регистрация /  вход

Рекламні послуги (стр. 1 из 2)

Реферат

на тему:

Рекламні послуги


Зміст

Вступ.......................................................................................................................3

1. Економічний зміст рекламних послуг.............................................................4

2. Основні риси ефективного рекламного оголошення.....................................9

3. Особливості регулювання рекламної діяльності..........................................11

Висновок...............................................................................................................13

Список використаної літератури.......................................................................14


Вступ

На сучасному етапі розвитку України, який відрізняється динамізмом і якісними змінами в усіх сферах громадського життя, зростає роль реклами, особливо на зовнішніх ринках. Прийнятий курс на інтенсифікацію економіки та зміцнення ринкових принципів, гостра необхідність у вирішенні соціальних проблем, підвищення якості і розширення асортименту рекламної продукції поставили галузі рекламної діяльності конкретні завдання. Спеціалістам, які працюють в ній, необхідно постійно істотно підвищувати свій фаховий рівень, розв’язувати багато організаційних, кадрових і виробничих завдань, знаходити нові ефективні форми рекламно-пропагандистської й інформаційної діяльності.

Якісні зміни в галузі реклами особливо актуальні для зовнішньоекономічної сфери, розвиток якої спрямовано на надання експорту стабільно зростаючого і , у кінцевому підсумку, пріорітетного характеру, збільшення в ньому частки машинно-технічних товарів, особливо технологічно складних і наукомістких, впровадження високоефективних і перспективних форм торгівлі.

Світовий ринок характеризується різноманітним асортиментом конкуруючих товарів і пропозиція на них перевищує попит. Тому українські експортери змушені не тільки шукати не зайняті конкурентами „ніші”, а й інтенсифікувати свою рекламну діяльність, організовувати і проводити кампанії більш професійно, управляти рекламним процесом.


1. Економічний зміст рекламних послуг

Реклама відіграє значну роль у міжнародній торгівлі, оскільки на світових товарних ринках зараз діє велика кількість великих фірм, яким необхідно рекламувати свою продукцію. У той же час реклама з придатка до торгівлі перетворилася на самостійну, дуже прибуткову сферу бізнесу. Сьогодні для ринку реклами є характерним процес концентрації рекламної діяльності, поглинання великими рекламними агенствами і засобами поширення реклами більш дрібних. Росте вплив на рекламну сферу найбільших рекламодавців, вони все більше втручаються в ділову активність рекламних агенцій і засобів розповсюдження реклами, контролюючи їх діяльність або скуповуючи їх. Монополізуючи ринок рекламних послуг, промислові фірми отримують монополію на збут товарів, які вони виробляють.

Таким чином, щоб конкурувати із ТНК, що сконцентрували у своїх руках величезні фінансові, виробничі і науково-технічні ресурси і близько половини світової торгівлі, фірмам „другого ешелону” доводиться зокрема, інтенсифікувати рекламу.

На загострення конкуренції впливає також різке розмежування світу на економічні зони. За ринки збуту змагаються між собою корпорації країн „великої трійки” – США, Японії і Західної Європи. У цю боротьбу все активніше включаються нові промислово розвинуті країни – Південна Корея, Тайвань, Сінгапур, Гонконг, Таїланд, Бразилія, Туреччина, Німеччина. Труднощів зі збутом додала науково-технічна революція. Підвищилися вимоги до якості й асортименту продукції. Внаслідок цього фірмам-виробникам доводиться вишукувати нові засоби модернізації виробництва.

В цих умовах боротьба за споживача з кожним днем стає витонченішою. Новизна і досконалість виробів для нього тепер найчастіше є важливішою, ніж ціна. Тому на сучасному ринку перемагає той, хто поряд із принципово новим виробом пропонує досконаліші послуги, форми і методи збуту. І реклама починає відігравати особливу роль. На світовому ринку на неї витрачаються астрономічні суми, що зростають із безпрецендентною гостротою, випереджаючи темпи збільшення випуску валового національного продукту й інфляції. Це – показник постійного розвитку, ефективності, прибутковості й актуальності рекламної діяльності. Щорічно зростає не тільки загальний обсяг реклами, а й частка в ньому міжнародної реклами.

Витрати на рекламу становлять вагому частину бюджетів закордонних промислових фірм. У США тільки на рекламу в засобах масової інформації витрачається більше 5% сумарних витрат на виробництво і реалізацію товарів. У фірмах, що виготовляють предмети масового споживання, частка ще вище; у виробників ліків – 20%, косметики – 13,8, кухонних приналежностей – 12,8, спиртних напоїв – 11,9, галантереї – 9,4, миючих засобів – 8%.

Частка витрат на рекламу у ВНП у більшості промислово розвинутих країн швидко зростає. Багато в чому високий рівень відрахувань на рекламу в головних промислово розвинутих країнах пояснюється високими ставками за рекламне місце або ефірний час у найбільш ефективних засобах масової інформації.

Традиційні способи поширення реклами досягли небувалого розвитку. У 90-х роках у Західному світі було розповсюджено більше 8 тис. щоденних газет тиражем понад 400 млн. примірників, нараховувалося більше 100 інформаційних агенств, тисяча радіо- і телестанцій. У експлуатації знаходилося більше 1 млрд. радіоприймачів і більше 600 млн телевізорів.

Посилюється вплив і поліпшується оснащеність рекламних служб. Кожний із 70,2 тис. спеціалістів, які працюють у 500 найбільших рекламних агенствах США, має під рукою все необхідне для творчості. Їхня робота постійно інтенсифікується. На 1 млн. дол. обороту наприкінці 70-х років припадало 5,5 осіб. За оцінками у даний час цей показник у середньому складає менше п’яти, а в головних рекламних корпораціях – близько трьох осіб.

Структурні зміни спостерігаються і в самій рекламній діяльності. Якщо раніше при постійному рості витрат на усі без вийнятку види і засоби реклами у загальному їх обсязі переважали витрати на рекламу в ЗМІ, то сьогодні вони поступилися першістю сумарним витратам на паблік рілейшнз і сейлз промоушн.

Водночас, незважаючи на активне впроваження промислових гігантів у рекламну діяльність, рекламне агенство продовжує залишатися основною фігурою в цій сфері. Обсяги операцій рекламних агенств постійно зростають. Основними управлінськими елементами підготовки і проведення рекламних кампаній є планування, уніфікація, а також контроль та проектування.

Поряд із керуванням рекламними кампаніями, велике значення має їх ефективність. Визначення ефективності рекламних кампаній як важливого контролюючого елемента рекламної діяльності є актуальною проблемою. Проте ні в Україні, ні за кордоном ще не знайдена точна залежність між сумами, витраченими на конкретні рекламні компанії, і їхніми результатами через наявність багатьох побічних чинників. Наприклад, важко провести грань між дією рекламних заходів і результатом особистих продажів, діяльністю комерційних агентів, специфічними умовами реалізації, які виникли раптово (сезонність, зміни цін та ін.).

Рекламу можна визначити як вид діяльності або вироблену в результаті її продукцію, метою якої є здійснення цілеспрямованого впливу на споживчу аудиторію. Крім того, реклама – це будь-яка, оплачена конкретним спонсором, форма неособистого представлення і пропонування ідей, товарів чи послуг за допомогою ЗМІ.

Залежно від завдань виділяють такі види реклами:

1) інформативна – застосовується для повідомлення покупців про новий товар чи нову особливість певного товару;

2) переконуюча – має на меті довести споживачам, що, купуючи товари конкретної марки, вони за свої гроші отримають найвищу якість. Цей вид реклами є елементом конкурентної боротьби на ринку;

3) порівняльна – це реклама, яка прямо або опосередковано порівнює одну марку з іншими;

4) нагадуюча – застосовуються для того, щоб не дати споживачам забути про товар. Вона важлива для товарів, які знаходяться на етапі зрілості.

Існує також така класифікація видів реклами:

- інформативна або первісна – ознайомлює можливого покупця з новим товаром на ринку, місцем його продажу;

- конкурентна , переконуюча або агітуюча – рекламодавець за допомогою різних засобів і способів (вміле складання тексту, підбір виразних слів) впливає на психіку людини з метою викликати, сформувати або пробудити в неї потребу в даному товарі чи послузі. Він виділяє товар, що рекламується, з усіх аналогічних товарів і переконує покупця придбати саме цей товар;

- збережуюча або нагадуюча – нагадує про товар, що рекламувався раніше, підтримує відданість марці, тобто надає повторну інформацію про товар, оскільки споживач може забути про існування товару і заново почати пошук необхідної йому інформації.

При розробці реклами для міжнародних ринків необхідно продумати декілька додаткових проблемних питань:

- якою мірою реклама на міжнародному рівні повинна адаптуватися до унікальних характеристик ринків різних країн (стандартизація або диференціація);

- наскільки централізованим чи децентралізованим має бути прийняття рішень стосовно організації реклами та її реалізації.

Вибір способу розповсюдження міжнародної реклами складніший за вибір для місцевої реклами, бо необхідно враховувати специфіку національного законодавства, культурно-історичні особливості різних країн. Країни різняться також за рівнем обмежень на рекламну діяльність.

Етапи планування рекламної кампанії:

o визначання цілей та об’єктів кампанії;

o визначення цільової аудиторії реклами;

o вибір засобів реклами;

o підготовка рекламного звернення;

o розробка графіків виходу реклами;

o складення бюджету просування товару;

o попередня оцінка ефективності реклами.

Головні елементи (ознаки) реклами: є платною, здійснюється з використанням ЗМІ або спеціальних об’яв, точно встановлений замовник (рекламодавець), інформує та агітує за товари чи послуги.