Аудиторський звіт ВАТ "Райффайзен - банк Аваль" за 2007 рік

СОДЕРЖАНИЕ: Основні показники діяльності банку станом на кінець 2007 року. Балансові показники, активи. Зобов’язання перед кредитними установами. Сплачений статутний капітал. Звіт про прибутки, прибуток до оподаткування, чистий прибуток. Загальна інформація про банк.

СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ

Все материалы в разделе "Банковское дело"

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Copyright © MirZnanii.com 2015-2017. All rigths reserved.