регистрация /  вход

Сертифікація іграшок (стр. 1 из 2)

Реферат

Роботу виконав Зубатенко О.О.

Київський національний торговельно-економічний університет, Товарознавчий факультет

Київ 2004

Вступ

Якість стала одним з найбільш поширених лозунгів кінця двадцятого – початку двадцять першого століття, якість товарів та послуг, якість в технологіях та бізнес-процесах, пов‘язаних з виробництвом товарів та послуг.

Отримання сертифікатів відповідності – один з засобів, передбачених Законом України “О подтверждении соответствия”, яке використовує виробник для гарантування покупцю відповідності продукції певним стандартам та іншими нормативно-технічним документам. При цьому відповідність видається спеціалізованим органом по сертифікації шляхом видачі їм після проведення процедур перевірки сертифікату відповідності продукції. Сертифікат видається на певний строк, який залежить від обраної при проведенні робіт схемі сертифікації [1].

Іграшки володіють магічною силою для дітей різного віку.

Зрозуміло, що більшість батьків, які хочуть перетворити життя своєї дитини на суцільне свято, завалюють дитячу кімнату іграшками. Але їм слід задатись питаннями: “Чи може іграшка зацікавити дитину, підняти йому настрій? Чи відповідає вона віку та можливостям дитини? Чи присутній в ній який-небудь натяк на насильство, переважно за статевими ознаками або інший негативний аспект?” і та ін.

В останній час ринок іграшок став більш динамічним.

Як правило, їх тривалість життя - десь біля року, та лише п‘ята частина залишається на ринку довше. Іграшки з області мультимедіа, які не застаріли за 3 місяці, вважаються “довгожиттєвими”.

Не можна не помітити явну тенденцію: виробників іграшок більш за все цікавить електроніка. Мікросхеми входять майже у всі традиційні іграшки.

Інша тенденція пов‘язана з ліцензіями. Все більше виробників звертаються до героїв телевізійних серіалів, кінофільмів, а також до відомих фірмових марок, спортивної тематиці тощо. Це ставить іграшки в залежність від ліцензії, отримати яку буває не так просто.

Нарешті, ще одна важлива тенденція – високі вимоги до якості та безпеки сучасних іграшок, а також контроль за відповідністю характеристик іграшок певному віку дітей. В минулому році у рамках програми підготовки входження в Європейську економічну спілку, Держстандарт провів роботу по перекладу та введенню в дію європейських стандартів ЕN 71, які визначають основні вимоги безпеки іграшок. Слід зауважити, що вимоги ЕN 71 є менш жорсткими, ніж аналогічні державні.

Насьогодні виникають позиви навіть до якості кубиків – традиційних іграшок різних багатьох поколінь, так як взагалі для їх виготовлення виробники використовують найдешевшу сировину. Кубики виходять широховатими та із занозами.

Також часто відбраковуються надувні іграшки для ігор на воді. Вимоги ГОСТів відносяться до герметичності швів та герметичності цих іграшок при надлишковому тиску 0,02 МПа. Однак, для багатьох іграшок ці вимоги не виконуються [2].

Загальні відомості

У першому кварталі 2001 року органи сертифікації відбракували та зняли з реалізації майже 9 тис. іграшок, або 81.2% перевіреної кількості.

Як повідомив начальник Центру сертифікації та випробувань продукції у Держстандарті Олександр Трескунов, з перевірених 11 тис. іграшок тільки 511 одиниць [3] (4.6%) є іграшками вітчизняного виробника. Основними постачальниками в Україну є Кітай, Польща, Турція.

Як повідомляє "MIGnews.com.ua", із заявлених на сертифікацію протягом останніх років 90% вітчизняних іграшок є абсолютно безпечними, і тільки 9-10% з них отримали негативну оцінку.

Обов‘язкова сертифікація іграшок в Україні введена 1 липня 1994 року наказом Держстандарту України у відповідності з законом “Про захист прав споживачів”.

Існує офіційний документ класифікації іграшок, в якому викладені принципи відповідності їх характеристик до певного віку. Введені допоміжні вимоги до іграшок для дітей до 3 років. Документ адресовано виробникам, імпортерам, випробувальним лабораторіям, органам та службам контролю. У документі надані характеристики виробів, які взагалі не слід розглядати як іграшки. Нові вимоги стандартів безпеки іграшок сформовані у відповідності до інтелектуального та психологічного розвитку дітей з урахуванням потенційних джерел “дитячих небезпек”.

У проекті документа значиться, що іграшки для дітей у віці до 3 років повинні бути: безпечними для дитини, які знаходяться без нагляду у ліжку; достатньо міцними, щоб виключити можливість уколів, порізів та ін.; сконструйованими так, щоб дитина не могла їх розірвати, розібрати або розкусити; не мати грубої поверхні та гострих країв. Крім того, вони не повинні потрапляти у горло або закручуватися навколо шиї.

Вироби, які можуть бути враховані помилково за іграшки, слід визначати за допомогою так званих індикаторів.

2. Експертиза іграшок

З метою забезпечення безпеки життя, охорони здоров‘я, захисту дитини від негативних дій Міністерством освіти було розроблено порядок проведення експертизи настільних, комп‘ютерних та інших ігор, іграшок та ігрових споруд для дітей, які були затверджені наказом Міносвіти.

Даний порядок проведення експертизи настільних, комп‘ютерних та інших ігор, іграшок та ігрових споруд для дітей встановлюють правила проведення соціально-психолого-педагогічної експертизи з метою дозволити їх виробництво, імпорт та реалізацію на території України.

Експертизі підлягають вітчизняні іграшки, які підготовлені до серійного випуску, або у випадку внесення змін у технологію їх виробництва, а також імпортні іграшки до складення договорів на їх постачання.

Цей порядок заборонив виробництво та реалізацію вітчизняних іграшок, а також реалізацію імпортних іграшок на території України, не враховуючи соціально-психолого-педагогічного висновку.

Певні заклади проводять експертизу іграшок, які виготовляють та реалізують на території України, крім комп‘ютерних та електронних.

Вони проводять:

- експертизу іграшок, які виготовлені за новою технологією, комп‘ютерних, електронних та інших складних технологічних ігр;

- первинну експертизу іграшок при відсутності у суб‘єкті закладу;

- повторну експертизу іграшок у випадку від‘ємних результатів отримання авторами, що розроблюють, підприємствами, торговими організаціями;

- розглядають інші питання, які виникають між закладами та заявниками в процесі проведення експертизи;

- заходи з надання методичної допомоги закладам.

Проведення експертизи відбувається на платній основі.

Предметом і змістом експертизи є встановлення відповідності зразка (макету, моделі) іграшки критеріям оцінки настільних, комп‘ютерних та інших ігор, іграшок та ігрових споруд для дітей [4,5].

Витрати, які пов‘язані з нормативно-правовим, науково-методичним, організаційно-технічним забезпеченням системи експертизи, фінансуються з бюджету, відрахувань організацій, які проводять експертизу, з коштів, які отримані ними за проведення експертизи:

заявка;

технічне описання іграшки;

зразок (макет, модель) іграшки в 2-х екземплярах з упаковкою та етикеткою, на якій вказано вік дітей, для яких іграшка призначена, область її застосування;

фотографію зразка (моделі, макету) іграшки;

рекомендації по застосуванню іграшки;

санітарно-епідеміологічний висновок, який видано органами та закладами державної санітарної епідеміологічної служби.

Для проведення експертизи організацією, яка проводить експертизу, створюється експертна комісія (секція) з кваліфікованих спеціалістів – експертів: педагогів, психологів, медичних робітників, художників, дизайнерів. У склад експертної комісії (секції) можуть входити представники органів управління освітою, організацією промисловості та торгівлі, суспільства.

Склад експертної комісії, її голова затверджуються наказом організації, яка проводить експертизу.

За результатами експертизи експертна комісія складає відгук, який підписується головою та всіма членами експертної комісії.

Відгук експертної комісії є основою для видачі організацією, яка проводить експертизу, висновок про відповідність (невідповідність) зразка (макету, моделі) іграшки соціально-психолого-педагогічним критеріям.

У висновку вказуються:

найменування організації, яка проводить експертизу;

для юридичних осіб – найменування та юридична адреса організації, яка отримує висновок;

для фізичних осіб – прізвище, ім‘я, по-батькові, паспортні дані (серія, номер, кім та коли видано), місце проживання, яке отримує висновок;

назва іграшки;

розробник та виробник іграшки;

вік дітей, для яких іграшка призначена, область її використання;

відповідає або не відповідає іграшка соціально-психо-логопедагогічним критеріям;

дата видачі та реєстраційний номер висновку.

Висновок підписується керівником організації, яка проводить експертизу (у випадку його відсутності замісникомкерівника) та завіряється печаткою цієї організації.

Висновок видається заявнику організації, яка проводить експертизу, за 20 днів з дня реєстрації заявника на проведення експертизи іграшок після пред‘явлення їм документа, що підтверджує оплату експертизи.

Висновок дійсний протягом трьох років.

Продовження строку дії висновку виробляється у порядку, який встановлено для його отримання.

При отриманні від‘ємного висновку заявник у місячний строк з дня отримання висновку може звернутися з повторною експертизою.

Форма бланку висновку встановлюється Міносвітою та є єдиною на всій території. Бланки висновків мають реєстраційний номер та необхідну ступінь захисту, виготовляються централізовано типографічним способом.

Контроль за дотриманням порядку проведення експертизи іграшок здійснює Міносвіта [3].