Бухгалтерський облік касових операцій і грошових документів

Міністерство освіти та науки України Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова Кафедра обліку та економічного аналізу Курсова робота