Розробка комплексу маркетингу для вітчизняних виробників сиру

ДЕРЖАВНА БУДІВЕЛЬНА КОРПОРАЦІЯ «уКР БУД»

ДВНЗ «Макіївський політехнічний коледж»

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «ОСНОВИ мАРКЕТИНГУ»

на тему: «Розробка комплексу маркетингу для вітчизняних виробників сиру »

Виконала:

студентка групи ОВ-32

Грибенюк Д. С.

Перевірила: викладач

Соколова Л.С.

Макіївка 2011р.

ДЕРЖАВНА БУДІВЕЛЬНА КОРПОРАЦІЯ «уКР БУД»

ДВНЗ «Макіївський політехнічний коледж»

ЗАВДАННЯ

на виконання курсової роботи

з дисципліни «ОСНОВИ МАРКЕТИНГУ»

студента 3 курсу групи ОВ-32 Грибенюк Дарії Сергіївни

1. Тема роботи: « Розробка комплексу маркетингу для вітчизняних виробників фасованого сиру »

2. Дата видачі завдання « 13 » серпня 2011р.

4. Строк здачі студентом роботи „____” _______________ 2011 р.

Керівник____________ Соколова Л.С.

(підпис) (П.І.Б.)

Студент_____________ „____” _________________2011 р.

(підпис)

РЕФЕРАТ

курсова робота на тему «Розробка комплексу маркетингу для вітчизняних виробників фасованого сиру»

студента 3 курсу, групи ОВ-32

спеціальності 5.03060101 «Організація виробництва» (6.030601 „Менеджмент”)

Обсяг 29 , ілюстрацій 6 , таблиць 3 , джерел 18 , додатків 2

Об’єкт дослідження: компанії « President », «Геркулес», «Лактонія», «Простаквашино».

Предмет дослідження: фасований сир

Мета роботи: розробка комплексу маркетингу на прикладі сиру, закріплення знань з предмету «маркетинг».

Методи дослідження: аналітичні, статистичні

Результати та їх новизна: більшість покупцівобізнаніякправильновибратипродукт, вмоємувипадку-сир. Щовсе-таки для респондентіввеличезнурольграєцінапродукту, термінзберігання, асортименті жирність.

Рекомендації щодо використання результатів роботи: можуть бути використані при виконані курсової роботи

Галузь застосування: торгівельна сфера

Висновки: для фасовочного сиру було розроблено комплекс маркетингу, який показав що на практиці повинні привести до збільшення обсягів продажів, залученню нових клієнтів, утримання інтересів уже наявних споживачів.

Ключові слова: експорт, імпорт, ринок, товар, покупець, споживач, конкуренція, асортимент, аналіз, збут, маркетинг, цінова політика.

Зміст

Вступ 5

Розділ 1. Коротка характеристика ринку 6

Розділ 2. Загальна ситуація на ринку 8

Розділ 3. Оцінка імпортно- експортної ситуації на ринку 11

Розділ 4. Характеристика продукції, асортиментна структура і портрет покупця 13

Розділ 5. Аналіз умов конкуренції 16

Розділ 6. Цінова політика 18

Розділ 7.Ринкі збуту і рекомендації з комплексу маркетингу 19

Висновок 22

Список використованої літератури 23

Додаток А 24

Додаток Б 28

Вступ

В даний час більшість компаній в тій чи іншій формі регулярно здійснюють ринкові дослідження. Ринкові дослідження виступають як інформаційна основа досягнення таких цілей, як реалізація певного обсягу продажів, створення і виведення на ринок нових товарів, збільшення ринкової частки. Постановка цих цілей припускає, що мова йде про ринок конкретного товару. У зв'язку з цим, розкриваючи зміст ринкового дослідження, в першу чергу необхідно зупинитися на вивченні товарної структури ринку. Потрібно визначити, що і як необхідно досліджувати і які завдання повинні бути вирішені в процесі дослідження. Аналіз ринку передбачає визначення та оцінку ринків підприємства і зовнішнього середовища підприємства з метою виявлення привабливих можливостей, виявлення труднощів і слабких місць у роботі підприємства. Ефективний аналіз ринку є необхідною умовою розробки планів маркетингових заходів, а також він виконується в процесі їх реалізації.

Об’єктом дослідження курсової роботи є всі вітчизняні виробникі сиру фасовочного.

Предметом дослідження – сир фасовочний

Ціль курсової роботи – розробка комплексу маркетингу для фасовочного сиру, закріпити знання з основних розділів дисципліни маркетинг.

Відповідно до цілі висунуті дані задачі:

- Коротка характеристика ринку та загальна характеристика ринку

- Оцінка імпорно-експорної ситуації на ринку

- Характеристика продукту, асортиментна структура і портрет покупця

- Основні оператори ринку і виробнича база конкурентів

- Ринки збуту і рекомендації з комплексу маркетингу

Розділ 1. Коротка характеристика ринку

Україна входить до десятки світових споживачів молока і молочної продукції і являє собою великий молочний ринок. При цьому вона залишається одним з найбільш перспективних з точки зору зростання споживання молочної продукції, особливо в сегменті молочних продуктів з високою доданою вартістю. Обсяг споживання молока і молочної продукції в натуральному вираженні в Україну стійко зростає в середньому на 9% в рік протягом останніх п'яти років. В даний час ємність ринку молока становить близько 7,5 млн. тонн і оцінюється за різними джерелами від 4,5 до 6 млрд. доларів США на рік. Обсяг ринку молочних продуктів в Україну становив 9,3 мільярдів літрів в 2008 році і 9,5 мільярдів літрів у 2009. У 2010 році місткість ринку скоротилася за рахунок безпрецедентного зростання цін на сире молоко в 2009 році. У короткостроковій перспективі виробники на ринку молока не передбачають збільшення обсягу ринку і швидше прогнозують можливий незначний спад через кризу можливих скорочень доходів приватних громадян. Зокрема, домогосподарства стабільно показують непоганий попит на йогурти, збагачені молочні продукти і молочні десерти. Фахівці також очікують подальше збільшення споживання продуктів з довгим терміном зберігання, включаючи стерилізоване молоко. Незважаючи на незначну консолідацію на українському молочному ринку, він є суворо сегментованим з присутністю на ньому більш ніж 1400 гравців, включаючи великі, середні і дрібні компанії. Завдяки такій сегментації, ринок є високо конкурентним у плані формування цін на молоко і молочну продукцію. Починаючи з 2002 року і по теперішній час, молочні виробники постійно розширюють свої можливості по дистрибуції і дотримуються маркетингової стратегії, спрямованої на скорочення обсягу продажів оптовим покупцям, збільшуючи продажу продукції через роздрібні торговельні магазини, залучаючи їх до співпраці за рахунок збільшення кількості реклами на телебаченні у ЗМІ та через інтернет. Так як і виробники соків, молочники залишаються прихильними стратегії регіонального розвитку, постійно збільшуючи пропозицію молока і молочних похідних продуктів в регіонах у міру зростання регіонального споживання. Зниження витрат і поліпшення якості молочної продукції залишається основною конкурентною перевагою для більшості молочних компаній, так як креативні маркетингові стратегії і збільшення бюджету витрат на маркетинг сприяють поліпшенню поінформованості про продукт і лояльності з боку покупців по відношенню до відомих молочним брендам. Стратегічні заходи молочних компаній допоможуть подолати труднощі поточного економічно складного періоду. Переробники молока також намагаються збільшити виробництво і реалізацію продуктів, які мають більш презентабельний товарний вигляд за рахунок високої якості упаковки товару.

На ринках традиційних молочних продуктів основними конкурентами є українські виробники.

Розділ 2. Загальна ситуація на ринку

Розвиток ринку сиру зазвичай слідує за "молочними" тенденціями. По-цьому якщо відзначається великий "урожай" молока, то можна помітити зростання ринку і розширення асортименту сиру. Сирна продукція традиційно ділиться на звичайний, ваговий, і фасований нежирний, селянський, напівжирний і жирний сир, солодкі сирні маси з сухофруктами, м'який сир з фруктовими і ягідними добавками, глазуровані сирки і т.д. У кожного з сирних "напрямів" є свої вірні шанувальники. Хоча можна відзначити, що солодкі сирні маси з-за більш сприятливих смакових якостей все-таки користуються більшою популярністю, ніж традиційний сир. Через "швидкопсувних" особливостей (термін зберігання звичайного, фасованого, сиру становить 36 годин) сегмент звичайного сиру практично повністю зайнятий місцевими молочними комбінатами та виробниками із суміжних галузей. До цих пір 70% ринку фасованого сиру диференціюється не за торговим маркам, а за ступенем жирності.

У жовтні виробництво молока зменшилося на 11,2%, або на 121,2 тис. тонн, до 962,7 тис. тонн, в порівнянні з вереснем, відповідно до Держкомстату. Виробництво молока в індивідуальних господарствах зменшилося на 11,3%, або на 103,4 тис. тонн, до 812,7 тис. тонн. Виробництво молока в сільськогосподарських підприємствах зменшилося на 10,6%, або на 17,8 тис. тонн, до 150 тис. тонн. У порівнянні з жовтнем 2009 року виробництво молока у жовтні 2010 зменшилося на 3,4%, або на 33,9 тис. тонн. Всього в січні-жовтні 2010 виробництво молока склало 10291,4 тис. тонн проти 10714,4 тис. тонн у січні-жовтні 2009. Нагадаємо, в 2009 році Україну на 9% знизила виробництво молока в порівнянні з 2008 роком.

У короткостроковій перспективі (перше півріччя 2011 р.) надлишок сирого молока на ринку (оцінено більше 500 тис. тонн у 2010 р.) збільшиться. Це буде обумовлено меншою гнучкістю пропозиції молока виробниками в порівнянні з попитом на молочну продукцію з боку кінцевих споживачів: у силу специфіки галузі виробники не зможуть у короткий термін скоротити обсяг виробництва, відреагувавши тим самим на що спостерігається в умовах кризи момент скорочення попиту. У такій ситуації найбільше постраждають особисті господарства населення, пропонують менш якісну сировину в порівнянні з юридичними особами.

Рис. 2.1. Структура споживання молока по сігментам ринку (частка ринку, %)

Сегментація ринку за видами молочної продукції За даними Міністерства сільського господарства серед основних груп молочної продукції найбільш значна частка ринку припадає на незбиране молоко, кисломолочні продукти, йогурти, сметану, сир і вершки. Частка незбираного молока на ринку становить близько 84% у кількісному вираженні. Наступними за значущістю для споживання видами молочної продукції є сир, займана частка ринку близько 8%, потім масло з часткою ринку 5%. При цьому важливо відзначити, що за останні п'ять років споживання сиру в Україні зросла в три рази. На тлі зростання всього обсягу молочного ринку та значного приросту сирного сегмента, споживання масла і цільного молока зростає набагато повільніше, зростання становить приблизно 6-8% на рік. У сегменті цільномолочної продукції, збільшення спостерігається в натуральному вираженні на 8% в рік, найбільшу частку займає стерилізоване і пастеризоване молоко, воно займає частку 60% від усього ринку молочної продукції. Потім йдуть кисломолочні продукти, включаючи йогурти, цей сегмент ринку складає більше 25%, сметана 7%, сир 5%.

Рис. 2.2. Сегментація ринку за видами продукції з молока (частка на ринку,%)

У випадку з іншими кисломолочними продуктами, говорити про сезонність вживання сиру не доводиться. Сир їдять і використовують у кулінарії круглий рік. Є певна категорія споживачів, яка віддає перевагу ринковий, а не магазинний сир. Потрібно зазначити, що ринковий сир практично завжди відрізняється великою жирністю і не підходить для "дієтичних" цілей, до того ж молоко, з якого він робиться, рідко стерилізується, так що при його вживанні існує певна небезпека близького знайомства з хвороботворними бактеріями. Хоча, звичайно, можна робити сир з пастеризованого молока і в домашніх умовах.

Розділ 3. Оцінка імпортно- експортної ситуації на ринку

Сприятливасвітовакон'юнктуранаринкусухогомолока, атакож поступовевідкриття дляукраїнськихекспортерівсирівросійськоговиробництва дозволилипровідниммолокопереробнимпідприємствамвийтина рентабельнийрівень роботи.

Рис 3.1. Структура експорту молочної продукції України

У зв'язку з відновленням експорту в Україні, рентабельність виробництва твердого сиру в середньому по ринку України зросла приблизно на 8%.

Рис. 3.2. Динаміка експорту молочних продуктів з України за 2008-2010рр.. в натуральному виражені, тис. т

Рис. 3.3. Динаміка експорту молочної продукції з України за 2008-2010рр., в вартісному виражені, млн..дол. США

Що стосується імпорту продукції, то його обсяги незначні. Так, у 2008 р. імпортовано сирів в обсязі 5,5 тис. т на суму 14,5 млн. дол США, в 2009 р. - 8,5 тис. т на суму 24,5 млн. дол.., в 2010 р. - 11,3 тис. т на суму 33,8 млн. дол.. США.

У результаті зниження імпортних тарифів після вступу України до СОТ слід очікувати розширення асортименту молочної продукції за рахунок імпорту. Спочатку частка продажу імпортних товарів може збільшитися у зв'язку з інтересом споживачів ознайомитися з новим асортиментом молочних товарів, потім більш низькі ціни та вища якість продуктів будуть визначати споживчі смаки.

За ціною молочна продукція українського виробництва є більш конкурентоспроможною, ніж аналогічна імпортна, тому що молочну сировину в Україні більш дешеве, ніж в інших європейських країнах. Так, при сплаті 12% імпортного тарифу масло вершкове виробництва Польщі буде на 40% дорожче, ніж аналогічний товар вітчизняного виробництва.

За останній рік (з січня 2009 р. по січень-лютий 2010 р.) ціни на сировину для виробництва молочної продукції в Україні виросли в середньому на 40-50%.

Розділ 4. Характеристика продукції, асортиментна структура і портрет покупця

Далеко не всі люблять пити молоко. У дієтології та "харчової" науці є навіть такий термін як "індивідуальна непереносимість молока". Зовсім інша справа - кисломолочні продукти і, зокрема, сир. "Сирні" супротивників, на відміну від "молочних", практично немає. Тому в тій або іншій формі сир входить до раціону близько 80% російського населення. Якщо хтось, скажімо, не дуже любить дієтичний, знежирений, сир, то напевно не відмовиться від фруктових сирних мас, сирників або глазурованих сирних сирків. Сир має чудові "білковими" якостями: у 100 грамах нежирного сиру міститься 18 грамів білка, в 100 грамах селянського -17 грам білка. Стандартна 250-грамова пачка знежиреного сиру на 70% забезпечує середньодобову потребу в білку. Сирний білок володіє повноцінним амінокислотним складом. Тому сиром можна "без втрат" заміняти в раціоні м'ясо і рибу. Сирний білок ідентичний м'ясному білку по "амінокислотної" цінності, але при цьому він ще й краще засвоюється. Сирний асортимент настільки різноманітний, що, перефразовуючи відомий вислів, можна сказати: "Скажи мені, який сир ти їси, і я скажу, хто ти". Дієтичний, знежирений, сир віддають перевагу люди, що відрізняються внутрішньою дисципліною, сильною волею, цілеспрямованістю, спортивним способом життя, а солодкі сирні маси і глазуровані сирки вибирають люди, які бажають отримувати від життя "всього потроху": і задоволення, і користь для здоров'я.Якщо у вас з якої-небудь причини немає часу на приготування сніданку, обіду чи вечері, сир може стати його "швидкої" і повноцінної білковою основою. Враховуючи те, що сир коштує значно дешевше від м'яса, можна зрозуміти, чому його вживання нашим населенням росте рік від року. На користь сиру грає і "стоматологічна проблема". Чим менше зубів залишається для пережовування м'яса, тим більше в раціоні з'являється сиру.

Більшість наших співгромадян вважає за краще "серед сиру" сирні маси і м'який сир, так як сам по собі знежирений сир не відрізняється особливими смаковими якостями. Втім, найбільш передові любителі знежиреного сиру воліють вживати його разом з фруктами і овочами. Недарма знежирений сир входить практично в усі дієти світу, в раціон спортсменів і культуристів. Навіть у "легковажних" глазурованих сирках і солодких сирних масах міститься значна кількість білка і кальцію.

Так само, як і у випадку з іншими кисломолочними продуктами, говорити про сезонність вживання сиру не доводиться. Сир їдять і використовують у кулінарії круглий рік. Є певна категорія споживачів, яка віддає перевагу ринковий, а не магазинний сир. Потрібно зазначити, що ринковий сир практично завжди відрізняється великою жирністю і не підходить для "дієтичних" цілей, до того ж молоко, з якого він робиться, рідко стерилізується, так що при його вживанні існує певна небезпека близького знайомства з хвороботворними бактеріями. Хоча, звичайно, можна робити сир з пастеризованого молока і в домашніх умовах.

Термін зберігання сиру, як і будь-який іншої продукції для всіх респондентів грає найважливішу роль в придбанні товару.

Жирність сиру також займає не останнє місце при виборі сиру. Я розглянула жирність і в процентному співвідношенні і в буквеному. Більшість респондентів вважають за краще нежирний 2-5% сир (70%), класичний -25%, а також 2% респондентів відповіли, що не бачать жодної різниці.

Таблиця 4.1.

Харчова цінність

Продукт

Массовая частка

Калорийность 100г , ккал

% Мг / 100 г
Білки Жири Лак-тоза Зола

Минерал.

речовини

Вітаміни
Ca P Fe A B1 B2
Сметана 25% 2,6 25 2,7 0,5 84 60 0,3 0,17 0,02 0,11 248

Сир

9%

16,7 9 1,3 1,0 164 220 0,4 0,05 0,04 0,27 156

Кефір

3,2 %

2,8 3,2 4,1 0,7 120 95 0,1 0,02 0,03 0,17 59

Молоко

3,2 %

2,8 3,2 4,7 0,7 120 90 0,1 0,02 0,02 0,13 58

Розділ 5. Аналіз умов конкуренції

Ринок молочної продукції, а саме сиру з високим вмістом жирів, має досить високий рівень конкуренції. Тільки в одній торговій точці представлено до п'яти видів сиру.

Таблиця 5.1.

Основні конкуренти

Найменування продукту Кількість продажів % від загального обсягу продажів
Творожна традиція «President» 956 21,97%
Сир «Добриня» 1462 33,59%
Сир «Лактонія» 575 13,21%
Зернистий сир «Простоквашино» 457 10,50%

Рис. 5.1. Продажі сиру,%

Таким чином, найбільш популярним сир «Добриня», також великим попитом користується «President». Проведемо конкурентний аналіз за основними критеріями.

Таблиця 5.2.

Конкурентний аналіз за основними критеріями

Область порівняння Сир «President» Сир «Добриня» Сир «Лактонія» Сир «Простокашино»
Продукт 5 4 4 4
Ціни 3 4,7 5 4,7
Имідж 5 4,5 4,3 4,5
Реклама 5 1,5 1 1,8

Розглянута продукція відрізняється більш високою якістю, іншими якісними характеристиками, на відміну від представлених конкурентів. Найбільш близьким з представленого списку за якісними характеристиками є сир «Добриня». Сир President, Лактонія, і Простоквашино мають схожі характеристики. Якщо розглядати ціни даних продуктів, то сир Добриня значно нижче у вартісному вираженні по відношенню з аналізованими продуктами приблизно на 10-25%.

У питанні іміджу «Президенту» можна присвоїти лідируюче становище за рахунок зовнішнього вигляду, упаковки та проведених рекламних акцій не лише продукту, а й марки. Невисока ціна продукту пояснюється чіткої ціновою політикою фірми по відношенню до даного продукту, якщо говорити про позиціонування продукту то його призначення заповнити нішу продукції доступною для всіх.

Розділ 6. Цінова політика

Цінова стратегія організації може базуватися на витратах, попиті або конкуренції. Всі три підходи мають бути розглянуті при визначенні цінової стратегії, так як всі вони взаємопов'язані. Реалізація цінової стратегії включає велику кількість різноманітних рішень:

- Встановлення єдиних або гнучких цін;

- Встановлення єдиного лідерства;

- Встановлення діапазону цін і т.д.

У даному випадку слід застосувати стратегію встановлення цін в рамках товарного асортименту, зміст якої зводиться до наступного: при незначному розриві в цінах між сусідніми моделями асортименту споживачі будуть купувати більш досконалу продукцію, а при значному - менш досконалу. Так як ціна сиру «Добриня» нижче ніж ціна найближчих конкурентів, а якісні характеристики схожі, то споживач віддасть перевагу товар з більш високою якістю і більш цікавою упаковкою. Якщо говорити про упаковку товару то продукція під маркою «Президент» можна назвати одним з найяскравіших прикладів вдалого стилю. Упаковка товару має яскравий колір. Вся продукції під цією маркою має привабливий вигляд.

Ще з радянських часів найбільш поширеними стали три сирних "бренду": "нежирний", "селянський" (5% жирності) і "напівжирний" (9% жирності) сир. До нижчого цінового сегменту традиційно належить знежирений сир (5-10 грн. за 250 грам), трохи дорожче коштує селянський 5% сир (7-12 грн. за 250 грам). Найдорожчим є напівжирний сир (10-20 грн. за 250 грам).

Розділ 7.Ринкі збуту і рекомендації з комплексу маркетингу

З точки зору маркетингу стратегічний план вказує, які маркетингові дії фірма повинна вжити, чому вони необхідні, хто відповідає за їх реалізацію, де вони будуть зроблені і як вони будуть завершені.

Метою фірми є завоювання нових споживачів і утримання позицій, зайнятих раніше. Як вже пропонувалося раніше, слід звернути увагу на збільшення часток ринку на інших сегмента. По-перше, цього можна домогтися за рахунок збереження споживачів, які переходять з однієї вікової групи до іншої внаслідок природного дорослішання. По-друге, це прищеплення смаку підростаючому поколінню - майбутнім споживачам. По-третє, залучення магазином нових клієнтів з більш високим рівнем достатку, на яких почасти й розраховувалося позиціонування продукту. Перегляд упаковки та розфасовки продукту для здешевлення вартості одиниці, яке б дозволило збільшити обсяг продажів за рахунок залучення додаткових клієнтів з невисоким статком.

Основним сегментом ринку, на який доводиться найбільша частина всіх продажів, є, як вже говорилося раніше, споживачі з середнім достатком у віці від 30 до 45 років. Саме на цю групу споживачів і слід спиратися в ухвалення рішень подальшого розвитку підприємства в даному напрямку. Таким чином, в рамках обраної стратегії метою буде збільшення частки на ринку до 25%.

Дану мету можна досягти за рахунок:

- Підвищення лояльності споживача до продукту,

- Проведенню різних акцій, пов'язаних безпосередньо з даною продукцією,

- Поліпшення сервісного післяпродажного обслуговування клієнтів,

- Поліпшення іміджу магазину.

Виходячи з поставленої мети, повинні розроблятися стратегії: товарна, цінова, збутова і комунікативна.

Планування товароруху залежить від прийняття рішень з фізичного переміщення і передачі власності на товар споживачеві, включаючи транспортування і зберігання. Плануючи збутову політику в системі «маркетинг-мікс», організація повинна вирішити ряд важливих питань з організації мережі збуту:

- Визначити методи каналу товароруху (прямий чи непрямий), їх поєднання по різних групах товарів і сегментами ринку;

- Визначити число рівнів каналу (довжину і протяжність каналу);

- Визначити оптимальну структуру комбінування різноманітних каналів збуту по всьому асортименту продукції, що випускається.

У даному випадку торгівля носить роздрібний характер, тобто матеріальні ресурси переходять із сфери обігу у сферу споживання шляхом купівлі - продажу. Метою роздрібної торгівлі є обслуговування кінцевих споживачів за допомогою працівників необхідної кваліфікації, що надають консультаційні та сервісні послуги, передбачені правилами магазину. Прийняття рішень з фізичного товарух магазин не виробляє, тому що споживач приходить безпосередньо до місця продажу товару, а не продавець доставляє продукт на будинок або по іншому вказаною адресою. Важливим для магазину є зберігання продукту, тому що зберігання товару вимагає дотримання певних умов, а також необхідно враховувати строк корисного використання наявного товару.

Головна відмінність і унікальність продукції полягає в тому, що підприємство пропонує якісний і натуральний продукт у привабливій, сучасній упаковці. Причому для різних сегментів привабливість однієї і тієї ж групи товарів різна.

Перспективи розвитку лежать в наступних площинах:

1) природний приріст, за рахунок збільшення споживання молочної продукції домогосподарствами;

2) розширення асортиментних лінійок та диференціювання виробленої продукції, випуск нових видів;

3) виробництво функціональних продуктів з доданою вартістю. Даний ринок практично не освоєний;

У 2011 році стратегія маркетингу буде полягати в подальшому розвитку збутової діяльності продукції, перехід на активні продажі, посилення конкурентних позицій в основному з місцевими виробниками.
Головний напрямок стратегії маркетингу буде у збереженні обсягу міських продажів, на увазі виходу на ринок будь-якого нового виробника.

Зусилля з продажу:

1) реклама в місцях продажу;

2) реклама на телебаченні та в газетах;

3) участь у регіональних виставках-ярмарках;

4) розвиток системи збуту на місцевих підприємствах,

5) виведення нових видів продукції,

6) виведення на ринок продукції, яка знижує річний сезонний спад продажів,

7) розширення власної торговельної мережі.

Рекламу на телебаченні передбачається давати для «розкрутки» торгової марки і нових продуктів.

У газетах планується виходи тематичних статей та інша комерційна інформація.

З метою залучення покупця, власні фірмові магазини і відділи мають мінімальну торговельну націнку - 10%. Продавці отримують відсоток від продажів.

Перехід на активні: продажі дозволить отримувати оперативну інформацію про діяльність основних конкурентів. Випуск нових продуктів дозволить збільшити продажі за рахунок залучення нових груп споживачів і споживання сезонного фактора продажів.

Висновок

У даній роботі представлений план маркетингу для фасованого сиру,. Розробка маркетингового плану здійснювалася на основі попереднього аналізу продукту та ринкової ситуації.

У процесі дослідження було виявлено, що ступінь насиченості ринку висока. У найближчі три роки прогнозується зростання ринку на 2-3,5%. Досліджуваний ринок характеризується високим ступенем конкуренції, наявністю продуктів-аналогів, але відрізняються від досліджуваного продукту поруч якісних характеристик. У рамках аналізу ринкової ситуації була проведена сегментація ринку, яка виявила найбільш бажаний сегмент - вікова група людей від 30 років до 45 з середнім достатком, що необхідно враховувати при розробці плану маркетингу. Досліджувані продукти знаходяться на стадії зрілості життєвого циклу, яка характеризується низькими темпами зростання реалізації товару.

План маркетингу включав в себе розробку комплексу стратегій: товарної, цінової, збутової та комунікативної. Для фасованого сиру було розроблено низку напрямів, які при застосуванні їх на практиці повинні привести до збільшення обсягів продажів, залученню нових клієнтів, утримання інтересів уже наявних споживачів.


Список використованої литератури

1. Академия рынка: маркетинг / Под ред. А.Г. Худокормова. – М. Экономика, 1993. – 572 с.

2. Алексунин В.А. Международный маркетинг: - М.: Изд. Дом „Дашков и К”, 2000. – 160 с.

3. Аникеев С. Методика разработки плана маркетинга: — М.: Фолиум, 1995. — 100 с.

4. Мороз Л. А., Чухрай Н.І. Маркетинг: Підручник/ За ред.. Мороз Л.А.– 2-е видання. – Львів: Нац. Університет «Львівська політехніка», «Інтелект – Захід». – 2002.

5. Основы маркетинга / Ф. Котлер, Г. Армстронг, Д. Сондерс, В. Вонг / Пер. с англ. — 2-е европ. изд.— К.: Издат. дом «Вильямс», 1998. — 1056 с.

6. Інформаційно-правова система «техексперта. Харчова промисловість»

7. . www.znaytovar.ru

8. www.comodity.ru

9. http://www.marketcenter.ru/download.asp?r=2599

10. http://oms.ram.ru/mark/research/view/m00636.html

11. www.yandex.ru

12. www.Google.ru

13. www.consumer-club.com.ua

14. www.president.fr

15. www.export.by

16. www.smsnd.com.ua

17. http://ukraine-today.net

18. http://food.prompages.ru


19.

Додаток А

Анкета

Шановні споживачі! Просимо відповісти на декілька питань стосовно фасованого сиру. Ваша думка багато для нас значить. Ми зробимо нашу продукцію більш корисною, смачною і доступною.

1. Ваша стать:

ˆ Чоловіча;

ˆ Жіноча.

2. Ваш вік:

ˆ До 20;

ˆ 20-35;

ˆ 35-45;

ˆ Більш 45.

3. Як часто Ви купуєте сир:

ˆ Каждий день;

ˆ 2-4 рази на тиждень;

ˆ 1 раз на тиждень;

ˆ 1 раз на 2 тижні;

ˆ 1 раз на місяць;

ˆ Взагалі не купую;

ˆ Інше__________________________

4. Як часто Ви куштуєте сир?

ˆ Кожен день;

ˆ 2-4 рази на тиждень ;

ˆ 1 раз на тиждень;

ˆ 1 раз на 2 тижні;

ˆ 1 раз на місяць;

ˆ Взагалі не купую;

ˆ Інше_______________________________

5. Для кого Ви купуєте сир?

ˆ Для себе;

ˆ Для дітей / онуків;

ˆ Для інших членів сім'ї ;

ˆ Інше________________________

6.Сир з яким терміном зберігання Ви віддаєте перевагу?

ˆ Обмеженого терміну зберігання;

ˆ Тривалого терміну зберігання;

ˆ Не має значення

7. Сир якої жирності Ви зазвичай купуєте?

ˆ 0%

ˆ 9%

ˆ 18%

ˆ Не має значення

8. Вкажіть, що ще крім жирності є для Вас важливим у сиру. ________________________________________________________________

9. На що Ви звертаєте увагу при купівлі сиру?

ˆ Торгова Марка ;

ˆ Виробник;

ˆ Термін зберігання / дата виробництва;

ˆ Зміст і технологія виробництва;

ˆ Зручна упаковка;

ˆ Жирність;

ˆ Інше__________________________

10. Який сир Ви більше полюбляєте:

ˆ Творожна маса;

ˆ Солодкі сирки;

ˆ Зернистий сир;

ˆ Інше_______________________

11. Чи задоволені Ви вибором сиру в магазині:

ˆ Так ;

ˆ Ні (вкажіть чому, чого не вистачає) _________________

ˆ Інше____________________________

12. Яку марку сиру Ви споживаєте:

ˆ Лактонія;

ˆ Добриня;

ˆ Простаквашино;

ˆ President.

13. Які інші молочні продукти Ви купуєте:

ˆ Кефір ;

ˆ Сметану;

ˆ Йогурт;

ˆ Молоко;

ˆ Сир;

ˆ Масло;

ˆ Інше.

14.Де Ви зазвичай купуєте сир:

ˆ У магазині ;

ˆ На ринку ;

ˆ У супермаркетах .

15.Ваші побажання виробникам:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дякуємо за Ваші відповіді!


Додаток Б

Види марок і упаковок сиру фасовочного

Сир компанії «Лактонія» 0% жирності

Сир зернистий «Простаквашино»

Сир «Добриня» компанії «Геркулес» 18% і 9% жирності


Творожна тадиція від President9% і 0% жирності

СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ

Все материалы в разделе "Маркетинг"

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.

Copyright © MirZnanii.com 2015-2018. All rigths reserved.