Асортимент телевизоров в Украине

ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………………………..3

1. Стан виробництва та реалізації телевізорів в Україні ……………..…5

2. Характеристика показників споживчих властивостей телевізорів....14

3. Особливості формування асортименту телевізорів в магазині «Фокстрот».............................................................................................................19

4. Порівняльна характеристика асортименту телевізорів різних виробників………………………………………………………………………..23

5. Сервісне обслуговування телевізорів в магазині «Фокстрот»………30

Висновки і пропозиції…………………………………………………….33

Список використаних джерел…………………………………………....34

ВСТУП

Актуальність теми роботи. Тема сучасних напрямків розвитку асортименту та споживчих властивостей телевізорів є однією з найважливіших тем курсу „Товарознавство непродовольчих товарів”.

Адже в останній час в Україні практично немає власних фірм-виробників телевізорів, тому великого значення набуває імпорт в країну телевізорів світових виробників. За таких умов велике значення має асортимент цих телевізорів, їх споживчі властивості, які є вирішальними, коли відбувається вибір телевізора серед великого розмаїття продукції різних виробників.

На сьогоднішній день на ринку пропонується дуже велика кількість телевізорів різних моделей, які корінним чином розрізняються за ціною, якістю і зовнішнім видом.

Споживачі в сучасних умовах характеризуються великою різницею в одержуваних ними доходах і, тому, має місце попит як на найдешевші і (як правило) ненадійні марки телевізорів, так і на найдорожчі, хоча, безумовно, вони й не по кишені більшості людей. Найбільшою популярністю у покупців користуються телевізори середньої цінової категорії, до якої відносяться і моделі, що розглядаються в даному курсовому проекті.

Придбані телевізори використовуються зазвичай близько 5 годин щодня. Таким чином можна розрахувати приблизну величину річних витрат на експлуатацію даних моделей телевізорів. Рівень пристосованості до товару високий, так як зазвичай для того, щоб зрозуміти принципи його використання досить ознайомитися з інструкцією з експлуатації. Купівля телевізора є вимушеною, тому що важко уявити собі повноцінне життя без нього.

У зв’язку з вищевикладеним перед фірмами-постачальниками постають питання про те, як формувати асортимент своїх телевізорів на ринку України, які властивості телевізорів найбільше жадані для українських споживачів, як зробити свою продукцію більш конкурентноздатною на ринку, та багато інших питань.

Тема саме розвитку асортименту та споживчих властивостей телевізорів “Pioneer” порушена не випадково, адже фірма „Pioneer” є одним з найбільших постачальників телевізорів на український ринок. Продукція цієї фірми завжди має великий попит, тому що вона якісна, має споживчі властивості, які потрібні споживачеві, досить прийнятну ціну, великий асортимент, що дозволяє кожному вибрати телевізор на свій смак, потреби та за доступною ціною.

Об’єктом дослідження виступає асортимент телевізорів різних виробників в магазині «Фокстрот».

Предмет дослідження даної курсової роботи – споживчі властивості телевізорів „Pioneer” у магазині «Фокстрот».

Мета курсової роботи полягає в закріпленні теоретичних знань з товарознавства непродовольчих товарів на практиці, виявленні сучасних напрямків розвитку асортименту та споживчих властивостей телевізорів “Pioneer” на прикладі магазину «Фокстрот».

Мета роботи передбачає визначення наступних завдань:

- розгляд стану виробництва та реалізації телевізорів в Україні;

- вивчення ринку телевізорів та підприємств, які виготовляють телевізори;

- закріплення теоретичних основ товарознавства на прикладі характеристики споживчих властивостей телевізорів;

- розглядання ринку телевізорів фірми “Pioneer”, особливостей формування асортименту телевізорів на прикладі магазину «Фокстрот»;

- вивчення та порівняння показників споживчих властивостей телевізорів різних виробників.

РОЗДІЛ 1. СТАН ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕЛЕВІЗОРІВ В УКРАЇНІ

Телевізор (від грец. tele — далеко... і лат. Visio — бачення) — приймач, призначений для перетворення радіосигналів зображення і звукового супроводу програм телевізійного віщання в зображення і звук. Розрізняють телевізори кольорового і чорно-білого зображення, стаціонарні і переносні.

Плата (від франц. plat — плоский) — пластина з електроізоляційного матеріалу для установки й електричного з'єднання электро- і радіоелементів якого-небудь радіоелектронного або електротехнічного пристрою (або його вузла). Важливий різновид — друкована плата.

Друкована плата — пластина з гетинаксу, текстоліту і т.п., на металізованій поверхні якої яким-небудь способом (наприклад, фотохімічним) створюються тонкі електропровідні смужки для з'єднання встановлюваних на платі резисторів, діодів, конденсаторів і т.п. Друковану плату фахівці ще називають моно шасі.

Кінескоп (приймальна телевізійна трубка) — прийомний електронно-променевий прилад для відтворення чорно-білого або кольорового телевізійного зображення [1].

У 2008-2010 роках обсяги споживчого ринку телевізійних приймачів у середньому збільшувалися в півтори рази щорічно. До таких висновків можна прийти, простеживши кількість імпортованих в Україну кінескопів і готових телевізорів. Наприклад, у 2009 році було завезено 976,7 тис. кінескопів і близько 50 тис. готових телевізорів. Тобто парк “телеустаткування” був обновлений більш ніж на мільйон одиниць. У той же час, за даними Мінпромполітики, у 2010 році в Україні було зроблено всього 117,7 тис. кольорових і чорно-білих телевізорів, тобто в 8 разів менше кількості завезених кінескопів.

Своє золоте століття українські виробники телевізорів пережили в радянські часи. Тоді вони без особливої напруги випускали по 3-3,5 млн. телевізійних приймачів у рік. Наприклад, у 1990 році українці виготовили 3,77 млн шт. кольорових і чорно-білих “шухляд”. Телевізори “Електрон”, “Берізка”, “Фотон”, “Весна”, “Оризон”, “Славутич” — усі вони на 99% збиралися з вітчизняних комплектуючих. Кінескопи, лампи, резистори, конденсатори, трансформатори і т.п. виготовлялися усередині країни.

Від тодішньої цілісної системи телевиробництва майже нічого не залишилося. Вітчизняні підприємства, що раніше випускали кінескопи та інші телекомплектуючі, “лежать”. Сьогодні в Україні немає жодного телевізора, що складає тільки з “доморослих” комплектуючих. Навіть чорно-білі телевізори не можуть обійтися без закордонних складових. На початку 90-х в Україну прийшов потік високоякісних, надійних, досить дешевих закордонних телевізорів. Легкі, зручні в керуванні, “ Pioneer ”, “Goldstar” і “Philips” поступово витиснули вітчизняний продукт на узбіччя телеринку. Споживач віддав свій голос (і вміст гаманця) іноземній техніці. У ринкових умовах клонування “електронів”, “протонів”, “нейтронів” поступово стало малоприбутковим заняттям, утратило зміст. Природно, упали обсяги виробництва “цілком вітчизняних” телевізорів, погіршився стан телепідприємств. Спроби держави реанімувати вітчизняне телевиробництво успіхом не увінчалися.

Більшість телевізійних “іномарок”, продаваних в Україні, збирають на вітчизняних підприємствах. Відомі світові виробники телевізорів, перш ніж дозволити зборку телетехніки під своєю торговельною маркою, тестують виробництво майбутнього компаньйона і тільки після цього дозволяють (або не дозволяють) фірмі збирати і продавати “свої” телевізори. На яких умовах полягають такі угоди, ні азіатські власники марок, ні українські збирачі не визнаються.

В Україні реалізуються в основному три виробничо-збутові схеми випуску і просування телевізорів.

Перша — класична — виробник купує комплектуючі, збирає з них телевізор, а потім продає оптовикам або прямо роздрібникам. У даному випадку всі питання, зв'язані з просуванням свого товару, звичайно вирішує виробник.

Друга схема — “давальницька”. Торговельна фірма замовляє виробникові зборку телевізорів (часто під маркою торговельної фірми). Замовники забезпечують складальне підприємство комплектуючими і розплачуються за послуги грішми або товаром (який самі беруться реалізувати).

Третя схема — комплексна. Торговельна компанія (мережа супермаркетів електроніки) організує власну збірну площадку, де “штампує” телевізори під своєю і/або закордонними марками.

Для зменшення обсягів “підпільної” зборки телевізорів у 1998 році постановою Кабінету міністрів України була введена атестація телевиробництва. За станом на 16 квітня 2009 року атестовано більш 20 підприємств.

У 2010 році держава особливих коректив у правила гри на телеринку не вносила. 11 квітня 2002 року Кабмін постановою №506 затвердив “Порядок гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів”. Документ опублікований у травні і набрав сили в червні 2002 року.

Відношення виробників до введення гарантійних талонів неоднозначне. Одні вважають , що державному підприємству “Фінмаш”, що відає видачею бланків гарантійних талонів і зобов'язань, дали заробити на рівному місці. Сьогодні “Фінмаш” продає бланки гарантійних талонів і гарантійних зобов'язань серії У форм №1, №2 і №4 по 34,5 грн. за 1 блок (50 шт.), а ціна такої ж кількості відривних талонів на гарантійний ремонт — 69 грн. за 1 блок [1].

Ще одною помітною подією на вітчизняному телеринку стала спроба Міністерства промислової політики заснувати Асоціацію вітчизняних виробників телевізорів. Це об'єднання, як сподівалися ініціатори його створення, повинне було виражати сподівання виробників, захищати їхні інтереси. Але економічні інтереси членів Асоціації не збіглися, тому поки вона існує тільки на папері.

У 2001 році були прийняті нові митні правила, що фактично заборонили ввіз “готових” телевізорів. Згідно з цими правилами, мито почали стягувати не з телевізора взагалі, а з кожного дюйма екранної діагоналі. Імпорт готових “телешухляд” став приносити менше прибутку. Тому “телеімпортери” переорієнтувалися на ввіз комплектуючих (телевізорів різного ступеня “зібраності”) і стали замовляти зборку “шухляд” українським радіоелектронним підприємствам. Природно, таке перепрофілювання відбилося на статистиці. Якщо в 2001 році було імпортовано 202,8 тис. готових кольорових і чорно-білих телевізорів і 599 тис. кінескопів, то в 2002 році баланс змістився убік кінескопів: у 2001 році у країну було завезено 49,87 тис. телевізорів і 976,7 тис. кінескопів. Кінескопи імпортують в основному з Південної Кореї, Китаю, Туреччини, Малайзії, Таїланду, Литви, Польщі, Великобританії і Німеччини. Дані по експорту телевізорів і кінескопів відбивають обсяги реекспортних постачань. Кінескопи в Україні не роблять узагалі (хоча з країни вивозять), а телевізори в мізерних обсягах відправляють в основному в Молдавію і Туркменістан.

На даний час в Україні нараховується більше двадцяти виробників телевізорів, але практично всі вони виробляють телевізори тих чи інших закордонних марок, укладаючи з іноземними фірмами довоговори про співробітництво та на інших умовах.

Серед найбільш відомих українських виробників можна назвати таких:

ВО „Комунар”, м. Харків.

Смілянський з-д „Орізон”.

ВО „Київський радіозавод”.

ВАТ „Концерн Електрон”, м. Львів.

Завод „Фотон”, м. Сімферополь.

Городнянський завод „Агат”, м. Городня.

ДП „Новатор”, м. Хмельницький.

ВО „Елітан”, м. Харків.

ВАТ „Концерн „Весна”, м. Дніпропетровськ.

Концерн „Лорта”, м. Львів.

Завод „Конденсатор”, м. Рахів.

АТ „Вимірювач”, м. Чернівці.

ВАТ "Концерн "Електрон" (м. Львів), ВАТ "Концерн "Весна" (м. Дніпропетровськ) та інші підприємства освоїли виробництво кольорових телевізорів (діагональ екрана - 37, 51, 54, 63, 72 та 84 см) на сучасній (тобто зарубіжній) елементній базі. Позаяк майже всі комплектуючі - імпортні (наприклад, телевізор "Весна" складають з трубки виробництва Samsung та моношасі Thomson).

Власне виробництво моно шасі, яке, у свою чергу, стане основою для відродження виробництва електронних компонентів (резистори, конденсатори, мікросхеми тощо), як вважають експерти Кабміну, можливе лише на підприємствах потужністю не менше 250 тис. апаратів на рік.

Як приклад, можна розглянути саме вітчизняного виробника телевізорів – Виробниче об’єдання „Комунар” (м. Харків) [4].

До 1998 року ВО „Комунар” збирало телевізори повністю на елементній базі радянського зразку. У 1998 році було прийнято радикальне рішення — максимально начинити телевізор імпортними комплектуючими. Таким чином, до сьогоднішнього дня 100% елементної бази для харківських телевізорів закуповується за кордоном. І з 1999 року серійно виробляється шосте покоління “Берізок” з діагоналями 54 см і 37 см. Відразу після запуску цих новинок ситуація трохи покращилася і підприємство стало робити 9-12 тис. телевізорів у рік, а не 2-3 тис., як у 1997-му.

Сьогодні всі мікросхеми купують у фірми “Філіпс”, трансформатори і кінескопи — у країнах Балтії, рознімання — у США, конденсатори — у Південній Кореї, гранульовану пластмасу — у Франції...

Крім збірки телевізорів, ВО „Комунар”, по-перше, самостійно виробляє несущу плату (шасі), на яку кріпляться всі ці імпортні штуковини. (це дозволяє робити свій телевізор, а не чужу модель, і при необхідності вносити зміни в конструкцію). По-друге, тут намотують деякі трансформаторні котушки. По-третє, на заводі самостійно розробляють конфігурацію плат (тут збереглося спеціалізоване конструкторське бюро). По-четверте — розробляють дизайн корпусів для телевізорів, виготовляють прес-форми для цих корпусів, а також самі ллють корпуса. (Підприємства-збирачі користуються чужими корпусами).

Але в більшій своїй долі ринок представлений телевізорами зарубіжних фірм, серед яких значне місце займає фірма „Pioneer”, яка є одним з найбільших постачальників телевізорів на український ринок.

Основні споживчі властивості телевізорів представлені в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1

Основні характеристики телевізорів [5]

Властивість Характеристика властивості
Діагональ Характеристика розміру телевізора, що позначає розмір екрана по діагоналі. Виміряється в дюймах ('')
Формат екрана Формат екрана по співвідношенню ширини до висоти може бути звичайним (4:3) і широким (16:9)
Формати зображення

Формат зображення - це розмір виведеної на екран телевізора картинки, тобто формат кадру. Найпоширеніші формати зображення звичайний 4:3 і широкий (кінематографічний) 16:9, однак зустрічаються й інші різновиди широкоформатного зображення.

Продовження табл. 2.1

Властивість Характеристика властивості
Формати зображення

Телемовлення в Україні не використовує широкий формат. Деякі моделі телевізорів з форматом екрана 4:3 підтримують формат зображення 16:9; у цьому випадку картинка відтворюється цілком з чорними полями зверху і знизу. Якщо телевізори з форматом екрана 4:3 не підтримують формат зображення 16:9 при відтворенні широкоформатного зображення кадр збільшується у весь екран, але при цьому наявне обрізання з боків.

Частота розгорнення, Гц Найбільш поширені моделі з частотою розгорнення 50 і 100 герців (Гц), хоча можливі і проміжні варіанти. У телевізорах з режимом 100 Гц дратівне мерехтіння екрана зведене до мінімуму, оскільки швидкість розгорнення збільшена.
Системи кольоровості

Існує кілька систем кольоровості: PAL, SECAM, MESECAM, NTSC (NTSC 3.58/4.43). Кожна система передачі кольору характеризується визначеною частотою кадрів у секунду, що мають конкретну кількість рядків. Крім того, існує кілька систем передачі звукового сигналу (В/G, D/К, 1, М, L). Як правило, кожна модель телевізора розрахована на кілька систем передачі колірного і звукового сигналів, з обліком їхніх можливих різновидів і комбінацій (до 21). В Україні телемовлення ведеться в системі SECAM, а відеокасети записані в основному в системі PAL. Відповідно, у телевізора необхідні як мінімум системи SECAM D/К и PAL В/G, D/К.

Продовження табл. 2.1

Властивість Характеристика властивості
Звук Звук у різних моделей телевізорів може бути монофонічним або стереофонічним.
Кількість динаміків Кількість гучномовців, що служать для передачі звуку в телевізорах. Бувають моделі з одним і з двома динаміками. У деяких моделей передбачені додаткові сабвуфери для поліпшеної передачі низьких частот.
Потужність звуку, Вт Чим вище потужність, тим більш голосним, чітким і чистим буде звук.
Кількість каналів Кількість програм, яку можна занести в пам’ять телевізора, закріпивши за кожним каналом визначений номер.
Телетекст Деякі канали передають разом з телевізійним сигналом рівнобіжний сигнал, що містить текстову інформацію – як правило, про програму передач каналу, новини, курси валют, погоду; або великі розділи, присвячені туризмові, відпочинкові, бізнесові, театрові і т.д. Телевізори з функцією телетексту можуть відтворювати такий сигнал у виді електронних ‘’сторінок’’ по всіх розділах, які можна вибирати з пульта.
Картинка в картинці Функція PIP (picture in picture – картинка в картинці) дозволяє виводити на екран зменшене зображення з іншого джерела (відеомагнітофона, відеокамери) поверх основного зображення з телеканала. Є моделі телевізорів із двома тюнерами, що у такий же спосіб можуть приймати і виводити на екран зображення з двох телеканалів одночасно. Звук додаткового каналу можна вивести через навушники.

Продовження табл. 2.1

Властивість Характеристика властивості
Мультиекран У режимі Мультиекран (мульти PIP) зображення з основного каналу оточено на екрані телевізора маленькими зображеннями з інших каналів. Таким чином, можна стежити одночасно за декількома каналами і вибирати по них потрібну програму. Також можливий поділ екрана на дві рівні частини, для двох телеканалів ("два екрани в одному").
Входи на передній панелі Входи для підключення до телевізора різної відео- і аудіоапаратури. Звичайно на передній панелі містяться рознімання для приєднання відеокамери (AV-вхід) і навушників.
Входи на задній панелі Входи для підключення до телевізора різної відео- і аудіоапаратури. На задній панелі звичайно розміщені рознімання для підключення відеомагнітофона, ігрової приставки, аудіосистем (AV вхід, AV вихід) і т.д. У деяких моделей використовується SCART (євророз’єм), що забезпечує більш високу якість передачі сигналу і приєднання техніки, можливе тільки через SCART.
Габарити, мм Розміри телевізора: висота, ширина, глибина.

Звичайний телевізор з діагоналлю від 17 до 23"" прекрасно підійде для середніх розмірів кімнати (вітальні, спальні і т.д.). Найбільш традиційні і розповсюджені в Україні телевізори мають діагоналі 20 і 21"" (51 і 54 см). Перш ніж зробити остаточний вибір, споживачі звичайно обмірковують, куди вони будуть ставити телевізор, чи досить для нього місця, адже навколо апарата повинне залишатися не менш 10 см вільного простору. У залежності від цього споживачі вибирають телевізор побільше або поменше.

РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗНИКІВ СПОЖИВЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТЕЛЕВІЗОРІВ

Споживчі властивості - це сукупність властивостей і показників, які обумовлюють задоволення реальних або передбачуваних потреб. По-суті це номенклатура і визначає якісні характеристики споживчих властивостей товарів.

Призначення - здатність товарів задовольняти фізіологічні і соціальні потреби, а також потреби в їх систематизації. У залежності від потреб, що задовольняються властивості призначення поділяють на підгрупи:

- Властивості функціонального призначення відбивають здатність товарів виконувати їх основні функції. Ця підгрупа властивостей і показників найчастіше задовольняє фізіологічні потреби і виконує допоміжні функції.

- Властивості соціального призначення - здатність товарів задовольняти індивідуальні або громадські соціальні потреби. Показниками соціального призначення часто виступають зовнішній вигляд товарів, склад і зміст окремих компонентів.

- Класифікаційне призначення - здатність ряду властивостей і показників виступати в якості класифікаційних ознак. Класифікаційними ознаками можуть служити багато показників чи властивості.

- Універсальне призначення - здатність властивостей і показників задовольняти різноманітні потреби. З цього випливає, що телевізори задовольняють споживача за призначенням.

Другий показник - це Надійність. Надійність - здатність товарів зберігати функціональне призначення в процесі зберігання і споживання протягом заздалегідь обумовлених термінів. Надійність постійно змінюється внаслідок процесів, що відбуваються при зберіганні, споживанні та експлуатації товарів. Це властивість не може бути безмежним.

Залежно від критерію надійності розрізняють такі підгрупи:

- Довговічність - здатність товарів зберігати працездатність до настання граничного стану або встановленого часу технічного обслуговування і ремонту.

- Безвідмовність - здатність товарів виконувати функціональне призначення без виникнення дефектів, через які неможливо або утруднена їх подальша експлуатація.

- Ремонтопридатність - здатність товарів відновлювати свої початкові властивості, в першу чергу функціональне призначення, після усунення виявлених дефектів.

- Збереженість - здатність підтримувати вихідні кількісні та якісні характеристики без значних втрат протягом певного терміну, якщо ж ці втрати відбуваються, то вони повинні бути економічно виправдані.

Телевізори задовольняють покупців за властивостями надійності, тому що вони зберігають працездатність до настання граничного стану, можуть експлуатуватися без збою і відмов, зберігають свої функції після усунення дефектів.

- Ергономічні властивості - здатність товарів створювати відчуття зручності, комфортності, найбільш повного задоволення споживачів у відповідності з антропометричними, психологічними та психоло-фізіологічними характеристиками споживача.

- Антропометричні властивості - здатність товарів при експлуатації відповідати найбільшою мірою вимірюваним характером споживача.

- Психологічні властивості - здатність товарів забезпечувати при експлуатації душевний комфорт.

- Психолого-фізіологічні властивості - здатність товарів забезпечувати відповідність психолого-фізіологічним можливостям споживача.

По-моєму, телевізори відповідають ергономічним властивостям тому, що вони створюють відчуття зручності, комфортності.

Естетичні властивості - здатність товарів виражати в чуттєво-сприймаються ознаках форми суспільні цінності і задовольняти естетичні потреби людини.

- Зовнішній вигляд - комплексний показник, який включає форму, колір, стан поверхні, іноді цілісність.

- Дизайн. Дизайн товарів обумовлений їх художнім конструюванням і передбачає раціональне поєднання показників зовнішнього вигляду з функціональними і ергономічними.

- Стиль - історично сформована спільність засобів художньої виразності, пройнятих певним світовідчуттям.

- Мода - прояв смаків споживачів, сформованих або сформованих в певній суспільному середовищі, через зовнішнє оформлення товарів.

Більшості споживачів притаманне прагнення до естетичних властивостях тому, що вони охоплюють зовнішній вигляд, дизайн, стиль і моду товару. Кожній людині хочеться, щоб удома стояла гарна, елегантна, модна річ, наприклад, телевізор.

До екологічних властивостей відносять - здатність товарів не мати шкідливого впливу на навколишнє середовище при їх експлуатації або споживанні.

І, останній показник - це Безпека. Безпека - найважливіша властивість якості, яким повинні володіти всі споживчі товари.

У залежності від природи впливів, що впливають на безпеку, розрізняють наступні її види:

- Хімічна безпека;

- Механічна безпека;

- Електрична, магнітна й електромагнітна безпека;

- Термічна безпека;

- Протипожежна безпека.

Закінчуючи розгляд номенклатури споживчих властивостей, хочеться відзначити, що асортимент телевізорів у магазині "Елеком" задовольняє реальні і передбачувані потреби покупців. Пояснимо основні терміни стандарту та їх зв'язок із споживчими властивостями телеапаратури.

- Чутливість каналу зображення і каналу звукового супроводу характеризує здатність телевізора приймати програми на певній відстані від телецентру.

- Вибірковість визначає здатність телевізора виділяти з всіх різних за частотою сигналів тільки ті, на частоту яких він налаштований, а також ступінь придушення "дзеркального каналу" з проміжній частоті. У телевізорах з великою вибірковістю зображення менш схильне до впливу перешкод.

- Ефективність автоматичного регулювання посилення характеризує стабільність роботи телевізора в умовах зміни інтенсивності сигналу на антенному вході.

- Максимально допустимий рівень вихідного сигналу визначає до якого оптимального значення працюють без перевантаження підсилювальні каскади телевізора.

- Залишковий розлад частоти гетеродина показує максимальну помилку системи автопідстроювання і характеризується різницею між несучою частотою телевізійного каналу і фактичної частотою настройки при включенні системи АПЧГ.

- Тривалість зворотного ходу і променя встановлює час, протягом якого на модулятор кінескопа подається замикаючий імпульс, завдяки якому стає невидимим повернення електронного променя в початкове положення.

- Нелінійні та геометричні спотворення зростання - це викривлення вертикальних і горизонтальних прямих, порушення пропорцій і розмірів зображення на екрані кінескопа щодо оригіналу. Наприклад, через нелінійності систем розгорток зображення квадрата на екрані може відтворюватися у вигляді прямокутника, трапеції і т.п.

- Фонові спотворення від не синхроно мережі проявляються у вигляді геометричних спотворень зображення або у вигляді смуг.

- Нестабільність розмірів зображення - виражається у відсотках.

- Роздільна здатність - здатність телевізора відтворювати роздільно дрібні деталі зображення.

- Максимальна яскравість світіння - яскравість найбільш світлих ділянок.

- Контрастність у великих деталях.

- Коефіцієнт гармонік сигналу звукового супроводу характеризує заважає вплив на звук спотворень, які виникають внаслідок додавання до нормального сигналу різних гармонік його спектральних складових.

- Рівень акустичного шуму. При роботі телевізора часто бувають ясно помітні високочастотний звук рядкової розгортки і низькочастотний звук силового трансформатора.

- Номінальна напруга живлення встановлюється відповідно до діючих норм на напругу мережі в побутових приміщеннях.

- Захищеність входу телевізорів від безпосереднього прийому, що виражається в децибелах, - один з показників перешкодозахищеності апарату.

РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАНЯ АСОРТИМЕНТУ ТЕЛЕВІЗОРІВ В МАГАЗИНІ «ФОКСТРОТ»

Асортимент телевізорів в магазині є не досить високий але має стійкий попит споживачів. Тут представлено до уваги телевізори закордонного та вітчизняного виробництва таких виробників як: Akai, JVC, LG, Novаtor, Panasonic, Samsung, Sony, Pioneer (Таб. 3.1).

Таблиця 3.1

Асортимент телевізорів в магазині «Фокстрот»

Виробник Марка
Akai

LTA-26 C903

LTA-26 C904

LTA-20 E305 DMT

LTA-20 E304

LTA-20 E305

LTA-15 E305M

JVC

LT-Z37EX6SK RUS

LT-Z37DX7

LT-37P80BU

LT-Z32EX6SK RUS

LT-32G80 RUS

LT-32P80BU

LT-20C70BU

LG

26LC51R

26LC42

26LC41

26 LB75

26 LC51

22 LS4 D

Novаtor

43 LCD 807-C05

51 LCD 807-C07

59 LCD 807-C12

37 CTV - 717 – O2

37 CTV 717-C02

37 CTV 717-C04

Panasonic

TX-R32LX700

TX-R32LX70

TX-R32LE7

TX-R32LM70

TX-R26LX70

TX-R26LM70

TX-R26LE7

Продовження табл. 3.1

Виробник Модель
Samsung

LE-20S81 B

20 MW2032

LE-19R86 WD

LE-19R86 BD

LE-19R71 W

LE-19R71 B

LS-19 MW932

Sony

KDL-26P2520 silver

KDL-26P2530K

KDL-26U2000

KDL-26S2030

KDL-26 S3000

KDL-26 P3000

KDL-20 G3000

Pioneer

PDP4280XA

PDP-LX6090H

PDP-LX6090

PDP-LX508D

PDP-5080XA

KRP-500A

Телевізор Pioneer визнаний самим кращим хітом з продажу у 2009 – 2010 рр. Аналіз продажу показав, що телевізори Pioneer, Sony (2-ге місце з продажу), Samsung (3-тє місце з продажу) набули найбільшої дохідної частини коштів у зазначених роках. Хоча представник українського виробника телевізорів Novаtor зайняв нижчу сходинку у продажі (Табл. 3.2).

Таблиця 3.2

Аналіз продажу телевізорів у 2009 – 2010 рр.

Виробник Сума прибутку, (тис. грн..)
2009 р. 2010 р.
Akai 27,1 25,1
JVC 35,2 39,9
LG 48,9 47,8
Novаtor 15,3 14,6
Panasonic 50,3 51
Samsung 54 53
Sony 65 65
Pioneer 73 78

Розглянемо детальніше телевізор Pioneer за модельними характеристиками.

Таблиця 3.3

Характеристика моделей PDP 4280 XA , PDP - LX 6090 H , PDP - LX 6090

Значення Модель

PDP 4280 XA

PDP - LX 6090 H

PDP - LX 6090

Діагональ 42 60 60
Формат 16:9 16:9 16:9
Розширення 1024x768 1920x1080 1920x1080
Тип Плазмовий Плазмовий Плазмовий
LED (під світка) - - -
DVD плеєр - - -
PiP (картинка в картинці) + + +
USB вхід - + +
3D зображення - -
Кількість HDMI входів 3 3 3
Яркість 1100 4000 4000
HDD - - -
Підтримка HDTV + + +
Оптимізація зображення + + +
Вологозахищеність - - -
Розміри (кг, ш., в.)

31.5

104

75

51.2

147

88

50.8

147

88

Таблиця 3.4

Характеристика моделей PDP - LX 508 D , PDP -5080 XA , KRP -500 A

Значення Модель

PDP - LX 508 D

PDP-5080XA

KRP-500A
Діагональ 50 50 50
Формат 16:9 16:9 16:9
Розширення 1920x1080 1366x768 1920x1080
Тип Плазмовий Плазмовий Плазмовий
LED (під світка) - - -

Продовження Табл. 3.4

DVD плеєр - - -
PiP (картинка в картинці) + + +
USB вхід + + +
3D зображення - - -
Кількість HDMI входів 3 3 4
Яркість 1100 1100 1500
HDD - - -
Підтримка HDTV + + +
Оптимізація зображення + + +
Вологозахищеність - - -
Розміри (кг, ш., в.)

38.3

123

72

34.4

122

78

31.0

123

72

Плазмові телевізори виробництва Pioneer є дуже зручними в експлуатації та функціональними. Інноваційний плазмовий екран з новою панеллю, вбудованим телевізійним приймачем та гучномовцями „все в одному” поєднано у гармонійному ансамблі.

РОЗДІЛ 4. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АСОРТИМЕНТУ ТЕЛЕВІЗОРІВ РІЗНИХ ВИРОБНИКІВ

Для порівняльної характеристики показників споживчих властивостей телевізорів різних виробників візьмемо найбільш розповсюджені моделі з екраном 21 та 25 дюймів.

В таблиці 4.1 дана порівняльна характеристика показників споживчих властивостей телевізорів з діагоналлю 21 дюйм різних виробників.

Таблиця 4.1

Порівняльна характеристика споживчих властивостей телевізорів з діагоналлю 21 дюйм [7]

№ П\П

Модель

HiBlack Trinitron LCD PanaBlack Black Matrix стандартний
Діагональ 21 21 21 21 21
формат екрану 4:3 4:3 4:3 4:3 4:3
формати зображення 4:3, 16:9 4:3 4:3 немає даних 4:3, 16:9, Zoom

системи кольоровості

PAL B/G, D/K, H; SECAM B/G, D/K, H; NTSC 4.43/3.58 (через гнізда AV) прийом та відтворення в 21 системі PAL, SECAM Pal, Secam, NTSC (AV) PAL, SECAM
Звук стерео стерео моно Hi-Fi стерео / NICAM моно
кількість динаміків 2 2 2 2 2

Продовження таблиці 4.1

№ П\П

Модель

HiBlack Trinitron LCD PanaBlack Black Matrix стандартний
кількість каналів 100 100 100 100 100
роз’єми перед. панелі AV вхід AV вхід немає даних 1 SCART вихід для навушників, AV вхід
роз’єми зад. панелі 2хSCART, вихід (RCA) AV вхід AV вихід немає даних SCART
габарити 449х527х466 596х468x481,5 480х610х480 625x647x472 461х541х500

На ринку попитом користуються моделі телевізорів з діагоналлю 25 дюймів. Порівняльну характеристику цих телевізорів приведено в таблиці 4.2.

Таблиця 4.2

Порівняльна характеристика показників споживчих властивостей телевізорів з діагоналлю 25 дюймів [7]

№ П\П

Модель

Super Trinitron Natural Flat Quintrix Black Pearl CTV
Діагональ 25 25 25 25 25
формат екрану 4:3 4:3 4:3 4:3 4:3
формати зображення 4:3, 16:9 4:3, 16:9, Zoom 4:3, 16:9 4:3 4:3

системи кольоровості

прийом та відтворення в 21 системі прийом та відтворення в 9 системах PAL, SECAM, NTSC 3.58/4.43 PAL, SECAM, NTSC 3.58/4.43 PAL, SECAM, NTSC 3.58/4.43
Потужність 2х20 2 x 10 8 + 8 40 2 х 10

Продовження таблиці 4.2

№ П\П

Модель

Super Trinitron Natural Flat Quintrix Black Pearl CTV
Звук стерео стерео моно стерео стерео
Кількість динаміків 2 2 2 2 2
Кількість каналів 100 100 100 99 -
роз’єми перед. панелі AV вхід, S-Video вхід AV вход, роз’єм для навушників AV вхід AV вхід, S-Video вхід немає даних
роз’єми зад. панелі 2хSCART, вихід (RCA) три AV входа, AV вихід, S-Video вхід, DVD вхід 2хAV входа, AV вихід, S-Video вхід 2хSCART 2хSCART, 1xS-VHS
габарити 502х593х506 665x530x465 523x623x448 503х664х460 немає даних

Досить великою популярністю на українському ринку користуються моделі телевізорів різних виробників за діагоналлю екрану 14 дюймів, порівняння яких представлено в таблиці 4.3.

Таблиця 4.3

Порівняльна характеристика телевізорів різних виробників (діагональ екрану – 14 дюймів) [7]

№ П\П

Модель

FD Trinitron WEGA Звичайний Тонований CV Звичайний
Діагональ 14 14 14 14 14
формат екрану 4:3 4:3 4:3 4:3 4:3
формати зображення немає даних 4:3 немає даних 4:3 4:3, 16:9, Zoom

Продовження таблиці 4.3

№ П\П

Модель

FD Trinitron WEGA Звичайний Тонований CV Звичайний
Звук стерео стерео моно стерео стерео
Кількість динаміків 2 2 2 2 2
Кількість каналів 100 100 100 100 100
роз’єми перед. панелі AV вхід, S-Video вхід AV вход, роз’єм для навушників AV вхід AV вхід, S-Video вхід немає даних
роз’єми зад. панелі 2хSCART, вихід (RCA) три AV входа, AV вихід, S-Video вхід, DVD вхід 2хAV входа, AV вихід, S-Video вхід 2хSCART 2хSCART, 1xS-VHS
габарити 346х375х416 341x462x375 354x472x373 389х383х367

325x380x381

Таблиця 4.4

Порівняльна характеристика споживчих властивостей телевізорів з діагоналлю екрану 29 дюймів [7]

№ П\П

Модель

Super Trinitron зверхплоский Quintrix Black Diva

HiFine Pitch

Діагональ 29 29 29 29 29
Формат екрану 4:3 4:3 4:3 4:3 4:3
Формати зображення 4:3, 16:9 4:3, Panoramic ZOOM немає даних немає даних 4:3, 16:9, Zoom

Продовження таблиці 4.4

Системи кольоровості

PAL B/G, D/K; SECAM B/G, D/K; NTSC 3.58/4.43 (через гнізда відеовходів PAL, SECAM, NTSC 3.38/4.43 (із зовнішніх джерел) прийом і відтворення в 9 системах Pal, Secam, NTSC (AV) PAL - B/G, D/K, I; SECAM - B/G, D/K; NTSC 4.43; NTSC 3.58; Cable
Звук стерео моно стерео Hi-Fi стерео / NICAM Hi-Fi стерео / NICAM
Кількість динаміків 2 2 2 2 3
Вбудований сабвуфер - - - - +
Телетекст + - + + +
Кількість каналів 100 100 100 102 100
Роз’єми перед. панелі AV вхід, S-Video вхід AV вхід, S-Video вхід AV вхід S-Video; 1 AV in, вихід на навушники; VGA вхід -
Роз’єми зад. панелі 2хSCART, вихід (RCA) 2хSCART 2ха входи, AV вихід, S-Video вхід - 3 SCART; S-Video
Габарити 557х676х525 573x698x483 707/531/468 - -

Таблиця 4.5

Порівняльна характеристика проекційних телевізорів [7]

№ П\П

Модель

LCD Rear Projection HD Projection проекційний HiFine Pitch
Формат екрану 16:9 немає даних 16:9 16:9
Формати зображення 16:9, 14:9, 4:3, Zoom, автоформат немає даних немає даних немає даних

Системи кольоровості

PAL, Secam,NTSC PAL, NTSC PAL, Secam, NTSC ?
Звук стерео стерео стерео Hi-Fi стерео / NICAM
Кількість динаміків 6 6 2 5
Вбудований сабвуфер ? ? ? ?
Телетекст + + + +
Кількість каналів 100 100 100 102
роз’єми перед. панелі входи (2 аудио, 1 SVB, 1S-Video), мініатюрні науш

1 НЧ вхід;

1 вихід на головні телефони;

1 S-VHS

роз’єми зад. панелі

виходи 2 Audio, антена

3 SCART; вхід RGB для DVD-плеєра

габарити

Габарити 1376x898x384 1176x1379x582 1079 x 1002 x 450 1176x1379x582

Таблиця 4.6

Порівняльна характеристика плазмових телевізорів [7]

№ П\П

Модель

LCD Rear Projection HD Projection проекційний HiFine Pitch
Формат екрану 16:9 немає даних 16:9 16:9
Формати зображення 16:9, 14:9, 4:3, Zoom, автоформат немає даних немає даних немає даних

Системи кольоровості

PAL, Secam,NTSC PAL, NTSC PAL, Secam, NTSC ?
Звук стерео стерео стерео Hi-Fi стерео / NICAM
Кількість динаміків 6 6 2 5
Вбудований сабвуфер ? ? ? ?
Телетекст + + + +
Кількість каналів 100 100 100 102
роз’єми перед. панелі входи (2 аудио, 1 SVB, 1S-Video), мініатюрні науш

1 НЧ вхід; 1 вихід на головні телефони; 1 S-VHS

роз’єми зад. панелі

виходи 2 Audio, антена

3 SCART; вхід RGB для DVD-плеєра

габарити

Габарити 1376x898x384 1176x1379x582 1079 x 1002 x 450 1176x1379x582

РОЗДІЛ 5. СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТЕЛЕВІЗОРІВ В МАГАЗИНІ «ФОКСТРОТ»

При купівлі товару в магазині «Фокстрот» покупець отримує надійну побутову телевізійну техніку з гарантійним обслуговуванням в авторизованих сервісних центрах фірм-виробників, які беруть на себе зобов'язання безоплатно усунути недоліки продукції, що виникли з вини виробника, за умови дотримання правил її експлуатації. Підставою для такого обслуговування є фірмовий гарантійний талон, який обов'язковий до прийому в сервісних центрах у всіх регіонах України. Термін гарантії встановлено виробником і, як правило, становить від одного до трьох років. Гарантійний ремонт здійснюється за наявності правильно заповненого гарантійного талона. Щоб уникнути можливих непорозумінь потрібно зберігати протягом терміну служби документи, що додаються до товару при його продажу: товарний, касовий чеки (оригінал рахунку, рахунок-фактуру при оплаті за безготівковим розрахунком), заповнений гарантійний талон зі штампами.

Гарантійному обслуговуванню не підлягає:

- товар, на якому пошкоджені або видалені заводські серійні номери або пломби;

- товар, що має пошкодження, що виникли внаслідок нещасних випадків, пожеж, стихійних лих, а також дій непереборної сили;

- товар, що має сліди розтину або несанкціонованого доступу (ремонту);

- товар, що має дефекти, що виникли в результаті неналежних умов транспортування та зберігання (відсутність оригінальної упаковки при перевезенні, підвищена вологість, агресивні середовища, сліди сторонніх предметів, сліди тварин і комах, залиті рідинами і.т.д.);

- товар, який має дефекти, що виникли в результаті неналежних умов експлуатації (неякісне живлення мережі, коротке замикання, перевантаження, наявність механічних, теплових та електричних пошкоджень, зам'яті контакти, тріщини, сколи, сліди ударів, повна або часткова зміна форми виробу і.т.д .);

- товар, який має дефекти, що виникли в результаті використання неякісного або виробленого ресурсу приладдя;

- товар і його частини, що мають обмежений термін служби (природний знос).

Технічно складні товари неналежної якості підлягають обміну тільки у випадку неможливості ремонту у встановлені законом терміни. У разі виявлення браку магазин безкоштовно замінить споживачу товар або поверне сплачені за нього гроші на підставі висновку авторизованого сервісного центру фірми-виробника про наявність істотних непереборних недоліків, які виникли з вини виробника. Якщо в результаті експертизи товару встановлено, що його недоліки виникли з вини покупця (механічні пошкодження, порушення правил використання, зберігання і т.д.), Закон України "Про захист прав споживачів" передбачає обов'язок покупця відшкодувати продавцю витрати, пов'язані з проведенням експертизи.

Магазин «Фокстрот» у своїй роботі слідує наступним нормативно-правовим актам:

1. Закону України «Про захист прав споживачів»;

2. Постановою КМУ «Перелік технічно складних товарів, щодо яких вимоги споживача про їх заміну підлягають задоволенню у разі виявлення в товарах істотних недоліків»;

3. Постановою КМУ «Про затвердження Правил продажу окремих видів товарів, переліку товарів тривалого користування, на які не поширюються вимога покупця про безоплатне надання йому на період ремонту або заміни аналогічного товару і переліку непродовольчих товарів належної якості».

Умови прийому товару:

Виріб за згодою заявника приймається без розбирання та перевірки несправностей, без перевірки внутрішніх пошкоджень. Заявник бере на себе ризик, пов'язаний з можливим проявом в заданому апараті дефектів, не зазначених в акті про приймання, а також ризик можливої повної або часткової втрати працездатності виробу або окремих його блоків в процесі ремонту у випадку порушень користувачем умов експлуатації виробу, наявності слідів корозії, попадання вологи, слідів наявності сторонніх предметів. Продавець (експерт, спеціаліст) не несе відповідальності за можливу втрату інформації на пристроях зберігання і запису даних, пов'язаної з перепрограмуванням, заміною блоків пам'яті, плат.

При виявленні швидко усуваються, технічно нескладних і недорогих недоліків їх усунення здійснюється з гарантійного обслуговування авторизованим сервісним центром в ході проведення діагностики та Замовнику повертається справне устаткування. Якщо заявлена несправність не підтвердилася (не проявилася) з метою профілактики обладнання може бути проведена зміна програмного забезпечення (далі ПЗ). Виробник постійно оновлює і вдосконалює ПЗ, тому зміна ПЗ не відноситься до ремонтної операції і може бути зроблена самим користувачем.

Для виконання робіт, що вимагають відправки обладнання в СЦ більш високого рівня, виконавець бере на себе право самостійно приймати рішення щодо відправлення такого обладнання, а термін закінчення ремонту продовжується до повернення обладнання з СЦ більш високого рівня. Термін проведення перевірки якості не повинен перевищувати чотирнадцяти діб.

При періодичному характері заявленого дефекту початком роботи по його усуненню вважається день прояву дефекту в майстерні СЦ. Після закінчення терміну ремонту або перевірки Замовник самостійно дізнається результат обслуговування у Продавця. Замовник попереджений, що в результаті розтину обладнання на ньому можуть з'явитися дрібні механічні пошкодження корпусу, що не є підставою для претензій.

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

На сучасному етапі розвитку ринку телевізорів в Україні вітчизняні телевізори виробляються в таких кількостях, що можна сказати, вони не виробляються взагалі.

У даний час налагоджена тільки збірка телевізорів з комплектуючих, які імпортуються з інших країн.

Серед фірм-виробників телевізорів, представлених на українському ринку, займає значну долю ринку фірма “Pioneer”. Найбільшим попитом користуються телевізори з електронними кінескопами, тобто класичні (4:3 та 16:9). Попит саме на ці телевізори обумовлений низьким рівнем життя українців, які не можуть собі дозволити купувати більш розвинуті в технічному плані моделі телевізорів.

Споживчі властивості будь-якого телевізора обов’язково складаються з діагоналі, кінескопу (для телевізорів з електронно-променевою трубкою), формату екрану, формату зображення, частоти розгортки, системи кольоровості, звуку, кількості динаміків, їх потужності, кількості каналів, наявності телетексту, картинки в картинці, роз’ємів на задній панелі, габаритів.

Розглянувши продукцію фірми „Pioneer” та порівнявши її з продукцією інших виробників, представлених на українському ринку, можна зробити висновок про те, що фірма „Pioneer” займає одне з найкращих місць серед фірм-конкурентів як по якості своєї продукції, так і по функціональним можливостям телевізорів, а також по такому важливому признаку, як співвідношення ціни і якості продукції.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Мирзахаджиев Ш. Желто-голубой экран’2002. Рынок телевизоров // Бизнес. - №18(537) – 05.05.2003. - .с. 78-92

2. Постанова Кабміну України „ Про затвердження порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів” від 11.04.2002 №506. с. 58-114

3. Ринок аудіо-відео техніки. // Галицькі контракти. - №9. – 1998. – с. 69-158

4. Поддубный Д. Цвет телевизора. // Бизнес. - №14(481). – 08.04.2002. - с.269

5. Основные характеристики телевизоров. // с.56-121

6. Матеріали сайту корпорації „ Pioneer” в Україні. // с.45-78

7. Порівняння телевізорів різних виробників. // с. 432

8. Телевизоры от 17” до 23”: основные сведения. // с.56-87

9. http://www.e-katalog.kiev.ua/t123.htm.

СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ

Все материалы в разделе "Культура и искусство"

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.

Copyright © MirZnanii.com 2015-2018. All rigths reserved.