Випробування відцентрового насоса з використанням витратомірів та лічильників рідини різних видів

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра прикладної гідроаеромеханіки

ЗВІТ

З лабораторної роботи

„Випробування відцентрового насоса з використанням витратомірів та лічильників рідини різних видів”

з курсу: „Контроль та вимірювання параметрів рідин та газу”

для студентів напряму: 6,000008 „Енергоменеджмент”

профілізації: „Електроенергетичні системи”

СумДУ 2005р.


Лабораторна робота

Тема: „Випробування відцентрового насоса з використанням витратомірів та лічильників рідини різних видів”

Мета роботи:

-ознайомитися на практиці з конструкцією та принципом дії витратоміра змінного перепаду тиску;

-ознайомитися на практиці з конструкцією та принципом дії тахометричного турбінного лічильника кількості води;

-ознайомитися на практиці з конструкцією та принципом дії ультразвукового портативного витратоміра – лічильника рідини марки „Взлет – ПР”;

-експериментальним шляхом одержати енергетичні характеристики відцентрового насоса марки 2К6б та порівняти їх з відомим паспортними енергетичними характеристиками цього насоса;

-зробити висновки щодо точності виміру витрат за допомогою різних приладів;

Хід роботи


Обробка результатів експериментів

Витрата насоса в данній роботі визначаеться за допомогою витратоміра змінного перепаду тиску з камерним звужуючим пристроем типу „діафрагма” і розраховується за формулою:

де с- коефіцієнт звужуючого пристрою =0,00002656

-перепад тиску на звужуючому пристрої, що вимірюється диференціалбним манометром, Па.

-показання диференціального манометра, число поділок.

Напір насоса визначають за формулою:


де

і
-показання приладів 10 і 11 (зі своїм знаком), відповідно на вході і на виході з насоса, Па;

-густина рідини, що перекачується, кг/м3 ;

і
-внутрішні діаметри відповідно всмоктувального та напірного трубопроводів у місцях виміру тиску, м; (
=
=0,05м)

і
-вертикальні відмітки положення приладів 10 та 11, з’єднаних відповідно з входом і виходом із насоса, відносно осі всмоктувального патрубка, м; (
-
=0).

де

-ціна ділення мановакуометра, з’єднаного з входом у насос (визначається по шкалі приладу);

-показання мановакуометра, число поділок.

де

-ціна ділення манометра, з’єднаного з виходом із насоса (визначається по шкалі приладу);

-показання манометра, число поділок.

Розрахункова формула:

Корисна потужність на валу насоса розраховується за формулою:


ККД насоса визначається за формулою:

де

-споживана насосом потужність, кВт.

Споживана з мережі потужність знаходиться як сума потужностей у фазі, що живить двигун трифазної мережі:

Споживана власне насосом потужність визначається за формулою:

Потужність по фазах розраховується за формулами:

де k-коефіцієнт перерахунку потужності (k=20);

- показання ватметра, число поділок.

Тахометричний турбінний лічильник

Витрата насоса , яка вимірювалась за допомогою тахометричного турбінного лічильника води,розраховується за формулою:


де

- час (год) проходження стрілкою на циферблаті лічильника відстані між основними поділками шкали, що дорівнюють 0,1 м3 .

Корисна потужність на валу насоса розраховується за формулою:

ККД насоса визначається за формулою:

де

-споживана насосом потужність, кВт.

„Взлет – ПР”

Корисна потужність на валу насоса розраховується за формулою:

ККД насоса визначається за формулою:

де

-споживана насосом потужність, кВт.

Результати розрахунків заносяться в таблицю

Розрахунок параметрів згідно варіанта:

„Діафрагма”

Витрата насоса в данній роботі визначаеться за допомогою витратоміра змінного перепаду тиску з камерним звужуючим пристроем типу „діафрагма” і розраховується за формулою:

Напір насоса визначають за формулою:

Корисна потужність на валу насоса розраховується за формулою:

Споживана з мережі потужність знаходиться як сума потужностей у фазі, що живить двигун трифазної мережі:

Споживана власне насосом потужність визначається за формулою:

ККД насоса визначається за формулою:

Тахометричний турбінний лічильник

Витрата насоса , яка вимірювалась за допомогою тахометричного турбінного лічильника води,розраховується за формулою:

де

- час (год) проходження стрілкою на циферблаті лічильника відстані між основними поділками шкали, що дорівнюють 0,1 м3 .

Корисна потужність на валу насоса розраховується за формулою:

ККД насоса визначається за формулою:

де

-споживана насосом потужність, кВт.

„Взлет – ПР”

Корисна потужність на валу насоса розраховується за формулою:

ККД насоса візначається за формулою:φд ∆Р Q φм1 Рм1 φм2 Рм2 Н φа Na φв φс Ne ηed
п/п число Па м3/год число Па число Па м число Вт число Вт число Вт Вт %
поділок поділок поділок поділок поділок поділок
1 0 0 0 1 1600 95 237500 24 17,5 350 17,5 350 17,5 350 1050 54
2 5 5000 6,76 2,5 4000 94 235000 24 24 480 24 480 24 480 1440 70
3 15 15000 11,71 -3 -4800 90 225000 23 29 580 29 580 29 580 1740 75
4 25 25000 15,12 -9 -14400 84 210000 23 32 640 32 640 32 640 1920 78
5 35 35000 17,89 -14,5 -23200 77 192500 22 34 680 34 680 34 680 2040 79
6 45 45000 20,28 -20 -32000 70 175000 21 36 720 36 720 36 720 2160 79,5
7 55 55000 22,42 -25,5 -40800 63 157500 20 38 760 38 760 38 760 2280 80
8 65 65000 24,38 -30 -48000 57 142500 19 39 780 39 780 39 780 2340 80,5
9 75 75000 26,19 -35 -56000 50 125000 18 40 800 40 800 40 800 2400 79
10 80,5 80500 27,13 -37,5 -60000 46 115000 18 41 820 41 820 41 820 2460 78
Умови випробування: k= 20 кВт/діл
Ц1= 1000 Па/діл n= 1500 об/хв
Ц2= 1600 Па/діл ρ= 1000 кг/м3
Ц3= 2500 Па/діл t= 20 ºC

N діафрагма тахометр "Взлет - ПР"
кВт Nk η Т Q Nk η Q Nk η
кВт % сек м3/год кВт % м3/год кВт %
0,57 0,00 0,0 0 0 0 0 0 0 0
1,01 0,39 38,3 59 6,11 0,42 41,2 5,2 0,38 37,6
1,31 0,70 53,4 31 11,61 0,73 55,6 9,2 0,66 50,6
1,50 0,88 58,8 26 13,85 0,86 57,5 12 0,84 56,4
1,61 0,97 60,1 21 17,14 0,96 59,3 14,2 0,93 57,5
1,72 1,07 62,3 18 20,00 1,05 61,3 16,9 1,03 59,7
1,82 1,14 62,6 17 21,18 1,12 61,6 18,1 1,10 60,3
1,88 1,19 63,2 15 24,00 1,19 63,1 19,6 1,14 60,7
1,90 1,16 61,0 14 25,35 1,18 62,4 20,8 1,17 61,6
1,92 1,16 60,2 13 27,48 1,18 61,5 21,6 1,19 61,8


СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ

Все материалы в разделе "Промышленность и производство"

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.

Copyright © MirZnanii.com 2015-2018. All rigths reserved.