Гармонізація баса

Реферат

на тему:

Гармонізація баса

1. Застосування гармонічного з'єднання

Гармонізація даного басового голосу, що складається з послідовності основних звуків тоніки, субдомінанти і домінанти, не представляє ніяких утруднень в значенні вибору акорду:

наявність в басу I ступеня гамми даної тональності вказує на тонічний тризвук, IV ступінь указує на субдомінантовий тризвук і V- на домінантовий. Ясно, що в наступному басовому голосі:

в 1-у такті - Т,

в 2-м - D,

в 3-м - двічі Т і на третій четверті- S,

в 4-у такті - зупинка на D,

в 5-у такті - Т,

в 6-м - S, Т і знову S,

в 7-м - D і в

8-м - Т.

Пам'ятаючи, що за наявності між акордами загального звуку простіше всього з’єднувати їх гармонічно, можна було б гармонізувати даний уривок приблизно таким чином:

В значенні вибору і з'єднанні акордів тут все правильно, але сама мелодія незадовільна, оскільки стоїть майже на місці - як би топчеться на звуках сі і до. Вийшло це через застосування одного лише гармонічного з'єднання акордів Т-S, Т-D.

2. Застосування мелодичного з'єднання

Набагато кращих результатів можна добитися, застосовуючи, разом з гармонічним, і мелодичне з'єднання: звук, який при гармонічному з'єднанні залишився б в мелодії на місці, при з'єднанні мелодичному буде змінятися іншим звуком, і мелодія стане рухомішою:

Зрозуміло, мелодійна лінія може також варіюватися залежно від мелодичного положення початкового акорду.

3. Застосування переміщень

Додатковим засобом збагачення мелодії служить застосування переміщень акордів. Достатньо спробувати застосувати переміщення в гармонізації даного баса, щоб переконатися в мелодичному значенні цього прийому:

Широкий висхідний стрибок в першому такті викликає тут природний мелодичний рух в низхідному напрямі до кінця першої половини всієї мелодії. В другій половині посилюєте висхідний напрямок мелодії, яка в кінці шостого такту досягає свого кульмінаційного розвитку.

4. Практичні вказівки по гармонізації баса

Переміщення доцільно застосовувати головним чином в тих випадках, коли бас - а) повторюється (див., наприклад, баси в задачах 1, 3, 4), або б) робить октавні скачки (див., наприклад, баси в задачах 1 і 3), або в) представлений більш крупною тривалістю (яку неважко уявити собі як об'єднання декількох більш дрібних тривалостей, зв'язаних лігами).

При цьому, не слід зловживати переміщеннями; щоб уникнути зайвої метушливості і строкатості в гармонії доцільно обмежити переміщення межами рахункової долі, наприклад, в розмірі 44-четвертями, в розмірі 68-восьмими.

Крім того, при розподілі загального ритмічного руху слід враховувати загальний темп, а також те, що на сильній долі такту природно поміщати тривалості не більш дрібні, ніж на слабих, а швидше більш крупні або рівні їм (див., наприклад, баси в задачах 5 і 6). Щоб уникнути помилок в голосоведенні слід пам’ятати, що хід баса на кварту допускає з'єднання як гармонічне, так і мелодичне, а хід на квінту - тільки гармонічне.

СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.

opyright © MirZnanii.com 2015-2018. All rigths reserved.