регистрация /  вход

Розробка програми маркетингових комунікацій для ВАТ "Фармак" (стр. 1 из 3)

Творча робота

з дисципліни: «Маркетингова комунікаційна політика»

на тему: «Розробка програми маркетингових комунікацій для ВАТ «Фармак»»


Зміст

Вступ

1. Розробка рекламної кампанії

1.1 Складання брифу рекламної кампанії

1.2 Оцінка ефективності рекламної кампанії

2. Стимулювання збуту

2.1 Розробка програми стимулювання збуту

2.2 Розрахунок ефективності стимулювання збуту

3. Паблік рілейшнз

3.1 Розробка програми PR – кампанії

3.2 ОцінкаефективностіPR – кампанії

4. Директ – маркетинг

5. Персональний продаж

6. Реклама на місці продажу

7. Розрахунок синергетичного ефекту

Висновки

Список використаної літератури


Вступ

Як відомо, маркетингові комунікації є складовою частиною маркетингу. Тому особливості організації маркетингу на підприємстві впливають і на організацію служби маркетингової політики комунікацій.

У процесі планування фахівці з маркетингових комунікацій застосовують різноманітні показники, що відбивають загальний стан комунікацій підприємства та окремих складових цих комунікацій. Ясна річ, що просто неможливо абсолютно однозначно визначити вплив маркетингової політики на загальні показники діяльності підприємства, до яких належать обсяги продажу, прибуток або частка ринку.

Метою даної роботи є розробка та оцінка ефективності при застосуванні підприємством різних інструментів маркетингових комунікацій.

Знаючи кошти, на які підприємство може розраховувати, вартість переведення потенційних покупців з однієї сходинки на іншу та намічені цілі маркетингу й маркетингових комунікацій, можна визначити ефективність заходів, які пропонуються.


1. Розробка рекламної кампанії для підприємства «Фармак»

1.1 Складання брифу рекламної кампанії

1. Назва агенції, що буде проводити рекламну кампанію.

ЗАТ «Фармак» замовляє рекламну кампанію препарату у рекламної агенції «Апельсин». Проект матиме назву «Фармак – ліки європейської якості за помірними цінами». Строки проведення з 1 травня по 31 травня 2009 року.

2. Вид рекламної кампанії.

Рекламна кампанія матиме масовий характер та охоплюватиме велику аудиторію. За ступенем охоплення території реклама буде діяти у масштабах держави, матиме пояснювально-пропагандистський принцип. За способом впливу реклама матиме зоровий характер – плакати, листівки, зовнішня реклама на транспорті та реклама у громадському транспорті.

3. Описання підприємства та існуючої ситуації на ринку.

Сьогодні ВАТ «Фармак» — один із провідних в Україні виробників фармацевтичної продукції, що має значні здобутки і продовжує динамічно розвиватися. Керівництво ВАТ «Фармак» бачить основне завдання підприємства у постійній системній роботі, спрямованій на випуск ефективних, безпечних та якісних лікарських засобів. У ВАТ «Фармак» особливуувагуприділяютьсамезабезпеченнюнезмінновисокоїякостіфармацевтичноїпродукції. Завдякивисокійякостілікарськихпрепаратіввиробництва ВАТ «Фармак», вони користуютьсястабільновисоким попитом споживачів не тільки в Україні, а й за її межами. На цей час ВАТ «Фармак» здійснюєреалізаціюсвоєїпродукції як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках. Останнім часом діяльністьпідприємства на зовнішніх ринках активізувалася.

4. Цільова аудиторія.

Цільова аудиторія – це конкретні люди, яким пропонується адресувати рекламу. ЇЇ складають наявні та потенційні споживачі. Визначаючи цільову аудиторію, важливо враховувати не тільки тих, хто стане кінцевим споживачем, але і тих, хто приймає рішення купити або впливає на прийняття такого рішення. Наприклад, діти сильно впливають на прийняття рішення про купівлю лікарських засобів, бо деякі ліки вони просто не стануть приймати. Тому треба приймати до уваги побажання дітей.

Отже, цільовою аудиторією ВАТ «Фармак» є населення України будь-якої статі. Віком від 16 років, з середнім або низьким рівнем доходу. Цільовими споживачами є люди, що віддають перевагу високоякісним медичним препаратам.

Для впливу на цільову аудиторію необхідно максимально наблизити рекламне звернення до сприйняття цільовими споживачами, для цього необхідно застосовувати різні маркетингові та комунікаційні заходи.

5. Ситуація на ринку.

Конкуренти: основним є ЗАТ « Дарниця» та інші. Конкуренти мають приблизно такі ж ціни, але наші медичні препарат мають вищу якість.

6. Мета рекламної кампанії.

Привернути увагу до препарату, збільшити обсяги продажу товару протягом 2 місяців на 15%. В даному випадку, підприємство бажає закріпити у свідомості цільових споживачів, що препарати ВАТ «Фармак» - це ліки європейської якості. Тобто, підприємство робить акцент саме на високій якості своїх медичних препаратів. Тобто, основне завдання підприємства полягає у постійній системній роботі, спрямованій на випуск ефективних, безпечних та якісних лікарських засобів.

7. Стратегія рекламної кампанії.

Встановлення цін нижче ніж у конкурентів.

8. Передбачувані місця проведення.

Рекламна кампанія буде проводитися у приміщеннях аптек по всій країні наступних аптечних мережах: Бадм, Добрий день, Оптима-Фарм, Протек-Фарм.

9. Аналіз динаміки збуту.

Середньотижневий об’єм продажів по Україні медичних препаратів становить 20000 шт. або 1500000 грн. Це на 3% більше, ніж у минулому році.

10 Терміни та строки проведення рекламної кампанії.

12. Бюджет рекламної кампанії.

Таблиця 1. 1 - Бюджет рекламної кампанії

Види реклами Витрати, грн
Буклети 3000
Зовнішня реклама на транспорті 7200
Реклама в громадському транспорті 11000
Реклама на біг-бордах 22000
Всього 43200

Таким чином, можна сказати, що для проведення рекламної кампанії ВАТ «Фармак» необхідно виділити 43200 гривень.

13. Обов’язки відділу маркетингу.

Розробити графік проведення акції, скласти адресну програму, надати інформацію про товар та обсяги продажів, запропонувати схему розрахунку ефективності рекламної кампанії.

14. Кінцеві терміни всіх етапів проведення рекламної кампанії.

Кінцевий строк початку фінансування – 2 травня.

Строк кінця проекту – 30 травня.

Строк кінця подачі агентством ідеї – 6 травня.

Строки аналізу ефективності – з 25 по 30 травня.


1.2 Оцінка ефективності рекламної кампанії

З 1 травня по 30 травня в м. Суми проводилася рекламна кампанія у аптеці «Добрий день».

Таблиця 1.2 – Товарообіг аптеки «Добрий день» до та після рекламної кампанії

Назва аптеки Обсяг товарообігу до проведення рекламної кампанії, грн Обсяг товарообігу після проведення рекламної кампанії, грн
«Добрий день» 2434600 2987650

З табл. 1.2 видно, що товарообіг у аптеці збільшився, тому ми можемо розрахувати індекс приросту.

Індекс росту товарообігу в аптеці «Добрий день» складає:

( 22,7%)

Таким чином, зростання товарообігу за рахунок проведення реклами в аптеці «Добрий день» складає 22,7%. Додатковий товарообіг за рахунок реклами складає

(грн.)

Прибуток магазину за цей період складає 18% від загального товарообігу, тобто прибуток від додаткового товарообігу, отриманого за рахунок проведення рекламної кампанії, складає

(грн.)

Витрати на рекламу складають 43200 грн.

Отже, економічний ефект від проведення рекламної кампанії складає:

Е = 99477,76 – 43200 = 56277,76 (грн.)


2. Стимулювання збуту

2.1 Розробка програми стимулювання збуту

Існують дві стратегії стимулювання збуту:

ВАТ «Фармак» потрібно використовувати стратегію проштовхування, яка полягає у залученні нових посередників та інтенсифікації роботи на сталих ринках посередників, тобто основна частина коштів у просуванні своєї продукції йде на стимулювання саме посередників.

Важливе значення керівництво ВАТ «Фармак» надає вдосконаленню системи співпраці з дистриб’юторськими компаніями. Підприємство використовує нову, ліберально-стимулювальну модель дистрибуції власної продукції, суть якої полягає в диференційованому підході до надання знижок оптовим компаніям. Знижки, що надаються дистриб’юторам на певну групу медичних препаратів, прогресивно зростатимуть зі збільшенням обсягу закупівель.

ВАТ «Фармак» спрямовує всі зусилля на створення найбільш сприятливих умов співробітництва з посередниками, щоб ті в свою чергу, спонукали споживачів до закупівлі товарів саме своїх торгових марок.

Організація промо-акції

Для стимулювання продажів своєї продукції ВАТ «Фармак» буде проводити промо-акцію, тривалість якої буде становити три тижні так як це вважається оптимальним терміном проведення такого роду стимулюючих заходів. За цей час можна охопити ефективну кількість аптек. Промо-акція буде проводитися три дні в тиждень, а саме п‘ятницю, суботу та неділю по дві години щодня. У ці дні основна маса знаходиться у аптеках.

У аптеках «Анна», «Соціальна аптека» та у аптеках у центрі міста Суми буде працювати по одному промоутеру, тому вони є невеликими за площею, тому недоцільно, щоб там працювало більше таких людей. У аптеці «Доброго дня» буде працювати два промоутера, так як торгівельна площа більша, ніж у інших аптеках, тому один промоутер буде знаходитися в зоні продажу товарів, а інший в при касовій зоні, тому що він повинен отримати докази покупки (чек) і вручити приз. Промоутери будуть працювати у фірмових футболках та кепках і допомагати споживачам вибрати відповідні для конкретного випадку медичні препарати, а також будуть роздавати всім відвідувачам аптеки фірмові листівки та календарики.