регистрация /  вход

Первинна документація з реалізації продукції (стр. 1 из 3)

Первинна документація з реалізації продукції


Для документального оформлення операцій із реалізації продукції передбачені відповідні документи. На кожну партію зерна, що відправляється на заготівельні пункти, виписують Товарно-транспортну накладну на перевезення зерна (ф. № ТНСГ-2) в чотирьох примірниках, а пр. його перевезенні транспортом зі сторони – в п’яти. При цьому перший примірник накладної залишається в господарстві з підписом водія, три наступних вручаються водію. Після приймання зерна другий примірник залишається на хлібоприймальному пункті, третій повертається в господарство з поміткою про приймання вантажу, четвертий залишається у водія як підстава для заповнення Дорожнього листа вантажного автомобіля.

При транспортуванні зерна транспортом зi сторони четвертий i п’ятий примірники залишаються у водія транспортної організації.

Товарно-транспортна накладна має фіксований номер i серію. У ній зазначають гаражний номер автомобіля; автопідприємство; товаровідправника; вантажоодержувача i платника; назву зернових i олійних культур та насіння трав; сорт i клас; масу (брутто, тара, нетто); ціну, суму.

Заготівельна органiзацiя на кожну культуру, прийняту за день вiд сільськогосподарського підприємства, складає Реєстр товарно-транспортних накладних, в якому зазначають кiлькiсть зерна у фiзичнiй масі, прийнятого за кожною накладною; результати лабораторного аналізу; залікову масу i грошовий розрахунок. На пiдставi Реєстра товарно-транспортних накладних виписують приймальну квитанцію (ф. №ПК-10) на кожну культуру, прийняту протягом дня. В ній вказують номери всіх складених реєстрів накладних, фізичну i залікову масу зерна, суму до виплати з урахуванням якості зерна.

Перший примірник реєстру передають господарству разом з квитанцією, другий — залишається на хлібоприймальному підприємстві. При доставці на хлібоприймальний пункт (підприємство) одиничних партій зерна i олійних культур реєстр накладних не складають, а на кожну партію виписують приймальну квитанцію (ф. №ПК-9), аналогічну Приймальнiй квитанції за формою ПК-10.

Кукурудза надходить на хлібоприймальний пункт в зерні i качанах. Переведення на зернове обчислення проводять тільки за фактичним виходом зерна, який визначає лабораторія хлібоприймального підприємства.

Основним документом, який є підставою для бухгалтерського обліку заставних закупівель зерна в сільськогосподарського товаровиробника, є Складська квитанція.

Якщо господарство здає сортове насіння, то, крім товарно-транспортної накладної, необхідно виписувати первинні документи, що підтверджують їх сортність: Атестат на насіння (ф. №ПР-14), Свідоцтво на насіння (ф. №ПР- 16), Сортове посвідчення (ф. №ПР- 13).

Атестат на насіння виписують при доставці на хлібоприймальне підприємство для обміну або продажу іншим господарствам насіння всіх культур класу посівного стандарту супереліта та еліта. Реалiзацiя хлібоприймальному підприємству сортового насіння придбаних популяцій першої i наступних репродукцій, які вiдповiдають вимогам посівного стандарту, супроводжується Свідоцтвом на насіння, а які не вiдповiдають вимогам посівного стандарту за чистотою i вологістю Сортовим посвідченням. Цим же документом оформляється відправка зерна сильних пшениць, пивоварних сортів ячменю, товарного насіння високоолiйних сортів соняшнику.

У сортових документах господарство гарантує чистоту сорту, що підтверджується підписами керівника, головного агронома, комірника. Ці посадові особи несуть персональну вiдповiдальнiсть за неправильно зазначені сортові або посiвнi якості насіння.

Картопля, овочі, баштанні культури, плоди, виноград та інша продукція рослинництва на оптові бази торговельних органiзацiй i підприємств переробної промисловості, в магазини, пiдприємства громадського харчування, дитячі заклади супроводжуються Товарно-транспортною накладною на перевезення овочів (ф. № ТНСГ-4), яка за змістом i переліком реквiзитiв не вiдрiзняється вiд Товарно-транспортної накладної на перевезення зерна (ф. № ТНСГ-2).

Оптові бази торговельних органiзацiй i переробних підприємств оплачують продукцію, яка надійшла вiд сільськогосподарських підприємств за цінами домовленості.

Магазини, пiдприємства громадського харчування, дитячі та медичні заклади оплачують аналогічну продукцію за роздрібними цінами за вирахуванням торговельної знижки або за цінами домовленості.

Кожна партія цукрових буряків, відвантажена з господарства, супроводжується Товарно-транспортною накладною на перевезення цукрового буряку (ф. № ТНСГ-З) та Реєстром товарно-транспортних накладних на перевезення цукрового буряку на цукрові заводи (ф. № ТНСГ-3а). Товарно-транспортну накладну виписують у чотирьох примірниках. Перший залишається в господарстві, другий — передасться приймальному пункту, а третій i четвертий — транспортній органiзацiї, що перевозила цукрові буряки на заготiвельнi пункти. На пiдставi даних товарно-транспортних накладних на цукрові буряки, прийнятi вiд господарства за день, бухгалтерія заготівельного пункту виписує Приймальну квитанцію (ф.№ПК-8). Вона є основним документом по заготiвлi цукрових буряків. Копії приймальних квитанцій подаються в органи статистики. Заготівлю цукрових буряків відображають у фiзичнiй i залiковiй масі, що прийнята до оплати, тобто за вирахуванням знижки на забрудненість. У мiру облаштування приймальних пунктів i цукрових заводів вiдповiдним обладнанням i пристроями дозволено переходити на здавання цукрових буряків з урахуванням їх цукристості. Заготівлю тварин i птиці обліковують на момент приймання підприємствами м’ясної промисловості i заготівельними органiзацiями за масою живих тварин, одержаною в результаті зважування, за вирахуванням встановлених знижок на кишково-шлунковий тракт, а також шляхом перерахунку м’яса після забою в масу живих тварин за встановленими коефiцiєнтами. Супровідним документом при продажу тварин, птиці i кролів є Товарно-транспортна накладна на перевезення тварин (ф. №ТНСГ-5). У ній заповнюють такі реквізити: вид тварин i птиці, вік, вікова група, iнвентарнi номери, група за вгодованістю, кiлькiсть голів, жива маса, вантажовідправник i вантажоодержувач. Дані щодо великої рогатої худоби записують на пiдставi зважування кожної голови. Свині, вiвцi i кролі обліковуються за окремими групами з однаковою вгодованістю. Птицю в товарно-транспортний накладній записують за видами i віковими групами. На приймальних пунктах у Товарно-транспортних накладних роблять записи про вгодованість i масу тварин та iншi показники, передбачені формою i одержані за результатами зважування i огляду. На приймальних пунктах від господарства тварини, птицю i кролі виписують Приймальну квитанцію ПК-1 окремо на кожний вид тварин i на тварин підвищеної маси. На м’ясо, прийняте вiд господарства, також виписують Приймальну квитанцію ПК- 1. Однак у цьому випадку необхідно вказувати як забійну масу, так i в перерахунку її в живу (при вищій вгодованості коефiцiєнт переведення становить 2,05, середній — 2,7).

Кожна партія молока i молокопродуктів, яка вiдправляєтъся з господарства на переробне підприємство, повинна супроводжуватися Товарно-транспортною накладною на перевезення молочної сировини форми № ТНСГ- 1. Характерними реквізитами цієї форми є маса молока в перерахунку на базисний вміст жиру, вміст білка, кислотність i температура молока, ступінь чистоти, густина молока, термостiйкiстъ i ґатунок молока. Підприємства молочної промисловості на пiдставi Товарно-транспортних накладних ведуть Вiдомiсть про закупівлю молока вiд сільськогосподарського підприємства окремо за кожним господарством, за якими два рази на місяць виписують Приймальнi квитанції форми № ЗПК (мс). Молоко, масло i сметану приймають за масою i фактичним вмістом жиру. Вміст жиру в молоці обчислюють як відношення маси жиру до маси молока.

Слід вiдмiтити деякі особливості обліку реалiзацiї молока за прямими зв’язками безпосередньо в місцях його виробництва. У таких господарствах повинне бути молочне вiддiлення, обладнане для очищення та охолодження молока, а також лабораторія iз визначення його якості. Після підписання здавальником i приймальником Товарно-транспортної накладної форми №ТНСГ- 1 молоко вважається прийнятим i вiдповiдальнiсть за нього несе заготівельна органiзацiя. При цьому перший примірник товарно-транспортної накладної залишається в господарстві, другий передасться заготівельнику, третій водiєвi.

При органiзацiї виїзної торгiвлi необхідно, перш за все, одержати дозвіл на розміщення об’єкта торгівлі, оформити відрядження продавцю (якщо потрібно), визначити спосіб здачі виручки, придбати торговельний патент.

Розміщення об’єкта торгiвлi здійснюється з письмового дозволу місцевого органу державно виконавчої влади i за погодженням з органами державного санiтарно-епiдемiологiчного нагляду, пожежної охорони, державної автоiнспекцiї та архітектури.

За одержання дозволу на розміщення об’єкта торгiвлi необхідно сплачувати вiдповiдний збір. Максимальний розмір збору за видачу дозволу на торгівлю складає не більше 20 неоподатковуваних мiнiмумiв доходів громадян для суб’єктів, що постійно здійснюють торгівлю у спецiалъно відведених для цього місцях; i не більше одного неоподатковуваного мiнiмуму доходів громадян на день — за одноразову торгівлю.

Здійснення торговельної дiяльностi на ринках регламентується Правилами торгiвлi на ринках, затвердженими Наказом Мiнiстерства зовнішньоекономічних зв’язків i торгiвлi України вiд 12.03.96 р. №157. На ринку дозволяється продавати:

- м’ясо i м’ясопродукти, сало, птицю, кролів, нутрій, молоко i молочні продукти, тваринне масло, олію, мед, курячі яйця. Торгівля продукцією тваринницького i рослинницького походження дозволяється лише після проведення експертизи в лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку i надання вiдповiдного документа щодо оцінки якості продукції;

Решение школьных задач в Подарок!
Оставьте заявку, и в течение 5 минут на почту вам станут поступать предложения!