Технологія процессу проведення фокус-групового дослідження

Іващенко І.А., Гавва О.В., АМ-54

Соціальна технологія підготовки та проведення фокус-групового дослідження в рамках вивчення дисципліни «Методи, методологія та технологія соціологічних досліджень» для студентів ІІІ курсу факультету соціології та права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

Суспільна потреба, яку покликана задовольнити соціальна технологія:

Будучи студентами третього курсу, ми зрозуміли, наскільки важко проводити фокус-групове дослідження вперше в житті й при цьому не допустити банальних помилок. В зв’язку з цим, було вирішено розробити технологію проведення фокус-групового дослідження, яка покликана мінімалізувати кількість помилок за рахунок детального опису всіх ключових моментів цього виду збору соціологічної інформації. Дана технологія також покликана розвинути практичні навики використання отриманих знань у студентів та забезпечити високий рівень освіти шляхом поєднання теорії з практикою. Ця технологія не гарантує студентові отримання найвищої оцінки, проте вона здатна допомогти йому правильно виконати дослідницьку роботу.

Мета:

належна організація підготовки та проведення фокус-групового дослідження на задану викладачем тему для отримання об’єктивної інформації стосовно тієї чи іншої проблеми студентами третього курсу факультету соціології та права НТУУ «КПІ», що вивчають дисципліну «ММТСД».

3) Проблеми, які будуть вирішені:

а) недостатній науковий рівень процесу підготовки дослідницького інструментарію серед студентів, як наслідок, отримання «викривленої» інформації;

б) нераціональний розподіл часу у процесі підготовки і проведення фокус-групового дослідження ;

в) невідповідність матеріального забезпечення вимогам проведення фокус- групового дослідження;

г) вплив думки лише інтервьера на напрям, процес і результати фокус-групового дослідження.

4) Суб’єкт : модератор (студент) та його дослідницька команда (4 чоловіки) .

Об’єкт : організація підготовки та проведення фокус-групового дослідження.

Предмет: організація (підготовка і проведення) якісного фокус-групового дослідження в межах навчального процесу для студентів третього курсу факультету соціології та права НТУУ «КПІ», що вивчають дисципліну «ММТСД», та надання достовірної інформації в «Аналітичному звіті».

5) Сфера застосування: освітня сфера, науково-практична діяльність, сфера студентської самоорганізації.

1. Плановий підсумковий стан:

а) підготовлений належним чином інструментарій фокус-групового дослідження;

б) ефективна включеність модератора в роботу фокус-групи під час польвого етапу без наявності прямого впливу на думку учасників дослідження ;

в) вичерпний аналіз інформації і надання достовірних результатів;

2. Джерела отримання інформації та методи її обробки:

Джерела отримання інформації:

а) досвід проведення фокус-групового дослідження в рамках вивчення дисципліни «ММТСД» на третьому курсі факультету соціології та права НТУУ «КПІ»;

б) досвід вивчення соціологічних, філософських та гуманітарних дисциплін;

в) Internet – ресурси;

Методи обробки інформації: метод мозкового штурму, порівняння, аналіз, метод відбору.

3) Час, необхідний для розробки соціальної технології: 2-3 тижні.

4) Характеристики членів дослідницької команди, що будуть організовувати і впроваджувати функціонування соціальної технології:

·модератор – творчі здібності, комунікативність, здержаність, психологічна стійкість, управлінська авторитарність(у разі необхідності), креативне мислення, вміння працювати в колективі, приємна зовнішність, презентабельність.

·Дослідницька команда – креативність, комунікабельність, наявність зв’язків зі спеціалістами в різних галузях, ініціативність та вміння організовувати час та простір.

Е1: Підготовчий етап

П1.1. Пошук інформації (кожен член дослідницької команди має виконувати наступні підпроцедури незалежно від інших у будь-якій послідовності, окрім ПП 1.1.2 , де важлива присутність всіх для спільного обговорення написання програми дослідження):

ПП 1.1.1. Перегляд спеціального матеріалу (стенограми та гайди інших фокус-груп, проведених студентами старших курсів; програми фокус-груп, методичної літератури);

. ПП 1.1.2 Перегляд відеозаписів минулих фокус-груп;

ПП 1.1.3 . Перегляд матеріалів з Internet(у).

П1.2. Домовитися про час та місце наступних зборів дослідницької команди:

П1.3. Зустріч членів дослідницької команди (згідно умов, встановлених в П1.2. ):

ПП 1.3.1 : За власною ініціативою зі складу дослідницької команди обирається відповідальний за компьютерний набір інформації, що виникає в ході складання програми фокус-групового дослідження (у випадку відсутності власної ініціативи відповідальний за компютерний набір призначається головою дослідницької команди).

ПП 1.3.2. Складання програми фокус-групового дослідження членами дослідницької команди;

ПП 1.3.2.1. Сфомулювати і обгрунтувати проблеми дослідження;

ПП 1.3.2.2 Визначення мети, об'єкту і предмету дослідження;

ПП 1.3.2.3 Логічний аналіз основних понять

ПП 1.3.2.4 Формулювання гіпотез і завдань

ПП 1.3.2.5 Визначення досліджуваної сукупності (визначення кількості і розміру фокус-груп)

ПП 1.3.2.5 Складання списку можливих респондентів із числа знайомих серед студентів інших груп або курсів з вказанням їхніх контактних телефонів

ПП 1.3.3. Підготовка дослідницької команди: за власною ініціативою затверджується дослідник, ведучий фокус-групи (модератор), відповідальний за інструктаж дослідницької команди, стенографісти та асистенти (забезпечують польовий етап технічними засобами).

ПП 1.3.4. Написання гайду:

ПП 1.3.4.1. Сформулювати звернення до респондентів;

ПП 1.3.4.2. Сформулювати ознайомлення з метою дослідження;

ПП 1.3.4.3. Сформулювати пояснення до основних правил участі респондентів і фокус-груповому дослідженні;

ПП 1.3.4.4. Написати ввідні питання.

ПП 1.3.5. Скласти перелік можливих приміщень для проведення фокус-групи (відповідно ПП 1. );

ПП 1.3.6. За вільною ініціативою закріпити за кожним членом дослідницької команди 1 приміщення зі складеного списку (відповідно ПП 1.3.5. ) для перевірки відповідності його вимогам проведення дослідження (ПП 1.1.1. )

О 1 : Домовитися про час наступних зборів дослідницької команди.

О 2: Модератор оголошує про закінчення зборів.

П1.4. Безпосередньо практична підготовка до проведення фокус-групового дослідження (члени дослідницької команди мають виконувати наступні підпроцедури в період між зустрічами незалежно від інших у будь-якій послідовності):

ПП 1.4.1. Відповідальний за комп’ютерний набір (згідноПП 1.3.1 ) оформлює гайд програму дослідження (проблема, мета, об’єкт, предмет, гіпотези, завдання, досліджувана сукупність) у письмовій формі (відповідно ПП 1. )

ПП 1.4.2. Члени дослідницької команди відвідують приміщення, закріплені за ними відповідно доПП 1.3.6. у зручному для них режимі, але не пізніше наступної зустрічі, про час якої було домовлено вО 1 П1.3.

ПП 1.4.3. Асистенти телефонують потенційним респондентам згідно списку, складеного вПП 1.3.2.5 та запрошують їх прийняти участь в дослідженні (відповідно ПП 1.1.1. ) та складають новий список респондентів, що згодилися прийняти участь.

П1.5. Зустріч членів дослідницької команди (згідно умов, встановлених в О 1 П1.3. )

ПП 1.5.1. Кожен член дослідницької команди представляє результати відвідування приміщення (відповідно О 4. П1.3. ), закріпленого за ним відповідно доПП 1.3.6.

ПП 1.5.2. Шляхом обговорення обираємо приміщення, яке найбільше задовольняє вимогиПП 1.

ПП 1.5.3. Відвідування та перевірка приміщення, обраного в ПП 1.5.2. , на відповідність вимогам проведення дослідження (звукоізоляція, нейтральна обстановка, організація простору)

ПП 1.5.4. Проведення інструктажу дослідницької команди відповідно доПП 1.3.3. безпосередньо в приміщенні, обраному в ПП 1.5.2.

П1.6. Модератор дослідження не пізніше, ніж за один день, в телефонному режимі повідомляє респондентів (згідно списку, складеному в ПП 1.4.3. ) про час та місце проведення фокус-групового дослідження

О 1 Напередодні проведення дослідження, асистенти, затверджені в ПП 1.3.3. , перевіряють заряд батареї відеокамери та наявність вільного місця на носії.

О 2 : За 1 годину до проведення дослідження асистент встановлюють відеокамеру відповідно до ПП 1.1.1

О3 За 5 хвилин до початку проведення фокус-групового дослідження (ПП2.2.1 )асистент вмикає камеру.

Е2: Етап безпосереднього проведення фокус-групового досліждення.

П2.1. Зустріти та розмістити респондентів у місце відповідно до ПП 1.4.2. ; згідно технологічних вимог дослідження відповідно до ПП 1.1.1. ;

П2.2. . Розпочати опитування згідно гайду, розробленого в ПП 1.3.4.

П2.3. . Контроль і коригування модератором процесу обговорення респондентами питань дослідження відповідно ПП 1.3.4

П2.4. . Завершити опитування в строк згідно гайду, розробленого в ПП 1.3.4

Відразу після закінчення етапу безпосереднього проведення фокус-групового досліждення розпочинається етап аналізу отриманої інформації та виведення висновків і рекомендацій!

Е3: Етап аналізу отриманої інформації та виведення висновків і рекомендацій

П3.1. Модератор ділиться власними враженнями з іншими членами дослідницької команди про роботу фокус-групи

О 1 Відповідальний за комп’ютерний набір (згідноПП 1.3.1 ) здійснює запис сказаного модератором згідно П3.1.

О 2 Домовитися про час та місце наступних зборів дослідницької команди.

П3.2. Складання стенографістом, визначеним в ПП 1.3.3. стенограми дослідження відповідно до ПП 1.1.1

П3.3 Зустріч членів дослідницької команди (згідно умов, встановлених в О 2 П3.1

ПП 3.3.1. Проаналізувати дані стенограми, зробленої в П3.2. , враховуючи невербальну інформацію, отриману з відеозапису

ПП 3.3.2 Виведення висновків та розробка рекомендацій шляхом обговорення інформації, отриманої в ПП 3.3.1. та О 1 П3.1.

О 1: Відповідальний за комп’ютерний набір (відповідно до ПП 1.3.1 . ) відповідно до методичних вимог дослідження (ПП1.1.1 ) формує «Аналітичний звіт»

О 2 Асистент (відповідно до ПП 1.3.3 ) роздруковує текстові файли, створені відповідно до О 2 П1.3 , О 3 П1.3 , О 1 П3.1 , О 1 П3.3

СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.

opyright © MirZnanii.com 2015-2018. All rigths reserved.