Основы дизайна 10 класс профиль


Особливості порядку вивчення курсу «Основи дизайну» у 10-12 класах


Ознайомлення з художньопроектною діяльністю в різних сферах життєдіяльності, видами дизайну у 10-12 класах побудовано за принципом – від глобального, цілісного – до конкретного, детального (див. «Вступ»). Оволодіння дизайн-діяльністю здійснюватиметься від початкових навчально-тренувальних вправ за всіма видами дизайну, сферами життєдіяльності (зростання у бік глобального, цілісного) до особистісного свідомого вибору професійних уподобань, напряму подальшої професійної підготовки у ВНЗ.

10-12 клас

Практичне оволодіння навчальним матеріалом з розділу – виду дизайну – кожен учень демонструє під час виконання і презентації особистісно-зорієнтованого творчого проекту.

Взаємозалежність сфер життєдіяльності та видів дизайну

сфери життєдіяльності

види дизайну

«Людина – природа»

«Ландшафтний дизайн»

«Людина – художній образ»

«Дизайн середовища»

«Людина – сфера обслуговування»

«Дизайн костюма»

«Людина – техніка»

«Промисловий дизайн»

«Людина – знаки інформації»

«Графічний дизайн»; «WEB-дизайн»

Загальна структура для вивчення

«Основ дизайну» у 10-12 класах

(композиція, види дизайну)

10 клас.

11 клас.

12 клас.

Засоби виразності у дизайнпроектах

Художньографічна

культура у дизайн-проектах

Проектнохудожня культура

Графічний дизайн

Дизайн костюма

Дизайн середовища

WEB-дизайн

Промисловий

(індустріальний) дизайн

Ландшафтний дизайн


ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ У 10 КЛАСІ

Сфери життєдіяльності та види дизайну, з якими знайомляться учні у 10 класі

«Людина – знаки інформації»

«Графічний дизайн»

«Дизайн книги»

«Дизайн пакувань»

«Дизайн реклами»

«WEB-дизайн»

«Комп’ютерний дизайн»

«Дизайн мультимедійних технологій»

«Дизайн телекомунікаційних мереж»

«Педагогічний дизайн»

У 10 класі ти оволодієш засобами виразності у дизайн-проектах, навичками образотворення. Розроблені тобою дизайн-концепції ти зможеш втілити художньо-графічними засобами у формі дизайн-пропозицій, які потім будеш доопрацьовувати, уточнювати, деталізувати. Оформлення творчого дизайнпроекту з «Графічного дизайну» і «WEB-дизайну» сприятиме оволодінню тобою основними компетенціями у художньо-графічному виді дизайн-діяльності.

3

ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ У 11 КЛАСІ

Сфери життєдіяльності та види дизайну, з якими знайомляться учні у 11 класі

«Людина – сфера обслуговування»

«Дизайн костюма»

«Імідж дизайн»

«Дизайн візажу»

«Дизайн менеджменту» (управлінський дизайн)

«Дизайн маркетингу»

«Людина – техніка»

«Промисловий (індустріальний) дизайн»

«Технічний дизайн та ергономіка»

В 11 класі під час ознайомлення з основними засобами дизайн-проектування в «Дизайні одягу» та «Промисловому (індустріальному) дизайні» ти оволодієш основами художньо-графічної культури. Вперше познайомишся з цілісним процесом дизайнерської розробки ексклюзивних та серійних виробів проектнографічними засобами, засвоїш шляхи реалізації проектної пропозиції дизайнера у виробничому зразку і серійному виробі через прийоми розробки та підготовки навчальної художньо-графічної документації дизайнера, конструкторської проект ної документації інженера-конструктора, технологічної документації технолога та технічної документації робітників-виконавців і складальників.

Оволодієш основними проектно-технологічними вміннями та компетенціями під час вивчення в 11 класі розділів «Художньо-графічна культура у дизайн-проектах», «Дизайн костюма», «Промисловий (індустріальний) дизайн». Розробка та підготовка особистих творчих проектів стане базою для завершального етапу профільного навчання загальнотехнологічного спрямування за напрямом «Дизайн».

ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ У 12 КЛАСІ

Сфери життєдіяльності та види дизайну, з якими знайомляться учні у 12 класі

«Людина – художній образ»

«Дизайн середовища (інтер’єрів, екстер’єрів»

«Людина – природа»

«Ландшафтний дизайн»

На завершальному етапі профільного навчання загальнотехнологічного спрямування за напрямом «Дизайн» у 12 класі ти зможеш цілеспрямовано, усвідомлено закласти основи власної проектно-художньої культури. Комплексне проектування довкілля – екстер’єрів та інтер’єрів, ландшафтів, міст і сіл – можливе тільки за умови високої національної свідомості в гармонізації рідного національного довкілля, завдяки сучасним науковоємним, високоефективним проектним технологіям. При цьому залишається особливо актуальною етнічна особливість твоєї дизайнерської психології. Ти навчишся не тільки гармонізувати довкілля, а оволодієш системним, прогностичним, критичним мисленням.

В майбутньому твій професійний прогностичний проектно-художній погляд дизайнера спроможний еволюційно закласти фундамент оновленої національної культури на новому етапі міжнародної інтеграції в сферах промислового виробництва, обслуговування, мистецтва, культури, науки.

4

Основні спеціалізації для оволодіння кваліфікацією дизайнера

Вид дизайну. Спеціалізація ВНЗ

Професії

«Графічний дизайн»

Дизайнер-графік. Ілюстратор книги. Художникплакатист. Художник-декоратор. Дизайнер-викладач

«WEB-дизайн»

WEB-дизайнер

«Дизайн костюма»

Стиліст. Модельєр. Дизайнер костюма

«Промисловий (індустріальний) дизайн»

Промисловий дизайнер

«Ландшафтний дизайн»

Ландшафтний дизайнер

«Дизайн середовища»

Дизайнер середовища

Зміст твоєї практичної дизайн-діяльності під час вивчення кожного з розділів «Основ дизайну» ґрунтуватиметься на орієнтовних об’єктах особисто привабливого виду дизайн-діяльності і навчальному творчому проектуванні.

Під час літньої навчальної практики у 10 та 11 класах ти побуваєш на екскурсіях у проектних організаціях і фірмах, відвідаєш виставкові центри; пройдеш виробничу практику в умовах реальної проектної організації, фірми; виконуватимеш пошуково-дослідницьку роботу; індивідуальне й колективне виконання творчих проектів.

5

§ 1. Дизайн як вид проектної діяльності: становлення, розвиток, перспективи

ТВОРЦІ ДИЗАЙНЕРСЬКОГО ТИПУ

Леонардо да Вінчі Мікельанжело А. Дюрер О. Архипенко О. Антонов

(Leonardo da Vinci) Буанаротті Albrecht Dürer (1887 – 1964) (1906 – 1984)

(1452 – 1519) (Michelangelo) (1471 – 1528)


(1475 – 1564)

Дизайн – це пошук нової сутності об'єкту творення, висока художня культура у поєднанні з новими якостями матеріалів, технологіями виготовлення, конструктивного та ергономічного рішення для сприяння більш ефективній праці та відпочинку, економічній доцільності та збереження довкілля.

Дизайнер – мислить як філософ, історик, соціолог, психолог; творить як художник, графік, скульптор, конструктор. Дизайнер глибоко усвідомлює об’єкт проектування, його функції, вплив на людину і оточуюче середовище. Дизайнер синтезує в собі евристичне, художньо-образне, раціонально-логічне та аналітичне мислення.

Яскравими представниками такого синтезуючого обдарування були багатогранні митці епохи Відродження – Леонардо да Вінчі, Б. Мікельанжело, А. Дюрер, яких по праву тепер можна назвати дизайнерами свого часу. Серед наших співвітчизників такі синтезуючі складові дизайнерського мислення були характерні для О. Архипенка, О. Антонова та інших геніальних творців, котрі поєднали в собі професійні компетентності художника, винахідника, науковця.

Собор Святого Петра Basilica di San Pietro

7


Трипільська кераміка Золота пектораль.

Скіфи

Золота чаша. Скіфи

Культурні пам’ятки бронзового віку, речі з кіммерійських та скіфських поселень і поховань свідчать про надзвичайно

високу культуру художньої обробки металу (бронза, золото, срібло, залізо), каменю, дерева, шкіри, тканин.

8

Характерні ознаки творців

(дизайнерів) сивої давнини і сучасності

Синтезуючі складові дизайнерського мислення

Характеристика синтезуючих складових дизайнерського мислення

Евристичне мислення

нестандартне цікаве бачення, вміти відмовлятися від стереотипів

Художньообразне мислення

розвиток відчуттів, чуттєвих асоціацій, чуттєвої логіки (інтуїції)

Раціональнологічне мислення

вміння робити економічно, доцільно, методично, послідовно

Аналітичне мислення

вміння збирати інформацію, аналізувати, робити об’єктивні висновки узагальнення

ПРОТОДИЗАЙН НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Археологічні знахідки місця перебування первісних людей на території нашої Батьківщини свідчать, що вони вміло добирали з дерева, каменю, кісток знаряддя для праці (обробка дерева, каменю, шкіри, кісток), для рибальства. Виготовляли зброю для полювання, самозахисту. Використовували саме те, що найкраще відповідало за формою, розмірами, вагою – точності, силі та темпу дії. Враховуючи, що цей відбір відбувався згідно з особистими фізичними даними й уподобаннями, скажемо: тодішні речі відповідали функціонально, ергономічно та естетично своєму призначенню. Тобто, на підсвідомому рівні первісна людина діяла як дизайнер . З часом, надаючи кожному предмету своє рідного, символічного значення у життєдіяльності людини, прадавні майстри прикрашали їх відповідними візерунками, знаками і символами.

Трипільська цивілізація на теренах нашої землі в 6-3 тисячоліттях до н. е. – одне з найбільш яскравих культурних явищ в історії первісного суспільства всієї Європи. В той час розбудовуються міста площею 100-450 га, де число мешканців доходило до 10-14 тис. осіб (Майданець, Талянки).

Забудова міст. Знайдені керамічні предмети побуту їх оздоблення із зображенням сонця, місяця, звірів, людини, птахів, рослин розкривають


Об’єкти протодизайну на території України


космогонічну сутність буття, де все знаходиться у єдності, гармонії, циклічному русі.

Будівництво, розвиток ремесел (кераміка, ткацтво, обробка деревини, каменю, кісток, шкіри), скотарство, землеробство, вирощування, збір, обробка та збереження зернових (жито, пшениця, горох тощо) зумовили створення досконаліших знарядь праці, одягу, зброї для полювання і захисту, побутові речі.

Вадим МИЦИК

9

ВИТОКИ СУЧАСНОЇ ПРОЕКТНО-ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ

Руська будівельна школа


Десятинна церква в 19 ст.

Фундамент Десятинної церкви

Джерело: П.А. Раппопорт, Зодчество Древней Руси, Издательство «Наука», Ленинградское отделение, Л., 1986

Софія Київська

Реконструкція початкового вигляду

В 1036 році Ярослав Мудрий отримав перемогу над печенігами, що стало фактичним звільненням Русі від їх набігів.

На згадку про перемогу над печенігами князь заклав знаменитий собор Святої Софії у Києві. Для розпису храму були викликані художники з Константинополя

10

Церква Спаса на Берестові

Церква, розташована безпосередньо на півночі від Киево-Печерскої лаври. Не дивлячись на те, що вона знаходиться поза стінами лаври, Церква Спаса на Берестові вважається частиною всього історичного комплексу, що відноситься до Всесвітньої спадщини

Берестове було приміською резиденцією київського князя Владимира Великого (помер в 1015 році), а також деяких його нащадків, включаючи Всеволода Ярославовича і Владимира Мономаха. Більшість істориків відносить початок споруди Церкви Спаса на Берестові до періоду правління Володимира Мономаха (1113—1125), на користь чого свідчать багато відповідностей з храмами в Переяславі, побудованими Володимиром Мономахом на початку XII століття

Києво-Печерська Лавра

Розфарбована (літографічна) листівка з видом Лаври XIX століття

Один з перших за часом заснування монастирів на Русі. Заснований в 1051 р. при Ярославі Мудрому монахом Антонієм, родом з Любеча.

Ярослав Мудрий.

Покровитель наук і мистецтв в Київській Русі

Памятник Ярославу

«Ярослав Мудрий», Мудрому в Києві, 1941, Микола біля Золотих Воріт.

Костянтинович Реріх Автор: І. Кавалерідзе

Київська Русь за часи Ярослава Мудрого

Об’єднання слов’янських племен у державу Київська Русь, яка стала однією з найбільших і могутніших у середньовічній Європі, сприяло подальшому розквіту різних мистецтв, ремесел, будівництва. Був написаний збірник законів про містобудування «Кормча книга» 13 ст., за яким заборонялось будувати міста скупчено та монотонно.

Уперше в Києві побудована спочатку дерев’яна, а потім із каменю Десятинна церква, Софія Київська, Спаса на Берестові та інші, які на багато віків стали зразками для забудови храмових споруд у північно-східній Європі.

На Печерських пагорбах міста Києва засновуються школи: будівельна, іконописна, книгописання (де знаходилось більше 900 томів різних книг), там працював славетно відомий Нестор-літописець. В той час були написані: «Остромирове євангеліє» 1057 р., «Юрієве євангеліє» 1128 р., «Добрилове євангеліє» 1164 р. які стали зразками художньо-графічної культури.

Навчання мистецтву відбувалося безпосередньо під наглядом майстра, таким чином проводилися природня діагностика і відбір обдарованих учнів виконувати вправно і майстерно ту чи іншу мистецьку чи ремісничу роботу. Найчастіше – саме діти навчалися у своїх батьків і були продовжувачами їхньої справи. Тогочасні протодизайнерські твори (художні вироби з металу, кераміки, скла, дерева, шкіри, тканин) свідчать про самобутню художню культуру нашого народу, який не втрачав духовних зв’язків з минулими тисячоліттями.

11


Цеховий етап у протодизайні. Протягом 14-16 ст. розширення торговельних і культурних зв’язків між багатьма країнами Азії та Європи сприяло бурхливому розвитку різних ремесел, з’являється цехова організація ремісничого виробництва. Конструктивна досконалість, художня довершеність форм і вишуканість їх оздоблення сприяє зародженню мебл евого мистецтва яке виділяється у самостійне ремесло.

У 16 – 18 ст. в українській архітектурі, меблевому мистецтві, у виробництві посуду зароджується художній стиль «бароко», притаманними рисами якого були – багатство форм, особлива виразність у застосуванні різних матеріалів при декоруванні архітектурних споруд, інтер’єру, меблів, посуду.

У сільській місцевості розвивається і зберігається традиційне народне мистецтво. Утворюються місцеві центри ремісничих виробів, де переважає та чи інша спеціалізація. Інтер’єр традиційного житла стає більш функціональним. В одній кімнаті можуть розташовуватися: зона для роботи, для праці, для приготування та прийняття їжі, зона для відпочинку та зона домашнього храму «Червоний кут», який є домінуючим і організуючим у життєдіяльності людини.

У першій половині 19 ст. меблі, предмети культурно-побутового призначення не рідко створюються спільними зусиллями архітекторів, художників, інженерів (синтез образу і функції). Зовнішній вигляд виробу, його тектонічна виразність має відбиток технології виробництва. Цей період характеризується початком промислового виробництва товарів широкого вжитку та проникнення естетичних принципів у їх створенні.

12

Реконструкція традиційного вбранства української хати

Фортеця м.Камянець-Подільськ

Столик. Українське бароко

Крісло. Українське бароко


§ 19. ТВОРЧИЙ ПРОЕКТ (за вибором учителя та учнів)


Запропоновані нами рекомендації допоможуть тобі виконати творчий проект з «Основ дизайну» у 10 класі.

Творчий проект – це твоя самостійна підсумкова творча робота, яка дасть змогу перевірити придбані знання і уміння, побачити, наскільки добре ти засвоїв зміст розділів програми, навчаючись дизайну. Під час виконання проекту ти зможеш реалізувати знання і уміння з алгебри та геометрії, фізики, образотворчого мистецтва, історії, української мови, літератури і інших предметів.

В процесі виконання творчого проекту важливо продемонструвати не тільки придбані навички, але і проявити особисті якості: цілеспрямованість, рішучість, критичність, допитливість, волю, тобто прагнення довести свою роботу до кінця без чи єї-небудь допомоги.

Рекомендації для виконання проекту відповідають етапам проектування, виконуваним тобою під керівництвом вчителя і з використанням підручника. Тут подані готові бланки, які допоможуть заощадити час і якісно виконати творчий проект. Під час виконання творчого проекту важливо продемонструвати не тільки набуті навички, але й проявити особисті якості: цілеспрямованість, рішучість, критичність, допитливість, волю, тобто, прагнення завершити свою роботу без будь-чиєї допомоги.

Кожен проект є унікальним і неповторним. Це може виражатися в будь-якій формі і на будь-якому етапі проектування. 14

ПОСЛІДОВНІСТЬ ЕТАПІВ ТВОРЧОГО ПРОЕКТУ

Підготовчий етап

• Пояснювальна записка

– Обґрунтування теми

– Історична довідка

– Технічна довідка

Конструкторський етап

• ескіз (модель)

Технологічний етап

• План виготовлення виробу

Етап виготовлення виробу

• Зовнішній вигляд виробу

Завершальний етап

• Економічне обґрунтування

• Екологічне обґрунтування

• Реклама виробу

• Висновки за підсумками роботи

• Список літератури

– Оціночний лист

– Робочі записи – Рецензія – Захист творчого проекту

Приклад оформлення Тематика творчих проектів для розділів:

1. Вступ до профілю

1.

2. Засоби виразності у дизайн-проектах

1.

3. Графічний дизайн

1.

4. Веб-дизайн

1. Сайт ______ ліцею.

2. Створення візитної картки засобами пакетної векторної графіки CorelDraw14/

3. Розробка навчального веб-проекту з елементами інтерактивності.

4. Створення сайту на тему «Мій рідний край».

5. Веб-підручник________(предмету для початкової, основної школи)

ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП

Підготовчий етап включає твою роботу над вибором і обґрунтуванням проекту.

Вибір теми

Потрібно визначити тему майбутнього проекту. Тему може запропонувати вчитель, а можна її вибрати самому. Об ґрунтування теми

Подумайте, що вас не влаштовує, що ви хотіли б змінити в давно знайомих предметах. Реально оцініть свої сили і можливості. Про всі свої ідеї повідомите вчителя.

При виборі теми проекту слід враховувати:

• суть майбутньої роботи повинна бути вам зрозуміла;

• робота повинна бути цікавою;

• ви повинні бути готові самостійно виконати роботу з виготовлення виробу;

• повинна бути відповідна матеріаль-но-технічна база.

Обґрунтовуючи проект спробуйте пояснити письмово – чому вибраний саме цей об’єкт для проектування і обґрунтуйте причину такого вибору, потребу у цьому виробі.

Приклад, обґрунтування проекту Історична довідка

Наступний крок, який ти проходиш в творчій роботі, – невеликий екскурс в історію об’єкту проектування.

Працюючи над літературою, ти з’ясовуєш, коли з’явилися (приблизно) подібні об’єкти, як вони змінювалися, як існують зараз.

У розділі «Історична довідка» ти описуєш:

• час і місце появи об’єкту проекту-вання;

• історію його розвитку і застосування;

• особливості технології виготовлення;

• традиції і застосування в сучасних умовах.

Приклад історичної довідки і правила її складання

Технічна довідка

У технічній довідці вказують:

• об’єкт проектування, його власти-вості і можливості;

• інструменти і матеріали, необхідні для виготовлення цього об’єкту;

• особливості форми, колір, розміри і

т. д.;

• традиції (у малюнках композиції і технічних прийомах);

• короткий опис прийомів (умовні по-значення, ілюстрації іт. д.); • види і способи обробки виробів.

Приклад технічної довідки і правила її складання

15

КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ЕТАП

Цей етап включає розробку конструкторської документації: ескіз, технічний рисунок, модель або схему, креслення.

У конструкторської документації ти виражаєш особисту ідею конструкції виробу засобами технічної графіки, спираючись на знання і уміння, набуті на уроках технічної праці і креслення.

Приклад оформлення конструкторської документації можна подивитися на цій сторінці (праворуч).

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЕТАП

Із змістом технологічного етапу ти вже знайомий і знаєш, що на цьому етапі необхідно розробити технологічну документацію. Зазвичай це план з виготовлення виробу. План зручно оформляти у вигляді таблиці, в якій указуються матеріали, послідовність виконання робіт (операція), обладнання і пристосування, інструменти.

Заповнюючи графу про послідовність виконання робіт, фрази слід починати з дієслова в неозначеній формі. Наприклад: свердлити отвір діаметром 8мм. Частіше за все вживаються такі дієслова: вибрати, розмітити, закріпити, стругати, пиляти, опилювати, вирівнять, вирізать, відрубати, притупити, з’єднати, склеїти, точити, зібрати, лавірувати, пофарбувати. Фраза, що визначає дію, повинна бути точною і лаконічною. Наприклад: вибрати заготовку без сучків, стругати базову сторону, розпиляти, пиляти заготовку по довжині 100мм, стругати кромку за кутником, розмітити заготовку шириною 50мм,

16

рубати по розміченій лінії з припуском 2мм, стругати другу кромку по розмітці, з’єднати деталі на нагелях, шліфувати вдовж волокон, лакувати виріб лаком.

В процесі складання плану роботи можна звернутися до зразка

План виготовлення виробу

____________________________________

(назва виробу)

Матеріали:

Операція

Обладнання і пристосування

Використані інструменти

ЕТАП ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБУ

Виконання цих вимог дасть змогу швидко і якісно виконати будь-яку роботу.

Готовий виріб спочатку слід подати наочно (переважно на папері).

Це може бути фотографія або малюнок, виконаний від руки. Можна скористатися комп’ютером при виконанні графічної або іншої ілюстрації виробу (наприклад, сканувати фотографію, роздрукувати на принтері і т.п.), а потім вирізати і приклеїти одержане зображення на бланк «Зовнішній вигляд виробу». Так само можна вчинити з фотографією об’єкта проектування.

Наочне зображення готового виробу

(фотографія або малюнок, виконаний від руки)

ЗАВЕРШАЛЬНИЙ ЕТАП

На завершальному етапі виконання творчого проекту необхідно:

• скласти економічне обґрунтування виробу;

• розробити екологічне обґрунтування;

• підготувати рекламу;

• сформулювати висновки за підсум-ками роботи;

• підготувати звіт про виконану робо-ту (оформити документацію для виконання проектів);

• виконати захист проекту.

Економічне об ґрунтування складають для того, щоб розрахувати витрати на виготовлення виробу і визначити доцільність виготовлення таких виробів в масовій кількості.

У 10 класі виконується розрахунок собівартості проектованого виробу і проводиться його економічна оцінка.

Собівартість виробу можна визначити приблизно за ціною подібного товару на ринку. Для цього з вказаної ціни товару треба відняти величину, рівну її 1/4. Скористайся прикладом розрахунку собівартості виробу

Економічне обґрунтування

Розрахунок собівартості

Витрати на матеріали

Ціна за одиницю

Розрахункові формули і підрахунки

Сума

Екологічне об ґрунтування – це важлива частина завершального етапу виконання твого проекту. Ти оцінюєш виготовлений виріб з екологічного боку. Чи впливає твій виріб на природу, людину і середовище, що її оточує?

Під час розробки екологічного обґрунтування можна скористатися прикладом екологічного обґрунтування.

Реклама виробу

Реклама – важлива частина будь-якого проекту. Головна мета ре17

клами – викликати інтерес до твоєї продукції, привернути увагу покупця.

Рекламний проспект складається з двох частин: товарного знаку і рекламних фраз.

Товарний знак – це твоє «лице», яке виражається у вигляді букв, символів, малюнків. Друга частина – рекламна фраза. У ній міститься основне призначення твого виробу, його назва, сфера застосування.

Ти можеш скористатися прикладом рекламного проспекту виробу

Висновки за підсумками роботи

Не менш важлива частина завершального етапу – підбиття підсумків роботи. Ти розкриваєш тут його позитивні і негативні сторони. У висновках слід відповісти на кілька запитань.

1. Які проблеми були при виконанні роботи?

2. Що нового ти дізнався під час роботи над вибраною темою?

3. Як оцінили твою творчу роботу родичі, якщо це був подарунок, вчителі, твої однокласники?

4. Які недоліки ти побачив у своєму виробі?

5. Якщо в роботі були допущені помилки, то по якій причині?

6. Що ти хотів би змінити в проекті, щоб добитися якнайкращих результатів?

Приклад висновку за підсумками роботи.

ВИСНОВКИ ЗА ПІДСУМКАМИ РОБОТИ

У процесі виконання творчого проекту ти використовував різну літературу, рекомендовану вчителем, батьками, бібліотекарем школи.

18

Твоя задача — правильно і повно відобразити перелік використаних літературних і інших джерел.

Список літератури є переліком книг, статей, інтернет-сайтів в алфавітному порядку за прізвищами авторів або назвами.

Опис книг повинен включати:

1. П. І. Б. автора;

2. Назву книги;

3. Назву видавництва;

4. Рік видання і кількість сторінок.

Проект – комплексна робота, яка виконується тобою поступово.

Продумаючи, розмірковуючи над тією або іншою технічною задачею (наприклад, як з’єднати деталі, полегшити виріб, зробити його зручним в обігу, красивим і ін.) тобі належить записувати свої творчі знахідки – ідеї. Тому сторінки в зошиті під заголовком «Робочі записи» можуть бути тобою використані на будь-якому етапі проектування


ОЦІННИЙ ЛИСТ

Клас

П.І.Б.

Дата початку роботи

Дата захисту

Тема проекту

п/п

Етапи виконання проекту

Що оцінювати

Оцінка

Максимальна

Фактична

1

Підготовчий етап

Вибір і обґрунтування теми проекту, оригінальність

5

Історична і технологічна довідка

5

2

Конструкторський етап

Оформлення конструкторської документації

5

3

Технологічний етап

Оформлення технологічної документації

5

Наявність оригінальних технологій, спеціально виготовлених, пристосованих і т.п.

5

4

Етап виготовлення виробу

Дотримання культури праці на кожному уроці

5 або 0

Якість виробу, відповідність стандартам, оригінальність

30

5

Завершальний етап

Економічне і екологічне обґрунтування. Якість реклами, оригінальність

5

Якість доповіді:

– повнота представлення доповіді та ін.;

– обсяг і глибина знань по темі;

– відповіді на питання;

– особисті якості доповідача

10

Якість записки (звіту, реферату); оформлення, відповідність стандартам, рубрикація і структура тексту, якість креслень, ескізів, схем, якість і повнота рецензії

5

Наявність висновку про виконану роботу

5

Рівень самостійності при проектуванні всіх етапів

10

Критерії виставляння оцінки

Разом балів

Бали

100...80

79...60

59 і менш

100

Оцінка

Відмінно

Добре

Задовільно

Підсумкова оцінка

Підпис вчителя

19


РОБОЧІ ЗАПИСИ

На виконаний тобою творчий проект пишеться рецензія.

Якість виконання кожного етапу і проекту в цілому оцінюється вчителем або фахівцем. Якщо робота над проектом велася колективно, то міра участі кожного учня повинна бути погоджена з вчителем заздалегідь.

У рецензії наголошуються достоїнства і недоліки виконаного тобою проекту. Наприклад, оцінюється оригінальність теми проекту, дотримання культури праці, якість виробу, якість записів і т.д.

РЕЦЕНЗІЯ

ЗАХИСТ ПРОЕКТУ

Захист проекту проходить по всіх етапах проектування у вигляді доповіді на 5–10 хв. або презентації. На захисті можна користуватися планом захисту творчого проекту.

Під час захисту проекту будь-який охочий може поставити тобі питання, пов’язане з проектом.

20

План захисту творчого проекту

1. Повідомлення теми творчого проекту і її обґрунтування.

2. Виклад цілей і завдань проекту.

3. Демонстрація готового виробу (послуги). Опис виробу і принципу його дії.

4. Коротке повідомлення історичної і технічної довідок.

5. Демонстрація техніко-технологічної документації.

6. Демонстрація або опис пристосувань, устаткування і інструментів, використаних в ході роботи.

7. Повідомлення собівартості виробу, шляхів підвищення його економічної ефективності і екологічної безпеки.

8. Представлення реклами виробу.

9. Повідомлення основних висновків за підсумками роботи.

Вирішальне значення в оцінці проекту мають оригінальність, повнота, якість і самостійність роботи. Також вчителем та однокласниками оцінюються відповіді на додаткові питання.

Ми сподіваємося на ваші особисті якості, ініціативу, наполегливість в досягненні поставленої мети, уміння критично оцінювати свій проект. Бажаємо успіхів!

ЗРАЗОК

Захист проекту

План захисту творчого проекту

1. Повідомлення теми творчого проекту і її обґрунтування.

2. Виклад цілей і завдань проекту.

3. Демонстрація готового виробу (послуги). Опис виробу і принципу його дії.

4. Коротке повідомлення історичної і технічної довідок.

5. Демонстрація техніко-технологічної документації.

6.

Демонстрація або опис пристосувань, устаткування і інструментів, використаних в ході роботи.

7. Повідомлення собівартості виробу, шляхів підвищення його економічної ефективності і екологічної безпеки.

8. Представлення реклами виробу.

9. Повідомлення основних висновків за підсумками роботи.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРІЄНТОВНУ

ТЕМАТИКУ УЧНІВСЬКИХ ТВОРЧИХ ПРОЕКТІВ

На прикладі підготовлених у Кловському ліцеї №77

Список електронних навчальних посібників

для проведення інтегрованих інтерактивних уроків з використанням

новітніх технологій з різних шкільних

предметів, що розроблені учнями Кловського ліцею № 77

Керівники творчих проектів: Вчитель інформатики

Шведова Юлія Борисівна

Вчителі історії Петровська Світлана Василіївна Василенко Ярослав Леонідович

Вчитель географії Федорина Олена

Володимирівна Вчитель зарубіжної літератури Могилко Тетяна Ростиславівна Вчитель англійської мови Чесановська Наталія Анатоліївна

Шкільний психолог Ларіна Юлія

Анатоліївна Вчитель хімії Кравець

Ольга Степанівна Вчителі української мови та літератури Бутовська Оксана Віталіївна Слюсаренко Віра Володимирівна Вчитель біології Семенець Лілія Іванівна Учні 7-11 класів 2007 рік

1. З інформатики:

• Електронний інформаційно-практич ний посібник з теми «Аніматика. Глобальна мережа Інтернет. Використання електронної пошти» з практично-тестовими завданнями.

• Електронний інформаційний Web-посібник з теми «Глобальна мережа Інтернет. Апаратна, програмна та інформаційна складові мережі Інтернет» з тестовими завданнями з цієї теми.

• Електронний інформаційний Web-посібник з теми «Інформаційна модель та алгоритмування» з тестовими завданнями з цієї теми.

• Електронний інформаційний Web-посібник з теми «Історія розвитку обчислювальної техніки. Операційні системи» з тестовим завданням з цієї теми.

• «Сучасні технології складових апа-ратного забезпечення комп’ютерної системи».

• «Комп’ютерний прогрес».2. З інформатики, історії, географії, економіки:

• Електронний інформаційний Web-посібник з теми «Італія».

3. З географії:

• «Африка»

• Електронний інформаційний Web-посібник «Економічна географія Західної Європи (10 клас)» з тестовими завданнями

• Електронний інформаційний Web-посібник «Економічна географія СІЛА, Канади, Австралії»

4. З англійської мови:

• Електронний інформаційний муль-тимедійний Web-посібник з теми «КУІУ» з використанням динамічних ефектів з тестовими завданнями з цієї теми.

• Електронні мультимедійні презентації з тем: «Holidays sn USA», «Visiting London», «Ballet», «History of music», «Ukraine», Professions», «Water above us».

5. З хімії:

• Електронна презентація «Углерод» (рос. мова) та «Карбон» (укр. мова)

Електронна презентація «Кальцій»

21

6. З Всесвітньої історії:

• Електронні інформаційні мульти-медійні Web-посібники: «Ізраїльскопалестинський конфлікт», «Холодна війна», «Італійський фашизм», «ГУЛАГ», «Релігії світу»

• Електронна презентація з теми

• «Я. Корчак»

• «Українські січьові стрільці»

• «Розпад СРСР та проголошення незалежності України (1985–1991)»

• «Київ 1900-2000 та Київ сьогодні»

• «Українська культура 1917–1920»

• «Україна у XXI столітті. Зв'язок між минулим та майбутнім»

• «Культура Україна у роки Великої Вітчизняної війни»

• «Розстріляне відродження»

• «Бунт покоління (рух опору в Украї-ні, дисиденство 1965–1985)

• «Уроки революції на Україні»

• «Освіта, наука та культура України в 70–80 роки XX століття»

• «Західноукраїнські землі під вла-дою іноземних держав у 20-ті – 30-ті роки століття»

• «Українська революція центральної ради 1917 – початок 1918»

• «Кроки України на шляху до Євро-пейської інтеграції'»

• «Хроніки помаранчевої революції»

• «Свята, звичаї та традиції україн-ського народу»

• Духовне життя в Україні в епоху за-стою»

• «Українське дисидентство: бороть-ба за волю»

7. 3 історії України, екології:

• «Чорнобиль - екологічна драма»9. З історія, географії, економіки, біології:

• Електронний інформаційний Web-посібник з теми «Нумізматика»

22

10. Для шкільної психологічної діагностики:

• База даних для збереження та опрацювання інформації з індивідуальної та групової діагностики учнів Кловського ліцею з використанням закритого паролем доступу до деякої інформації та гнучких зв’язків між різного інформаційного наповнення таблицями. (Литвиненко Ксенія)

• Проект з біології «Світ птахів», роз-роблений ученицею 11-го класу Васильєвою Євгенією отримав III місце у Другому Всеукраїнському конкурсі «Вчитель-новатор».

11. З зарубіжної літератури:

• «Библиотека злектронньтх нагляд-ностей «Русская литература XX века (психологическая та лирическая проза, поззия «Серебряного века»)»

• «Трактовка Библии мастерами»

• «Французьська література XIX сто-ліття» (проект отримав III місце на міському турі конкурсу Малої Академії наук)

12. 3 правознавства:

• «Права та обов’язки українських громадян»

13. 3 українськоїлітератури: • «Розстріляне відродження»

14. 3 української мови:

• сайт: «Ющук І.П. підручник Українська мова. Український правопис

2002 р.»

15. 3 біології: «Птахи» 16. 3 французької літератури.

• Paris

18. Сайт музею Кловського ліцею до 60-ти річчя Великої Перемоги.

ПЛАНУВАННЯ ТВОРЧИХ ПРОЕКТІВ

На прикладі учнівських творчих проектів Кловського ліцею №77

Прикладами бібліотек електронних наочностей для шкільних медіатек можуть служити електронні продукти, розроблені у Кловському ліцеї під керівництвом вчителя інформатики та веб-дизайну Шведової Ю.Б.

Наводимо приклади, учнівських творчих проектів-переможців в різних презентаціях, конкурсах.

• «Бібліотека електронних наочнос-тей «Російська література ХХ століття (психологічна та лірична проза, поезія «Срібного століття»)», автор Петухова Ксенія, позаконкурсний переможець міського туру конкурсу Малої Академії наук м. Києва 2004/2005 навчального року.

Цей посібник отримав диплом на ХVI Міжнародній конференції «Застосування новітніх технологій в освіті» (м. Троїцк, Московська обл.) 28-29.06.2005 р.

• «Трактування Біблії майстрами», автор Кріворог Марія,

• «Французька література XIX століт-тя», автор Міщук Анастасія, переможець міського туру конкурсу Малої Академії наук м. Києва 2005/2006 навчального року.

Всі ці посібники є посібниками з курсу «Зарубіжна література» за програмою для загальноосвітніх навчальних закладів України.

З вивчення української літератури розроблено електронний посібник з теми «Розстріляне відродження».

Багато енциклопедичної та історичної інформації вміщено у електронних інформаційно-мультимедійних Web-посібниках, розроблених

2005/2006 навчального року:

1. З Всесвітньої історії:

• «Ізраїльско-палестинський конфлікт»

• «Холодна війна»

• «Італійський фашизм»

• «ГУЛАГ»

• «Релігії світу»2. З історії України:

• «Українські січові стрільці»

• «Розпад СРСР та проголошення незалежності України (1985–1991)»

• «Київ 1900-2000 та Київ сьогодні»

• «Українська культура 1917–1920»

• «Україна у ХХІ столітті. Зв’язок між минулим та майбутнім»

• «Культура Україна у роки Великої Вітчизняної війни»

• «Розстріляне відродження»

• «Бунт покоління (рух опору в Украї-ні, дисиденство 1965–1985)

• «Уроки революції на Україні»

• «Освіта, наука та культура України в 70-80 роки ХХ століття»

• «Західноукраїнські землі під вла-дою іноземних держав у 20-ті – 30-ті роки ХХ століття»

• «Українська революція центральної ради 1917 – початок 1918»

• «Кроки України на шляху до Євро-пейської інтеграції»

• «Хроніки помаранчевої революції»

• «Свята, звичаї та традиції україн-ського народу»

• «Духовне життя в Україні в епоху застою»

• «Українське дисиденство: боротьба за волю»

3. З історії України, екології:

• «Чорнобиль – екологічна драма»

Метою створення цих бібліотек є активація пізнавальної діяльності учня, розвиток його самостійності в при-

23

дбанні знань, в дистанційному навчанні, формуванні інформаційної і інших базових компетентностей особистості, посиленні позитивної мотивації вивчення зарубіжної та української літератур, реалізації здібностей аналізу творів літератури не тільки з філософської, але і з історичної точки зору.

Вміст і структура цих бібліотек електронних наочностей орієнтовані на вивчення і закріплення програмного і позапрограмного матеріалу, на вирішення навчальних завдань з допомогою сучасних педагогічних технологій, у тому числі і інтерактивних форм, використання варіативної методики проведення уроків. Це можуть бути підготовлені учнями:

• лекція, з використанням наочних матеріалів з бібліотеки електронних наочностей,

• самостійна групова або індивіду-альна робота учнів в шкільній медіатеці,

• дистанційне навчання,

• семінарські заняття,

• уроки-повторення,

• уроки узагальнення знань,

• уроки з виконання завдань творчо-го характеру.

Наочність таких електронних бібліотек включена як в теоретичну, так і в практичну частини учбової програми.

Бібліотеки електронних наочностей з вивчення літератури складаються з наступних розділів:

1. Портрети письменників і біографічні дані.

2. Твори за учбовою програмою та позапрограмні твори.

3. Радіопостановки деяких творів.

4. Фотогалереї.

5. Відео матеріали.

24

6. Історичні довідки щодо подій, які відбувалися в той час, коли письменник творив.

7. Матеріали з теорії літератури.

8. Запитання і завдання для узагальнення.

9. Підсумкові тести.

Дизайн сторінок проектів і музичне оформлення допомагають зануритися в атмосферу тієї епохи, в якій жив і творив письменник, чи ж епохи, описаної в літературному творі. У цьому і полягає мультимедійність даних бібліотек наочностей.

Ці проекти створені у вигляді Webсайтів і електронних презентацій, що дозволяє налаштувати зручну навігацію (перехід між сторінками). Надалі це надає можливість з’єднання цих проектів в єдиний електронний інформаційнонаочний посібник та розміщення цих інформаційних Web-ресурсів на сторінках глобальної мережі Інтернет.

На малюнках представлені деякі сторінки описаних вище проектів:


Бібліотека електронних наочностей «Російська література ХХ століття (психологічна та лірична проза, поезія «Срібного століття»)

Трактування Біблії майстрами

«Французька література XIX століття»

Учні, які починають працювати над електронним проектом, стикаються з необхідністю використання не тільки технологій, з якими вони вже вміють працювати, але й необхідністю набуття знань щодо роботи з більш сучасними засобами подання інформації: • 3D-технології,

• створення анімаційних ефектів,

• застосування інтерактивних еле-ментів для організації зворотного зв’язку з користувачами посібників,

• використання елементів комп’ютер-ної графіки для створення дизайну проекту,

• введення програмованих елемен-тів, наприклад, для тестування знань, отриманих в ході вивчення матеріалу з посібника.

• для розробки змістовного творчого проекту слід перегорнути достатньо велику кількість інформаційних джерел з обраної для проекту теми, що в свою чергу, під час розробки проекту дуже підвищує компетентність учня з обраної сфери.

• після знаходження необхідного матеріалу постає необхідність її опрацювання, структурування та переведення в електронний вигляд у сучасному мультимедійному вигляді.

Вибір середовища для виконання проекту залишається за учнями, не обмежується тим, що вивчаються в ході курсу «Основи дизайну».

Таким чином, йде стимуляція та поглиблюється мотивація самостійного набуття навичок роботи з сучасним програмним забезпеченням, оволодіння прийомами роботи з сучасними інформаційними системами, як інтегрованими засобами комунікацій. Зазначимо окремі, найбільш важливі напрямки:

• Web-сайт, написаний мовою HTML у Блокноті (Notepad) або розроблений, за допомогою програм візуального конструювання Webсайтів – гіпертекстових редакторів.

• У ході вивчення теми «Редактори для роботи з HTML» вивчаються загальні принципи роботи з гіпертекстовими редакторами на прикладі офісної програми MS FrontPage, а учні в ході розробки проекту можуть використовувати будь-яку з існуючих програм – гіпертекстових редакторів.

25

• Можна створювати проект у вигляді відеофайлів, об’єднаних за допомогою гіпертекстових технологій навігації, за допомогою редакторів для створення та обробки відеоінформації (Movie Maker, AdobePremier, PinacleStudio).

• Використовуються також елементи посібника, створені у візуально орієнтованому середовищі програмування (Delphi, VisualBasic.NET).

• Ще одним засобом організації про-екту є Flash-анімація. Наприклад, для створення проекту «Французька література XIX століття» учениця обрала саме Flash-технології з використанням скриптового програмування.

Розкриємо для прикладу вище зазначену технологію детальніше. У цьому проекті з розділу зарубіжної літератури ХІХ століття висвітлюється французька література ХІХ століття. На титульній сторінці посібника, представленій на мал. 1, розташована тема посібника. Тлом титульної сторінки є картина французького митця ХІХ століття. Таке оформлення титульної сторінки, так як і всіх інших сторінок, не випадкове. З одного боку, напрямок Web-дизайну не можна вивчати без набуття дизайнерських навичок. За напрямком Web-дизайну учні повинні інтегрувати навчання, як з інформаційних технологій, так і з напрямку дизайну: цілісність та дотримання норм дизайну, композиційних та колористичних рішень, оригінальність та новизна втілення ідеї композиції. Саме з такої точки зору Web-дизайн стає не просто напрямком вивчення «Основи дизайну», інформатики, а є інтегруючою системоутворюючою складовою

26

профільного навчанням на сучасному рівні запровадженння системи дизайн-освіти для учнів 10-12 класів. З іншого боку, вивчення літературних напрямків не може відбуватися без вивчення мистецьких течій тих часів, в які письменники писали свої твори. Саме тому в курсі «Основи дизайну» вивчаються теми:

• «Візуальні та аудіальні засоби ор-ганізації комунікаційних технологій ХХІ ст.»,

• «Візуальне інформаційне середови-ще. (Елементи комп’ютерної графіки)»,

• «Графічні об’єкти у Web-сайтах».

Мал. 1

Інформаційне наповнення посібника починається з опису історичних подій того часу, що представлено на другій сторінці посібника (мал. 2).

Мал. 2

Кожна сторінка має навігаційні елементи, створені за допомогою гіпертекстових технологій, що також вивчаються протягом курсу «Основи дизайну». На першій сторінці назва теми є посиланням на другу сторінку посібника. На кожній наступній сторінці є, як графічні, так і текстові посилання, для перегляду повної інформації сторінки, для переходу до наступної сторінки та для виходу з перегляду посібника.

Далі інформаційне наповнення посібника включає в себе біографічні відомості, повні тексти, як програмних, так і позапрограмних творів з курсу зарубіжної літератури 11 класі таких французьких письменників, як Стендаль, Оноре де Бальзак, Гюстав Флобер, Шарль Бодлер, Стефан Малларме, Поль Верлен, Артюр Рембо (мал. 3).

Мал. 3

На сторінках про письменників, крім біографії та текстів творів письменника, є історичні довідки про події, що відбувалися, коли творив письменник, матеріали до написання творів (мал. 4). Музичне оформлення посібника класичними творами також дозволяє поринути до епохи ХІХ століття. Обробка аудіальної інформації є розділом вивчення курсу Web-дизайну та сучасним напрямком інформаційних технологій.

Мал. 4

Невід’ємною частиною вивчення курсу літератури є вивчення теорії літератури. Розділ посібника «Літературні течії» включає опис таких течій, як реалізм, романтизм, неоромантизм та модернізм (мал. 5). Опис кожної з течій оформлений картинами французьких митців, що творили у тому ж напрямку, та французькими музичними творами ХІХ століття.

Мал. 5

Розділ «Відчуття століття» – це відеофільм з картин французьких митців, створений власноруч автором посібника у програмі обробки відеоінформації. Обробка відеоінформації також включена у курс «Основи дизайну».

27

Розділ «Тест» – це електронний тест для перевірки отриманих за допомогою цього посібника знань (мал. 6).

Мал. 6.

Після того, як завершено проект, його слід презентувати та захищати, що теж є дуже відповідальним етапом для сучасного учня. Обов’язковим є подання разом з електронним варіантом посібника описової статті, де треба описати інформаційне наповнення посібника, технічні та програмні засоби, необхідні для роботи з посібником, і правила користування матеріалами посібника.

Такі посібники використовуються у Кловському ліцеї не тільки, як матеріал для самостійного опанування у бібліотечно-інформаційному центрі, а й в ході проведення уроків з тих шкільних предметів, для яких

28

вони розроблені. Маючи в ліцеї гарне технічне обладнання, зокрема, інтерактивні дошки, використання цих електронних матеріалів стає звичним для багатьох вчителів-предметників, які деякий час тому майже не уявляли, як можна використовувати комп’ютерну техніку у навчальному процесі.

Використання результатів таких робіт може сприяти удосконаленню процесу навчання за рахунок систематизованого викладення матеріалу, його наочності, підвищення ефективності засвоєння, зокрема за рахунок посилення емоційної складової при використанні візуальних, відео- та аудіоефектів та зручності використання навіть вчителями без особливих навичок роботи з комп’ютерною технікою.

Опис електронного інформаційного

мультимедійного Web-посібника з тем «Professions»

та «KYIV, Ukraine»

з тестовими завданнями з цієї теми

(придатний для розташування на Інтернет сторінках)

вчителя інформатики та технології

Кловського ліцею №77

Шведової Юлії Борисівни

Посібник написаний мовою HTML, для створення гіпертекстових сторінок. Складається він з html-файлів, графічних jpg-файлів та gif-файлів, файлів, які описують стандартні динамічні ефекти, використані у посібнику, звукових mp3-файлів та wav-файлів, анімаційних файлів, створених програмою Flash. Тестові завдання, профорієнтаційний тест та кросворд, які включено до посібника, написані мовою Visual Basic. Загальний обсяг мультимедійного посібника 130 Мбайтів.

Для встановлення та роботи цього посібника на комп’ютері повинні бути оперативна пам’ять не меньше за 64Мб, відео пам’ять не меньше за 16Мб, операційна система Windows 9x або вище, будь-яка програма-браузер (наприклад, Internet Explorer), стандартний програвач операційної системи. Завантажується посібник за допомогою функції Autorun з CD-диску.

Дуже цікава, інформаційна, мультимедійна робота. Посібник розроблявся з урахуванням того, що наш ліцей – заклад з поглибленим вивченням іноземних мов. Електронних посібників для вивчення іноземних мов на сьогоднішній день досить багато, але інформації безпосередньо з тем «Professions» та «KYIV, Ukraine» в тому обсязі, в якому вона подана у цьому посібнику немає. У посібнику багато матеріалу, який перекладався на ангійську мову під час його створення.

З головної сторінки посібника (мал. 1), яка зроблена як анімаційний файл і є запрошенням завітати до міста знань, ви потрапляєте до міста, в якому є три будинки:

1. Один з будинків – це посилання до англомовної інформації про наш ліцей;

2. Другий будинок – посилання до англомовної інформації про Україну та Киів;

3. Третій будинок – посилання на сторінки, де описуються багато професій та є інформація щодо профорієнтації учнів.

Якщо ви завітаєте до будинку, в якому є інформація про Україну та Київ, ви потрапляєте у книгу (мал. 2), з якої, знову ж за допомогою гіперпосилань можно дізнатись про історію України, про сучасну Україну, багато тут інформації про Київ (докладніше структура сторінок про Київ буде описана нижче), про професії українців, тут є і карта України.

Кожний малюнок та кожна фраза на цій сторінці (крім заголовка), як і на багатьох інших – це гіперпосилання на інформаційну сторінку. Тут же на сторінці є карта України, яку можна збільшити на весь екран. Звідси ми заходимо до сторінок з інформацією про Україну та Київ.

Мал. 1.

Мал. 2.

На мал. 3 – сторінка про історію України організована таким чином: текст повільно рухається знизу угору на лівій сторінці книги, а на правій та29

кож за допомогою анімації з’являється, збільшується та зникає ілюстративний матеріал з цієї теми. Весь рух у будь-яку мить можно зупинити за допомогою кнопки Stop та потім знову продовжити за допомогою кнопки Play.

Мал. 3.

Мал. 4.

Мал. 5.

Перегляд інформації з розділу «Ukraine today» організовано як слайдшоу з українськими краєв идами.

30

Є на сторінці з мал. 2 розділ «Yesterday’s jobs of Ukrainians». Це розділ, в якому описуються деякі з професій, які мали колись українці: писанкарство; бандуристи, кобзарі та лірники; тощо. На мал. 4 перша з сторінок, на яких описується писанкарство. На наступну сторінку можна потрапити натиснувши на кнопку Next. Цикл сторінок про писанкарство закінчується галереєю найкращих робіт учнів нашого ліцею, які за допомогою комп’ютера малювали писанки до Великодня. На мал. 5 одна з циклу сторінок, на яких розповідається про бандуристів, кобзарів та лірників.

Музичний супровід цих сторінок – це українські народні пісні, які виконуються за допомогою сопілки.

Також на сторінці, яка зображена на мал. 2 є розділ «KYIV». Це посилання на практично окремий посібник з цієї теми. На головній сторінці (мал. 6) є тема посібника, посилання на різні розділи у вигляді двох груп кнопок та загальна інформація про Київ. Першим посиланням є розділ «History» – давні часи, Київська Русь, Козацтво з підрозділами (організація списку розділівпосилань на мал. 7). Приклад однієї з сторінок з розділу «History» зображено на мал. 8, тут можна побачити, що на всіх інформаційних сторінках є завдання для виконання під час опрацювання інформації на сторінці (текст жовтим кольором). Далі на головній сторінці розташований розділ «Famous people» (видатні люди), його підрозділи показано на мал. 9. На сторінці з посиланнями на підрозділи про видатних людей є біжучий рядок з висловом Гребінки про Київ. Про кожного з цих видатних людей далі ви можете дізнатися на сторінках цього посібника (наприклад, про


Михайла Грушевського зі сторінки з мал. 10). Якщо йдеться про композитора, то на таких сторінках йде музичний супровід з його творів.

Мал. 6.

Мал. 7.

Мал. 8.

Мал. 9.

Далі йде посилання на розділ «Places to visit» про історичні та культурні пам’ятки міста Києва. На малюнку 11 список підрозділів, а на малюнку 12 приклад опису церкви у Києві.

Наступний розділ «Good to know». У ньому є інформація і про освіту в Україні, навчальні заклади Києва, і про національну їжу України, і про історію грошової української одиниці – гривні. Тут також є і завдання для учнів під назвою: «Чому я люблю своє рідне місто?».

Мал. 10.

Мал. 11.

Мал. 12.

31

07.11.2009 14:27:05


Далі йде розділ «General tests». На кожній інформаційній сторінці посібника є завдання. Загальні тести – це електронні тести для перевірки отриманих за допомогою цього посібника знань (приклад на малюнку 13).

Є у посібнику ще розділи «Picture Gallery» з завданням розповісти про зображені речі на малюнках (малюнок 14, колекції фотографій автоматично змінюються під час перегляду),

«Symbols» про символіку України з Мал. 14.

профорієнтації учнів. З цієї сторінки

(малюнок 16) ми можемо потрапити

Мал. 15.

прослуховуванням національного гімну України (малюнок 15) та «Sports» про спор-тивні досягнення українців (футбольний клуб «Динамо», брати Клічко).

Є у цьому посібнику і завдання з аудіювання інформації.

Повертаючись до нашого основного посібника, ми заходимо до середнього будинку, де є інформація щодо

до електронного психологічного тесту для з’ясування, ким ви можете стати, до розв’язання кросворду з назвами професій, до трьох кімнат, в яких є підказки та розповіді про деякі професії.

Мал. 13.

32

07.11.2009 14:27:06

СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ

Все материалы в разделе "Культура и искусство"

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.

Copyright © MirZnanii.com 2015-2018. All rigths reserved.