регистрация /  вход

ЗНО математика 2008 2 сессия с ответами (стр. 1 из 2)

ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ ТЕСТУ З МАТЕМАТИКИ (ІІ СЕСІЯ)

(Затверджені експертною комісією Українського центру оцінювання якості освіти

27 червня 2008 року)

Частина 1

Завдання 1-25 мають по п'ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ.

1. Укажіть, яку з указаних цифр потрібно підставити замість * в число 2345* , щоб воно ділилося на 3 без остачі.

Відповідь : 4.

Бевз Г.П. Математика: 6 кл. : Підручник для загальноосвіт. навч. закл. /Г.П.Бевз, В.Г.Бевз. ─ К.: Генеза, 2006 ─ С. 15.

2. Визначте кількість усіх дробів із знаменником 24, які більші за

, але менші за 1.

Відповідь : 3.

Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С. Математика: Підручник для 6 класу. ─ Х.: Гімназія, 2006 ─ С. 51.

3. У кабінеті математики 50% всіх книг – підручники з алгебри, 25% решти книг – підручники з геометрії, а інші книги – посібники з підготовки до ЗНО. Укажіть, на якій із діаграм правильно показано розподіл книг.

Відповідь :

Янченко Галина, Кравчук Василь. Математика: Підручник для 6 класу. ─ Тернопіль: Підручники і посібники, 2006 ─ С.149

x +3

4. Розв’яжіть нерівність

<0. x −1

Відповідь : (– 3;1).

Бевз Г.П. Алгебра: Підручник для 9 кл.загальноосвіт. навч. закладів. ─ К.: Освіта, 2006 ─ С. 21.

Шкіль М.І., Слєпкань З.І., Дубинчук О.С. Алгебра і початки аналізу: Підруч. для 11 кл.

загально освіт. навч. закладів. – К.: Зодіак – ЕКО, 2003. − С. 362.

2 mv

5. Якщо R = , де v > 0, m ≠ 0, T ≠ 0, то v =

2T

2RT

Відповідь : . m

Бевз Г.П. Алгебра: Підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. ─ К.: Освіта, 2004 ─ С. 55.

6. Серед учнів одного класу проведено опитування щодо кількості книг, прочитаних ними під час літніх канікул. Результати цього опитування подано в таблиці.

Х 2 3 4 6 8
М 12 6 3 1 1

(Х − кількість книг, прочитаних учнем за канікули, М − кількість учнів, які прочитали таку кількість книг). На якому з указаних полігонів правильно проілюстровано заданий розподіл частот?

Нелін Є.П. Алгебра і початки аналізу: Дворівневий підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів.−Х.: Світ дитинства, 2005. – С. 329.

Бевз Г.П. Алгебра: Підручник для 9 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. –К.: Освіта, 2006. − С. 92.

7.

Порівняйте задані числа 4; 2 5 ; 17 .

Відповідь : 4 < 17 < 2 5 .

Нелін Є.П. Алгебра і початки аналізу: Дворівневий підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів.−Х.: Світ дитинства, 2004 – С.262.

⎛ π π⎞2

8.

Обчисліть sin − cos .

⎝ 12 12 ⎠

Відповідь :

.

Шкіль М.І., Слєпкань З.І., Дубинчук О.С. Алгебра і початки аналізу: Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Зодіак – ЕКО, 2002. − С. 96.x

9. Укажіть найменший додатний період функції y = 3cos

.

2 Відповідь : .

Шкіль М.І., Слєпкань З.І., Дубинчук О.С. Алгебра і початки аналізу: Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Зодіак – ЕКО, 2002. − С. 48.

10. Графік функції f (x ) проходить через точку, зображену на рисунку. Укажіть функцію f (x ).

Відповідь : f x ( ) = 3x .

Нелін Є.П. Алгебра і початки аналізу: Дворівневий підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів.−Х.: Світ дитинства, 2004. − С.18.

11. Обчисліть lg(5a ) + lg(2b ), якщо lg(ab ) = 5.

Відповідь : 6.

Шкіль М.І., Слєпкань З.І., Дубинчук О.С. Алгебра і початки аналізу: Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Зодіак – ЕКО, 2002. − С.224.

12. Розв’яжіть рівняння sin x +cosx = 0.

Відповідь :

Z .

Нелін Є.П. Алгебра і початки аналізу: Дворівневий підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів.−Х.: Світ дитинства, 2004. − С.173.

13. Укажіть, скільки можна скласти різних двоцифрових чисел із цифр 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, не повторюючи цифри в числі. Відповідь : 72.

Нелін Є.П. Алгебра і початки аналізу: Дворівневий підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів.−Х.: Світ дитинства, 2004. − С.236.

14. Розв’яжіть нерівність log0,7 x > log0,7 8.

Відповідь : (0; 8).

Шкіль М.І., Слєпкань З.І., Дубинчук О.С. Алгебра і початки аналізу: Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Зодіак – ЕКО, 2002. − 234 с.

15.

Розв’яжіть рівняння x 2 +2x =1.

Відповідь : −1; − −1 2 ; − +1 2 .

Шкіль М.І., Слєпкань З.І., Дубинчук О.С. Алгебра і початки аналізу: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Зодіак – ЕКО, 2006. − С.5.

Нелін Є.П. Алгебра і початки аналізу: Дворівневий підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів.−Х.: Світ дитинства, 2004. − С.242.

16. Розв’яжіть рівняння 5x =

.

Відповідь :

.

Нелін Є.П. Алгебра і початки аналізу: Дворівневий підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів.−Х.: Світ дитинства, 2004. − С.339.

17. Укажіть область ЗНАЧЕНЬ функції y = 5−2sin x .

Відповідь : [3; 7].

Шкіль М.І., Слєпкань З.І., Дубинчук О.С. Алгебра і початки аналізу: Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Зодіак – ЕКО, 2002. − §1.

18. На рисунку зображено графіки функцій y = f (x ) та y = g (x ), задані на проміжку [–5; 5]. Укажіть усі значення x , для яких виконується нерівність f (x ) ≤ g (x ).

Відповідь : [–2; 2].

Нелін Є.П. Алгебра і початки аналізу: Дворівневий підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів.−Х.: Світ дитинства, 2004. − С.101.

x

19.

На рисунку зображено графіки функцій y = x та y =
. Укажіть формулу для

2

обчислення площі заштрихованої фігури.

Шкіль М.І., Слєпкань З.І., Дубинчук О.С. Алгебра і початки аналізу: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Зодіак – ЕКО, 2006. − С. 143.

Нелін Є.П. Алгебра і початки аналізу: Дворівневий підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів.−Х.: Світ дитинства, 2005. – С. 209.

x −5

20. Знайдіть значення виразу , якщо х = 4,5.

25 10− x +x 2

Відповідь : – 1.

Шкіль М.І., Слєпкань З.І., Дубинчук О.С. Алгебра і початки аналізу: Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Зодіак – ЕКО, 2002. −С.139.

21. Тіло рухається прямолінійно за законом s (t ) = t 2 (t + 2 ) (час t вимірюється в секундах, шлях s – у метрах). Визначте його швидкість (у м / с ) через 2 секунди після початку руху.

Відповідь : 20.

Нелін Є.П. Алгебра і початки аналізу: Дворівневий підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів.−Х.: Світ дитинства, 2005. – С. 31.

22. У трикутнику ABC A = 42°, ∠B = 64°. Із вершин кутів A і C проведені бісектриси трикутника, які перетинаються в точці O . Визначте величину кута AOC .

Відповідь : 122°.

Погорєлов О.В. Геометрія: Планіметрія: Підруч. для 7-9 кл. загальноосвіт. навч. закл.-К.: Школяр, 2004. – С.53.

23.

Сторони трикутника, одна з яких вдвічі більша за другу , утворюють кут 120°, а довжина третьої сторони дорівнює 3 7 . Знайдіть найменшу сторону трикутника.

Відповідь : 3.

Бевз Г.П. та інші. Геометрія: Підручник для 7 − 9 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Вежа, 2004. − С.194-195.

24. На рисунку зображено розгортку поверхні тіла, складену з шести попарно рівних прямокутників, розміри яких указано. Обчисліть об’єм цього тіла.

Відповідь : 60 см 3 .

Погорєлов О.В. Геометрія: Стереометрія: Підруч. для 10 - 11 кл. серед. школ.-К.: Освіта, 1994. – С.100.