Робота приватної ветеринарної лікарні Vet мир по наданню ветеринарних послуг діагностично-ветеринарні

Міністерство аграрної політики україни

Сумський національний аграрний університет

Факультет ветеринарної медицини

Кафедра епізоотології та ОЕВС

Курсова робота

З дисципліни: Наукові та правові основи ветеринарного бізнесу

на тему:

Робота приватної ветеринарної лікарні "Vetмир" по наданню ветеринарних послуг (діагностично-ветеринарні послуги дрібним та екзотичним тваринам)

Виконала:

слухач магістратури

групи 0502-1

Коберідзе Г.Ю.

Перевірив: к.в.н., доцент

Фотін А.І.

Суми 2010


Зміст

1. Резюме

2. Юридичний статус підприємства

3. Характеристика ветеринарних послуг

4. Маркетинг-план

4.1 Визначення сегменту ринку

4.2Стратегія маркетингу

5 Організаційний план

6 Фінансовий план

6.1 Розрахунок початкових внесень

6.2 Аналіз обороту коштів

7 Додаток 1


1. Резюме

Даний проект – це створення приватної ветеринарної лікарні широкого спектру послуг, що буде передбачати надання діагностично-лікувальних послуг домашнім дрібним та екзотичним тваринам за допомогою повного спектру сучасного обладнання.

Підприємство розташовано у м. Полтава, де інші ветеринарні лікарні не в змозі задовольнити потреби населення у ветеринарному сервісі дрібних та екзотичних тварин.

Очікуєма кількість пацієнтів складає близько 1000 на місяць, сума доходів від надання послуг складе близько 75 000 – 80 000 гривень.

Початковий внесок складає 132 300 грн, ця сума є цілком особистим вкладом суб’єкта даної підприємницької діяльності.

Основні фінансові показники даного проекту наступні:

1.Виручка від реалізації товарів –415 000 грн.

2. Сума поточних витрат за 12 місяців – 305 725грн.

3. Чистий прибуток за 12 місяців – 109 275 грн.

4.Період окупності початкових вкладень – приблилизно 18 місяців.


2. Юридичний статус підприємства

Повна юридична назва: суб’єкт підприємницької діяльності Міроненко Ю.Г. (далі СПД Міроненко Ю.Г.)

Юридична адреса: Україна, Полтавська область, м. Полтава, вул.. Маршала Бірюзова, буд. 58а

Форма власності: приватне підприємство

Правовий статус: СПД Міроненко Ю.Г. діє на основі статуту підприємства. Засновник: Міроненко Юрій Георгійович, адреса проживання:

м. Полтава, вул. Фрунзе, буд. 156, кв. 11.


3. Характеристика сфери послуг

В останні десятиріччя все більш доступнішими та звичними домашними улюбленцями стають не тільки собаки та кішки, але й різноманітні гризуни, декоративні та співочі птахи, екзотичні рептилії, земноводні, комахи, - цей список постійно поповнюється. Сучасний менталітет людини обумовлює відношення до своїх домашніх питомців як до членів родини. Саме ця відповідальність викликає бажання їх володарів забезпечити їм повноцінне життя та міцне здоров’я. Як відомо, попит народжує пропозицію, тому не дивно, що приватні ветеринарні лікарні по обслуговуванню дрібних та екзотичних тварин набувають в Украйні все більшого престижу та економічного розвитку.

Швидкий науково-технічний прогрес та накопичений практичний ветеринарний досвід дозволяють успішно використовувати у ветеринарії різноманітне обладнання для діагностики та лікування захворювань, - як традиційно медичне, так і модифіковане або ж винахідне, яке відповідає особливостям тих чи інших видових груп пацієнтів. Це значно підвищило терапевтичну ефективність ветеринарних заходів та забезпечило надійну економічну базу для подальшого розвитку практично ветеринарії.

Запропоноване ветеринарне підприємство СПД Міроненко Ю.Г. – це приватна ветеринарна лікарня «VETМИР», яка займається наданням діагностичних, профілактичних та лікувальних послуг різноманітним дрібним та екзотичних тваринам.

Підприємство розташоване у м. Полтава, де спостерігається висока популярність домашніх улюбленців серед населення та відсутність ветеринарних закладів, які в змозі забезпечити для них повний й доступний ветеринарний сервіс. Послуги будуть надаватися у широкому спектрі з використанням сучасного ветеринарного обладнання (додаток 1)

На використання технічного обладнання та праці найманих працівників будуть нараховані тарифи за рішенням суб’єкту підприємницької діяльності Міроненко Ю.Г. згідно даних про ветеринарний сервіс Полтавської області; торгова надбавка на препарати для використання при наданні ветеринарних послуг та при роздрібної торгівлі може сягати 40%.


4. Маркетинг-план

4.1. Визначення сегменту ринку

Таблиця 3.1.1. - Визначення основних груп пацієнтів ветеринарної лікарні

Видові групи пацієнтів

Очікуємий відсоток від

загальної кількості пацієнтів

Собаки 40
Кішки 40
Гризуни 10
Декоративні, співочі та екзотичні птахи 5
Земноводні, рептилії, пресмікащіеся 4,5
Сільськогосподарські тварини та птиця 0,5

Таблиця 3.1.2. - Визначення основних напрямків ветеринарного сервісу

Види послуг Очікуємий відсоток від усіх наданих ветеринарних послуг
Безкоштовна телефонна консультація 10
Діагностичні послуги 20
Профілактичні послуги 20
Лікувальні послуги 50

Таблиця 3.1.3 - Визначення попиту окремих ветеринарних дисциплін

Напрямок ветеринарної допомоги Відсоток від усіх наданих видів ветеринарної допомоги
Терапія та незаразні хвороби 40
Хірургія, реаніматологія, анестезіологія 15
Гінекологія та акушерство 10
Паразитологія та інвазійні хвороби 8
Ендокринологія та алергологія 2
Дерматологія 6
Кардіологія 7
Герпетологія та інсектологія 1
Онкологія 2
Загальна та спеціальна діагностика 5
Консультація та продаж ветеринарних товарів 2

З наведених в таблиці 1 даних слідує, що найбільшу частину пацієнтів будуть складати собаки, кішки та гризуни.

З наведених в таблиці 2 даних можна зробити висновок, що основна робота ветеринарної лікарні буде направлена на надання лікувальної допомоги пацієнтам.

За даними таблиці 3 можна бачити, що найбільшим попитом серед ветеринарних дисциплін будуть користуватися терапія та хірургія.

Дані таблиці 3.1.4. свідчать про високу конкурентоздібність ветеринарної лікарні «VetМир» на ринку ветеринарних послуг м. Полтава, що гарантує швидкий ріст постійних відвідувачів та економічний зріст підприємства.

Таблиця 3.1.4 - Аналіз конкурентів на ринку ветеринарних послуг для дрібних та екзотичних тварин м. Полтава

Сфера

послуг

Назва

ветерин.

установи

Реалізація

ветеринарних

препаратів

Профілактичні

послуги

Діагностичні

послуги

Лікувальні послуги

Вихід на внутрішній та зовнішній ветеринарний ринок
Приватна лікарня «Vet Мир» ++ +++ +++ +++ +++
Приватна лікарня «Біоцентр» ++ +++ + + +
Приватна лікарня «На Фурманова» ++ ++ - + -
Державна обласна лікарня +++ +++ + + +

4.2. Стратегія маркетингу

Більшість сучасних ветеринарних лікарень має недостатньо технічного обладнання або ж це обладнання застаріле. Це зменшує первинні витрати на відкриття власної справи, але помітно звужує сферу надання ветеринарних послуг, знижує економічну ефективність та шкодить конкурентоздібності ветеринарного підприємства.

Виходячи з цього закупка сучасного діагностично-лікувального обладнання одразу ж підвищує терапевтичну ефективність запланованих діагностично-лікувальних заходів, що сприяє швидкому розповсюдженню та зміцненню репутації серед володарів пацієнтів, дозволяє створити та підтримувати високу конкурентоздібнсть та, як наслідок, забезпечує швидкій та успішний оборот вкладених коштів. Водночас висока підготовка робочих кадрів для роботи з наданим обладнанням створює умови для наукового розвитку підприємства, що можна використовувати для виходу на внутрішній та зовнішній ринок ветеринарних послуг для поширення власної справи.

Ціни на діагностично-лікувальні послуги та використані при цьому препарати будуть регулюватися згідно даних про конкурентів та собівартості; ціни на препарати, що реалізуються, будуть встановлені згідно цін в центральних ветеринарних аптеках м. Севастополь з товарною надбавкою до 40%.

Місцезнаходження ветеринарної лікарні позитивно впливає на зріст кількості пацієнтів завдяки вдалому розташуванню біля головних транспортних маршрутів міста та за рахунок населення з ближніх населених пунктів.

Очікуєма кількість пацієнтів складає близько 1000, тоді як оборот коштів від надання послуг та реалізації медикаментів очікується на суму понад 60 000 гривень на місяць.

Для рекламної компанії будуть використовуватися рекламні щити по узбіччях головних транспортних маршрутів, дорожній вказівник біля самої лікарні, оголошення по радіо, міському телебаченню, в міській та обласній пресі, розповсюдження візиток серед володарів потенційних пацієнтів лікарні, створення веб-сайту.

Таблиця 3.2.1. - Розрахунок витрати на рекламу

Стаття витрат Кількість Ціна, грн/міс Сума, грн./міс
1. Рекламні щіти по узбіччях 3 шт 500 1500
2. Дорожний вказівник 1 1000 1000
3. Оголошення по радіо 150 роліків 50 7500
4. Оголошення на міському телебаченні 150 50 7500
5. Оголошення в пресі 40 25 800
6. Візитки 1000 0,5 500
7. Створення веб-сайту - - 1000
Разом:19 800

5. Організаційний план

Ветеринарна лікарня працює цілодобово без вихідних та обідньої перерви.

Для успішної організації праці необхідно використовувати найману силу працівників, кожен з котрих отримав повну вищу ветеринарну освіту та має певну спеціалізацію, а також потрібні адміністратор та обслуговуючий персонал можливо без ветеринарної освіти.

Таблиця 5.1 - Структура клініки

Головний ветеринарний лікар
Ветеринарні лікарі
Асистент ветеринарного лікаря
Адміністратор

Обслуговуючий

персонал

Графік роботи передбачає зміни з чергуванням 2 через 2 дні з 8.00 до 21.00 з одночасним перебуванням на робочому місті 3 лікарів, 1 асистента та 1 адміністратора. Черговий лікар працює з 21.00 до 8.00. Для обслуговуючого персоналу графік роботи має наступний вигляд: з 7.00 до 8.00 та з 19.00 до 21.00 без вихідних.


Таблиця 4.1 - Розрахунок кількості працівників.

Спеціалізація Кількість працівників
Терапевт 2
Хірург/Акушер 2
Дерматолог/алерголог/ендокринолог 1
Кардіолог/офтальмолог/стоматолог 1
Герпетолог/Черговий лікар 1
Асистент 2
Обслуговуючий персонал 1
Адміністратор 2
Разом: 14

База даних про пацієнтів створюється за допомогою комп’ютерної програми «Andiag» для ветеринарних підприємств.

Заробітна плата видається двічі на місяць – п’ятого та двадцятого числа кожного місяця та розраховується за допомогою комп’ютерної програми «Andiag» та складає: для лікарів – 10%, для чергового лікаря, адміністраторів та асистентів – 5% від виручки за місяць; для обслуговуючого персоналу діє постійна ставка, яка складає 500 грн/ міс.

Відпустка надається 1 раз на рік на 2 тижні після 6 місячного стажу роботи в виплатою відпускних на суму 2000 грн.

Преміальний фонд складається з частки чистого прибутку та видається працівникам за рішенням суб’єкту підприємницької діяльності.

Виплата податків здійснюється один раз на рік згідно діючого законодавства.

Постачальником ветеринарних препаратів та витратного матеріалу є компанія «Сузір’я». Поставка товару щотижнева. Заказ здійснюється шляхом відправки адміністратором СПД Міроненко Ю.Г. заповнених бланків заказу на електронну адресу постачальника. Оплата послуг здійснюється шляхом перечислення суми вартості заказу на банківські реквізити постачальника.

Розрахунок з клієнтами здійснюється одразу після завершення надання послуг згідно чеку про оплату, якій видає програма «Andiag».Касові виручки здаються адміністратором головному вет. лікарю після завершення зміни (один раз в два дні).

Робочі приміщення передбачають наступні:

1. Операційна кімната – 1

2. Передопераційна кімната – 1

3. Маніпуляцій на кімната – 2

4. Ренген-кабінет -1

5. Кабінет УЗ досліджень сумісно зі стаціонаром для пацієнтів клініки – 1

6. Приймальня – 1

7. Склад – 1

Додаткові приміщення передбачають:

1. Кабінет головного лікаря – 1

2. Обідня кімната для персоналу – 1

3. Гардеробна та уборна кімната для персоналу - 1


6. Фінансовий план

6.1. Розрахунок початкових витрат

Для відкриття підприємства необхідно мати початковий капітал у розмірі 132 300 грн. Ця сума вноситься суб’єктом підприємницької діяльності у повному обсязі за рахунок особистих коштів.

Таблиця 5.1 - Розрахунок початкових капітальних вкладень.

Стаття витрат Сума,грн
Реєстрація 1 000
Отримання ліцензії 3 000
Купівля приміщення 15 000
Побутове обладнання 13 000
Діагностично-лікувальне обладнання 47 500
Витрати на рекламу 19 800
Закупка товару для використання в клініці та для реалізації 5 000
Проведення комунікацій 10 000
Разом: 132 300

6.2. Аналіз обороту коштів

Прогноз обороту коштів приватної ветеринарної лікарні «VetМир» розраховується на 12 місяців.

Таблиця 5.2.1 - Прогноз руху грошових потоків по проекту на перші 18 місяців його реалізації

Грошова стаття

Місяці

1 2 3 4 5 6
Виручка від реалізації послуг та товару 15000 15000 17000 18000 20000 21000
Текучі витрати, в т.ч.: 12775 14350 14800 17100 19500 19950
Закупка медикаментів 3000 5000 5500 5500 7000 7000
Виплата податків 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Заробітна плата 7225 7225 8150 8600 9500 9950
Комунальні платежі 500 500 500 500 500 500
Додаткові витрати 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Чистий прибуток 2225 650 350 900 500 1050
Прибуток з наростаючим 2225 2875 3225 4125 4625 5675
Грошова стаття Місяці Разом
7 8 9 10 11 12
Виручка від реалізації послуг та товару 30000 37000 42000 55000 65000 80000 415 000
Текучі витрати, в т.ч.: 25000 28150 30400 36250 40450 47000 305 725
Закупка медикаментів 8000 8000 8000 8000 8000 8000
Виплата податків 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Заробітна плата 14000 17150 19400 25250 29750 36000
Комунальні платежі 500 500 500 500 500 500
Додаткові витрати 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Чистий прибуток 5000 8850 11600 18750 24550 33000 109 275
Прибуток з наростаючим 10675 19525 31125 49875 74425

107

425

Основні фінансові показники ефективності проекту за перші 12 місяців його впровадження.1.Початкові вкладення – 132 300 грн.2.Виручка від реалізації товарів –415 000 грн.3.Сума поточних витрат за 12 місяців – 305 725грн.4.Чистий прибуток за 12 місяців – 109 275 грн.5.Період окупності початкових вкладень – приблилизно 18 місяців.

Як ми можемо бачити з таблиці 5.2.1. , особливо з графи «Прибуток з наростаючим» у приватної ветеринарної лікарні «VetМир» м. Полтава відмічається успішний зріст прибутку та подальша перспектива розвитку незважаючи на період окупності початкових вкладів більше ніж 12 місяців.


Додаток 1

Таблиця 1. - Діагностично-лікувальне обладнання

Назва обладнання Кількість Вартість, грн
Цифровий рентген-апарат 1 15000
Апарат для ультразвукового дослідження 1 5000
Кардіограф 1 2000
Автоматичний біохімічний аналізатор з набором реактивів 1 5000
Лампа Вуда 1 300
Кварцева лампа 1 200
Набор хімічних реактивів для загальних аналізів 1 1000
Хірургічний набор великій 2
Прожарочна шафа для стерилізації хірургічних інструментів 1 1000
Разом: 47 500
СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ

Все материалы в разделе "Маркетинг"

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.

Copyright © MirZnanii.com 2015-2018. All rigths reserved.