Побудова організаційної документації проекту підприємства ТОВ "Майстер Трейд" - Організація виробництва нових побутових лічильників газу на базі смарт-пластикових карток попередньої оплати

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

на тему "Побудова організаційної документації проекту підприємства ТОВ "Майстер Трейд" – Організація виробництва нових побутових лічильників газу на базі смарт-пластикових карток попередньої оплати"
Розраховані календарні строки початку та тривалості робіт проекту (виконані в середовищі MicrosoftPorject)


Розрахунок часових параметрів подій мережевого графіка
Номер події Ранній строк звершення події, тижнів Пізній строк звершення події, тижнів Події критичного путі Резерв часу подій, тижнів
1 0 0 Крит.шлях 0
2 1 1 Крит.шлях 0
3 2 5 3,0
4 2 2 Крит.шлях 0
5 2 4 2,0
6 3 6 3,0
7 3 3 Крит.шлях 0
8 3 5 2,0
9 3,5 6,5 3,0
10 3,5 3,5 Крит.шлях 0
11 3,5 5,5 2,0
12 7,5 7,5 Крит.шлях 0
13 8,5 8,5 Крит.шлях 0
14 9,5 9,5 Крит.шлях 0
15 10,0 10,0 Крит.шлях 0
16 10,5 10,5 Крит.шлях 0
17 12,5 12,5 Крит.шлях 0
18 13,5 15,0 1,5
19 13,5 13,5 Крит.шлях 0
20 14,0 14,0 Крит.шлях 0
21 14,5 15,0 0,5
22 16,0 16,0 Крит.шлях 0

Рис. 1. – Логічний мережевий графік інвестиційного проекту ТОВ «Майстер Трейд» у термінах робіт та подій


Рис. 2. – Мережевий графік проекту, побудований в середовищі MicrosoftProject –2002 (фрагмент 1)


Рис. 3. – Мережевий графік проекту, побудований в середовищі MicrosoftProject –2002 (фрагмент 2)


Рис. 4. – Мережевий графік проекту, побудований в середовищі MicrosoftProject –2002 (фрагмент 3)


Рис. 5. – Мережевий графік проекту, побудований в середовищі MicrosoftProject –2002 (фрагмент 4)


Рис. 6. – Мережевий графік проекту, побудований в середовищі MicrosoftProject –2002 (фрагмент 5)


Рис. 7. – Мережевий графік проекту, побудований в середовищі MicrosoftProject –2002 (фрагмент 6)


Рис. 8. – Мережевий графік проекту, побудований в середовищі MicrosoftProject –2002 (фрагмент 7)


Рис. 9. – Мережевий графік проекту, побудований в середовищі MicrosoftProject –2002 (фрагмент 8)


Рис. 10. – Календарна шкала подій (ранні та пізні строки звершення подій) – діаграма Гантта проекту, побудована в середовищі MicrosoftProject –2002 (фрагмент 1 – зліва резерв часу роботи, справа – тривалістьроботи)


Рис. 11. – Календарна шкала подій (ранні та пізні строки звершення подій) – діаграма Гантта проекту, побудована в середовищі MicrosoftProject –2002 (фрагмент 2 – зліва резерв часу роботи, справа – тривалістьроботи)


Рис. 12. – Календарна шкала подій (ранні та пізні строки звершення подій) – діаграма Гантта проекту, побудована в середовищі MicrosoftProject –2002 (фрагмент 3 – зліва резерв часу роботи, справа – тривалістьроботи)


Рис. 13. – Календарна шкала подій (ранні та пізні строки звершення подій) – діаграма Гантта проекту, побудована в середовищі MicrosoftProject –2002 (фрагмент 4 – зліва резерв часу роботи, справа – тривалістьроботи)


Рис. 14. – Календарна шкала подій (ранні та пізні строки звершення подій) – діаграма Гантта проекту, побудована в середовищі MicrosoftProject –2002 (фрагмент 5 – зліва резерв часу роботи, справа – тривалістьроботи)


Рис. 15. – Календарна шкала подій (ранні та пізні строки звершення подій) – діаграма Гантта проекту, побудована в середовищі MicrosoftProject –2002 (фрагмент 6 – зліва резерв часу роботи, справа – тривалістьроботи)


Рис. 16. – Календарна шкала подій (ранні та пізні строки звершення подій) – діаграма Гантта проекту, побудована в середовищі MicrosoftProject –2002 (фрагмент 7 – зліва резерв часу роботи, справа – тривалістьроботи)


Рис. 17. – Календарна шкала подій (ранні та пізні строки звершення подій) – діаграма Гантта проекту, побудована в середовищі MicrosoftProject –2002 (фрагмент 8 – зліва резерв часу роботи, справа – тривалістьроботи)


Рис. 18. – Календарна шкала подій (ранні та пізні строки звершення подій) – діаграма Гантта проекту, побудована в середовищі MicrosoftProject –2002 (фрагмент 9 – зліва резерв часу роботи, справа – тривалістьроботи)


Рис. 19. – Розрахунок резервів строків робіт в середовищі MicrosoftProject –2002 (фрагмент 1 – діаграма Ганта)


Рис. 20. – Розрахунок резервів строків робіт в середовищі MicrosoftProject –2002 (фрагмент 2 – діаграма Ганта)


Список використаної літератури

1. Андерсен Э., Груде К., Хауг Т. Сфокусированное управление проектом. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2006– 526 с.

2. Батенко Л.П., Зав городніх О.А.Ліщинська В.В. Управління проектуми: навч. посібник. – К., КНЕУ, 2003. – 231 с.

3. ДеКарлоД. eXtreme Project Management. Экстремальное управление проектуми. – М.: Компания p.m. Office, 2005. – 178 с.

4. Кендалл И., Роллинз К. Современные методы управления портфелями проектов и опыт управления проектуми: максимизация ROI – М.: ЗАО «ПМСОФТ», 2004. –280 с.

5. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управление проектуми – М. «Экономика», 2001 – 574 с.

6. Посібник з питань Проектного Менеджменту (українською мовою): Пер. з англ. / Під ред. С.Д. Бушуєва, 2-і видання, перероб. – К.: Видавничий будинок «Ділова Україна», 2000. – 198 с.

7. Руководство к своду знаний по управлению проектуми (Руководство PMBoK). Третьеиздание. © 2004 ProjectManagement Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, PA 19073–3299 USA / США.

8. Словник-довiдник з питань управління проектуми / Бушуєв С.Д. Українська асоціація управління проектуми. – К.: Видавничий будинок «Ділова Україна», 2001. – 640с

9. Структура Декомпозиции Работ WBS // Университет Управления Проектуми (группа компаний ПМСОФТ), http://www.pmsoft.ru/

10. ТОВБ А.С., ЦИПЕС Г.Л. Управление проектуми: стандарты, методы, опыт. 2-е изд. М.:ЗАО «Олимп–Бизнес»,2005. – 240 стр.

11. Управление проектуми. Мазур И.И., Шапиро В.Д. Справочное пособие. – М.: Высшая школа, 2001 – 875 с.: илл.

12. Управление проектуми / под ред. Дж.К. Пинто – СПб: Питер, 2004 – 464 с.

СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ

Все материалы в разделе "Менеджмент"

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.

Copyright © MirZnanii.com 2015-2018. All rigths reserved.