регистрация /  вход

Розділи та методи практичної психології (стр. 1 из 3)

Методи роботи психолога

Перш ніж приступитися до розгляду теоретичної психології й використовуваних у ній методів дослідження, ми зупинимося на тій категорії психологів, з якої найчастіше можна зустрітися в повсякденному житті, тобто на психологах-практиках.

Прикладні області

Серед психологів, що безпосередньо обслуговують своїх ближніх, одні займаються проблемами окремих людей у випадках емоційних або соціальних криз, інші прагнуть допомогти рішенню проблем, що виникають у галузі освіти або виробничої діяльності, треті створюють програми для залучення уваги людей до різних суспільних заходів або безпосередньо беруть участь у таких заходах.

Деякі працюють у власних приватних кабінетах, а інші в шкільних керуваннях, у суспільних, урядових або часток установах. Крім того, не можна забувати про всіх тих, хто викладає психологію в середніх спеціальних навчальних закладах, інститутах і університетах, іноді сполучаючи це з науково-дослідною роботою або за допомогою суспільству.

Клінічний психолог

Його роль не слід плутати з роллю психіатра. Клінічні психологи працюють головним чином у лікарнях і центрах психічного здоров'я або в консультаційних кабінетах. Найчастіше вони мають справу з людьми, які скаржаться на стан тривоги, що виражається у функціональних розладах емоційного або сексуального плану, або ж на труднощі в подоланні безладдя повсякденного життя. Психолог повинен усвідомити собі проблему шляхом бесід з пацієнтом або психологічним обстеженням, для того щоб вибрати й в остаточному підсумку застосувати найбільш підходящу терапію.

Психолог-Консультант

Головне завдання психолога-консультанта полягає в тому, щоб допомогти людям, що не потребують психотерапії; до нього в основному звертаються із проблемами, що стосуються відносин між людьми, найчастіше подружніх або сімейних. У таких випадках він повинен полегшити налагодження конструктивного діалогу між чоловіками або між батьками й дітьми, для того щоб вони могли розв'язати свої проблеми.

Сексолог намагається надати допомогу людям, стурбованим сексуальними проблемами. Залежно від серйозності цих проблем він може або просто допомогти клієнтові усвідомити якісь психологічні бар'єри, або у випадку більше складних дисфункцій психологічного походження - запропонувати відповідне лікування.

Більшу роботу проводять і психологи-консультанти, що беруть участь у роботі різних центрів по попередженню самогубств і різного роду організацій по боротьбі з наркоманією або злочинами проти особистості, жертвами яких найчастіше виявляються жінки й діти. Роль такого психолога полягає в тому, щоб допомогти суспільству усвідомити виниклі проблеми, націлитися на них і постаратися вирішити.

Шкільний і промисловий психолог

Ці психологи-консультанти, що працюють у двох різних областях, виконують у сутності досить подібні функції: допомагають учням або службовцям вибрати спеціальність або роботу, найбільш відповідним їхнім інтересам і здатностям. Найчастіше їхні рекомендації бувають засновані на результатах співбесід або психологічних тестів.

Шкільному психологові іноді доводиться надавати психологічну підтримку учнем, у яких виникають труднощі, пов'язані із процесом адаптації; психолог або допомагає учневі розв'язати своїх проблеми, або рекомендує відповідну психотерапію.

Що ж стосується промислового психолога, то йому іноді доручають організацію програм навчання, спрямованих на підвищення продуктивності праці й почуття причетності до справи підприємства в службовців і робітників. Він може виступати також у ролі консультанта як робітників, так і підприємців і відігравати важливу роль у дозволі конфліктів між ними.

У майбутньому його все частіше й частіше будуть залучати до пробудження добросердя в людей при розподілі роботи й поділі часу, пов'язаних з реорганізацією діяльності підприємств.

З іншого боку, нагромадження знань про мотивації споживачів приводить до того, що керуючі підприємство з виробництва й торгівлі споживчими товарами звертаються до психологів за допомогою в прагненні створити оптимальні умови для просування товарів на ринок, для реклами й найкращого використання торговельних площ.

Педагогічний психолог і психолог-ергономіст

Якщо роль шкільного або промислового психолога складається головним чином у тім, щоб допомогти індивідуумові пристосуватися до шкільного або виробничого середовища, то у функції педагогічного психолога й психолога-ергономіста, навпроти, входить поліпшення умов навчання або праці, для того щоб вони якнайкраще відповідали потребам і здатностям учнів або робітників.

Педагогічний психолог займається розробкою найбільш ефективних методів навчання; зокрема, він використовує при цьому відкриття когнітивних психологів і теоретиків, що займаються дослідженням процесів навчання.

Останнім часом деякі педагогічні психологи стали спеціалізуватися в області «керування класом», допомагаючи викладачам виробити в собі такі психологічні й соціальні навички, які дозволяють створити в школі приємну й продуктивну атмосферу.

Зі своєї сторони психологи-ергономісти на основі накопичених знань про поводження людей дають рекомендації конструкторам машин і інших пристроїв, з якими будуть мати справу робітники. У цьому змісті психолог-ергономіст повинен однаково добре судити про найкраще розташування як важелів керування ротаційною машиною, так і кнопок і циферблатів на приладовій дошці в кабіні пілота або ж уміти оцінювати інтенсивність шуму й освітленість, прийнятні для людини в даних умовах.

Інші розділи практичної психології

У різні області людської діяльності усе більше й більше проникають і психологи інших спеціальностей.

Психологія реклами займається оцінкою потреб або очікувань споживачів, створюючи, якщо представиться випадок, попит на підлягаючому збуту продукт, будь те зубна паста або виборча програма політичного діяча.

Юридична психологія прагне покращити взаємини між виправними установами й ув'язненими або між останніми і їхніми родинами. Знання про поводження людини, якими володіють фахівці, дають їм можливість допомагати судам призначати злочинцям такі міри покарання, які сприяли б їхньому поверненню в суспільство.

Військова психологія розробляє головним чином способи вдосконалювання методів командування або зміцнення зв'язків між різними групами. Вона займається також вивченням методів, застосовуваних партизанами, і способів впровадження у війська агентів супротивника.

Психологія релігії намагається зрозуміти й пояснити поводження віруючих у цілому або представників різних сект.

Екологічна психологія займається вивченням найбільш ефективних способів поліпшення умов у населених пунктах і різних місцях, де протікає діяльність людини. Особлива увага вона приділяє проблемам шуму, забруднення середовища токсичними речовинами й нагромадження покидьків, характерного для нашого суспільства споживання.

Існують також фахівці із психології творчості, що прагнуть зрозуміти досвід художника і його формування в індивідуума.

У всіх цих областях важко відокремити теоретиків від практиків: нерідко ті самі люди змінюють і свої погляди на дану проблему, і використовувані методи залежно від одержуваних результатів.

Область наукових пошуків

Щодня виявляються нові факти, застосовуються нові методи, створюються й випробовуються нові способи оцінки результатів. З них лише деякі відразу знаходять собі застосування, тоді як інші залишаються в тіні або ж взагалі забуваються залежно від моди або потреб суспільства. Призначення науки - накопичувати факти незалежно від того, як їх можна буде використовувати. Шляхи пізнання несповідимі.

Психологічні дослідження можуть проводитися в рамках ряду типових тим: психічний розвиток індивідуума, базові властивості особистості і її еволюція, соціальні й міжособистісні взаємодії. Все це цілком чітко обкреслені розділи, знання яких буде збагачуватися даними досліджень, проведених по більшій частині в природній обстановці.

Проводяться також фундаментальні дослідження, що не ставляться до якої-небудь конкретної області психології. Їх проводять найчастіше в лабораторії, використовуючи звичайно експериментальний метод, на якому ми зупинимося наприкінці цієї глави. Розмаїтість досліджуваних тим і новизна гіпотез визначаються при цьому допитливістю, уявою й винахідливістю дослідників, а також волею, що надає керівник своїм співробітникам.

Генетична психологія

Учені, що займаються генетичною психологією, намагаються зрозуміти, як відбувається психічний розвиток людини з перших годин його життя й до смерті.

Донедавна головна увага приділялася дитинству й отроцтву, які здавалися основними етапами в розвитку людини. Однак поступово центр ваги усе більше переміщався на аспекти життя, зв'язані зі зрілістю, старістю й наближенням смерті етапами, які в неменшій мері породжують кризи й напруженість у людей відповідних віків. Незабаром з'явився також цілий ряд досліджень, що показали, що дев'ять місяців внутрішньоутробного життя - дуже важливий етап психологічного розвитку; значна частина сприйняттів дитини і його зв'язків з миром зароджується ще в утробі матері.

Генетична психологія намагається зрозуміти, як розвивається поводження з раннього внутрішньоутробного періоду до самого кінця життя.

Психологія особистості

Залежно від того, чи буде це біхевіоризм, психоаналіз або гуманістичний напрямок, роль кожного конкретного фактора в становленні різних властивостей особистості оцінюється по-різному.

Так, наприклад, розвиток жорстокості в дитині одні вважають результатом наслідування «моделям» - дорослим людям або персонажам телевізійних передач, тоді як на думку інших це «розрядка» напруги, що накопичуються, або ж синдром «важкої» дитини, психічний розвиток якого гальмується середовищем.

Решение школьных задач в Подарок!
Оставьте заявку, и в течение 5 минут на почту вам станут поступать предложения!