регистрация /  вход

Система сертифікації аптечного бізнесу (стр. 1 из 4)

Зміст

Вступ

Характеристика аптечних послуг(бізнесу)

Законодавча база та система сертифікації аптечного бізнесу

Заходи які необхідно розробити щодо оптимізації аптечного бізнесу

Висновки

Список використаної літератури


Вступ

Медико-біологічна наука досягла останнім часом значних успіхів, і ці досягнення все швидше освоюються на практиці.

Придбали широкий розвиток міжнародні зв'язки у області охоронт здоров’я обмін досвідом і науковими знаннями, видання медичної літератури міжнародні наукові конгреси і конференції, угоди між багатьма державами про об'єднання зусиль у області медицини.

При порівняльному аналізі проблем охорони здоров'я за основу узято суспільно-системне уявлення про охорону здоров'я, витікаючого розуміння людського суспільства як цілісної динамічної системи.

Для забезпечення будь-якої своїй потребі або функції суспільство втілює особливі комплекси заходів або процесів, створює складні ієрархії науково-технічних, економічних і соціальних систем у всіх сферах людського життя і діяльності, що взаємно переплітається і що членуються, охоплюють як окремі сторони життя, так і всю її в цілому. Так і для охорони і зміцнення здоров'я своїх членів суспільство створює на будь-якому етапі свого розвитку певну сукупність кадрів, матеріальних і інших ресурсів.

З цієї точки зору ми розглядаємо охорону здоров'я в найбільш загальному вигляді як складну суспільну динамічну функціональну систему, яку людське суспільство на кожному етапі свого розвитку і в повній відповідності з досягнутим рівнем цього розвитку створює і використовує для здійснення великого комплексу заходів, направлених на охорону і постійне поліпшення здоров'я кожної людини і суспільства в цілому, зокрема на накопичення наукових медичних знань і використання їх в цілях широкої індивідуальної і суспільної профілактики захворювань, розпізнавань і лікування хвороб і збільшення тривалості активного творчого життя людини.

Неабияке значення мають лікарські засоби в житті людини. Адже, завдячуючи їм, ми живемо здоровими, тільки-но захворівши.

Метою написання даної курсової роботи є висвітлення питань поняття аптечного бізнесу та його сертифікації.

Актуальність даної теми написання роботи є постійно зростаюча кількість аптек та постачальників лікарських засобів.

Методами дослідження виступають опис, порівняння, співставлення та інші.

Предметом дослідження є сертифікація аптечного бізнесу.


Характеристика аптечних послуг(бізнесу)

Аптека — особлива спеціалізована організація системи охорони здоров'я, що займається виготовленням, аналізом і продажем лікарських засобів. Аптеку, традиційно розглядають, як установа охорони здоров'я, а її діяльність формулюють, як «надання фармацевтичній допомозі населенню». Фармацевтична допомога включає процедуру консультування лікаря і пацієнта, з метою визначення найбільш ефективного, безпечного і економічно виправданого курсу лікування.

Класифікація по характеру діяльності

Виробничі — у виробничих аптеках знаходяться виробничі приміщення (асистентські, моечні, дистиляційні(коктории), бокси і інш.), де виготовляються ліки і торгівельний зал. Виготовленням ліків по рецептах і призначеннях лікарів можуть займатися фармацевти і провізори, під контролем провізора-технолога і провізора-аналітика. Останній проводить якісний і кількісний аналіз виготовлених форм. Декілька десятиліть тому в асистентській розрізняли місця для виготовлення м'яких (мазі, свічки), рідких (мікстури, розчини) і твердих (порошки) форм. Очні краплі і ін'єкційні розчини виготовляють в асептичних умовах боксу.

Аптеки готових лікарських форм — аптеки даного типа займаються лише продажем ліків, виготовлених на заводах фірм-виробників.

Класифікація по характеру відпустки

Для аптечних організацій встановлена наступна класифікація:

Аптека може здійснювати наступні функції:

— реалізацію населенню готових лікарських препаратів (у тому числі гомеопатичних препаратів) по рецептах і без рецептів лікаря, установам охорони здоров'я по вимогах або заявках;

— виготовлення лікарських препаратів по рецептах лікарів і вимогах установ охорони здоров'я, виготовлення внутрішньоаптечної заготівки відповідно до затверджених прописів і фасовку лікарських препаратів і лікарської рослинної сировини з подальшою їх реалізацією;

— відпустка лікарських препаратів безкоштовно або із знижкою окремим групам населення відповідно до чинного законодавства України і на підставі укладених договорів з територіальними органами управління охороною здоров'я, лікувально-профілактичними установами і страховими компаніями;

— реалізацію лікарської рослинної сировини в заводській упаковці; виробів медичного призначення (зокрема, предметів догляду за хворими, виробів медичної техніки, у тому числі профілактичного призначення, діагностичних засобів, лікувально - профілактичної білизни, панчішних виробів, бандажів, предметів догляду за дітьми, аптечок першої медичної допомоги і інших); дезинфікуючих засобів; предметів (засобів) особистої гігієни (зокрема, засобів догляду за шкірою, волоссям, ароматичних масел і інших); оптики (зокрема, готових окулярів, засобів по догляду за окулярами і інших); мінеральних вод (натуральних і штучних); лікувального, дитячого і дієтичного живлення (зокрема, харчових добавок лікувального і профілактичного призначення і інших); косметичну і парфюмерну продукцію (далі — товари, дозволені до відпустки з аптечних організацій);

— відпустка предметів через пункт прокату відповідно до встановленого порядку;

— надання населенню необхідної інформації по належному використанню і зберіганню лікарських препаратів в домашніх умовах; надання консультативній допомозі в цілях забезпечення відповідального самолікування;

— надання медичним працівникам установ охорони здоров'я, освіти, соціального забезпечення і ін. необхідної інформації про наявні в аптеці лікарські препарати, а також про нові лікарські препарати;

— надання першій медичній допомозі;

— надання консультативній допомозі в цілях забезпечення відповідального самолікування.

Аптечний пункт

— реалізацію населенню лікарських препаратів по рецептах лікаря (окрім наркотичних засобів, психотропних, сильнодіючих і отруйних речовин) і без рецепту лікаря; реалізацію розфасованої лікарської рослинної сировини в заводській упаковці, виробів медичного призначення, предметів (засобів) особистої гігієни;

— виготовлення лікарських препаратів по рецептах лікаря, виготовлення внутрішньоаптечної заготівки відповідно до затверджених прописів і фасовку лікарських препаратів з подальшою їх реалізацією;

— відпустка лікарських засобів безкоштовно або із знижкою окремим групам населення відповідно до чинного законодавства України і на підставі укладених договорів з територіальними органами управління охороною здоров'я, лікувально-профілактичними установами і страховими компаніями;

— надання населенню необхідної інформації по належному використанню і зберіганню лікарських препаратів в домашніх умовах; надання консультативній допомозі в цілях забезпечення відповідального самолікування;

— надання медичним працівникам установ охорони здоров'я, освіти, соціального забезпечення необхідної інформації про наявні в аптечному пункті лікарські препарати, а також про нові лікарські препарати;

— надання першій медичній допомозі.

Аптечний кіоск

— реалізацію населенню лікарських препаратів без рецепту лікаря; реалізацію розфасованої лікарської рослинної сировини в заводській упаковці, виробів медичного призначення, предметів (засобів) особистої гігієни;

— надання населенню необхідної інформації по належному використанню і зберіганню лікарських препаратів в домашніх умовах;

— надання першій медичній допомозі.

Аптечний магазин

Те ж що і аптечний кіоск, відмінностей від якого нормативна документація не встановлює.

Законодавча база та система сертифікації аптечного бізнесу

Організовуючи будь-яку справу суб’єкт підприємницької діяльності звичайно ж перш за все ставить за мету отримання прибутку. Для цього він вивчає кон’юнктуру ринку, зважає на наявність попиту того чи іншого товару (робіт, послуг) у регіоні, де буде здійснюватися діяльність, шукає свого клієнта, покупця. Аптечний бізнес — одна з найприбутковіших сфер діяльності. На аптечний товар завжди і повсюди є попит, адже люди все ж не схильні економити на своєму здоров’ї. Проте аптечна установа повинна ставити за мету не лише отримання прибутку, основним завданням має бути забезпечення населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення. Оскільки тут справа стосується охорони здоров’я, держава здійснює особливий контроль та дещо послаблює «податковий тягар» у сфері аптечного бізнесу.

ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНА БАЗА

— Закон про лікарські засоби — Закон України від 04.04.96 р. № 123/96-ВР «Про лікарські засоби»;

— Перелік прекурсорів — Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, з обігом яких пов’язана діяльність, що підлягає ліцензуванню, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.99 p. № 786;

— Порядок обігу прекурсорів — Порядок обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів в державних і комунальних закладах охорони здоров’я України, затверджений наказом МОЗ України від 18.12.97 p. № 356;

— Правила роздрібної реалізації — Правила роздрібної реалізації лікарських засобів, установлені постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.97 р. № 447;

— Закон про патентування — Закон України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» від 23.03.96 p. № 98/96-ВР;

— Закон про ліцензування — Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000 р. № 1775-ІІІ;