План промененевого обстеження (діагноз: цироз печінки. Варикозне розширення вен стравоходу)

Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова

Кафедра променевої діагностики і терапії з курсом радіаційної медицини

Зав. кафедри:

проф. Ковальський О.В.

Викладач: Ясько В.В.

ПЛАН ПРОМЕНЕВОГО ОБСТЕЖЕННЯ

Діагноз: Цироз печінки. Варикозне розширення вен стравоходу

Виконав: студент 3-а групи 3 курсу

медичного факультету №1

Сенько А.І.

Вінниця 2009р.


ПЛАН ОБСТЕЖЕННЯ:

1. УЗД печінки

2. Сцинтиграфія печінки

3. Доплерівська ультрасонографія

4. МРТ печінки

5. Комп’ютерна томографія з контрастуванням

6. Радіогепатограма

7. Спленопортографія

8. Гепатовенографія

9. Рентгенограма стравоходу

10. Езофагоскопія


1. УЗД печінки

Цироз печінки можливо діагностувати на основі дослідження в режимі «сірої шкали» при візуалізації печінки з неоднорідною структурою паренхіми і нерівним бугристим контуром.

2. Сцинтиграфія печінки

Відмічається незначне збільшення розмірів печінки. Накопичення колоїдного золота дифузно-нерівномірне, з найбільш значним розрідженням штриховки в крайових зонах і нижній частині правої долі.

3. Доплерівська ультрасонографія

Можна виявити кровотік в круглій зв’язці печінки при реканалізації параумбі-лікальної вени, а також візуалізувати інші порто-системні колатералі.

4. МРТ печінки

При проведенні МРТ печінки виявлені зменшена в розмірах печінка з вузлуватими контурами, варикозно-розширені вени.

5. Комп’ютерна томографія з контрастуванням

Видно зменшення в розмірах печінки з вузловими контурам, варикозне розширення вени (вказано чорною стрілкою) і сильно виражений асцит (вказано білою стрілкою).


6. Радіогепатограма

Накопичення і виведення паренхіматозними клітинами печінки введеного індикатора сповільнено, що свідчить про порушення функції печінки.

7. Спленопортографія

Наявність підпечінкового блоку (вказано чорною стрілкою)


8. Гепатовенографія

Неоднорідність тіні контрактованої частини сегмента. Ретроградний потік в портальні вени.

9. Рентгенограма стравоходу

Зображує варикозне розширення вен стравоходу: стравохід трохи розширений. Рельєф внутрішньої поверхні представлений подушкоподібними підвищеннями. На контурах стравоходу ці утворення створюють картину крайових дефектів наповнення. Стінки стравоходу еластичні. Перистальтика збережена.

10. Езофагоскопія

Чітко видно варикознорозширену вену стравоходу (вказано чорною стрілкою)

СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ

Все материалы в разделе "Медицина и здоровье"

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.

Copyright © MirZnanii.com 2015-2018. All rigths reserved.