Праздник песни и танца в Эстонии

Праздник песни и танца в Эстонии.

Праздник песни.

Эстонской традиции проводить певческие праздники положил начало первый праздник песни, который прошел в июне 1869 года в городе Тарту.

На этом празднике пелось только 2 песни-Александр Кунилейд-Зебельман (один из самых первых эстонских композиторов) «Muisamaaonminuarm» и «Sindsurmani» обе написаны Лидией Койдулой.

На сегодняшнем Таллиннском певческом поле провели первый (в общей очереди девятый) певческий праздник в 1928 году, на для этого специально построенной сцене.

В наибольшем когда-либо выступавшим на этой сцене совместном хоре было 24 500 певцов, на юбилейном певческом празднике в 1969 году.

Обычно количество поющих в совместном хоре не превышает 18 000, а всех выступающих, в целом – 25-30 000 человек.

В 24 певческом празднике, который прошел в 2004 году с 1 по 4 июля, принимали участие 850 коллективов, и общее число участников насчитывало 22 760 человек. На празднике были мужские хоры, хоры ветеранов войны, женские хоры, детские хоры, хоры мальчиков, оркестры духовых инструментов, а так же и самое молодое поколение, выступая отдельным хором малышей. Однако ни одного русского хора на этом празднике не было, и вообще, русские хоры участвовали в этом мероприятии только 5 раз за всю историю певческих праздников.

Праздник танца.

Пляски у Эстонского народа были популярны уже и в 19 веке, но они не считались настолько важными, сколько песни и игра на различных инструментах.

Началу праздника танца положил прошедший в 1934 году первый праздник игр, танцев и соревнований, где участвовали всего лишь 1500 народных танцоров.

Самый большой праздник танца(9ый по счету) прошел в 1970 году. Танцевали 10 000 человек. Самому младшему участнику было 4 года, а самому старшему 76 лет!

С 1962 года в промежутках между праздниками песни проходят молодежные и совместные праздники танца.

Первый молодежный праздник танца прошел в 1962 году.

17 праздник танца прошел в 2004 году с 2 по 4 июля. В нем принимали участие 7140 танцоров. В программу входило 3 представления, но из-за сильного дождя одно пропало.

Общая сумма расходов певческого праздника составила в 2004 году 21 млн. крон. Необходимые для оплаты всего средства были получены от:

Государства 61,1%

Капитала культуры 4,1%

Продажи билетов праздника песни 17,5%

Продажи билетов праздника танца 7,1%

Продажи печати 1,1%

Продажи репертуара 0,5%

Фонда певческого праздника 1%

Eesti ülemaaliste laulupidude traditsioonile pani aluse esimene üldlaulupidu, mis toimus18.-20. juunil 1869. aastal Tartus.

Nüüdsel Tallinna lauluväljakul peeti esimene (pidude järjekorras juba üheksas) üldlaulupidu 1928. aastal selleks spetsiaalselt ehitatud laval.

Suurimas sellel laval esinenud ühendkooris oli 24 500 lauljat juubeli üldlaulupeol 1969. aastal. Tavaliselt ulatub ühendkoori lauljate arv 18 000-ni, kogu osavõtjate arv aga 25 -30 000ni.

AK armeekoorid
PP puhkpilliorkestrid
KP keelpilliorkestrid
RP rahvapilliorkestrid
LK lastekoorid
SK segakoorid
MK meeskoorid
SO sümfooniaorkestrid
MudK mudilaskoorid
SV sõjaveteranide koorid
NK naiskoorid
VA viiuliansamblid
PK poistekoorid
VK vene koorid

XXIV

1.-4.07

2004

Tallinn

MK, SK, NK, LK, PK, PP, MudK

Tantsimine on eestlastele omane olnud ammustest aegadest alates. 19. sajandil ei pööratud tantsule siiski nii palju tähelepanu kui laulule ja pillimängule.

Üldtantsupeo alusepanijaks võib pidada 1934. aastal aset leidnud I Eesti Mängude tantsu- ja võimlemispidu. Üritusel esines 1500 rahvatantsijat.

Aegade suurim üldtantsupidu (IX) toimus 1970. aastal. Sellel astus ette 10 000 esinejat.

Noorim tantsija sellel peol oli 4-aastane, vanim 76 aastane! Tantsupeod on ammutanud oma sisu rahvakunstist ning läbi aegade toitnud rahvustunnet. Alates 1962. aastast korraldatakse üldlaulupidude vahelistel aastatel noorte laulu- ja tantsupidusid. Esimene noorte tantsupidu toimus 1962. aastal.

XVII 02.-04.07.2004 2

Peo majandamist peegeldavad järgmised andmed:

Kulude üldsumma oli 2004. aasta üldlaulu- ja tantsupeol ca 21 miljonit krooni. Kulude katteks vajalikud vahendid saadi:

Riigilt (Kultuuriministeerium) 61,1%
Kultuurkapitalilt 4,1%
Laulupeo piletite müügist 17,5%
Tantsupeo piletite müügist 7,1%
Trükiste müügist 1,1%
Repertuaari müügist 0,5% (kooride noodivihikud osteti välja otse kirjastuselt)
Laulupeo fondist 1%

2004. aasta peol oli kavas 3 etendust, kuid suure vihma tõttu jäi üks etendus ära.

3. juulil

XXIV Üldlaulupeo
esimese päeva teemaks oli "Eesti üheksa erineva võimu all". Vaheaegu ühe kooriliigi mineku ja teise tuleku vahepeal täidavad vahetekstid, mille on kirjutanud Lauri Vahtre . Laulupeo kunstiline juht on Alo Ritsing , lavastaja Raivo Trass .

I kontserdil osaleb laulupeo avamisel suur ühendkoor. Kontserdi põhiosa on aga valikkooride (sega-, nais-, mees-, laste- ja poistekooride) päralt, kes esinevad koos sümfooniaorkestriga. Üles astub ka kutseliste puhkpilliorkestrite koondorkester.

Otseülekande režissöör on Elmo Lööve , juhtoperaator Toomas Jürgens , produtsent Lii Kuldmäe .

4. juulil

Laulupeo II kontserdi alapealkiri oli "Teelolek" - ikka teel, jälle teel, aina teel. Teksti täiendavad katked Eesti tuntud mängufilmidest. Laululavast saab võimas pääsupesa, kus kontserdi ajal on näha lendamas ka tõeliselt hiiglaslikke pääsukesi.

II kontserdil esinevad kooriliikide ühendkoorid ning puhkpilliorkestrid.

Otseülekande režissöör on Elmo Lööve , juhtoperaator Toomas Jürgens ning produtsent Lii Kuldmäe .

11. juulil kell 21.30

Teelolek annab pooleteise tunni jooksul ülevaate äsjalõppenud peost ja sellele vahetult eelnenud ettevalmistustest. Alustades sellest, kuidas oma teekonna lõpul said Tallinnas kokku Laulu- ja tantsupeo tuli, kuidas toimusid läbi vihma proovid ja kuidas tehti raske otsus Laulupeo rongkäik ära jätta.

Näeme unikaalseid kaadreid sellest, milline oli lõpuks siiski läbi paduvihma kulgenud mitteametlik rongkäik. Meenutame ülevamaid hetki nii Laulu- kui tantsupeolt. Lisaks intervjuud Laul- ja tantsupeo korraldajate, dirigentide ja esinejatega.

XVII Üldtantsupidu kannab pealkirja "Las jääda ükski mets". Nii on plaanis tantsuväljakule tantsudest kasvama panna pärnaallee ja männimets, võimsad kastanid ja jõuduandvad pihlakad, sekka kidurad kadakad ning müstilised tammed. Selline on tegijate unistus.

Et tantsijad ka tegelikult loodusega kokku lepiks ja tema valdustes end ausalt ja vabalt tunneks, istutati sel kevadel koos laulupeoliste ja vabatahtlike abilistega miljon puud.

"Tegelikult ei kanna pidu vaid seetõttu metsapeo nime, et iga tantsuline puu istutab," on tantsupeo pealavastaja Kalev Järvela öelnud. Nõnda kui metsaistutaja töö kannab kõigile nähtavat vilja aastate pärast, nii kasvab ka tantsuseeme tänase lapse südames võimsaks tantsupuuks aastate pärast. Ja seda tööd ei tohi unarusse jätta.

497 soovija hulgast valiti tänavu peole esinema 404 tantsurühma. Kokku esineb Kalevi staadionil 8000 tantsijat ja võimlejat. Rahvatantsijate seas on ka neli välis-eesti rühma Göteborgist, Portlandist, Torontost ja Vancouverist ning neli esindust Lätist.

Ülekanne XVII Üldtantsupeolt algab tulesüütamise ja puu istutamisega tantsumemme Helju Mikkeli koduõuel.

Otseülekande režissöör on Ruti Murusalu , kommentaator Ruth Alaküla ja produtsent Lii Kuldmäe .

СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ

Все материалы в разделе "Культура и искусство"

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.

Видео

В центре Таллинна состоялась шествие участников XII молодежного праздника песни и танца  [ВИДЕО]Начинается молодежный праздник песни и танца  [ВИДЕО]
Сегодня начинается молодежный праздник песни и танца  [ВИДЕО]
Праздник Песни 2014  [ВИДЕО]
В Эстонии проходит XV Международный праздник песни и танца Славянский венок  [ВИДЕО]
Летом на Певческом поле в Таллинне состоится 12 й молодежный праздник песни и танца  [ВИДЕО]
Завершается Международный праздник песни и танца Славянский венок  [ВИДЕО]
26 Й ЭСТОНСКИЙ ПРАЗДНИК ПЕСНИ И 19 Й ПРАЗДНИК ТАНЦА  [ВИДЕО]
Праздник Песни в Латвии  [ВИДЕО]
ESN TV 16 04 2017 Церемония зажжения огня праздника песни и танца в Силламяэ  [ВИДЕО]
ESN TV 16 04 2017 ЦЕРЕМОНИЯ ЗАЖЖЕНИЯ ОГНЯ ПРАЗДНИКА ПЕСНИ И ТАНЦА В СИЛЛАМЯЭ РЕПОРТАЖ  [ВИДЕО]
Рига Праздник песни и танца Июль 2013 года Люди и город  [ВИДЕО]

Copyright © MirZnanii.com 2015-2018. All rigths reserved.