регистрация /  вход

Методика використання компютерних технологій при вивченні дисципліни Бухгалтерський облік 2 2

Тема магістерської кваліфікаційної роботи:

“Методика використання комп’ютерних технологій при вивченні дисципліни “Бухгалтерський облік””


Науковий керівник :
кандидат педагогічних наук Кошелєва Вікторія Сергіївна

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та розробити методику використання комп’ютерних технологій при вивченні дисципліни “Бухгалтерський облік”.
Завдання дослідження:
1. Визначити понятійно-термінологічний апарат проблеми дослідження, розкрити сутність поняття “комп’ютерні технології навчання;
2. Обгрунтувати теоретичні основи використання комп’ютерних технологій в процесі вивчення дисципліни “Бухгалтерський облік”;
3. Розробити методику використання комп’ютерних технологій при вивченні дисципліни “Бухгалтерський облік”;
4. Провести експертне оцінювання розробленої методики.
Об’єкт дослідження : процес вивчення дисципліни “Бухгалтерський облік”.
Предмет дослідження: методика використання комп’ютерних технологій при вивченні дисципліни “Бухгалтерський облік”.
Теоретична значущість полягає у теоретичному обгрунтуванні методики використання комп’ютерних технологій при вивченні дисципліни “Бухгалтерський облік”.
Практична значущість полягає у розробці практичних рекомендацій щодо застосування програмного продукту “1С:Підприємство” в процесі вивчення дисципліни “Бухгалтерський облік”.

Комп’ютерні технології навчання це сукупність технічних, програмних, навчальних і методичних засобів, що використовуються у навчанні при застосуванні комп’ютерів.

Рис. 1. Класифікація засобів комп’ютерних технологій

Рис. 2 . Алгоритм проектування навчального процесу із використанням комп’ютерних технологій

Рис. 3. Класифікація програм для ведення бухгалтерського обліку

Рис. 4. Структура використання програмного забезпечення для ведення бухгалтерського обліку, згідно даних журналу “Експерт”

Метою методики є формування у майбутніх фахівців економічного профілю умінь з бухгалтерського обліку засобами комп’ютерних технологій.

Завдання методики використання комп’ютерних технологій при вивченні дисципліни «Бухгалтерський облік» у майбутніх фахівців економічного профілю:

- сформувати у студентів уміння щодо обліку товаро-матеріальних цінностей;

- сформувати у студентів уміння щодо обліку основних засобів;

- сформувати у студентів уміння щодо обліку інвестицій;

- сформувати у студентів уміння щодо обліку грошових коштів;

- сформувати у студентів уміння щодо обліку доходів та витрат;

- сформувати у студентів уміння щодо нарахування, виплати та обліку витрат на заробітню платню та соціальні заходи;

- сформувати у студентів уміння щодо створення та формування звітності;

- сформувати у студентів уміння щодо нарахування та обліку податків;

- позитивно вплинути на мотивацію навчальної діяльності при вивченні дисципліни “Бухгалтерський облік”.

Принципи методики використання комп’ютерних технологій при вивченні дисципліни «Бухгалтерський облік»: науковості, системності і послідовності, свідомості і активності, індивідуального підходу, міцності знань, навичок і умінь.

Практичні заняття з використанням програми “1С:Підприємство”

Сценарій практичного заняття за темою “Знайомство з програмою “1С:Підприємство”

Підсумкові результати визначення коефіцієнтів вагомості показників якості методики використання комп’ютерних технологій при вивченні дисципліни “Бухгалтерський облік”

Рис. 5 Результати оцінки методики використання комп’ютерних технологій при вивченні дисципліни “Бухгалтерський облік”


Методика використання компютерних технологій при вивченні дисципліни Бухгалтерський облік 2 2
Методика використання компютерних технологій при вивченні дисципліни Бухгалтерський облік 2 2
Методика використання компютерних технологій при вивченні дисципліни Бухгалтерський облік 2 2
Методика використання компютерних технологій при вивченні дисципліни Бухгалтерський облік 2 2
Методика використання компютерних технологій при вивченні дисципліни Бухгалтерський облік 2 2
Методика використання компютерних технологій при вивченні дисципліни Бухгалтерський облік 2 2
Методика використання компютерних технологій при вивченні дисципліни Бухгалтерський облік 2 2
Методика використання компютерних технологій при вивченні дисципліни Бухгалтерський облік 2 2
Методика використання компютерних технологій при вивченні дисципліни Бухгалтерський облік 2 2
Методика використання компютерних технологій при вивченні дисципліни Бухгалтерський облік 2 2
Методика використання компютерних технологій при вивченні дисципліни Бухгалтерський облік 2 2
Методика використання компютерних технологій при вивченні дисципліни Бухгалтерський облік 2 2
Методика використання компютерних технологій при вивченні дисципліни Бухгалтерський облік 2 2
Методика використання компютерних технологій при вивченні дисципліни Бухгалтерський облік 2 2
Методика використання компютерних технологій при вивченні дисципліни Бухгалтерський облік 2 2
Методика використання компютерних технологій при вивченні дисципліни Бухгалтерський облік 2 2
Методика використання компютерних технологій при вивченні дисципліни Бухгалтерський облік 2 2
Методика використання компютерних технологій при вивченні дисципліни Бухгалтерський облік 2 2
Методика використання компютерних технологій при вивченні дисципліни Бухгалтерський облік 2 2
Методика використання компютерних технологій при вивченні дисципліни Бухгалтерський облік 2 2
Методика використання компютерних технологій при вивченні дисципліни Бухгалтерський облік 2 2
Методика використання компютерних технологій при вивченні дисципліни Бухгалтерський облік 2 2
Методика використання компютерних технологій при вивченні дисципліни Бухгалтерський облік 2 2