Писанки. Різновиди писанок, їх символіка. Оздоблення писанок бісером, декоративним розписом та

Реферат на тему:

Писанки. Різновиди писанок, їх символіка. Оздоблення писанок бісером, декоративним розписом та поєднання цих технік.


Мета:

навчальна

- узагальнити знання дітей про писанки як твори декоративно-прикладного мистецтва;

- розширити і поглибити знання учнів про народну символіку, історію писанкарства;

- навчити застосувати отримані знання та навики з бісероплетіння та розпису, змішаної

техніки на практиці при виготовленні пасхальних яєць.

розвиваюча

- формувати навички виготовлення писанок з бісеру;

- розвивати навички декоративної роботи і вираження ставлення через оздоблення предмета (поверхні яйця);

- формувати навички розписувати писанки;

- розвивати почуття композиції у визначеній формі (форми яйця), колірного рішення образу;

- розвивати учнівську творчість.

виховна

- виховувати повагу до традицій і звичаїв народу;

- формувати інтерес та повагу до історичного минулого людства, його легенд і вірувань

(про яйце);

- прищеплювати любов до народного мистецтва (писанкарства);

- виховувати естетичний та художній смак.

Практична робота

- виготовлення пасхальних яєць з ланцюжків бісеру. - оздоблення пасхальних яєць декоративним розписом.

Наочні посібники :

вироби з бісеру, пасхальні яйця, оздоблені ланцюжками з бісеру. дощечки,тарілки з пап'є-маше, оздоблені петриківським розписом, дерев'яні писанки.

Обладнання та матеріали :

бісер різних кольорів, тонка міцна нитка, тонка голка, нитковтягувач, клей, ножиці, яйце, картки для гри “Доміно”. підготовлені яйця, фарби, зразки намальованих писанок, репродукції картин для завдання на визначення кольорів, спеціальні пензлики.

Хід уроку

I. Організаційний момент.

- підготовка учнів та робочих місць до уроку;

- перевірка наявності учнів.

II. Актуалізація знань та чуттєвого досвіду учнів.

Вчитель обслуговуючої праці Вчитель образотворчого мистецтва

- Cьогодні ми закінчуємо наш проект, який розпочався ще в січні місяці.

· На першому етапі ми з вами вивчали техніку виготовлення ланцюжків із бісеру, ознайомлю-валися із кольорами , їх значеннями та співвід-ношенням, вчилися малювати елементи – символи.

· Третій етап – це створення своєї власної роботи. Оздоблення пасхального яйця техніками бісероплетіння та декоративного розпису.

Тому сьогодні у нас незвичайний урок, урок інтегрований з поєднанням двох предметів :обслуговуючої праці та образотворчого мистецтва.

- Україна здавна славилася вишивкою з ії стародавньою символікою, своєрідними витворами з бісеру, петриківським розписом

та писанкарством.

III. Повідомлення теми уроку.

- І ось сьогодні на уроці хотілося б пробудити у вас ці здібності і продемонструвати як можна за допомогою знань, яківиотримали на уроках малювання та праці, виготовити пасхальне яйце.

· На другому етапі ми вивчали традиції, звичаї українського народу, ви знаходили легенди, вірування про писанку, збирали інформацію для власної творчої роботи. Ця робота була самостійною, пошуковою. І сьогодні на уроці ми з вами дізнаємось багато цікавої інформа-ції, яку ви готували для свого реферату.

· Кожна людина в душі художник, але не кожна

вміє застосувати свої художні здібності в житті.

Два світи є у людини.

Один – це той, що створив нас,

А другий – котрий ми до віку

Творити будем повсякчас.

Ці слова можна віднести до кожної людини, яка любить декоративно–прикладне мистецтво, може створити своїми руками гарні речі.

IV. Повідомлення завдань уроку.

учні повинні знати : - значення елементів народної символіки, як знаки-обереги;

- символику кольорів та співвідношення кольорів при виготовленні пасхального яйца;

- історію бісеру, декоративногорозпису та писанкарства.

учні повинні вміти:

- виготовляти пасхальні яйца з ланцюжків - оздоблювати пасхальні яйца декоративним розписом;

бісеру;

- вміти об'єднувати дві техніки при виготовленні пасхального яйца;

- вміти пояснювати значення символів, зображених на пасхальних яйцах.

V. Повторення і закріплення вивченого матеріалу.

- Які види ДПМ ви знаєте?

- Яку тему ми розглядали останньою на уроці обслуговуючої праці ?

(бісероплетіння)

- Давайте згадаємо історію виникнення бісеру.

- Давайте узагальнемо ці знання, які ми отримали на попередніх уроках. За кожну правильну відповідь ви будете отримувати фішки у формі писанки.

- Що таке декоративно-прикладне мистецтво?

- З якими видами ДПМ ми з вами знайомилися на уроці образотворчого мистецтва?

(з витинанкою, петриківським розписом,

декоративним розписом)

- А що вам відомо про декоративний розпис?

Для чого він був необхідний?

(прикрашали предмети побуту)

Показ виробів з бісеру. Показ виробів, оздоблених петриківським розписом, декоративним розписом.

- З давніх часів люди не могли пояснити деякі явища природи, і вони почали їхзображувати за допомогою умовнихзнаків-символів, де кожна фігура мала особливе значення.

1. Гра “Доміно”

- З символами ми з вами знайомилися, коли вив-чали один із видів ДПМ – вишивку. Давайте зараз згадаємо ці символи за допомогою гри “Доміно”.

3. Вправи на значення кольору при оздобленні виробу .

- Ми знаємо, що існують не тільки знаки-символи, але й кольори мають важливе значення при оздобленні виробу.

- Давайте за допомогою ілюстрацій пояснимо значення кожного кольору. (На дошці кольори, необхіднопідібрати ілюстрацію, яка поясне зна-чення цього кольору). За кожну правильну відповідь-фішка.

2. Вправи на розпізнавання елементів-символів, зображених на писанці.

Давайте згадаємо які символи-обереги люди зображали, прикрашаючи писанки.

(Вчитель показує малюнки писанок зсимволами,

а учні називають їх. Зразки прикріплюються на

дошку).

5. Назвіть правила робот и з бісером .

1. Для того щоб бісер не розкочувався по столу, його кладуть на тарілочки чи на ворсисту тканину окремо за кольорами.

2. Не можна бісер брати у рот.

3. За товщиною голка повинна відповідати отвору в бісеринці. Не можна вколювати голки в одежу, та брати їх у рот.

4. При плетенні ланцюжків бісер не треба затягувати, щоб виріб не зморщувався.

- Тримати у трьох пальцях лівої руки яйце -

три пальцяправої руки тримають пензлик.

4. Вправи на співві д ношення кольорів .

- Ітак, ми з вами з'ясували, що кожен колір має своє значення, але для того, щоб скласти орнамент, необхідно знати ще й кольорове співвідношення.

Давайте з'ясуємо ці співвідношення.

6. Правила розписування пасхальних яєць .

- Тримати у трьох пальцях лівої руки яйце -

три пальцяправої руки тримають пензлик

- Повторивши значення кольорів, символів, співвідношення кольорів, ми можемо перейти до практичної частини – оздоблення пасхального яйця.

- Людській фантазії немає меж. Один і той самий предметможна прикрасити різними видами декоративно – прикладного мистецтва.

І ми сьогодні з вами створимо маленькі шедеври,

прикрасивши їх різними способами

VI. Закріплення вмінь та навичок учнів.

- Яке завдання ви виконували до сьогоднішньої практичної роботи?

Грушко Віка – бригадир групи, яка працює з

бісером;

Кіліна Даша – бригадир групи, яка розписує яйця

декоративним розписом;

Мисків Маша – бригадир групи, яка працює в

змішаній техніці.

.

Практична робота

1. Виготовлення пасхального яйця з бісерних

ланцюжків :

а) аналіз завдання практичної роботи -

демонстрація готових писанок;

б) техніка безпеки під час виконання практичної

роботи;

в) самостійне виконання завдання;

г) контроль вчителя з метою виявлення

недоліків у ході виконання практичного

завдання;

д) поточний інструктаж;

є) демонстрація кращіх робіт учнів, аналіз

недоліків у роботі та шляхи їх усунення.

1. Оздоблення пасхальних яєць декоративним

розписом :

а) аналіз завдання практичної роботи –

демонстрація готових писанок;

б) самостійне виконання завдання;

в) допомога вчителя у створенні власного

виробу;

г) поточний інструктаж;

д) демонстрація кращіх робіт учнів.

- Здавна дівчата, збираючись гуртом на вечорниці, приходили не з порожніми руками, а й приносили з собою роботу, яку виконували під час розмов. Вони мали можливість не тільки поспілкуватись між собою, але й показати, що вміють робити своїми руками. За розмовами час проходив непомітно та й робота виконувалась швидко.

Працюючи над власним виробом, давайте перейдемо до другого етапу проекту і послухаємо, які легенди ви зібрали про писанки, святкування Пасхи на Україні та в інших країнах.

Визібрали дуже багато цікавого матеріалу у своїх рефератах. Інформація різноманітна, кожен реферат ніби доповнює інший. Тому ми пропонуємо систе-матизувати та узагальнити матеріл рефератів. Ми будемо задавати питання, а той у кого є у рефераті ця відповідь, буде відповідати.

За кожну правильну відповідь ви будите отриму-вати кружечки різного кольору, в залежності від кольору команди. Ці кружечки будуть прикра-шати біле яйце, яке висить на дошці.

Переможе та команда, кольорових кружечків якої на яйці буде більше.

1. ЩО таке писанки?

2.Що символізує яйце?

3.Звідки пішла родом писанка?

4.Як писанки розійшлися по світу?

5. Звідки з’явилися писанки та крашанки?

6. Як з’явилося перше червоне яєчко?

7. А яка ще існує легенда про писанки та крашанки?

8. Чому на писанках малюють цяточки?

9. Розкажіть легенду про Дракона.

10. А хто знає легенду про змія Пекуна?

11. Чому писанки вважаються оберегами?

12. Які повір’я про писанки ви знаєте?

13.Які писанки вважаються самими гарними?

14. Де знаходиться Музей “Писанка”?

15. Де було встановлено пам’ятник писанці?

Ми з вами розповіли дуже багато легенд про писанку.

15.Символом якого свята є писанка?

Що це за свято - Пасха?

16. Як святкують Пасху на Україні?

17. Звідки пішла легенда про “Христосування”?

18. Як святкують Пасху в Англії?

19. Як святкують Пасху в Британії?

20. Як святкує Пасху Франція?

21.Як святкують Пасху в Бельгії, Нідерландах?

22.В яку гру на Пасху грають в Росії?

23. Хто знає вірш про писанку?

а) Підведення підсумків змагання.

б) Захист виробу:

* пояснення кольорів та елементів – символів використаних при оздобленні роботи;

* обґрунтування назви роботи.

VII . Повідомлення підсумків уроку.

- Що нового цей урок вніс у ваше уявлення про писанку?

- Що для себе ви взяли з цього уроку?

- Де в побуті ви можете застосувати ці вміння та навики, які ви отримали на уроках.

(можемо прикрасити житло цими виробами, подарувати їх на свято рідним, показати що ми вміємо робити, заощадити гроші, не купуючи їх у магазині, а створивши власними руками)

VIII. Демонстрація власних виробів

IX. Мотивація оцінок за урок та виставлення оцінок у журнал та щоденники.

X. Прибирання робочого місця.

СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ

Все материалы в разделе "Культура и искусство"

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.

Copyright © MirZnanii.com 2015-2018. All rigths reserved.