Характеристика факторів внутрішнього середовища

Характеристика факторів внутрішнього середовища .

Магазин “Христина” знаходиться в Івано-Франківській обл., Тисменицького району, селищі Єзупіль.

Місією даногомагазину є: задоволення потреб споживачів, бути лідером у сфері надання послуг та отримувати більший прибуток.

Важливим фактором внутрішнього середовища підприємства є ціль. Але даний магазин має не одну ціль, а декілька:

- збільшити прибуток у поточному році;

- у поточному році планується зменшити витрати;

- при магазині передбачається відкрити пункт сервісного обслуговування побутових електроприладів;

- у другому кварталі передбачається проведення знижок на суміші дитя

- у третьому кварталі в магазині буде проведена комплексна аудиторська перевірка;

- у поточному році директор магазину планує відкрити у другому кварталі поточного року.

Головними завданнями магазину є:

- норматив товарних запасів – 60 днів;

- поставка товарів регулярно, через кожні 5 днів;

- магазин працює як приватна власність;

- на території магазину є стоянка для автомобілів.

Аналізуючи організаційну структуру магазину, можна сказати, що це є лінійний тип структури.

Невід’ємною складовою внутрішнього середовища магазину є персонал. Менеджмент персоналу передбачає свідоме регулювання діяльності трудового колективу, а саме: характеру взаємовідносин між персоналом, формування психологічного клімату, управління конфліктами, мотивації тощо. Можна сказати що в даному магазині працює близько13 чоловік, переважають працівники середнього віку. Основну частину персоналу складають жінки. Що стосується кваліфікації то переважають висококваліфіковані працівники.

До складу організаційної структури аналізованого нами магазину входять (цифрами вказана чисельність працівників):

1. директор;

2. бухгалтерія (2 чол.);

3. продавці (5 чол.);

4. охоронці (2 чол.);

5. працівники перукарні (2 чол.);

6. прибиральниця ( рис.1.1).

Рис 1.1 Організаційна структура магазину “Христина”.

Директор укладає договори з постачальниками. Приймає та звільняє працівників з роботи і здійснює керівництво персоналом.

Бухгалтерія виконує такі функції:

- облік матеріальних та грошових коштів;

- розрахунки з працівниками;

- бухгалтерський облік;

- контроль за правильністю, законністю та доцільністю всіх господарських операцій.

Продавці виконують такі функції:

- приймати продукцію від постачальників;

- розкладати товар на полиці;

- у кінці зміни підраховувати продукцію;

- бути привітним;

Охоронці стежать за порядком в магазині.

Працівники перукарні надають послуги.

Прибиральниця стежить за чистотою в магазині.

Графік виходу працівників на роботу – змінний. Керівництво магазину застосовує схему соціальних пільг і стимулів для працівників типу “меню кафе самообслуговування”. Працівник має право обрати один із видів пільг і стимулів із пропонованого меню:

- місце на закритій стоянці для власних автомобілів працівників;

- часткова оплата санаторних путівок;

- разова премія в розмірі 1,5 місячної заробітної плати;

- додаткова відпустка тривалістю 6 днів.

В магазині застосовується такі форми моральної мотивації працівників: подяка, видача путівок для відпочинку в санаторіях. Серед працюючих вагітна жінка, яка у другому кварталі піде у довготривалу відпустку по догляду за дитиною.

Оплата праці в магазині :

1. Бухгалтер 1 2000 грн. ;

2. Бухгалтер 2 1800 грн. ;

3. Продавець 1,3 1500 грн. ;

4. Продавець 2 1400 грн. ;

5. Продавець 4,5 1450 грн.;

6. Охоронець 1,2 1000 грн. ;

7. Працівник перукарні 1,2 1200 грн. ;

8. Прибиральниця 950 грн.

В магазині Христина використовують такі технології :

- схема завозу товарів-постачання товарів зі складів гуртових баз;

- магазин розташований в окремій будівлі;

- в приміщенні магазину є торгівельний зал, перукарня, склад;

- в торгівельному залі товари викладені на стелажах;

- обробка всіх документів в магазині комп’ютеризована.

Характеристика факторів зовнішнього середовища.

Надіяльність будь-якої організації впливає як внутрішнє так і зовнішнє середовище. Під зовнішнім середовищем розуміють сукупність неконтрольованих суб’єктів і сил, що діють за її межами.

Зовнішнє середовище підприємства поділяється на середовище прямого та непрямого впливу.

Середовище прямого впливу – це середовище яке активно та реально впливає або може вплинути на діяльність організації, але відносно якого організація може мати якісь вплив. Сюди відносять:

- споживачі;

- конкуренти;

- постачальники;

- посередники;

- органи державного регулювання;

- ділові партнери;

- інвестори;

- профспілки;

- контактні аудиторії.

Середовище непрямого впливу – це середовище що лише формує загальну перспективу розвитку сприятливі чи не зовсім, тенденції, проблеми, пастки для організації; його вплив відчувається згодом з плином часу і відносно нього організація не може мати ніякого впливу. Сюди відносять:

- економічні фактори;

- культурні фактори;

- політичні фактори;

- демографічні фактори;

- науково-технічні фактори;

- природні фактори.

Фактори прямого впливу .

Споживачами магазину є особи з середнім та високим рівнем доходів. Будь-яке підприємство існує для споживачів, і тільки клієнти, потреби яких задовольняються, дають можливість підприємству вижити в умовах ринку, а у випадку ефективної діяльності отримати прибуток.

Постачальники відіграють важливу роль у розвитку підприємства забезпечуючи відповідними товарами. Підприємству важливо мати багато постачальників тому, що вони мають неоднакову ціну на певні види продукції. Тому підприємство обирає тих постачальників у яких менші ціни, але якість продукції є гарною.

Конкуренція появляється тоді, коли інше підприємство пропонує аналогічний товар, а споживач обирає за меншою ціною з відповідною якістю. Щодо конкурентів даного магазину, то ними є:

- магазин “Ольга”;

- магазин “Під вербою”;

- магазин “Мальва”.

Фактори непрямого впливу .

До економічних факторів належать:

- рівень безробіття;

- зміна цін;

- інфляція.

Політичні фактори передбачають застосування основних законів та законодавчих актів, що стосується інтересів підприємства та споживачів.

Культурні фактори враховують рівень культури споживача, його історичні традиції, звички, спосіб життя, професію, сімейний стан та інші.

До демографічних факторів належить:

- зміна чисельності населення;

- рівень народжуваності;

- розподіл населення за віком, статтю;

- національну структуру.

Отже, в загальному можна сказати, що аналіз зовнішнього середовища підприємства дозволяє:

- своєчасно дати прогноз появи загроз та можливостей;

- розробити ситуаційні плани на випадок виникнення не передбачуваних обставин;

- розробити стратегію, яка дозволить магазину досягти поставлених цілей.

СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ

Все материалы в разделе "Менеджмент"

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.

Copyright © MirZnanii.com 2015-2018. All rigths reserved.