регистрация /  вход

Організація логопедичної допомоги дітям дошкільного віку в умовах загальноосвітніх закладів
ОРГАНІЗАЦІЯ ЛОГОПЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
ДІТЯМ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
В УМОВАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ

Мета дослідження:

- виявити особливості та специфіку логопедичної допомоги дітям дошкільного віку з порушеннями усного мовлення та визначити і науково обґрунтувати педагогічні умови її організації й експериментально перевірити доцільність логопедичної роботи в умовах загальноосвітніх дошкільних закладів

Об’єкт дослідження :

- логопедична допомога дітям дошкільного віку в умовах загальноосвітніх закладів

Предмет дослідження :

- організація логопедичної роботи у загальноосвітніх дошкільних закладах

ДОШКІЛЬНЕ ВИХОВАННЯ

- сімейне й суспільне виховання дітей дошкільного віку

- первинна складова, система безперервної освіти в Україні

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА -

цілісний процес, спрямований на:

- забезпечення різнобічного розвитку дитини відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей культурних потреб;

- формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду

МІЖНАРОДНІ ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ ПРО ПРАВА ДИТИНИ

- Загальна декларація (тобто заява) прав людини (1948);

- Декларація про права розумово відсталих осіб (1971);

- Декларація про права інвалідів (1975);

- Конвенція (тобто угода) про права дитини (1989);

- Європейська хартія аутистів (1992).

ДОШКІЛЬНІ ЗАКЛАДИ ДЛЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ передбачають:

- корекцію дефекту за допомогою особливої системи роботи;

- подолання викривленого розвитку, що набувся вторинно внаслідок дефекту;

- компенсацію розвитку за рахунок збережених функцій;

- підготовку дитини до навчання в школі або занять у спеціальній школі

СЛОВО ПРО МОВУ

- Одним із найбільших скарбів, які успадковує кожний народ від своїх предків, є незаперечна його рідна мова. Мова ця - то дзеркало душі народу, то святиня, з котрою зв'язана не тільки минувшість, але і будучність народу, його повага в світі.

Михайло Подолинський

РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ЛОГОПЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

- до революції логопедична допомога була приватною справою.

- до 30-х років логопедична допомога надавалася лише школярам.

- з 40-их років порушення мовлення у дітей дошкільного віку стають предметом уваги науковців і практиків.

ЛОГОПЕДИЧНІ ГРУПИ У ДНЗ

- діти з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення;

- діти з загальним недорозвиненням І, ІІ, ІІІ рівнів;

- діти з заїкуванням.

Діти з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення перебувають у ДНЗ – 1 рік

Етапи корекційної роботи:

- підготовчий;

- формування мовленнєвих первинних умінь і навичок;

- формування комунікативних умінь і навичок у різних видах мовлення.

Діти з загальним недорозвиненням І, ІІ, ІІІ рівнів перебувають
у ДНЗ 3-4 роки:

Етапи корекційної роботи:

- Робота по розвитку розуміння мовлення;

- засвоєння лексичних і граматичних засобів мовлення;

- Формування повноцінної звукової сторони мовлення;

- Підготовка до оволодіння грамотою;

- Розвиток зв’язного мовлення.

Діти з заїкуванням перебувають у ДНЗ 1-3 роки

Етапи логопедичної роботи

- підготовчий;

- основний;

- заключний.

ВИСНОВКИ

- система знань про мовленнєві розлади та їх усунення є актуальною;

- усунення мовленнєвих порушень потребує інноваційних напрямів організації логопедичної роботи в сучасних умовах: особистісно-орієнтованого, конструктивно-комплексного, акустико-візуального;

- розроблений навчальний посібник ОРГАНІЗАЦІЯ ЛОГОПЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В УМОВАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ“


ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

©Автори:

- …….

- …….

- …….


Організація логопедичної допомоги дітям дошкільного віку в умовах загальноосвітніх закладів
Організація логопедичної допомоги дітям дошкільного віку в умовах загальноосвітніх закладів
Організація логопедичної допомоги дітям дошкільного віку в умовах загальноосвітніх закладів
Організація логопедичної допомоги дітям дошкільного віку в умовах загальноосвітніх закладів
Організація логопедичної допомоги дітям дошкільного віку в умовах загальноосвітніх закладів
Організація логопедичної допомоги дітям дошкільного віку в умовах загальноосвітніх закладів
Організація логопедичної допомоги дітям дошкільного віку в умовах загальноосвітніх закладів
Організація логопедичної допомоги дітям дошкільного віку в умовах загальноосвітніх закладів
Організація логопедичної допомоги дітям дошкільного віку в умовах загальноосвітніх закладів
Організація логопедичної допомоги дітям дошкільного віку в умовах загальноосвітніх закладів
Організація логопедичної допомоги дітям дошкільного віку в умовах загальноосвітніх закладів
Організація логопедичної допомоги дітям дошкільного віку в умовах загальноосвітніх закладів
Організація логопедичної допомоги дітям дошкільного віку в умовах загальноосвітніх закладів
Організація логопедичної допомоги дітям дошкільного віку в умовах загальноосвітніх закладів
Організація логопедичної допомоги дітям дошкільного віку в умовах загальноосвітніх закладів
Організація логопедичної допомоги дітям дошкільного віку в умовах загальноосвітніх закладів
Організація логопедичної допомоги дітям дошкільного віку в умовах загальноосвітніх закладів
Організація логопедичної допомоги дітям дошкільного віку в умовах загальноосвітніх закладів
Організація логопедичної допомоги дітям дошкільного віку в умовах загальноосвітніх закладів
Організація логопедичної допомоги дітям дошкільного віку в умовах загальноосвітніх закладів
Організація логопедичної допомоги дітям дошкільного віку в умовах загальноосвітніх закладів
Організація логопедичної допомоги дітям дошкільного віку в умовах загальноосвітніх закладів
Організація логопедичної допомоги дітям дошкільного віку в умовах загальноосвітніх закладів
Організація логопедичної допомоги дітям дошкільного віку в умовах загальноосвітніх закладів