регистрация /  вход

Диверсифікована стратегія розвитку суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "Центр ділових інвестицій" (стр. 14 из 15)

3.2 Вибір і обгрунтування напрямів диверсифікації діяльності ТОВ «Центр ділових інвестицій»

Виходячи з існуючих стратегій диверсифікації і вихідного стану ТОВ «Центр ділових інвестицій» що найбільш відповідає потребам ринку і можливостям компанії буде диверсифікація, «пов'язана з потребами», яка є освоєнням нової для фірми технології з метою продовження обслуговування традиційного ринку.

Як товар що виводиться на ринок буде запропоновано – надання послуг з ремонту кузовів автомобілів (рихтувально-фарбувальні роботи). Хоча дана послуга досить не нова і представлена чималою кількістю операторів на даному ринку, залишається можливість впровадження на даний ринок з принципово новою технологією.

Як нова технологія пропонується використовувати - технологію багаторазового гальванічного покриття кузовів автомобіля, яка широко використовується на відомих західних автомобілебудівних заводах Audi, BMW і ін.

Придбання відповідного імпортного устаткування, що дозволяє здійснювати багаторазове гальванічне покриття кузовів автомобіля виходить за рамки фінансових можливостей ТОВ «Центр ділових інвестицій».

Як альтернативний варіант розглядається придбання лінії технологічного устаткування для багаторазового гальванічного покриття кузовів автомобіля, вироблюваною ТОВ «ТАТО» (м. Сімферополь) на основі конструкторських розробок МГТУ ім. Баумана.

На користь придбання даного устаткування в ТОВ «ТАТО» свідчить можливість використання фінансового лізингу з боку інвестиційно-лізингової компанії «Ренти», що є стратегічним партнером ТОВ «ТАТО».

Кошторисна вартість проекту 1 млн. грн.

Лізінгодатель - інвестиційно-лізингова компанія «Рента» (м. Сімферополь).

Лізінгополучатель – ТОВ «Центр ділових інвестицій».

Ефективність придбання лінії технологічного устаткування для багаторазового гальванічного покриття кузовів автомобіля на умовах фінансового лізингу за допомогою чотирьох методів оцінки довгострокових інвестицій не оцінюється, оскільки лізингові платежі згідно Законам України «Про лізинг» і «Про оподаткування прибутку підприємств» [19, 20] включаються до складу валових витрат підприємства.

Розмір річного очікуваного чистого прибутку від диверсифікації діяльності ТОВ «Центр ділових інвестицій» у сфері надання послуг з ремонту кузовів автомобілів складає 300 тис. грн. Враховуючи, що предмет лізингу - лінія технологічного устаткування для багаторазового гальванічного покриття кузовів автомобілів згідно Закону «Про лізинг» знаходиться на балансі лізингодателя, економічна рентабельність ТОВ «Центр ділових інвестицій» після введення в експлуатацію даної технологічної лінії збільшиться до 763,2%, а рентабельність продажів - до 24,7%.

3.3 Визначення ефективності розробленої диверсифікованої стратегії розвитку ТОВ «Центр ділових інвестицій»

Оцінка розробленої диверсифікованої стратегії розвитку ТОВ «Центр ділових інвестицій» виробляється на основі різниці планованих на 2007 рік і фактичних значень основних показників його фінансово-господарської і зовнішньоекономічної діяльності за 2008 рік.

Порівняння основних показників фінансово-господарської і зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Центр ділових інвестицій» за 2008 рік і планованих відповідно до розробленої диверсифікованої стратегії розвитку приведені в таблиці 3.8.


Таблиця 3.8

Показники оцінки економічної ефективності диверсифікованої стратегії розвитку ТОВ «Центр ділових інвестицій»

Найменування показника 2008 рік Плані-руємое значення Зміна
Зворот, тис. грн. у тому числі за рахунок диверсифікації, тис. грн. 456,3 0 1463,8 1000 1007,5 1000
Коефіцієнт трансформації, д. е. 11,1 30,9 19,8
Нетто-результат експлуатації інвестицій, тис. грн. у тому числі за рахунок диверсифікації, тис. грн. -15,0 0 361,0 300,0 376,0 300,0
Економічний ефект від імпорту авто скла Gobain- Sekurit і Pilkington, грн../ед.: - для ВАЗ 01-09, АЗЛК, ГАЗ - для іномарок З класу - для іномарок D класу - для іномарок E класу, малих джипів - для іномарок F класу, джипів - для мікроавтобусів 0 0 0 0 0 0 7 27 42 178 214 78 7 27 42 178 214 78
Економічна ефективність експортної діяльності по видах продукції, д.е.: - для ВАЗ 01-09, АЗЛК, ГАЗ - для іномарок З класу - для іномарок D класу - для іномарок E класу, малих джипів - для іномарок F класу, джипів - для мікроавтобусів 0 0 0 0 0 0 1,07 1,12 1,11 1,18 1,16 1,17 1,07 1,12 1,11 1,18 1,16 1,17
Рентабельність продажів % -3,3 24,7 28,0
Економічна рентабельність (рентабельність капіталу) % -36,5 763,2 799,7

Результати розрахунків, представлені в таблиці 3.8, свідчать, що впровадження розробленої диверсифікованої стратегії розвитку ТОВ «Центр ділових інвестицій» забезпечує значне поліпшення всіх основних показників його фінансово-господарської і зовнішньоекономічної діяльності.

Очікувана ефективність розробленої диверсифікованої стратегії розвитку ТОВ «Центр ділових інвестицій» виражається в подоланні збиткового характеру діяльності і підвищенні економічної рентабельності на 799,7%, а рентабельності продажів на 28,0%.

Виводи по розділу 3

1. Результати аналізу фінансово-господарської і зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Центр ділових інвестицій» дозволили обгрунтувати необхідність розробки стратегії диверсифікованого зростання як стратегію розвитку підприємства.

2. З існуючих стратегій диверсифікованого зростання найбільш відповідає потребам розвитку ТОВ «Центр ділових інвестицій» - централізована диверсифікація, яка базується на пошуку і використанні додаткових можливостей виробництва нової продукції в існуючому бізнесі.

3. Розробка диверсифікованої стратегії розвитку підприємства базується на трьох складових:

оптимізація товарно-ринкової стратегії;

оптимізація об'єму і структури активів підприємства;

оптимізація джерел фінансування.

4. У основу оптимізації три складових диверсифікованої стратегії розвитку ТОВ «Центр ділових інвестицій» покладена розроблена економіко-математична модель визначення оптимальних параметрів діяльності підприємства.

5. Основні елементи розробленої стратегії розвитку ТОВ «Центр ділових інвестицій» базуються на:

диверсифікації сировинних ринків;

оптимізації асортименту видів продукції і послуг, що реалізовуються;

оптимізації структури активів і джерел фінансування підприємства на основі використання адекватних форм розрахунків з контрагентами;

виводі на ринок нового вигляду послуг - ремонту кузовів автомобілів на основі використання технології багаторазового гальванічного покриття;

придбанні лінії технологічного устаткування для багаторазового гальванічного покриття кузовів автомобіля, вироблюваною ТОВ «ТАТО» (м. Сімферополь) на основі лізингу.

6. Доцільність впровадження розробленої диверсифікованої стратегії розвитку ТОВ «Центр ділових інвестицій»подтверждена значним поліпшенням всіх основних параметрів його фінансово-господарської і зовнішньоекономічної діяльності.

7. Очікувана ефективність розробленої диверсифікованої стратегії фірми виражається в подоланні збиткового характеру її діяльності і підвищенні економічної рентабельності на 799,7%, а рентабельності продажів на 28,0%.


ВИСНОВОК

1. В результаті виконаної роботи вирішено актуальне завдання в області менеджменту зовнішньоекономічної діяльності по розробці диверсифікованої стратегії розвитку підприємства автосервісу.

2. Серед основних складових даного завдання слід зазначити наступні:

2.1. Обгрунтована необхідність розробки стратегії розвитку підприємства, як основи і необхідної умови його успішного існування.

2.2. Досліджені наукові роботи в області вибору, обгрунтування і розробки диверсифікованих стратегій розвитку фірм, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність.

2.3. Здійснений комплексний аналіз зовнішньоекономічної і фінансово-господарської діяльності досліджуваного підприємства.

2.4. Обгрунтований вибір вигляду стратегії розвитку підприємства і критерій оцінки її ефективності.

2.5. Побудована економіко-математична модель визначення оптимальних параметрів стратегії розвитку підприємства автосервісу.

2.6. Обгрунтовані окремі складові розробленої диверсифікованої стратегії розвитку автосервісу.

2.7. Визначена економічна ефективність розробленої диверсифікованої стратегії розвитку суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності, автосервісу, що функціонує на ринку послуг.

3. Доцільність впровадження розробленої диверсифікованої стратегії розвитку ТОВ «Центр ділових інвестицій» підтверджена значним поліпшенням всіх основних параметрів його фінансово-господарської і зовнішньоекономічної діяльності.

4. Очікувана ефективність розробленої диверсифікованої стратегії фірми виражається в подоланні збиткового характеру її діяльності і підвищенні економічної рентабельності на 799,7%, а рентабельності продажів на 28,0%.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16 квітня 2001 р. (із змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 29. — Ст. 377.

2. Закон України «Про лізинг».

3. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств».

4. Акофф Р. Планірованіє майбутнього корпорації. – М.: Прогрес, 1985.

5. Ансофф І. Стратегичеськоє управління: Пер. з англ. _ М.: Економіка, 1989. – 520 с.

6. Баканов М.І., Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу: Підручник. – 4-е видавництво, доп. і перераб. – М.: Фінанси і статистика, 2005. -416 с.

7. Белошапка В.А., Загорій Г.В. Стратегічне управління: Прінципф і міжнародна практика. – К.: Абсолют-в, 1998.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.

Похожие статьи