Самостійні заняття учнів фізичними вправами

Реферат на тему:

Самостійні заняття учнів фізичними вправами

ПЛАН

1. Організаційно-методичні основи підготовки учнів до самостійних занять фізичними вправами.

2. Фізкультурні паузи під час приготування уроків дома.

3. Самостійна фізична підготовка.

1. Організаційно-методичні основи підготовки учнів до самостійних занять фізичними вправами

Кінцева мета фізичного виховання школярів — до закінчення шкільного курсу навчання сформувати уміння вправно керувати життєво необхідними руховими діями, адекватно використовувати їх в різних умовах діяльності і життєвих ситуаціях, а також виховати потребу до систематичних занять фізичними вправами.

Для досягнення цієї мети необхідно послідовно і цілеспрямовано озброювати учнів системою спеціальних знань, умінь та навичок, включати в уроки фізичної культури різноманітні навчальні завдання, створювати спеціальні педагогічні ситуації, які б готували учнів до самостійних занять фізичними вправами в умовах навчального і подовженого дня школи, в сім’ї і за місцем проживання.

Важливими положеннями в реалізації цих завдань в педагогічному процесі є:

- оволодіння знаннями методики самостійних занять фізичними вправами в руховому режимі дня;

- забезпечення тісного взаємозв’язку навчальної, позакласної і позаурочної роботи з фізичного виховання школярів;

- дотримання основних принципів занять фізичними вправами, прояв учнями сумлінності, ініціативи у навчанні, наполегливості у досягненні мети, у подоланні труднощів;

- усвідомлення учнями реальної “перспективної лінії” свого фізичного розвитку і фізичної підготовленості.

Дидактичними умовами ефективного формування умінь самостійно займатись фізичними вправами є:

- відображення в завданнях уроку фізичної культури необхідності формування умінь самостійно займатись фізичними вправами як об’єкта спеціально-педагогічного впливу;

- поєднання різноманітних за способом діяльності методів на основі досягнення єдності їх навчальної, стимулюючої та контрольно-оцінюючої функцій;

- взаємопов’язане формування усіх компонентів умінь самостійно займатись фізичними вправами;

- методична завершеність і інструктивна спрямованість усіх форм занять фізичними вправами;

- безперервність педагогічного впливу на підготовку учнів до самостійних занять фізичними вправами.

2. Фізкультурні паузи під час приготування уроків удома

Батькам неодноразово доводилось зустрічатися з ситуацією, коли дитина під час приготування уроків удома протягом години і більше не може рішити задачу з математики, запам’ятати тричі прочитаний текст, написати правильно букви і цифри. Причин тут багато, та найголовніша з них – втома від одноманітної діяльності.

Головне завдання фізкультурних пауз, як і фізкультурних хвилинок, – повернути втомленій дитині працездатність, увагу, зняти м’язове і розумове напруження, попередити порушення постави.

Перед початком проведення паузи необхідно добре провітрити кімнату, приготувати все необхідне (спортивний костюм, спортивне взуття, дрібний спортивний інвентар і т. п.)

Фізкультурна пауза відрізняється від фізкультурних хвилинок змістом і тривалістю. Фізкультурні паузи тривають 5-10 хв і виконуються після 45-60 хв навчальної роботи. До комплексу фізкультурної паузи входять фізичні вправи, які будуються за тим самим принципом, що й фізкультурні хвилинки, але кількість їх збільшується до 5 -7.

Комплекс вправ фізкультурної паузи можна виконувати сидячи на кріслі за столом, стоячи біля крісла або стола, на килимі в центрі кімнати або на відкритому повітрі біля дому.

Починається фізкультурна пауза з вправ на потягування; потім виконують нахили і повороти тулуба, присідання, поєднання рухів рук і ніг; закінчується розслабленими рухами рук з глибоким диханням. Темп повільний і середній.

Добре, коли фізкультурна пауза супроводжується музикою, це є додатковим фактором відпочинку дітей.

Ефективність впливу фізкультурної паузи на розумову працездатність і збереження здоров’я дітей залежить від правильно складених комплексів і умінь учнів виконувати їх під час приготування уроків удома. Завдання вчителя фізичної культури розучити з учнями такі комплекси і сформувати уміння виконувати їх у відповідних умовах.

Орієнтовані комплекси фізкультурної паузи

Для учнів 1 класу. Вправи виконуються сидячи за столом.

1. В. п. – сидячи за столом, руки на столі. 1-2 – руки вперед-вгору, подивитись на них, прогнутись і потягнутись (вдих); 3-4 – в. п. (видих). Повторити 4-6 разів у повільному темпі. Руки не згинати, долоні в середину.

2. В. п. – сидячи за столом, руки за голову. 1 – поворот вліво (видих); 2 – в. п. (вдих); 3-4 – те саме в другий бік. Повторити 3-4 рази в кожний бік. Сидіти за столом із зімкнутими в колінах. Повертаючи тулуб, ноги з місця не зрушувати.

3. В. п. – сидячи за столом, руки на пояс. 1 – нахил вправо, ліву руку вгору (видих); 2 – в. п. (вдих); 3-4 – те саме в другий бік. Повторити 4-6 разів у середньому темпі. руки не згинати, нахилитися вбік, дивитись і повертати голову в сторону нахилу.

4. В. п. – сидячи на кріслі, боком до столу, ноги прямі, одна рука спирається передпліччям на стіл, друга на спинку крісла. 1 – зігнути ліву ногу; 2 – випрямити вперед; 3 – зігнути; 4 – в. п.; 4-8 – те саме правою ногою. Повторити 4-6 разів кожною ногою.

5. В. п. – сидячи на кріслі, руки на столі. 1-2 – стати в положення основної стійки, руки вгору; 3-4 – в. п. Повторити 4-6 разів.

Для учнів 2 класу . Вправи виконуються стоячи біля крісла.

1. В. п. – стоячи лівим боком до спинки крісла, ліва рука на спинку крісла, права на пояс. 1 – крок правою, права рука вгору; 2 – в. п.; 3 – крок вправо ,нахил вліво, права рука вгору; 4 – в. п.; 5-8 – те саме, стоячи правим боком до спинки крісла. Повторити 4-6 разів у кожну сторону.

2. В. п. – те саме. 1 – присід, права рука вперед; 2 – в. п.; 3-4 те саме, стоячи правим боком до спинки крісла. Повторити 4-6 разів у кожну сторону.

3. В. п. – стоячи обличчям до спинки крісла, руки на спинку крісла. 1 – мах лівою ногою в сторону; 2 – в. п.; 3-4 – те саме другою ногою. Повторити 4-6 разів кожною ногою.

4. В. п. – стоячи обличчям до спинки крісла на відстані кроку, руки на спинку крісла. 1-2 – нахил вперед (руки прямі, спина пряма); 3-4 – в. п.; 5-6 – нахил назад (таз вперед, руки прямі); 7-8 – в. п. Вправа виконується в повільному темпі. Повторити 4-6 разів.

5. В. п. – те саме. Біг на місці в середньому темпі 8-10 секунд. Після бігу перейти на ходьбу на місці.

Для учнів 3 класу . Вправи виконуються стоячи на килимці в центрі кімнати.

1. В. п. – вузька стійка. 1-2 – дугами руки вгору, стати навшпиньки, потягнутися, пальці рук розставити силою, глибоко вдихнути; 3-4 – дугами вперед руки вниз, опуститися на всю ступню, видихнути. Повторити 6-8 разів

2. В. п. – стійка ноги нарізно, кисті стиснуті в кулак. 1 - поворот тулуба вправо, енергійно розвести руки в сторони, пальці випрямити; 2 – в. п.; 3-4 – те саме в інший бік. Повторити 4-6 разів у кожну сторону.

3. В. п. – стійка ноги нарізно, руки на пояс. Нахили голови вперед і назад, повороти – вліво і вправо. Виконати по 6 нахилів і поворотів. Рухи головою виконуються в повільному темпі з максимальною амплітудою.

4. В. п. – вузька стійка. 1-2 – присід, руки вперед; 3-4 – в. п. Повторити 10-12 разів.

5. В. п. – основна стійка, руки вгору, пальці розведені. 1 – стискаючи кисті в кулак, дугами вперед вільний мах руками назад з пружним напівприсідом; 2 – мах руками вперед, з пружним напівприсідом повернутись у вихідне положення. Повторити 10-12 разів.

Для учнів 4 класу . Вправи виконуються на килимі в центрі кімнати)

1. В. п. – вузька стійка. 1-2 – дугами назовні, руки вгору; 3-4 – в. п. Повторити 4-6 разів у повільному темпі.

2. В. п. – стійка ноги нарізно, руки до плечей. 1 – зігнути ліву ногу, високо піднімаючи коліно, торкнутися коліном правого ліктя; 2 – в. п.; 3-4 – те саме, торкнутися правим коліном лівого ліктя. Повторити 4-6 разів кожною ногою.

3. В. п. – вузька стійка, руки за голову. 1-3 – три пружинисті нахили вперед прогнувшись; 4 – в. п. Повторити 4-6 разів.

4. В. п. – стійка ноги нарізно, руки на пояс. 1 – нахил вліво, права рука вгору; 2 – в. п.; 3-4 – те саме з нахилом вправо. Повторити 4-6 разів.

5. Легкий біг на місці 30 секунд.

6. В. п. – о. с. 1-2 – дугами назовні руки вгору – вдих; 3-4 – в. п. – видих. Повторити 4-6 разів.

Для учнів 5 класу . Вправи виконуються стоячи біля столу.

1. В. п. – о. с. 1 – дугами, руки вгору – вдих; 2 – в. п. – видих. Повторити 4-6 разів у середньому темпі.

2. В. п. – стійка, руки на столі. 1 – поворот тулуба ліворуч, ліва рука в сторону; 2 – в. п.; 3-4 – те саме з поворотом тулуба праворуч. Повторити 4-6 разів у кожен бік.

3. В. п. – стійка, руки на столі. 1 – ліву ногу назад на носок – прогнутись; 2 – те саме правою ногою. Повторити 4-6 разів лівою і правою ногою.

4. В. п. – стійка, руки на столі. 1 – присід; 2 – в. п. Повторити 6-8 разів.

5. Ходьба на місці 15-20 секунд.

Для учнів 6 класу . Вправи виконуються сидячи за столом.

1. В. п. – сидячи за столом, руки на столі. 1 – руки до плечей, лопатки звести, голову назад – вдих; 2 – в. п.; 3 – руки за голову, прогнутися, голову назад – вдих; 4 – в. п. – видих. Повторити 4-6 разів.

2. В. п. – руки за голову. 1 – поворот тулуба ліворуч; 2 – в. п.; 3-4 – те саме з поворотом тулуба праворуч. Повторити 4-6 разів у кожен бік.

3. В. п. – руки за голову. 1 – нахил тулуба вліво; 2 – в. п.; 3-4 – те саме з нахилом тулуба вправо. Повторити 4-6 разів у кожен бік.

4. В. п. – руки в сторони. 1-3 – схресні рухи руками перед грудьми; 4 – ривком, руки в сторони. Повторити 4-6 разів.

5. В. п. – руки в замок на столі. 1-2 – руки вгору долонями догори – вдих; 3-4 – в. п. – видих. Повторити 4-6 разів у повільному темпі.

3. Самостійна фізична підготовка

Поняття «фізична підготовка» розуміється як методично правильно організований процес рухової діяльності людини з метою оптимального розвитку її рухових якостей сили, прудкості, гнучкості, спритності і витривалості.

Підготовка учнів до проведення самостійних занять з розвитку фізичних якостей передбачає:

- озброєння учнів теоретичними знаннями про фізичні якості;

- висування завдань у досягненні оптимального для даного віку розвитку всіх рухових якостей;

- навчання учнів виконувати фізичні вправи і адекватно добирати їх для розвитку тої або іншої фізичної якості;

- озброєння учнів методами вправи і їх компонентами (фізичне навантаження, об’єм фізичного навантаження, тривалість і характер відпочинку);

- навчання учнів самоконтролю в оцінюванні динаміки розвитку рухових якостей та реакції організму на навантаження;

- навчання учнів у складанні плану індивідуальних тренувальних занять з розвитку фізичних якостей.

Література:

1. Верхошанский Ю.В. Основы специальной физической подготовки спотрсменов.— М.: ФиС, 1988.— 331 с.

2. Голобородько В.А. Педагогический подход к оценке //Физическая культура в школе.— 1978.— № 12.— С. 21.

3. Иванов Н.Д. Обучение метанию малого мяча в VI классе //Физическая культура в школе.— 1985.— № 7.— С. 20-23.

4. Линець М.М. Основи методики розвитку рухових якостей.— Львів: Штабар, 1997.— 207 с.

5. Линець М.М., Андрієнко Г.М. Витривалість, здоров’я, працездатність.— Львів, 1993.— 131 с.

6. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры: Учебн. для институтов физ. культуры — М.: ФиС, 1991.— 543 с.

7. Мейксон Г.Б., Шаулин Е.Б. Самостоятельные занятия учащихся по физической культуре.— М., 1986.

8. Новосельский В.Ф. Методика урока физической культуры в старших класах: Учебное пособие.— К.: Рад. школа, 1989.—128 с.

9. Определение физической подготовленности школьников /Под. ред. Б.В.Сермеева.— М.: Педагогика, 1973.— 104 с.

10. Петров В.А. Примерные обучающие программы // Физическая культура в школе.— 1983.— № 10.— С. 28-29.

11. Петров В.А. Примерные обучающие программы //Физическая культура в школе.— 1983.— № 10.— С. 28-29.

12. Тер-Ованесян А.А., Тер-Ованесян И.А. Обучение в спорте.— М.: ФиС, 1993.— С. 181.

13. Филин В.П. Воспитание физических качеств у юных спортсменов.— М.: ФиС, 1974.— 232 с.

14. Шитикова Г.Ф. Оценка навыков и умений у младших школьников //Физическая культура в школе.— 1977.— № 3.— С. 14-18.

15. Шиян Б.М. Методика фізичного виховання школярів.— Львів: ЛОНМІО, 1996.— 232 с.

16. Шиян Б.М., Папуша В.Г. Теорія фізичного виховання.— Тернопіль: Збруч, 2000.— 183 с.

17. Шлемин А.М. Один из эффективных методов // Физическая культура в школе.— 1981.— № 11.— С. 27-29.

СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ

Все материалы в разделе "Культура и искусство"

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.

Copyright © MirZnanii.com 2015-2018. All rigths reserved.