камера та при­водний вал, який закінчується спеціальним стаканом із двома ши­пами, за допомогою яких обертання передається робочим органам машини. На передній стінці корпуса змонтовані кнопки керування, вимикач, який забезпечує безпеку роботи на машині.

Рис. 1. Овочерізальна машина МРО-400-1000 із моторним пристроєм:

а - розріз, б - загальний вигляд; 1 - приводний вал. 2 - гайка, З - стакан, 4 - корпус, 5 - ножовий блок, 6 - стопорний гвинт, 7 - завантажувальна кришка, 8 - лопасть, 9 - ротор, 10 - барабан, 11 - електродвигун, 12 – клиноременна передача, 13 - защіпка, 14 — защеплення.

Овочерізальна машина комплектується різальними змінними механізмами та робочими органами, які дають можливість використовувати машину для нарізання сирих овочів кружальця­ми, кубиками, брусочками, соломкою тощо.

До комплекту машини входять:

- барабан з ротором і блоком;

- ручний пристрій;

- змінні робочі органи - три блоки, чотири ножові решітки, три дискові ножі, додаткове приладдя: грибок-запобіжник, відкидач, прочищувач.

Набір пристроїв для нарізаній овочів складається із нерухомо прикріпленого на корпусі машини барабана, ротора та змінного ножового блоку. Барабан складається із литого корпуса, відкидної завантажувальної лійки та з'ємного блоку (одного або трьох).

Ротор із втулкою утворює диск, на якому прикріплені три верти­кальні лопасті. Для з'єднання із приводним валом машини втулка ро­тора має паз. До вала ротор прикріплюється болтом із лівою різьбою.

Блок складається із вилитої щоки, на якій закріплені дві вил­ки, а також відрізний або гребінчастий ножі. До машини додається блок із плоским ножем, який дозволяє нарізати овочі кружальцями товщиною 3 мм та шинкувати капусту, а також три блоки із гребін­частими ножами для нарізання овочів брусочками перерізом 3x3, 10x10, 6x6 мм.

Ножова решітка складається із корпуса та ножових полотен, вставлених у пази корпуса й закріплених там обоймою та втулкою. До комплекту машини входять ножові решітки з розміром чарунки 6x6, 10х 10, 15х 15, 20x20 мм.

Дисковий ніж представляє собою диск, на якому закріплені два ножі криволінійної форми. До машини додаються три дискові ножі.

Ручний пристрій складається з корпуса з трьома отворами -двома круглими та одним серповидним.

Терковий диск складається з корпуса та прикріпленої до ньо­го тертушки. Грибок-запобіжник служить для кріплення до при­водного вала машини дискових машин або теркового диска, а та­кож для забезпечення безпеки праці на машині.

Трилопасний відкидувач призначений для усунення з робочої зони нарізаного продукту. Прочищувач служить для звільнення ножових решіток під час санітарної обробки від залишків продуктів.

Правила експлаутації МРО-100-400

Машину встановлюють на робочому столі висотою 600-700 мм і прикріплюють до нього болтами.

На стінці поруч із машиною розміщують електрощит із маг­нітним пускачем та автоматичним вимикачем. Бажано, щоб біля машини на стінці були прикріплені полиці для зберігання змінних робочих органів та приладдя.

Овочі, які підлягають нарізанню, повинні бути помиті, великі коренеплоди розрізані вручну на декілька частин, а капуста звільне­на від качана.

Для нарізання овочів брусочками машину збирають у такій послідовності: на корпус машини прикріплюють барабан, вставля­ють у нього ротор та встановлюють його на приводний вал так, щоб прорізь втулки ротора співпадала з шпильками вала. Ротор пригвинчують до вала спеціальним болтом, встановлюють на ба­рабані змінний блок з гребінчастими ножами і закріплюють його відкидним болтом. Після цього підключають машину до електро­мережі, натискаючи копку "Пуск", вмикають електродвигун.

Призначені для нарізання овочі невеличкими порціями по­дають до завантажувального віконця кришки барабана. Нарізані шматочки висипаються через розвантажувальний отвір машини в підставлену тару.

Для нарізання овочів кружальцями або шинкування капусти машину збирають таким чином. На валу встановлюють трилопасний відкидувач, дисковий ніж, який пригвинчується болтом до вала. На корпусі машини фіксують ручний пристрій, після чого вмикають електродвигун машини. В один із отворів ручного пристрою заванта­жують овочі, притискаючи їх до обертального дискового ножа.

Для нарізання овочів соломкою проводиться аналогічне зби­рання машини, тільки на валу замість ножового прикріплюють тер­ковий диск.

В процесі експлуатації овочерізальних машин необхідно суво­ро дотримуватись вимог охорони праці. Не слід знімати та вста­новлювати змінні робочі органи до повної зупинки машини. Заборо­няється направляти і проштовхувати продукт руками, у випадку заклинення продукту машину необхідно зупинити.

Після роботи машину відключають від електромережі, зніма­ють змінні робочі органи, очищують їх від залишків продуктів, промивають гарячою водою і просушують, корпус машини проти­рають м'якою тканиною.

Завдяки блокуючому пристрою електродвигун не можна вмика­ти до тих пір, поки на корпусі машини не буде встановлений барабан із закритою завантажувальною лійкою або ручний пристрій.

Овочерізальна машина МРОВ-160 служить для нарізання варених овочів. Вона складається з станини, приводного механіз­му, тарільчастого корпуса, кришки з приймальним бункером, дволопасного ножа, ножової решітки, кнопкового пускача.

На станині машини прикріплений приводний механізм, який складається із електродвигуна та черв'ячного редуктора. На приводному механізмі розміщений круглий тарільчастий корпус, усере­дині якого на вертикальному вихідному валу редуктора за допомо­гою фасонної гайки прикріплений дволопасний ніж. Тарільчастий корпус має два розвантажувальних віконця. Одне віконце (більшо­го розміру) з розміщеним під ним лотком обладнане направляючи­ми, на які встановлюється ножова решітка. На корпусі для фіксації решітки передбачений замок. Друге віконце з лотком служить для усунення крихт продукту. Крихти знімаються з ножа (при його обер­танні) спеціально передбаченим для цієї мети скребком.

Ввімкнення та вимкнення електродвигуна машини відбуваєть­ся за допомогою кнопкового пускача. До машини додається штовхач та три ножові решітки із отворами 7,7x767,14,5x14,5,20x20 мм.

Таблиця 1

Технічна характеристика овочерізальних машин

Тип

овочерізальних

машин

Продук­тивність,

кг/год

Потужність

електро­двигуна,

кВт

Габаритні розміри, мм Маса, кг
довжина ширина висота
МРО-400-1000 400-1000 0,8 750 505 650 50
МРО-50-200 50-200 0,4 530 335 460 35
723-10М 600-1000 1,1 490 400 430 35
МРОВ-160 105 0,18 458 440 475 21

Таблиця 2

Основні несправності овочерізальної машини типу МРО-400-1000

Несправності Причини Способи усунення

Продукт протирається

повільно

Забруднився протирочний диск Розібрати механізм та прочистити отвір протирочного диска

Механізм не ріже, мне

продукти

Затупилися ножі Заточити ножі абразивним кругом

Нарізання овочів

соломкою протікає повільно

Затупилися ріжучі кромки теркового диска Заточити ріжучі кромки теркового диска круглим напилком

Нарізка овочів брусочками

протікає повільно

Затупилися ріжучі кромки гребінчас­тих ножів Заточити ріжучі кромки гребінчастих ножів прямокутними напилками

Таблиця 3

Основні несправності машини для нарізання варених овочів M РОВ-160

Несправності Причини Способи усунення

Після вмикання

машини продукт

кришиться

Ніж обертається в

сторону, протилежну

вказаній стрілкою

на корпусі внаслідок

неправильного

підключення електродвигуна до електромережі

Змінити напрямок

обертання електродвигуна,

міняючи місцями два

провідники у вилці

штепсельного роз'єму

При вмиканні

машини

електродвигун

гуде, машина не

працює

Заклинення ножа

між бункером та

ножовою решіткою

Відрегулювати положення

ножа в машині так, щоб

усунути заклинення

(регулювання здійснюється за

допомогою прокладок,

розміщених на втулці під

ножем)

Через малий

розвантажувальний лоток виходить більша кількість крихт

Збільшена

величина зазору

між плоским

ножем та бункером

Відрегулювати положення

ножа, таким чином, щоб

зазор між бункером та

поверхнею ножа не

перевищував 0,5 мм

Після подрібнення

продуктів залишається

багато крихт

Затупились ножові

решітки або

плоский ніж

Заточити ножові решітки

напилком, а ніж

абразивним диском

Правила експлуатації МРОВ-160

Станина машини болтами кріпиться на поверхні робочого сто­ла. При збиранні машини у віконце тарільчастого корпуса вставляють ножову решітку із відповідними отворами. Потім на корпус при­кріплюють кришку з бункером та замком фіксують ножову решітку.

У зібраній машині зазор між плоским дволопасним ножем та ножовою решіткою повинен бути мінімальним (0,5 мм).

Після ввімкнення електродвигуна варені овочі поміщають у завантажувальний бункер і злегка притискають штовхачем. Плоский ніж, проходячи між ножовою решіткою й бункером, відрізає від клубеня шматочок і протискує його через ножову решітку.

Нарізані таким чином овочі збираються в тару, підставлену до розвантажувального віконця машини.

При включеній машині забороняється вручну проштовхувати овочі до ножа або усувати крихти з малого лотка, не рекомендується також міняти решітки при включеному двигуні.

Після закінчення роботи вимикають електродвигун, відклю­чають машину від електромережі, виймають із бункера штовхач і знімають з корпуса кришку, ножову решітку та ніж. Всі ці предме­ти очищують від залишків продуктів, промивають гарячою водою і висушують, ніж змащують харчовим несолоним жиром.

Машина для подрібнення зерен кави

Машину МІК-60 (рис. 2) застосовують для подрібнення зерен кави, її продуктивність 60 кг/год. Машина складається з кор­пуса, електродвигуна, двох розмелювальних жорнів, механізму регулювання за­зору між жорнами, трубки та вібратора для розванта­ження подрібненої кави, за­тискача пакета, завантажу­вального бункера, магнітної пастки.

Прямокутний корпус машини виготовлений з лис­тової сталі. Всередині кор­пуса в нижній частині на гумових амортизаторах встановлений електродви­гун потужністю 1,5 кВт. До верхнього фланця електро­двигуна кріпиться корпус кавомолки, виготовлений з чавуну. На валу електро­двигуна прикріплений рухомий диск із обертаючими жорнами. До верхнього торця корпуса робочої

Рис. 2. Машина МІК-60 для подрібнення зерен кави:

1 - електродвигун, 2 - корпус, З - механізм регулювання, 4 – магнітна пастка, 5 - бункер, 6 - кришка, 7 - кожух, 8 - магнітний пускач, 9 - вібратор, 10 - амортизатор, 11 - трубка, 12 - кнопка, 13 - трубка відвантаження, 14 - планка притискання пакета, 15 - жорна, 16 - бункер прийому.

камери кріпиться знімальна кришка з рухоми­ми жорнами та механізмом регулювання зазору між жорнами, який складається з рукоятки, кільця з внутрішніми зубцями, різьбової втулки з диском й зовнішніми зубцями та фланцю з різьбовим хво­стовиком, до якого кріпиться нерухоме жорно.

Верхня частина корпуса закривається відкидною кришкою, під якою знаходиться завантажувальний бункер. У горловині бункера встановлений постійний магніт для виловлювання феромагнітних металевих включень. Збоку, у верхній частині машини, кріпиться магнітний пускач із кнопками керування. На корпусі є шкала з позна­ченнями: "Дрібно", "Нуль", "Крупно". При повороті рукоятки ме­ханізму регулювання зазору між жорнами верхнє жорно піднімаєть­ся або опускається, міняючи зазор та тонкість помолу. За мірою зношуванню жорнів рукоятку переміщують до позначення "Дрібно". Якщо зношується зовнішній ряд дрібних зубців і знижується продуктивність, тоді зубці можна заточити, а якщо вони зношуються повністю - жорна замінюють.

Розвантажувальна труба обладнана електровібратором, який встановлений на амортизаторах. Це сприяє швидкій подачі кави в пакет. На трубі є планка для закріплення пакета.

Правила експлуатації МІК-60

Спочатку, натиснувши кнопку "Пуск" чорного кольору, пере­віряють машину на холостому ходу. Якщо машина працює нормально, відкривають відкидну кришку й засипають підготовлені зерна кави. Відтискають планку, одівають пакет, опускають планку і вмикають машину. Зерна кави самотоком проходять через магнітну пастку, по­ступають до жорнів, подрібнюються, і готовий продукт лопатками обертального диска викидається у розвантажувальну трубу. Під дією електровібратора через амортизатор труба коливається, що сприяє повному поступанню кави в пакет. Після одержання відповідної порції машину відключають і пакет знімають.

Не слід проштовхувати зерна до жорнів рукою або іншими предметами, крім штовхача, а також прочищати розвантажуваль­ний пристрій у процесі роботи. Після закінчення роботи щоденно фарбовані частини машини протирають вологою ганчіркою. Не рідше одного разу на тиждень машину промивають теплою миль­ною водою, потім чистою водою та насухо витирають.

СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ

Все материалы в разделе "Кулинария"

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.

Copyright © MirZnanii.com 2015-2018. All rigths reserved.