Складання та подання фінансових звітів банку

СОДЕРЖАНИЕ: Якісні характеристики фінансових звітів, організація їх підготовки та подання. Вимоги щодо форм фінансової звітності банку. Методика складання звіту про фінансові результати та рух грошових коштів. Допоміжна звітність та примітки до фінансових звітів.

СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ

Все материалы в разделе "Банковское дело"

Copyright © MirZnanii.com 2015-2017. All rigths reserved.