регистрация /  вход

Обґрунтування процесу внесення твердих органічних добрив (стр. 1 из 11)

ЗМІСТ

1. Виробнича характеристика підприємства

1.1 Ґрунтові та кліматичні умови

1.1.1 Клімат

1.1.2 Ґрунти

1.2 Спеціалізація

1.3Обсяги виробництва продукції рослинництва

1.3.1 Сівозміни

1.3.2 Структура посівних площ

2. Машиновикористання при виконанні заданого технологічного процесу

2.1 Вибір раціонального складу машинно-тракторного агрегату

2.2 Організація внесення твердих органічних добрив роторними розкидачами

2.3 Виконання розрахунків, пов’язаних із підготовкою поля

3. Розрахунок транспортних процесів

3.1 Розрахунок транспортних процесів при внесенні органічних

добрив

4. Аналіз технічних систем

4.1 Побудова структурної схеми технічного комплексу для оцінки його безвідмовності і надійності

4.2 Визначення показників безвідмовності технічного комплексу

4.3 Визначення показників надійності технічного комплексу

4.4 Визначення необхідної кількості запасних елементів сільськогосподарських машин (вузлів чи деталей) для безвідмовної

роботи технічного комплексу

5. Конструкторська розробка

5.1 Властивості твердих добрив

5.2 Будова та робота валкувала

5.3 Розрахунок деталі на міцність

6. Охорона праці

6.1 Вимоги по техніці безпеки до тракторів та самохідних машин

6.2 Безпека праці при роботі на агрегатах

6.3 Пожежна безпека

Висновки

Список використаних джерел

Додатки


ВСТУП

Сільське господарство - одна з провідних галузей народного господарства країни. Продукція сільськогосподарського виробництва - це, насамперед, продукти харчування людей, сировина для різних галузей промисловості. Стабільне і ефективне функціонування аграрного виробництва - основа економічної стабільності держави і добробуту громадян. Актуальним завданням сільського господарства є забезпечення нашої країни продовольством за умови збереження і підвищення родючості ґрунтів, зменшення енергоспоживання, охорони навколишнього середовища. Вирішення його сприятиме впровадження новітніх технологій і машин, зокрема комплексної механізації рослинництва на базі науково обґрунтованої системи машин.

Оснащення сільськогосподарських підприємств сучасною високопродуктивною і надійною технікою - одна з головних умов подальшого індустріального розвитку сільського господарства, росту продуктивності праці підвищення врожайності сільськогосподарських культур, скороченню трудових, матеріальних і грошових витрат на виробництво продукції рослинництва і тваринництва.

Виникають значні труднощі при впровадженні нових машин в господарствах. Машини, що потребують особливого підходу, високої культури землеробства, попадаючи в старий технологічний процес, не приносять очікуваного ефекту, не досягають запланованої продуктивності, дають продукцію низької якості. Тому вимагається впровадження нових технологічних процесів і корінне підвищення ефективності застосування нової техніки і, насамперед, по тих культурах, де рівень механізації наближається до 100%.


1. ВИРОБНИЧА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА

Філія «Надія» ДП «Агрофірма «Шахтар» знаходиться на території Хрестищанської сільської Ради Слов’янського району Донецької області і працює на засадах колективної форми власності. Філія «Надія» заснована у відповідності з статутом ДП «Агрофірма «Шахтар».

Центральна садиба філії знаходиться в селі Хрестище. До філії «Надія» входять села: Хрестище, Адамівка, Макатиха.

Віддаленість філії:від обласного центру м. Донецьк – 135 км;

від районного центру м. Слов’янськ – 20 км;

до найближчої залізничної станції – 20 км

Господарство спеціалізується на виробництві зерна, м’яса, молока. Землекористування філії «Надія» розташоване компактно в 2-х масивах, які розділені ставками Донрибкомбіната. Його конфігурація представлена багатокутником неправильної форми.

Відстань від господарських центрів до найвіддаленіших ділянок 8 км Основна земельна рілля розташована поблизу виробничих центрів. Пасовища розкидані окремими ділянками різної величини по всьому землекористуванню і розміщені в основному по балках.

Природні умови не зовсім сприятливі для сільськогосподарських культур, влітку часті південно-східні і східні вітри, що викликають ґрунтову засуху, що веде до зниження врожайності, нерівномірний розподіл опадів в період вегетації. Взимку часта різка зміна погоди призводить до того, що при незначному сніжному покриві часто вимерзають озимі, багаторічні насадження.

Рельєф господарства – плато, порізане балками в різних напрямах. Ґрунти в міжбалочних просторах чорноземні, звичайні і слабо змиті. У господарстві є: механічний тік, майстерня, авто гараж, пункт для заправки машин нафтопродуктами, дві ферми, які розташовані в різних кутках с. Хрестище, холодильник для зберігання надоєного молока, який розміщений біля ферми №2 переганяють на ферму, яка розташована в с. Адамівка. На центральній садибі є середня школа, дитячій сад, амбулаторія, будинок культури, перукарня, столова, магазини, кафе, будівля контори, аптека. По селу проходить водопровід. Протяжність доріг з твердим покриттям 23 км

Найближчі пункти збуту продукції:

- зерно 18 км;

- молоко 10 км;

- м'ясо 70 км;

- цукрові буряки 25 км

1.1 Ґрунтові та кліматичні умови

1.1.1 Клімат

Слов’янський район Донецької області знаходиться в східній частині лісостепу. По кількості опадів район відноситься до середньо зволожених. Середня багаторічна кількість опадів по даним Слов’янської метеорологічної станції - 503 мм. Розподіл на протязі року нерівномірний: влітку - 192 мм (31,2%), а зимою - 82 мм (16,3%), весною - 116 мм (23,1%), восени - 113 мм (22,4%). Виникає нестача вологи в період вегетації. Основні глибинні запаси накопичуються в осінньо-зимовий період, а поверхневе зволоження - в весняно-літній період за рахунок дощів, а іноді ливнів. Зимою сніговий шар складає більше 17 см.

Характерна особливість клімату - перевага сильних південно-східних вітрів. В літній період бувають суховії, при цьому, відносна вологість ґрунту знижується до 30% та нижче, а температура повітря на поверхні ґрунту - до +40°С. Кількість таких днів за вегетаційний період складає 8-10 днів.

Середньорічна температура повітря +6,5°С. Найхолодніші місяці - грудень та січень, найтепліші - липень, серпень. Ранні заморозки трапляються 22 вересня (на поверхні ґрунту) та 10 жовтня (в повітрі), а пізні - 30 квітня та 1 травня відповідно. Безморозний період, в середньому, складає 162 дня (в повітрі) та 143 дня (на поверхні ґрунту). Середньорічні дані свідчать, що період з температурою вище +5 °С починається 31 березня і закінчується 31 жовтня, тобто триває 215 діб. З 9 квітня по 26 вересня триває період з температурою вище +10°С (триває 171 добу)

Сума позитивних температур (вище +10°С) складає 2700-2900°С, що дає змогу вирощувати всі основні сільськогосподарські культури.

В деякі роки спостерігалися значні відхилення в ту чи іншу сторону в залежності від суворості зими, або навпаки від раннього настання теплого періоду.

Кінець вересня початок жовтня характерні частими дощами, що вимагає оперативного проведення збиральних робіт та основного обробітку ґрунту.

1.1.2 Ґрунти

Господарства має в своєму користуванні 3210,3 га сільськогосподарських угідь в тому числі орна земля (3015,4 га), пасовища (135,1 га), сінокоси (30,4 га) та госпбудівлі (29,4 га). Більшість полів мають форму подібну прямокутнику, кут ухилу місцевості не перевищує 3°, а площа складає 80-150 га.

Серед польових ґрунтів переважають чорноземи потужні середньогумусні не змиті, а на схилах - слабко- та середньозмиті. Потужність гумусного профілю чорноземів не змитих 110-120 см, а верхнього гумусного шару - до 42-45 см. Верхній горизонт ґрунту містить гумус 5,3-5,5%. Показник рН = 6,6 - самі родючі ґрунти лісостепу.

Переважно невеликі площі займають чорноземи опідзолені та темно-сірі опідзолені. Ці ґрунти кислі рН = 5,4-6,3, тому потребують внесення вапна та дефекатів.

На схилах балок мають місце чорноземи підзолисті та темно-сірі змиті різного ступеня. Інколи зустрічаються глина та пісок.


1.2 Спеціалізація

Ґрунтові та кліматичні умови господарства дозволяють вирощувати всі основні сільськогосподарські культури. Тому рослинництво відіграє важливу роль в спеціалізації господарства. На сьогоднішній день склалася така ситуація, що під час збирання врожаю на ринку пропозиція перевищує попит, тому закупівельні ціни на вирощену продукцію знижуються, навіть, до рівня собівартості, а ціни на продукти харчування залишаються на досить високому рівні. Ці обставини сприяють економічній доцільності переробки та реалізації вирощеної продукції. Крім того низькі ціни на зерно та високі на м'ясо підвищують актуальність тваринництва, яке також забезпечує рослинництво дешевим добривом - перегноєм. Існуючі обсяги виробництва молока змушують шукати ринок його збуту, який переповнений продукцією місцевих присадибних та фермерських господарств. Для вирішення цієї проблеми було прийнято рішення про переробку молока в умовах господарства на молокопродукти (сметана сир і т.д.) і реалізації її в продовольчих магазинах. Виходячи з цього господарство спеціалізується на таких видах діяльності:

- вирощування зернових, технічних та інших культур рослинництва;

- вирощування ВРХ та свиней для виробництва м'яса та молока;

- переробка сільськогосподарської продукції (виробництво пшеничного борошна та соняшникової олії, переробка молока та випічка хліба);

- роздрібна та оптова торгівля сільськогосподарською продукцією;

Решение школьных задач в Подарок!
Оставьте заявку, и в течение 5 минут на почту вам станут поступать предложения!