Магазин продажу взуття Монарх як система

Міністерство освіти та науки України

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

Факультет соціології та права

Домашня контрольна робота № 1

Виконала:

Студентка ІV курсу

Групи АМ – 74

Павленко Валентина

Перевірила:

Викладач

Петрова

Світлана Олександрівна

Київ 2010

Характеристика адміністративної системи з точки зору системної теорії

Об’єктом для системного аналізу буде магазин продажу взуття «Монарх», тому що в ній я мала досвід роботи.

1. Система.

В даному випадку системою є магазин продажу взуття «Монарх».

2. Надсистема.

Надсистемою для магазину «Монарх» є мережа магазинів «Монарх».

3. Підсистеми.

В магазині «Монарх» підсистемами будуть: відділ продажу, відділ закупівлі, служба безпеки, фінансовий відділ, відділ дизайну, відділ зв’язку, транспортний відділ, рекламний відділ, відділ кадрів та інші.

4. Елементи системи.

В магазині продажу взуття «Монарх» елементами будуть самі працівники. Основними елементами системи виступають: генеральний директор, заступник генерального директора, головний бухгалтер, бухгалтера, юрист, керівник відділу кадрів, адміністратори залу, продавці-консультанти, касири, охоронники, прибиральниці, водії та інші.

5. Системоутворюючий фактор.

Системоутворюючим фактором є приналежність до мережі магазинів «Монарх», отримання прибутку за рахунок охоплення ринку з продажу взуття міста Києва,

6. Функції системи.

До функцій магазину «Монарх» входять:

- забезпечення обслуговування клієнтів;

- формування асортиментного ряду товарів;

- забезпечення якості товару;

- забезпечення безпеки товару;

- контролювання фінансових потоків магазину, перерозподіл фінансових ресурсів;

- оформлення, дизайн вітрин;

- виставлення товару на поличках в магазині згідно планограми;

- обслуговування приміщень магазину(як торгівельних, так і складських), тобто прибирання магазину, полагодження освітлення і т.д.

- забезпечення зберігання товарів;

- забезпечення інформаційного обслуговування;

- забезпечення транспортного обслуговування;

- створення іміджу компанії;

- підтримання дисципліни;

- інші функції.

7. Оточуюче середовище.

Зовнішнє середовище магазину «Монарх»:

- Постачальники ( постачальники товару, матеріалів для взуття, матеріалів для оформлення товарів, матеріалів для технічного забезпечення роботи магазину(система сигналізації наприклад)). Постачальники, в залежності від того, що вони компанії дають, тобто яку сировину чи матеріал, можуть виконувати такі функції: впливати на якість товару, забезпечувати функціонування організації, забезпечувати умови роботи організації.

- Споживачі (як відомо, єдиною дійсною метою кожного бізнесу є створення споживача. Тобто під цим висловлюванням можна розуміти, що саме виживання і виправдання існування організації залежить від її спроможності знаходити споживача і задовольняти його запити). До споживачів, а саме до покупців магазину «Монарх» відносяться: заможні люди, люди з середнім достатком. Покупці, споживачі також мають свої функції, а саме: покупці впливають на формування асортиментного ряду товарів, а також на ціну товарів, стимулюють підвищення якості обслуговування, а також стимулюють до створення гнучкої цінової політики магазину.

- Конкуренти (у багатьох випадках не споживачі, а конкуренти визначають, які саме результати діяльності організації можливо продати і яку ціну за них запросити). Конкурентами магазину «Монарх» будуть: бутики, магазини продажу взяття, які розраховані на середнього покупця, тобто покупця з середнім доходом, великі торгові центри, які реалізують взуття, тобто ті фірми з продажу взуття, які мають приблизно такий самий асортимент товару, з приблизно такою ж ціновою політикою і якістю взуття. Конкуренти також виконують свої функції, основними з яких є такі: зменшення частини покупців, зменшення доходу, виручки, стимулювання до підвищення якості товару, стимулювання для розвитку магазину.

- Закони (Законодавство інколи має великий вплив на організацію, особливо у сфері податкового законодавства). В даному випадку на магазин «Монарх» впливатимуть закони, які функціонують у нашій державі, а саме: магазин буде платити податки в податкову службу, а також закони будуть регулювати, визначати умови функціонування магазину.

- Соціально-економічні умови (хоча зараз економіка і знаходиться на стадії розвитку поступального, але все-таки треба враховувати той фактор, що йде значне підвищення цін на житло, енергію і багато різних послуг, продуктів, тому цінова політика повинна бути гнучкою).

Також до зовнішніх факторів відносять: міжнародне оточення, політичні фактори, соціально-культурні фактори, технологія (тобто при появі нового обладнання, магазин буде мати стимул для закупки цього обладнання, для більш ефективного функціонування всієї системи), тощо.

8. Внутрішнє середовище.

Внутрішнім середовищем магазину «Монарх» є:

- Персонал (люди) – саме вони визначають у кінцевому підсумку придатність технології, а всередині організації – персонал є вирішальним фактором при визначенні відносної відповідності конкретного знання і змісту операцій вибраним технологіям. В магазині «Монарх» персонал – це люди, які займають певні посади в цьому магазині: начальник транспортного відділу, охоронець, прибиральниця, продавець-консультант, касир, водій і т.д.

- Корпоративна культура – набір базових цінностей, переконань та норм, які поділяють всі члени організації. Є два рівня корпоративної культури: перший рівень або його ще називають візуальним рівнем , складають візуальні об’єкти, артефакти: манера одягатися, правила поведінки, фізичні символи, організаційні церемонії, розташування офісів і таке інше. До візуального рівня в магазині «Монарх» відноситься: як основний символ: корону золотистого кольору на кожному магазині «Монарх», темно-бордовий, золотистий, білий колір при оформленні дизайну і кольорової гами магазину, весь персонал одягнений у таку одежу, яка притаманна тій професії, посаді, яку він займає в даній організації. Наприклад, продавець-консультант повинен бути одягнений або в брюки, або в юбку темного кольору, зверху блузка світлих відтінків, обов’язковим є носіння бейджика. Правила поведінки також однакові, наприклад для всіх продавців-консультантів є обов’язковим підійти до клієнта і: по-перше привітатися, по-друге запитати чи щось йому порадити, якщо відповідь була позитивною, то проконсультувати його, подякувати за покупку і провести його до каси. Другий рівень корпоративної культури – відбиті у словах і діяннях працівників організації загальних цінностей і переконань, що свідомо поділяються і культивуються членами організації та проявляються у їх оповіданнях, мові, символах. До корпоративної культури можна також віднести і цілі, завдання та структуру організації. Мета (цілі) – конкретний кінцевий стан або бажаний результат, якого домагається група людей працюючи разом. Цілями магазину «Монарх» є: підвищення якості продукції, завоювання вітчизняного ринку, завоювання міжнародного ринку, збільшення асортиментного ряду товарів, збільшення мережі магазинів, розширення сфери впливу, збільшення покупців, впровадження новітніх технологій, збільшення доходу магазину, тощо. Завдання – це чітко визначена робота, серія робіт, яка повинна бути виконана встановленим способом і у визначений термін. Завданнями магазину «Монарх» є: по-перше, щоб збільшити кількість покупців потрібно вивчити потреби ринку і діяти згідно з цими потребами; по-друге, якщо збільшиться кількість клієнтів, то збільшиться і дохід, тому можна розширювати магазини, створювати нові і впроваджувати нові технології, тощо.

2. Характеристика адміністративної системи (у відповідності до класифікації систем)

1 За ступенем відкритості

- відкрита +

- закрита

2 За характером взаємодії елементів

- координаційна

- ієрархічна +

3 За ступенем організованості

- недостатньо організована (хаос-система)

- сумативна

- організована +

- заорганізована

4 За ступенем складності

- проста

- складна +

- надскладна

5 За типом структури

- лінійна

- сотова

- ієрархічна +

- змішана

6 За наявністю інформації про її будову

- «чорний ящик»

- «сірий ящик» +

- «білий ящик»

7 За кількістю функцій

- монофункційна

- поліфункційна +

8 За рівновагою

- рівноважна +

- нерівноважна

9 За метою

- одноцільова +

- багатоцільова

10 За ефективністю

- неефективна

- середньої ефективності +

- ефективна

11 За результатом

- з нульовим результатом

- результативна +

- з високим результатом

12 За здатністю до пристосування

- адаптивна +

- неадаптивна

13 За здатністю до руху (швидкість)

- статична

- динамічна +

14 За вектором розвитку

- висхідного розвитку +

- нисхідна

- стабільна

15 За етапом розвитку

- система-зародок

- дитяча

- молода

- зріла +

- кризова

- перехідна

- деградуюча

16 За траєкторією розвитку

- лінійна

- нелінійна +

17 За етапом еволюції

- інноваційна

- актуальна +

- застаріла

3. Склад адміністративної системи

Підсистеми адміністративної системи та елементи кожної з підсистем. Елементи адміністративної системи та їх характеристика. Перерахувати елементи системи та охарактеризувати 3-4 різнотипних елементи за різновидами по В.А.Карташову [1, С. 103] та у відповідності до класифікації елементів системи [1, С.104]. Також можна виділити групи елементів у відповідності до класифікації.

Підсистема 1. Відділ продажу

1 елемент: Касир

Характеристика елементу:

Даний елемент є поліспоживачем за класифікацією елементів за В.А. Карташовим. За класифікацією елементів системи, такий елемент, як касир є:

- За степенем рідства з іншими елементами – гомогенним по відношенню до жінок, наприклад, до інших касирів даного магазину Монарх (тому що інші касири є жінками) і гетерогенним по відношенню до чоловіків, наприклад, до відділу охорони (тому що всі елементи даного відділу є чоловіками);

- За степінню самостійності елемента: програмний;

- За тривалістю існування даний елемент нашої підсистеми є постійним;

- За часовою приналежністю – теперішній;

- За роллю в системі – основний;

- За активністю в системі даний елемент буде пасивним;

- За характером дії на систему – визначений чи передбачуваний;

- За характером сприйняття сигналу – передаючий;

- За числом входів-виходів – з декількома входами і декількома виходами.

2 елемент: Продавець-консультант

Характеристика елементу:

Даний елемент є поліспоживачем за класифікацією елементів за В.А. Карташовим. За класифікацією елементів системи, такий елемент, як продавець-консультант є:

- За степенем рідства з іншими елементами - гомогенним по відношенню до жінок, наприклад, до інших продавців-консультантів даного магазину Монарх (тому що інші продавці-консультанти є жінками) і гетерогенним по відношенню до чоловіків, наприклад, до відділу охорони (тому що всі елементи даного відділу є чоловіками);

- За степінню самостійності елемента: ініціативний;

- За тривалістю існування даний елемент нашої підсистеми є постійним;

- За часовою приналежністю – теперішній;

- За роллю в системі – основний;

- За активністю в системі даний елемент буде активним;

- За характером дії на систему – визначений чи передбачуваний;

- За характером сприйняття сигналу – перетворюючий;

- За числом входів-виходів – з декількома входами і декількома виходами.

Підсистема 2. Служба безпеки

1 елемент: Начальник служби безпеки

Характеристика елементу:

Даний елемент є поліефекторним за класифікацією елементів за В.А. Карташовим. За класифікацією елементів системи, такий елемент, як начальник служби безпеки є:

- За степенем рідства з іншими елементами – гомогенним по відношенню до чоловіків, наприклад, до відділу охорони (тому що всі елементи даного відділу є чоловіками) і гетерогенним по відношенню до жінок, наприклад, касирів чи продавців - консультантів, які є жінками;

- За степінню самостійності елемента: ініціативний;

- За тривалістю існування даний елемент нашої підсистеми є постійним;

- За часовою приналежністю – теперішній;

- За роллю в системі – основний;

- За активністю в системі даний елемент буде активним;

- За характером дії на систему – визначений чи передбачуваний;

- За характером сприйняття сигналу – перетворюючий;

- За числом входів-виходів – з одним входом і декількома виходами.

2 елемент: Охоронник

Характеристика елементу:

Даний елемент є поліефекторним за класифікацією елементів за В.А. Карташовим. За класифікацією елементів системи, такий елемент, як охоронник є:

- За степенем рідства з іншими елементами – гомогенним по відношенню до чоловіків, наприклад, до відділу охорони (тому що всі елементи даного відділу є чоловіками) і гетерогенним по відношенню до жінок, наприклад, касирів чи продавців - консультантів, які є жінками;

- За степінню самостійності елемента: програмний;

- За тривалістю існування даний елемент нашої підсистеми є постійним;

- За часовою приналежністю – теперішній;

- За роллю в системі – основний;

- За активністю в системі даний елемент буде активним;

- За характером дії на систему – визначений чи передбачуваний;

- За характером сприйняття сигналу – передаючий;

- За числом входів-виходів – з одним входом і декількома виходами.

Підсисетма 3. Фінонсовий відділ.

1 елемент: Головний бухгалтер

Характеристика елементу:

Даний елемент є поліефекторним за класифікацією елементів за В.А. Карташовим. За класифікацією елементів системи, такий елемент, як головний бухгалтер є:

- За степенем рідства з іншими елементами – гомогенним по відношенню до жінок, і гетерогенним по відношенню до чоловіків;

- За степінню самостійності елемента: адаптивний;

- За тривалістю існування даний елемент нашої підсистеми є постійним;

- За часовою приналежністю – теперішній;

- За роллю в системі – основний;

- За активністю в системі даний елемент буде активним;

- За характером дії на систему – визначений чи передбачуваний;

- За характером сприйняття сигналу – перетворюючий;

- За числом входів-виходів – з одним входом і декількома виходами.

2 елемент: Бухгалтер

Характеристика елементу:

Даний елемент є поліспоживачем за класифікацією елементів за В.А. Карташовим. За класифікацією елементів системи, такий елемент, як бухгалтер є:

- За степенем рідства з іншими елементами – гомогенним по відношенню до жінок і гетерогенним по відношенню до чоловіків;

- За степінню самостійності елемента: програмний;

- За тривалістю існування даний елемент нашої підсистеми є постійним;

- За часовою приналежністю – теперішній;

- За роллю в системі – основний;

- За активністю в системі даний елемент буде пасивним;

- За характером дії на систему – визначений чи передбачуваний;

- За характером сприйняття сигналу – передаючий;

- За числом входів-виходів – з одним входом без виходу.

Підсисетма 4. Транспортний відділ

1 елемент: Начальник транспортного відділу

Характеристика елементу:

Даний елемент є поліефекторним за класифікацією елементів за В.А. Карташовим. За класифікацією елементів системи, такий елемент, як начальник транспортного відділу є:

- За степенем рідства з іншими елементами – гомогенним по відношенню до чоловіків, наприклад, до відділу охорони (тому що всі елементи даного відділу є чоловіками) і гетерогенним по відношенню до жінок, наприклад, касирів чи продавців - консультантів, які є жінками;

- За степінню самостійності елемента: ініціативний;

- За тривалістю існування даний елемент нашої підсистеми є постійним;

- За часовою приналежністю – теперішній;

- За роллю в системі – основний;

- За активністю в системі даний елемент буде активним;

- За характером дії на систему – визначений чи передбачуваний;

- За характером сприйняття сигналу – перетворюючий;

- За числом входів-виходів – з одним входом і декількома виходами.

2 елемент: Водій

Характеристика елементу:

Даний елемент є поліефекторним за класифікацією елементів за В.А. Карташовим. За класифікацією елементів системи, такий елемент, як водій є:

- За степенем рідства з іншими елементами – гомогенним по відношенню до всіх чоловіків, наприклад, до відділу охорони (тому що всі елементи даного відділу є чоловіками) і гетерогенним по відношенню до всіх жінок, наприклад, касирів чи продавців - консультантів, які є жінками;

- За степінню самостійності елемента: програмний;

- За тривалістю існування даний елемент нашої підсистеми є постійним;

- За часовою приналежністю – теперішній;

- За роллю в системі – основний;

- За активністю в системі даний елемент буде пасивним;

- За характером дії на систему – визначений чи передбачуваний;

- За характером сприйняття сигналу – передаючий;

- За числом входів-виходів – з одним входом без виходу.

4. Характеристика системоутворюючого фактору (у відповідності до класифікації [1, с.71]).

1. Активність:

- Активний +

- Пасивний

2. Спосіб проявлення:

- Відкритий +

- Латентний

3. Положення по відношенню до системи:

- Зовнішній

- Внутрішній +

4. Аспекти системи:

- Цільовий

- Часовий

- Структурний

- Функціональний

- Організаційний

- Структурно-функціональний +

5. Відповідність реальності:

- Штучний

- Природній +

6. Характер дії:

- Стабілізуючий +

- Дестабілізуючий

5. Характеристика структури адміністративної систем (у відповідності до класифікації структур)

1 За рівнем складності

- проста +

- складна

2 За видом зв’язків

- порядкова

- композиційна +

- топологічна

3 За характером зв’язків

- з прямими зв’язками

- зі зворотними зв’язками

- зі змішаними зв’язками +

4 За стійкістю структури

- детермінована +

- вірогіднісна

- хаотична

5 За композицією структури

- координаційна

- ієрархічна

- змішана +

6 За ступенем відкритості

- відкрита +

- закрита

7 За ступенем змінності

- статична

- динамічна +

6 Характеристика адміністративної системи як соціальної організації у відповідності до класифікації соціальних організацій [1, с.126]

1. За формами власності:

- приватні +

- акціонерні

- кооперативні

- державні

- суспільні

2. За розміром:

- локальні

- регіональні +

- національні

- міжнародні

- світові

3. за типом влади:

- тоталітарні

- авторитарні

- демократичні +

4. За степенем жорсткості організаційних структур:

- скалярні (жорсткі) +

- летеральні (гнучкі)

5. За степенем формалізованості:

- формальні +

- неформальні

6. За призначенням:

- ділові +

- благодійні

7. За числом виконуваних функцій:

- однофункціональні

- багатофункціональні +

7 Характеристика функцій системи

Охарактеризувати 3-4 зовнішні та 3-4 внутрішні функції у відповідності до класифікації функцій. Кожна функція характеризується окремо.

Зовнішні функції:

Функція №1 Забезпечення обслуговування клієнтів

1. За ступенем впливу на зовнішнє середовище і характером взаємодії з іншими системами:

- пасивна

- обслуговуюча

- протистояння

- поглинання

- перетворення

- адаптивна +

2. За складом функцій:

- проста +

- складна

3. За характером прояву:

- явна +

- латентна (прихована)

4. За змістом функцій:

- цільова +

- рольова

- діяльнісна

5. За характером часової детермінації:

- постійна +

- тимчасова

6. За характером дії:

- безперервна +

- дискретна

7. За наслідками для системи:

- нейтральна

- конструктивна +

- дисфункції

8. За характером впливу на елементи системи:

- розпорядча +

- координації і узгодження

- субординації

- контролююча

- ціле покладання

Функція №2 Забезпечення інформаційного обслуговування

1. За ступенем впливу на зовнішнє середовище і характером взаємодії з іншими системами:

- пасивна

- обслуговуюча

- протистояння

- поглинання

- перетворення

- адаптивна +

2. За складом функцій:

- проста

- складна +

3. За характером прояву:

- явна

- латентна (прихована) +

4. За змістом функцій:

- цільова

- рольова

- діяльнісна +

5. За характером часової детермінації:

- постійна +

- тимчасова

6. За характером дії:

- безперервна +

- дискретна

7. За наслідками для системи:

- нейтральна

- конструктивна +

- дисфункції

8. За характером впливу на елементи системи:

- розпорядча

- координації і узгодження

- субординації

- контролююча

- цілепокладання +

Функція №3 Забезпечення безпеки товару

1. За ступенем впливу на зовнішнє середовище і характером взаємодії з іншими системами:

- пасивна

- обслуговуюча

- протистояння

- поглинання

- перетворення

- адаптивна +

2. За складом функцій:

- проста +

- складна

3. За характером прояву:

- явна +

- латентна (прихована)

4. За змістом функцій:

- цільова +

- рольова

- діяльні сна

5. За характером часової детермінації:

- постійна +

- тимчасова

6. За характером дії:

- безперервна +

- дискретна

7. За наслідками для системи:

- нейтральна

- конструктивна +

- дисфункції

8. За характером впливу на елементи системи:

- розпорядча

- координації і узгодження

- субординації

- контролююча

- ціле покладання +

Внутрішні функції:

Функція №1 Контролювання фінансових потоків магазину, перерозподіл фінансових ресурсів

1. За ступенем впливу на зовнішнє середовище і характером взаємодії з іншими системами:

- пасивна

- обслуговуюча

- протистояння

- поглинання

- перетворення

- адаптивна +

2. За складом функцій:

- проста

- складна +

3. За характером прояву:

- явна

- латентна (прихована) +

4. За змістом функцій:

- цільова +

- рольова

- діяльнісна

5. За характером часової детермінації:

- постійна +

- тимчасова

6. За характером дії:

- безперервна +

- дискретна

7. За наслідками для системи:

- нейтральна

- конструктивна +

- дисфункції

8. За характером впливу на елементи системи:

- розпорядча

- координації і узгодження

- субординації

- контролююча +

- ціле покладання

Функція №2 Забезпечення зберігання товару

1. За ступенем впливу на зовнішнє середовище і характером взаємодії з іншими системами:

- пасивна

- обслуговуюча

- протистояння

- поглинання

- перетворення

- адаптивна +

2. За складом функцій:

- проста +

- складна

3. За характером прояву:

- явна +

- латентна (прихована)

4. За змістом функцій:

- цільова +

- рольова

- діяльнісна

5. За характером часової детермінації:

- постійна +

- тимчасова

6. За характером дії:

- безперервна +

- дискретна

7. За наслідками для системи:

- нейтральна

- конструктивна +

- дисфункції

8. За характером впливу на елементи системи:

- розпорядча

- координації і узгодження

- субординації

- контролююча +

- ціле покладання

Функція №3 Підтримання дисципліни

1. За ступенем впливу на зовнішнє середовище і характером взаємодії з іншими системами:

- пасивна

- обслуговуюча

- протистояння

- поглинання

- перетворення

- адаптивна +

2. За складом функцій:

- проста +

- складна

3. За характером прояву:

- явна +

- латентна (прихована)

4. За змістом функцій:

- цільова +

- рольова

- діяльнісна

5. За характером часової детермінації:

- постійна +

- тимчасова

6. За характером дії:

- безперервна +

- дискретна

7. За наслідками для системи:

- нейтральна

- конструктивна +

- дисфункції

8. За характером впливу на елементи системи:

- розпорядча

- координації і узгодження

- субординації

- контролююча +

- ціле покладання

8. Характеристики зовнішнього та внутрішнього середовища адміністративної системи

Окремо дати характеристики зовнішньому та внутрішньому середовищу у відповідності до типології середовища:

Зовнішнє середовище адміністративної системи:

1. За активністю:

- активне +

- пасивне

2. За характером активності:

- благодатне +

- нейтральне

- агресивне

3. За рівнем організованості:

- стихійне

- організоване +

4. За структурою середовища:

- гомогенне

- гетерогенне +

5. За функціональним вираженням:

- ресурсне

- інформаційне

- конфліктогенне +

- місіонерсько-реалізаторське

Внутрішнє середовище адміністративної системи:

1. За активністю:

- активне +

- пасивне

2. За характером активності:

- благодатне +

- нейтральне

- агресивне

3. За рівнем організованості:

- стихійне

- організоване +

4. За структурою середовища:

- гомогенне

- гетерогенне +

5. За функціональним вираженням:

- ресурсне

- інформаційне

- конфліктогенне

- місіонерсько-реалізаторське +

СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ

Все материалы в разделе "Маркетинг"

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.

Copyright © MirZnanii.com 2015-2018. All rigths reserved.