Холдингова компанія Блітц-Інформ як система

Міністерство освіти та науки України

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

Факультет соціології та права

Домашня контрольна робота № 1

Виконав:

Студент ІV курсу

Групи АМ – 74

Русинов Л. А.:

Перевырела:

Петрова Світлана Олександрівна

Київ 2010

1. Об’єктом системного аналізу є ЗАТ «Холдингова компанія Блітц-Інформ»

1. Система - к омпанія «Блітц-Інформ».

2. Надсистема - сукупність організацій України, що займаються видавницькою та кур’єрською діяльністю.

3. Підсистеми.

3.1. Видавництво "Блітц-Інфом",

3.2. Типографія "Блітц-Прінт",

3.3. Завод картонної упаковки "Блітц-Пак", Завод м’якої упаковки "Блітц-Флукс",

3.4. Фінансово економічній департамент,

3.5. Цент компетенції SAP,

3.6. Дирекція по персоналу,

3.7. Служба безпеки,

3.8. Економічна служба,

3.9. Служба пожежної безпеки,

3.10. Відділ координації закутки сировини та обладнання,

3.11. Технічна дирекція,

3.12. Юридична служба,

3.13. Відділ по роботі з митницею,

3.14. Департамент експлуатаційно-технічних та господарських робіт, агентство підписки та доставки «Блітц-Пресса».

4. Елементи системи :

4.1. президент,

4.2. віце-президент,

4.3. генеральний директор видавництва « Блітц-Інформ»,

4.4. генеральний директор типографії «Блітц-Прінт»,

4.5. заводу картонної упаковки "Блітц-Пак",

4.6. заводу м’якої упаковки "Блітц-Флекс",

4.7. генеральний директор фінансово - економічного департаменту,

4.8. генеральний директор служби безпеки,

4.9. директор по персоналу,

4.10. директор центра компетенции САП,

4.11. директор агентства підписки та доставки «Блітц-Пресса»,

4.12. головний бухгалтер,

4.13. керівник юридичного відділу,

4.14. керівник відділу кадрів,механіки,

4.15. кур’єри,

4.16. сортувальники,

4.17. водії та інші.

5. Системоутворюючий фактор. Отримання прибутку від продажу поліграфічної продукції та надання послуг по її доставці на території України .

6. Функції системи:

· отримання прибутку;

· виготовлення поліграфічної продукції;

· надання послуг по доставці;

· розробка та впровадження сучасних технологій:

o по виготовленню продукції ;

o по кадровому забезпеченню;

· управління персоналом;

· підтримка іміджу компанії;

· інші функції.

7. Оточуюче середовище.

Зовнішнє середовище:

- Постачальники: організації що постачають сировину для виготовлення поліграфічної продукції.

- Споживачі: споживачами компанії можуть бути як фізичні так і юридичні особи що передплачують кореспонденцію, або іншу продукцію, яку виготовляє компанія наприклад упаковку(обслуговує такі бренди, як «Оболонь», «Гетьман», «Славутич»).

- Конкуренти: інші організації, що займаються вид видавничою справою та надають кучерські послуги на території України. Наприклад «Кур’єрська служба України» та видавництво «Ріверс Дайджест».

- Закони: діяльність організації як юридичної особи врегульовано законодавством України. Сюди слід віднести: процедури та порядок прийняття та звільнення персоналу, права та обов’язки організації та учасників, зв'язок з іншими суб’єктами ринку, податкові та бухгалтерські операції та інші.

- Соціально-економічні умови: стан економіки та соціальні настрої населення визначають стратегію діяльності видавництва та кучерської служби.

- Інші зовнішні фактори: міжнародне оточення, політичні фактори, соціально-культурні фактори, технологія тощо.

Внутрішнє середовище:

- Персонал – оскільки компанія «Блітц-Інформ» має велику кількість співробітників (близько тисяч), характеристика персоналу залежить від конкретного завдання яке на нього покладається.

- Корпоративна культура – набір базових цінностей, переконань та норм, які поділяють всі члени організації. Візуальний рівень корпоративної культури складають візуальні об’єкти, артефакти: манера одягатися, правила поведінки, фізичні символи, організаційні церемонії, розташування офісів та інше. Цей рівень у компанії досить розвинений, вона має свій символ, традиційним кольором є темно синій. Великого значення має візуальне оформлення, саме тому на першому поверсі головного офісу розташований поліграфічний музей.

2. Характеристика адміністративної системи

1 За ступенем відкритості

- відкрита

2 За характером взаємодії елементів

- ієрархічна

3 За ступенем організованості

- організована

4 За ступенем складності

- складна

5 За типом структури

- ієрархічна

6 За наявністю інформації про її будову

- «білий ящик»

7 За кількістю функцій

- поліфункційна

8 За рівновагою

- рівноважна

9 За метою

- багатоцільова

10 За ефективністю

- ефективна

11 За результатом

- з високим результатом

12 За здатністю до пристосування

- адаптивна

13 За здатністю до руху (швидкість)

- динамічна

14 За вектором розвитку

- висхідного розвитку

15 За етапом розвитку

- зріла

16 За траєкторією розвитку

- нелінійна

17 За етапом еволюції

- актуальна

3. Склад адміністративної системи

Підсистема Агентство підписки та доставки БЛІТЦ-ПРЕСА

1 елемент: Рекламний агент

Характеристика елементу: даний елемент є поліспоживачем.

- За степенем спорідненості з іншими елементами – гетерогенний

- За степенем самостійності елемента: програмний;

- За тривалістю існування даний елемент нашої підсистеми є постійним;

- За часовою приналежністю – теперішній;

- За роллю в системі – основний;

- За активністю в системі даний елемент буде пасивним;

- За характером дії на систему – визначений чи передбачуваний;

- За характером сприйняття сигналу – передаючий;

- За числом входів-виходів – з декількома входами і декількома виходами.

2 елемент: Сортувальник

Характеристика елементу: даний елемент є поліспоживачем.

- За степенем спорідненості з іншими елементами – гетерогенний;

- За тривалістю існування даний елемент нашої підсистеми є постійним;

- За часовою приналежністю – теперішній;

- За роллю в системі – основний;

- За активністю в системі даний елемент буде пасивним;

- За характером дії на систему – визначений чи передбачуваний;

- За характером сприйняття сигналу – передаючий;

- За числом входів-виходів – з декількома входами і декількома виходами.

3 елемент. Водій

Характеристика елементу: поліефекторний За класифікацією елементів системи, такий елемент, як водій є:

- За степенем спорідненості з іншими елементами – гетерогенний ;

- За степенем самостійності елемента: програмний;

- За тривалістю існування даний елемент нашої підсистеми є постійним;

- За часовою приналежністю – теперішній;

- За роллю в системі – основний;

- За активністю в системі даний елемент буде пасивним;

- За характером дії на систему – визначений чи передбачуваний;

- За характером сприйняття сигналу – передаючий;

- За числом входів-виходів – з одним входом без виходу.

4. Характеристика системоутворюючого фактору

1. Активність:

- Активний

2. Спосіб проявлення:

- Відкритий

3. Положення по відношенню до системи:

- Внутрішній

4. Аспекти системи:

- Структурно-функціональний

5. Відповідність реальності:

- Природній

6. Характер дії:

- Стабілізуючий

5. Характеристика структури адміністративної систем (у відповідності до класифікації структур)

1 За рівнем складності

- складна

2 За видом зв’язків

- композиційна

3 За характером зв’язків

- зі змішаними зв’язками

4 За стійкістю структури

- детермінована

5 За композицією структури

- ієрархічна

6 За ступенем відкритості

- відкрита

7 За ступенем змінності

- динамічна

6. Характеристика адміністративної системи як соціальної організації у відповідності до класифікації соціальних організацій

1. За формами власності:

- приватні

2. За розміром:

- національні

3. за типом влади:

- демократичні

4. За степенем жорсткості організаційних структур:

- скалярні (жорсткі)

5. За степенем формалізованості:

- формальні

6. За призначенням:

- ділові

7. За числом виконуваних функцій:

- багатофункціональні

7. Характеристика функцій системи

Зовнішні функції:

Функція №1 Виготовлення поліграфічної продукції

1. За ступенем впливу на зовнішнє середовище і характером взаємодії з іншими системами:

- адаптивна

2. За складом функцій:

- складна

3. За характером прояву:

- явна

4. За змістом функцій:

- цільова

5. За характером часової детермінації:

- постійна

6. За характером дії:

- безперервна

7. За наслідками для системи:

- конструктивна

8. За характером впливу на елементи системи:

- розпорядча

Функція №2 Надання послуг по доставці

1. За ступенем впливу на зовнішнє середовище і характером взаємодії з іншими системами:

- адаптивна

2. За складом функцій:

- складна

3. За характером прояву:

- явна

4. За змістом функцій:

- діяльнісна

5. За характером часової детермінації:

- постійна

6. За характером дії:

- безперервна

7. За наслідками для системи:

- конструктивна

8. За характером впливу на елементи системи:

- цілепокладання

Функція №3 Впровадження новітніх технологій

1. За ступенем впливу на зовнішнє середовище і характером взаємодії з іншими системами:

- адаптивна

2. За складом функцій:

- складна

3. За характером прояву:

- латентна (прихована)

4. За змістом функцій:

- цільова

5. За характером часової детермінації:

- тимчасова

6. За характером дії:

- дискретна

7. За наслідками для системи:

- конструктивна

8. За характером впливу на елементи системи:

- цілепокладання

Внутрішні функції:

Функція №1 Управління персоналом

1. За ступенем впливу на зовнішнє середовище і характером взаємодії з іншими системами:

- адаптивна

2. За складом функцій:

- складна

3. За характером прояву:

- латентна (прихована)

4. За змістом функцій:

- рольова

5. За характером часової детермінації:

- постійна

6. За характером дії:

- безперервна

7. За наслідками для системи:

- конструктивна

8. За характером впливу на елементи системи:

- контролююча

Функція №2 Підтримання трудової дисципліни

1. За ступенем впливу на зовнішнє середовище і характером взаємодії з іншими системами:

- адаптивна

2. За складом функцій:

- проста

3. За характером прояву:

- латентна (прихована)

4. За змістом функцій:

- цільова

5. За характером часової детермінації:

- постійна

6. За характером дії:

- безперервна

7. За наслідками для системи:

- конструктивна

8. За характером впливу на елементи системи:

- контролююча

8. Характеристики зовнішнього та внутрішнього середовища адміністративної системи

Зовнішнє середовище адміністративної системи:

1. За активністю:

- активне

2. За характером активності:

- нейтральне

3. За рівнем організованості:

- стихійне

4. За структурою середовища:

- гетерогенне

5. За функціональним вираженням:

- конфліктогенне

Внутрішнє середовище адміністративної системи:

1. За активністю:

- активне

2. За характером активності:

- благодатне

3. За рівнем організованості:

- організоване

4. За структурою середовища:

- гетерогенне

5. За функціональним вираженням:

- ресурсне

СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.

opyright © MirZnanii.com 2015-2018. All rigths reserved.