Корпоративна інформаційна система iRenaissance

Реферат на тему :

«КОРПОРАТИВНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА iRENAISSANCE"

Ефективність функціонування підприємства багато в чому обумовлюється якістю управління.Під якістю управління розуміється і узгодженість у діях менеджменту, і оперативність (час відгуку на зміни зовнішніх обставин має бути мінімальним), та обґрунтованість прийнятих рішень.Сьогодні виконання цих вимог може бути забезпечене тільки за допомогою корпоративної інформаційної системи (КІС), що поєднує весь інформаційний ресурс компанії і надає їх управлінському персоналу як для повсякденної роботи, так і для аналізу.

КІС - управлінська ідеологія, що поєднує бізнес-стратегію підприємства (з будованою для її реалізації структурою) і передові інформаційні технології. Прийнято вважати, що головну увагу при цьому приділяють відпрацьованій структурі керування, що складає функціональну частину підприємства, а автоматизація виконує другорядну, інструментальну роль.

Компанія ROSS Systems, один зі світових лідерів в області корпоративних рішень, пропонує інформаційну систему iRenaissance.ERP, призначену для використання в організаціях будь-якого масштабу (в першу чергу, з безперервним циклом виробництва).

iRenaissance.ERP – це корпоративна інформаційна система.

Раціональний пристрій системи, її гнучкість, можливості настройки і модульна структура роблять iRenaissance.ERP ідеальним вибором при переході від використання розрізнених "настільних" систем автоматизації до єдиного корпоративного інформаційного середовища. Кожна система автоматизації орієнтована на певні галузі і сегменти ринку. Використання КІС ERP-класу iRenaissance корпорації ROSS Systems дозволяє досягти найбільш високих показників при використанні на середніх і великих підприємствах з процесним типом виробництва, до якого можна віднести галузі промисловості: харчова, хімічна, металургійна, нафтопереробна,целюлозно-паперова, фармацевтичнаі т.п.

Крім того, система iRenaissance успішно використовується для автоматизації управління в медичних, адміністративних та освітніх установах, в бібліотеках, у сфері збуту. Система iRenaissance володіє низкою яскравих відмінних особливостей. Порівняно швидке впровадження - власна методологія FrontRunner дозволяє скоротити терміни впровадження системи до 3-6 місяців;відносно низька вартість експлуатації, легкість адміністрування системи; безліч успішних впроваджень в галузях з процесним типом виробництва.В основу системи iRenaissance закладені передові концепції управління ресурсами підприємства ERP (Enterprise Resource Planning) та управління ланцюгами поставок SCM (Supply Chain Management).Вони дозволяють раціонально управляти підприємством, звести до мінімуму витрати виробництва і домогтися швидкого повернення інвестицій.

Основні завдання, які вирішуються системою iRenaissance:

· планування обсягів виробництва;

· облік готової продукції;

· зберігання та пошук управлінської інформації (постачальники, матеріали, обладнання тощо);

· розрахунок витрат, калькуляція собівартості продукції, організація і планування виробничого процесу;

· управління фінансами та контроль взаєморозрахунків з постачальниками і споживачами;

· бухгалтерський облік на підприємстві та його підрозділах;

· аналізі прогнозпродажів;

· контрольза використаннямкредитів;

· плануванняіаналізбюджетупідприємствата йогопідрозділів;

· розрахунок,аналіз, узагальнення тапрогноз фінансовихпоказниківпідприємства;

· розрахунокгрошовихпотоківна основібухгалтерськихзвітів;

· управлінняперевезеннямита оптимізаціятранспортнихвитрат;

· управління експлуатацієюобладнання;

· організація електронного документообігу;

· веденняелектронногоархівупідприємства;

· обліккадрів, управлінняперсоналом;

· обліктрудовитраті розрахунокзаробітноїплати;

· управлінняпроектами.

Система складається з ряду модулів, починаючи з виробничого та фінансового і закінчуючи модулями управління персоналом та розрахунку зарплати.Ці модулі можуть використовуватися незалежно один від одного для автоматизації окремих напрямків діяльності підприємства.Таким чином, компанія, що розвивається може бути автоматизована у відповідності зі своїми поточними вимогами і надалі нарощувати функціональність системи , за рахунок впровадження додаткових модулів по мірі розвитку нових напрямків діяльності організації. Впровадження системи iRenaissance дозволяє оптимізувати роботу підприємства - позбутися від непотрібних і дубльованих операцій, запасів, тобто скоротити витрати і збільшити прибуток.Крім того, впровадження системи iRenaissance - це спосіб сертифікації виробництва на відповідність ISO 9000 - системі міжнародних стандартів якості. Популярність системи iRenaissance пояснюється, зокрема, можливістю її налаштування на офіційні вимоги до документообігу та звітності різних країн. Система має вбудований репозиторій знань (бізнес-процедур), у якому тільки з самого початку зберігаються 1400 готових бізнес-процедур. Система iRenaissance повністю локалізована (перекладена на російську мову і налаштована відповідно до вимог російського законодавства), що підтверджується успішно завершеними проектами з впровадження та успішної експлуатацією системи на російських підприємствах. Система підтримує кишенькові ПК та пристрої для читання штрих-кодів.Клієнт / серверна архітектура iRenaissance повністю відповідає висунутим до КІС вимогам з надійності та безпеки.Крім того, вона є масштабованою, а значить можливо поступове нарощування її конфігурації в міру підключення нових користувальницьких робочих місць.Вся корпоративна інформація зберігається в єдиній базі даних системи, що дозволяє організувати сховище даних і аналізувати накопичену інформацію за допомогою засобів підтримки прийняття рішень (СППР), наприклад, за допомогою DSSuite, власної системи ROSS Systems. iRenaissance є відкритою системою - користувач може додавати в неї необхідні функції, використовуючи вбудовані CASE-засоби і мову четвертого покоління (4GL).

Основні модулі iRenaissance:

iRenaissance Connect - засіб швидкої розробки web-інструментарію, що забезпечує зв'язок з ERP-платформою підприємства

iRenaissance Financial - управління фінансами компанії

iRenaissance Distribution - управління продажами

iRenaissance Manufacturing - управління виробництвом

iRenaissance Maintenance - управління експлуатацією майна

iRenaissance Human Resources / Payroll - управління персоналом та розрахунок заробітної плати

iRenaissance CS Materials Management - управління матеріалами

iRenaissance Transportation Manager - управління перевезеннями і транспортними витратами

iRenaissance DSSuite - засіб підтримки прийняття рішень

iRenaissance SAM - засіб моделювання і опису бізнес-процесів

СистемаiRenaissanceєбагато платформною і підтримуєплатформиWindows, Unix,OpenVMS,СУБДOracle,MS SQL Server,Sybase SQL Server,RDB. СистемаiRenaissanceповністюлокалізована.

Серед користувачів Renaissance CS багато компаній зі світовим ім'ям:

· British Petroleum Oil

· US Air Force

· Alcoa Closure System International

· Apple Computer France

· Apple UK, Dell Computer

· Digital Equipment Corporation, Giness

· Bank of America, Boeing Aerospace

· Dupon

· Mary Key Inc.

· France Telecom

· Радіо "Свобода" і "Вільна Європа"

Відмінною особливістю системи є багаті можливості з оцінки та коригування вартості виробництва. Користувач може застосовувати необмежену кількість методик аналізу витрат і оптимізації виробничих процесів.

Прикладом успішного впровадження iRenaissance.ERP в Росії може служити підприємство "Берлін-Фарма", російське представництво італо-німецького концерну "Менаріні".З середини 90-х років компанія працює на російському ринку як дистриб'ютор фармацевтичних препаратів. Питання про впровадження на підприємстві системи виник у 2000 році, в якості постачальника була обрана московська компанія Interface Ltd., Котра є офіційним представником ROSS Systems на території Росії.Фахівцями компанії Interface Ltd.було проведено повне передпроектне обстеження підприємства з метою виявлення всіх особливостей бізнесу і оптимізації бізнес-процесів, підготовки до впровадження системи.Оскільки російське представництво компанії не займається виробництвом продукції, то впровадження обмежилося модулями фінансової серії ("Головна книга", "Рахунки до отримання", "Рахунки до оплати", "Основні засоби") та модулями дистрибуції ("Управління запасами", "Управління закупівлями"," Управління продажами "," Аналіз продажів ").Крім цього, для реалізації російського бухгалтерського обліку був розроблений "Російський модуль", що дозволяє отримувати звіти про фінансово-господарської діяльності в розрізі бухгалтерського обліку. Розробка "Російського модуля" була обумовлена тим, що вихідна система як західний продукт не враховувала особливостей російської бухгалтерії. З'явилася можливість отримувати звітність про діяльність компанії як у стандарті GAAP, так і виходячи з російського плану рахунків.На даному етапі впровадження системи завершено.У результаті впровадження ERP-системи підприємство отримало потужну та гнучку інформаційну систему, що дозволяє в реальному часі відслідковувати фінансову діяльність, стан складу, оптимізувати роботу з постачальниками та замовниками.

З листопада 2002 року почалася дослідна експлуатація ERP-системи iRenaissance на одному з найбільших коксохімічних підприємств України заводі "Маркохім". Роботи з впровадження інформаційної системи iRenaissance на Маріупольському коксохімічному заводі здійснюються компанією "Інтсол" яка є офіційним українським партнером компанії Interface Ltd. Повне впровадження iRenaissance дозволить реорганізувати управлінську структуру компанії відповідно до міжнародних стандартів якості (ISO 9000).

корпоративна інформаційна управлінський персонал


Інтернет-ресурси:

1. Інтернет-портал [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rossinc.com - корпоративний сайт ROSS Systems

2. Інтернет-портал [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.erpworld.com

3. Інтернет-портал [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.manufacturingsystems.com

СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ

Все материалы в разделе "Менеджмент"

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.

Copyright © MirZnanii.com 2015-2018. All rigths reserved.