Аналіз середовища господарської організації

Міністерство освіти України

Київський національний економічний Університет

Кафедра менеджменту

Реферат з дисципліни “Стратегічне управління”

“Аналіз середовища господарської організації”

Роботу виконав:

Студент вечірнього факультету

5 курс, спеціальність 8103 гр.2

Роботу перевірив:

Київ

План.

1. База виробничої практики

2. Аналіз зовнішнього середовища організації

3. Аналіз проміжного середовища

4. Аналіз внутрішнього середовища та SWOT-аналіз.

5. Місія підприємства.

6. Джерела


1. Загальна характеристика організаціі.

ВАТ "пивзавод "Рогань" - акціонерне товариство по виробництву пива, питної води,безалкогольної та слабкоалкогольної продукції. Воно - одне з найбільших підприємств України устатковане найновішим сучасним обладнанням. Проектна потужність заводу - 10 млн. дал пива на рік. У грудні 1989 року була випущена перша продукція пивзаводу - безалкогольні прохолоджувальні напої. З 1998 року ВАТ "Пивзавод "Рогань" почало виробництво слабоалкогольних напоїв.

Крім основної діяльності товариство займається організацією та здійснення оптово-роздрібної торгівлі, сервісним та гарантійним обслуговуванням різних видів техніки та апаратури, розробкою програмного забепечення та комп'ютерізації процесів виробництва, будівельними та ремонтно-будівельними, столярними роботами. Наприкінці 2000 року Бельгійська компанія з виробництва пива "Інтербрю" придбала 86,4 % акцій ВАТ "Пивзавод "Рогань." В 2001 році ця компанія володіла 87,08 %. Бельгійська компанія "Інтербрю" - друга компанія у світі з виробництва пива. На Україні вона володіє контрольним пакетом акцій, крім ВАТ "Пивзавод "Рогань", також ще Миколаївського пивзаводу "Янтар" та Чернігівського пивзаводу "Десна".

Основні види продукції ,що виробляє ВАТ "Пивзавод "Рогань":

1)пиво: "Слобожанське" "Монастирське" "Монастирське темне" "Веселий монах" "Українське світле" "Золота ера" "Княже" "Студент" "Оригінальне" "Рогань безалкогольне" "Парламентське"

2) безалкогольні напої: "Лимонад" "RC-кола" "Оранж" "Зелене яблуко" "Яблуко" "Дюшес" "Тропик" "Маракуя" "Тоник плюс" "Дитяче шампанське" питна вода із свердловини

3) слабоалкогольні напої: "Джин-тонік" "Ром-кола" "Вермут-лимон" "Бренді-кола".

2. Анализ факторов зовнішнього середовища

та їх вплив на ВАТ «Рогань”.

Зовнішнє середовище — це сукупність факторів, які формують довгострокову прибутковість організації і на які організація не може впливати взагалі або має незначний вплив.

Група факторів Фактор Вияв Можливі відповідні дії ВАТ
Зміни у доходах населення “-“ Зменшення продаж.

- Зменшення ціни;

- Зміна асортименту;

- Скорочення виробництва;

Вільне ціноутворення

“+”,«–» Розвиток конкуренції між підприємствами.

- Розробка збалансованої торгівельної політики;
Масштаби економічної підтримки окремих галузей економіки

“+“ возможность уменьшения себестоимости;

“-“ развитие нечестной конкуренции из-за користування окремими суб’єктами разными пільгами.

- Знаходження більш дешевих ресурсів для виробництва;

- Развитие ассортимента

2.

П

О

Л

І

Т

И

Ч

Н

І

Державна податкова політика Ускладнення роботи в наслідок змін в податковій політиці держави - Пристосування до змін у податковій політиці шляхом , вдосконалення технологій составления звітності тощо.
Рівень протекціонізму Збільшення або зменшення рівня оподаткування імпортних конкурентных товарів

- Зміна ціни;

- Лобіювання на законодавчому рівні інтересів національних виробників;

Рівень корупції державних структур

“+” возможность применения методов нечестной конкуренции;

“-”При високому рівні корупції уменьшается планово стратегическая стабильность бизнеса.

- Пристосування до сформованого ситуації

- чи протидія їй, у залежності від рівня витрат і шансів на успіх.

3.

П

Р

А

В

О

В

І

Недосконалість податкового законодавства

“+” Поява можливості ухилення від сплати податків

“-“Ускладнення роботи ВАТ через нечіткість, незрозумілість та можливі протиріччя в окремих моментах законодавства;

- Використання складних схем ведення діяльності для зменшення витрат;

4.

Т

Е

Х

Н

О

Л

О

Г

І

Ч

Н

І

Низкий рівень науково технічного прогресу. “-“ Зменшення конкурентноздатності ; - Своєчасна модернізація производства

3. АНАЛІЗ СЕРЕДОВИЩА БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО ОТОЧЕННЯ

ТА КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА В ГАЛУЗІ.

Проміжне середовище — це сукупність факторів, які формують довгострокову прибутковість організації і на які вона може впливати через встановлення ефективних комунікацій.

Таблиця 1.2.

Параметри Оцінка (за 10- бальною шкалою)
1. Можливий показник зростання галузі 5
2. Легкість входження нових фірм у галузь 9
3. Інтенсивність конкуренції в галузі 9
4. Рівень використання товарів-субститутів 3
5. Рівень впливу покупців і власників торгівельної мережі 9
6. Рівень технологічності в галузі 5
7. Показник інноваційної діяльності в галузі 3

4. Аналіз внутрішнього середовища організації.

Внутрішнє середовище організації — це сукупність факторів, які формують її довгострокову прибутковість і перебувають під безпосереднім контролем керівників та персоналу організації.

Аналіз внутрішнього середовища підприємства має здійснюватися з урахуванням тенденцій, що склалися в зовнішньому середовищі. У процесі цього аналізу перевіряється вся система господарювання підприємства та окремих його підсистем щодо реалізації можливостей, які зовнішнє середовище надає підприємству, а також вживаються заходи щодо запобігання й послаблення загрози його існуванню, тобто виявляються сильні та слабкі сторони з оцінкою ймовірності реалізації перших і подолання останніх.

СИЛЬНІ ТА СЛАБКІ СТОРОНИ ПІДПРИЄМСТВА

Таблиця №3.

Аспект середовища Сильні сторони Слабкі сторони
1.Операційна система Швидко діюча система Обмеженість діяльності ЕОМ.
2. Персонал Добре обізнаний у спеціфіці діяльності фірми; Недостатня кваліфікація молодих спеціалістів;
3. Маркетинг

Сильна позиція у спеціфічних ринкових сегментах;

Высокий рівень розвитку marketing-mix

Розміри підприємства надто малі , щоб впливати на ринкову ситуацію.
4. Менеджмент

Знання про найважливіші стратегічні групи.

- Недостатньо обгрунтотвані стратегічні дії;

- Недостаточный рівень розвитку аналітичних підсистем;

5.Фінанси Стабильные прибутки від діяльності

- Певна циклічність діяльності, нерівномірність отримання прибутків;

- Недостаточные обсяги інвестицій;

Тепер на основі інформаціх про сильні та слабкі стоорони діяльності підприємтсва побудуэмо матрицю SWOT-аналізу, що дає змогу проаналізувати становища підприємства і можливі шляхи його розвитку.

5. Місія підприємства

Місія мета, задля якої існує організація.

Місія тісно пов’язана з такими категоріями, як «бачення» розвит­ку фірми, «філософія існування фірми» тощо, і майже завжди є особистим поглядом керівників найвищого рівня на перспективу розвитку підприємства.

Управлінська цінність формулювання місії полягає у визначенні довгострокової орієнтації підприємства та основних рішень стосовно узгоджених дій з реалізації «бачення» його розвитку.

МІСІЄЮ ВАТ "пивзавод "Рогань"

є збільшення обсягів прибутку та підвищення соціального рівня персоналу;

через виробництво та реалізацію слабкоалкогольних напитков;

з метою розвитку підприємства.

7. Джерела

1. Шершньова З.Є., Оборська С.В. Ратушний Ю.М. “Стратегічне управління”, КНЕУ 2001

2. Шершньова З.Є., Оборська С.В. Ратушний Ю.М. “Стрратегічне управління”, КНЕУ, 1999


SWOT-аналіз ВАТ "пивзавод "Рогань"
Зовнішнє середовище

Можливості (шанси)

1) Розширення виробництва для задоволення потреб споживачів;

2) Вхождження у нові ринки;

3) Поліпшення законодавства;

Загрози

1) Постійні зміни у нормативному регулюванні;

2) Велика ймовірність розвітку та виникненнянових конкурентів;

3) Зростання збуту товарів-замінників;

Внутрішнє Середовище

Сильні сторони:

1) наявність кваліфікованих кадрів;

2) налагоджена функціональна системауправління з досить глибоким розподіломпраці;

5) Высокий рівень розвитку marketing-mix

6) Наявність жорсткої виробничоїдисципліни у колективі;

Заходи

1) Збільшення прибутків за рахунок збільшення обсягів продажу;

2) Розробка нових галузей діяльності компанії;

3) Науково-технічні дослідження;

4) Впровадження новітніх технологій;

Заходи

1) Пошук стратегій протистояння можливим конкурентам;

2) Лобіювання інтересів компанії на законодавчому рівні;

3) Більш доскональне вивчення можливостей існуючої законодавчої бази.

Слабкі сторони

1) Недостаточный рівень розвиткуаналітичних підсистем;

2) Брак коштів на розробку тавпровадження нових технологій;

3) Неможливість досить швидкогопристосування до змін уподатковому законодавстві;

Заходи

1) Впровадження новітніх технологій виробництва, що знизять собівартість продукції і підвищать її якість.

2) Вдосконалення системи планування й аналізу даних.

Заходи

1) Покращення якості продукції за низької собівартості;

2) Более привлекательная рекламма.

3) Задоволення спеціфічних потреб споживачів.

СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.

opyright © MirZnanii.com 2015-2018. All rigths reserved.